Nejc Boljka

O avtorju

Nejc Boljka je kreator družbenih potencialov pri Inštitutu Most. S pomočjo sociloške in zgodovinske izobrazbe, ter študija komplementarnih ved, pri družinskih podjetjih in siceršnjih pomaga ugotoviti primarno motivacijo za neko stališče. Iskrena motivacija za prevzem posla oziromo odgovornosti je v večini primerov prekrita. Zato je njegov namen, da jo skozi različne tehnike ozavesti. Integriteta namena je osnoven pogoj za zdravo komunikacijo in dobro finančne temelje podjetja.

Kakšen je ključ uspeha v manjših timih?

Kaj je skupnega startupom oz. manjšim zagonskim podjetjem? Kaj jih žene, zakaj jih večina ne uspe?

Kaj lahko razkriva življenjepis kandidata?

Nekaj ključnih točk je pri življenjepisu, ki lahko razkrijejo marsikatero stvar o prijavljenih.

Zakaj je kolegij oz. usklajevalni sestanek tako pomemben?

Poenostavljeno gre pri kolegiju ali skupnem sestanku strokovne skupine za to, da uskladimo mnenja, vidike in cilje, vezane na določeno tematiko.

Potrebe zaposlenih danes precej drugačne kot včasih

Pogosto slišim predvsem od starejših, da vse te moderne metode preučevanja ljudi včasih niso bile potrebne.

Čemu daje prednost manager?

Mislim, da je ključno vprašanje, ki si ga 'morajo' menedžerji/ke zastaviti, katere so naše vrednote, kaj je naša vizija in kako jo želimo doseči.

Zabavni 'team buildingi' za krepitev odnosov med sodelavci

'Team buildingi' dvigujejo delovno klimo, omogočajo pa tudi boljšo povezanost in posledično lažjo komunikacijo.

Metode za izboljšanje delovnega procesa in odnosov med zaposlenimi

Z uvedbo nekaterih delovnih procesov v poslovanje podjetja lahko izboljšamo odnose med zaposlenimi in delovni proces.

Kolektivne spremembe in novi zaposlovalni odnosi

Duh spremembe je zagotovo v etru. Le-ta se je napovedoval že več let in situacija s korono ga je le še pospešila.

Strah pred izgubo premoženja

Pred časom sem govoril s starejšim gospodom, ki je štel nekaj manj kot 90 let. Vprašal sem ga, kako je lahko tako dobre volje pri vsem, kar se dogaja?

Definicija uspeha: Uspeh v idealnih okoliščinah

Kako zasledovati pot do lastnega uspeha? Kako uspeti?