Finančno merjenje uspešnosti podjetij ni več dovolj

Nahajamo se v dobi, ko merjenje uspeha podjetij zgolj na podlagi finančnega stanja ni več primerno.
Fotografija: Finančni podatki ne bi smeli biti edini kriterij uspešnosti podjetij. FOTO: Shutterstock
Odpri galerijo
Finančni podatki ne bi smeli biti edini kriterij uspešnosti podjetij. FOTO: Shutterstock

Po poročanju World Economic Forum in mnenju Roberta E. Moritza, globalnega predsednika računovodskega podjetja PwC, je presojanje podjetij zgolj na podlagi finančnih izkazov v današnjih časih precej neprimerno. Seveda nam da finančno stanje podjetja lahko vpogled v določene karakteristike poslovanja, vendar to še zdaleč ne bi smel biti edini faktor presojanja uspešnosti.
 

Pomembna je odgovornost podjetja do ljudi


Živimo v času, ko sta se gospodarski in družbeni napredek v številnih državah ločila, razlike med revnimi in bogatimi pa so precejšnje. Kot družba si prizadevamo za to, da bi preprečili ali vsaj omilili posledice podnebnih sprememb. Zadnja desetletja je v vse večjem porastu tudi tehnološki razvoj, zaradi česar izginjajo številna delovna mesta.

V ospredje vse bolj prihaja vpliv podjetij na okolje. FOTO: Shutterstock
V ospredje vse bolj prihaja vpliv podjetij na okolje. FOTO: Shutterstock


Podjetja, ki želijo uspešno poslovati tudi na dolgi rok, bi se morala s svojim delovanjem osredotočiti na reševanje omenjenih problematik. Da bi kot družba napredovali, je pomembno, da se skupaj lotimo reševanja problemov, podjetja pa kot vir inovacij in idej lahko igrajo pri tem pomembno vlogo. Prav zato bi morali na novo postaviti kriterije presoje uspešnosti in vanje vključiti odgovornost podjetja do ljudi, okolja in družbe kot take. Le za podjetja, ki s svojim delovanjem prispevajo k pozitivnim spremembam, lahko rečemo, da so resnično uspešna.

In kako vpeljati potrebne spremembe pri presojanju nefinančne uspešnosti podjetij?
 

Ponovno določiti vrednost


V zadnjem času se spremembe na tem področju sicer že odvijajo. Pri podjetniški strategiji in naložbah se čedalje bolj gleda tudi na okoljske, socialne in upravljavske vidike podjetij. Vseeno pa se tovrstne spremembe še ne odvijajo dovolj hitro. Potrebne bi bile zakonodajne in politične spremembe, ki bi delničarjem in drugi zainteresirani javnosti omogočile nagrajevanje tovrstnih učinkov podjetja na skupnost.

Uskladitev kriterijev


Tako delničarji kot druga zainteresirana javnost bi potrebovali zanesljive informacije, na podlagi katerih lahko ocenjujejo poslovno uspešnost v kontekstu širšega pojmovanja vrednosti. Ustvarjanje dodane vrednosti lahko nagradijo le v primeru, če jo lahko pri podjetju prepoznajo. S tega vidika bi bilo potrebno spremeniti globalni sistem poročanja. Trenutni sistem poročanja namreč vlagateljem, strankam, zaposlenim in drugi zainteresirani javnosti ne omogoča vpogleda v relevantne informacije, ki bi dajale podlago za presojanje poslovanja podjetij z nefinančnih vidikov. Potrebno bi bilo oblikovanje standardiziranega načina poročanja nefinančnih vidikov poslovanja.
 

Razviti nov način poročanja po vsem svetu


Tako kot po svetu velja standardiziran način računovodskega poročanja, bi to moralo veljati tudi za nefinančne dejavnike poslovanja. Vzpostaviti bi bilo potrebno poseben program z globalno usklajenim nizom zanesljivih in primerljivih standardov nefinančnega poročanja. Tako kot danes nobeno podjetje ne more poslovati brez da bi vodilo računovodstvo in poročalo o podatkih, bi moralo veljati tudi za nefinančne kriterije poslovanja.

Dobra novica na tem področju je, da sta moči že združila Mednarodni svet za integralno poročanje (IIRC) in Odbor za standarde trajnostnega računovodstva (SASB), ki nameravata ustanoviti Fundacijo za poročanje o vrednosti, ki bi se osredotočala na ustvarjanje vrednosti podjetij.

Več iz rubrike