Potrebe zaposlenih danes precej drugačne kot včasih

Pogosto slišim predvsem od starejših, da vse te moderne metode preučevanja ljudi včasih niso bile potrebne.
Fotografija: Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Foto: Shutterstock

Ljudje so vedno sledili vodjem z jasno vizijo in močnim nabojem. Sledijo takim, ki delujejo na strahu, in takim, ki delujejo iz altruističnih vzgibov (ljubezni). Ljudje se v resnici sicer res pridružijo podjetju, ostanejo pa zaradi odnosa. To je zaključni odstavek mojega članka iz prejšnjega tedna.

Pogosto slišim predvsem od ljudi, starejših od 50 let, da vse te moderne metode preučevanja ljudi včasih niso bile potrebne. Včasih so ljudje pač delali za denar in zato, da se je delalo. Delo je bila vrednota in denar je bila dovolj velika stimulacija, da so ljudje delali. Seveda so vedno obstajali tisti, ki so 'hvatali krivine', ampak v osnovi so bile stvari enostavne.

image_alt
Tekmujte raje sami s seboj

Z vsem tem se strinjam in tudi sočustvujem, vendar je z napredkom tehnologije naš celoten način komunikacije in povezovanja drugega z drugim postal drugačen. Seveda se s tem spreminja tudi motivacija, ki je potrebna za to, da ljudje ostanejo na enem mestu. Lahko trdim, da so z napredkom tehnologije tudi naši kanali komuniciranja postali kompleksnejši, s tem pa naše interakcije v celoti.

Posledica tega je, da informacije potujejo hitreje kot v prejšnjem tisočletju. To pomeni, da so naša stališča, vrednote in ambicije postale fluidnejše. Hočeš nočeš lahko izberemo lažji pretok informacij. Tako se nekoč trdno zasidrane sociološke strukture, po katerih so ljudje živeli in se po več desetletji niso spremenile, sedaj spreminjajo bistveno hitreje. Lahko v nekaj letih ali celo mesecih. Kaj prinaša to vodji, ki želi dobro usmerjati svoj tim oz. trop?

Treba se je zavedati, da so v prvi vrsti danes potrebe zaposlenih drugačne, kot so bile nekoč. To je prvi korak. Če vodja to sprejme in se ne upira temu dejstvo, potem bo vodenje tima precej lažje.

Foto: GettyImages
Foto: GettyImages

Drugo je zavedanje dejstva, da smo ljudje v nečem še vedno isti. Še vedno smo socialna bitja, ki se združujemo v tropih. Tudi delovni kolektivi so na nekem nivoju še vedno tropi. Samo povezave so postale kompleksnejše. Ne, morda se bom bolje izrazil. Vrednote povezane z delom so se spremenile. To pa predpostavlja, da moramo posodobiti pristope, s katerimi kot vodja usmerjamo in motiviramo svoje ljudi.

Če si to želimo ali ne, je bila avtoriteta nekoč bolj pomembna, strah pred izgubo službe pa je bil večji. Zaradi tega so bili lahko vodje manj fleksibilni in so lahko usmerjali/vodili ljudi po bolj 'linealnih prijemih'. Strah zaposlenih pred marsičem je bil dovolj veliko gonilo (mašilo), da so si vodje lahko privoščili biti rigidnejši.

image_alt
Čemu daje prednost manager?

Danes zagotovo to do neke mere še vedno velja. Če bi trdil, da ne, bi živel v iluziji. Vendar se trend posebno v zadnjih 20 letih naglo spreminja. Strah in avtoriteta sama po sebi ne zadoščata več vedno. Do neke mere sta. Veliko delovnih mest, ki so nastala v zadnjih dveh desetletjih, pa je zasnovanih na drugačni osnovi. Zato se tudi ljudje odzivajo drugače. Delovna mesta, ki so pričela nastajati v novem tisočletju, predvsem pa se bodo oblikovala tekom tega desetletja, bodo zagotovo zahtevala vodjo, ki bo vodil z zgledom. Ki bo trden, vendar fleksibilen v svojih metodah. Ki bo imel posluh za ljudi. Če tega ne bo, bodo ljudje odhajali. In to se dogaja.

Zapomnite si: 'Blueprint' delovnih mest, ki so nastala z zasnovo v tem desetletju, bo popolnoma drugačen od prejšnjih časov. Za ta delovna mesta, ki se izumljajo in se še bodo, se bodo ljudje odločali le, če bodo čutili, da so del tropa. Da čutijo, da doprinašajo, da so vredni in da se počutijo varni z vodenjem/vodstvom. Varni ne le v eksistencialnem smislu, ampak v širšem kontekstu.

image_alt
Stres, ki si ga povzročamo sami

Več iz rubrike