Povečajte zavzetost vaših zaposlenih

V današnjih časih se vsak dober vodja zaveda, da sta uspešno poslovanje podjetja in zadovoljstvo zaposlenih neločljivo povezana.
Fotografija: Foto: UberImages / Getty Images
Odpri galerijo
Foto: UberImages / Getty Images

V današnjih časih se vsak dober vodja zaveda, da sta uspešno poslovanje podjetja in zadovoljstvo zaposlenih neločljivo povezana. Marsikateremu/i lastniku/ci v podjetniškem svetu je jasno razumljivo, da se je za sposoben, lojalen in zavzet kader potrebno in vredno truditi.

To v praksi pomeni, da je lažje ustvariti izjemne delovne pogoje ter se zavestno truditi za dobre, profesionalne odnose znotraj podjetja, kot čakati in upati, da nadstandardni, samoiniciativni in visoko zavzeti novi zaposleni sami vkorakajo v tvoje podjetje.

Kaj pravzaprav pomeni zavzetost zaposlenih? To je zelo preprosto. Vsak lastnik oziroma vodja podjetja dobro ve, kateri zaposleni so bolj in kateri manj angažirani pri opravljanju svojih delovnih nalog. Načeloma tudi prej nagradimo samoiniciativne, zavzete zaposlene ter jih pred ostalim kolektivom javno izpostavimo in pohvalimo.

image_alt
Države, v katerih je delo od doma uzakonjena pravica zaposlenih

Obstaja več različnih načinov, kako spremljati zavzetost vaših zaposlenih. Velika večina jih je sestavljenih iz vprašalnikov, ki so razumljivi in preprosti. Dobro je, da kot vodja postavljate kombinirana vprašanja; nekaj vprašanj odprtega tipa in nekaj vprašanj, na katera dajejo zaposleni ocene po občutku (na primer od 1 do 5). Ko imate jasno sliko, kako zavzeti so vaši zaposleni, lahko še bolj uspešno upravljate z rezervami vašega poslovanja. Se pravi; lažje optimizirate proste kapacitete vaših zaposlenih.

V preteklosti se je zavzetost zaposlenih preverjala na rednih razgovorih zgolj enkrat na leto, včasih še redkeje. Moderni trendi nas vzpodbujajo, da kot vodje stremimo k bolj pogostemu preverjanju splošne klime v naših timih. Dobrodejnih rezultatov pri četrtletnih ali celo mesečnih razgovorih z vsemi ključnimi zaposlenimi je resnično veliko; od bolj povezanega kolektiva, jasno določenih in razumljenih operativnih nalog ter posledično pričakovane realizacije do usklajenega delovanja in medsebojnega komuniciranja vseh zaposlenih.

Pri naši svetovalni dejavnosti opažamo, da vse več vodij in lastnikov/ic posveča večjo pozornost redni komunikaciji s svojim timom. To velja tako za manjša podjetja (5-15 zaposlenih), kot tudi za srednje velika (15-50) in velika podjetja (100+). Nenazadnje so medsebojni odnosi v delovnem okolju izjemnega pomena. Pomislite; največkrat preživimo več kot tretjino delovnega tedna v medsebojnih interakcijah s sodelavci in sodelavkami. Kako zelo pomembno je, da se trudimo en drugega bolje razumeti in posledično sprejemati.

Foto: fizkes / Getty Images
Foto: fizkes / Getty Images

Moje mnenje je, da dobra plača kmalu ne bo več odtehtala in ne bo glavni razlog za splošno zadovoljstvo vaših zaposlenih. Da bodo zaposleni bolj zavzeti in se bodo trudili biti bolj produktivni, potrebujejo več kot zgolj plačilo in nek bežen občutek neiskrene pozornosti. Želijo vedeti, da je vam kot lastniku/ci mar za njih; da jih iskreno vprašate, kako so, in da ste tudi pozorni in prisotni, ko se vam želijo zaupati. Zaposleni želijo najti namen in smisel v svojem delu. Pomembno jim je, da se čutijo povezani s poslanstvom in vizijo vašega podjetja. Potrebujejo priznanje na tistih področjih, kjer vedo, da so presegli sebe in dodatno doprinesli k uspehu podjetja. Predvsem si želijo tak odnos z lastnikom oziroma vodjo, ki jih lahko motivira in spodbuja, da napredujejo tako poslovno kot tudi osebnostno. To je tisto, kar spodbuja zavzetost zaposlenih. Kot vodja ste vi tisti, ki lahko prevzamete odgovornost za te pogumne korake.

Verjamem, da se lahko napisano bere kot preveč idealistično mišljenje. Pa vendar nas naša prepričanja in to, kako sami kot vodje ustvarjamo delovne pogoje, najbolj bistveno definirajo. Saj poznate tisti klasičen primer: Idealist in pesimist gledata kozarec, napolnjen z vodo. Eden ga vidi napol polnega, drugi pa napol praznega. V osnovi imata oba prav, le notranji občutki pri obeh so bistveno različni.

image_alt
Rekordno število Američanov dalo odpoved

Na tem mestu z veseljem delim del naše dobre prakse pri preverjanju zavzetosti zaposlenih. Tak tip vprašalnika sami redno uporabljamo v našem kolektivu in ga tudi predlagamo strankam za redno preverjanje v njihovih podjetjih. Lahko se sami odločite, na kakšen način boste uporabili vprašanja. Lahko so odprtega tipa, če želite, da se zaposleni nekoliko bolj razgovorijo. Lahko pa jih ovrednotite po občutku od 1 (se popolnoma ne strinjam) do 5 (se popolnoma strinjam).

Vprašalnik o zavzetosti zaposlenih:

  • Vem, kaj se pri delu pričakuje od mene.
  • Na voljo imam vse potrebno, da dobro opravim svoje delo.
  • Pri svojem delu imam vsak dan priložnost početi tisto, v čemer sem najboljši.
  • V zadnjih sedmih dneh so pohvalili moje delo ali prepoznali moje dosežke.
  • Vodjo ali nekoga v podjetju zanimam kot oseba.
  • Moje mnenje šteje in se upošteva.
  • Iz poslanstva našega podjetja razberem, da je moje delo pomembno.
  • Moji sodelavci si prizadevajo, da dobro opravijo svoje delo.

image_alt
Najbolj iskani poklici v naslednjih 10 letih

Za vzpostavitev kvalitetnih in iskrenih medsebojnih odnosov znotraj podjetja ni hitrih rešitev. Neke preproste vaje in razgovori za boljše sodelovanje vaših zaposlenih ne bodo magično spremenile kulture obnašanja v vašem podjetju, vsaj ne čez noč. Pa vendar obstaja visoka dodana vrednost pri takšnem načinu motiviranja in skrbi za splošno klimo med vsemi zaposlenimi. Zgoraj opisani način je dober uvod k bolj pristnemu vključevanju vaših zaposlenih v celotno organizacijsko strukturo podjetja.

Kot vodja vas vabim, da se potrudite in prepoznate, na kakšen način lahko napredujejo vaši zaposleni. Ne namenjajte pozornosti zgolj njihovim trenutnim pomanjkljivostim. Vi jih lahko spodbujate in jim predstavljate nove izzive za rast in napredek. Prek redne, dvosmerne komunikacije lahko kot vodja vaše zaposlene dodatno angažirate k bolj produktivnemu in tudi odgovornemu delu.  

Več iz rubrike