Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja v Peruju (3/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine« predstavljamo Peru.
Fotografija: Lima, Peru. Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Lima, Peru. Foto: Shutterstock

Postopek ustanovitve podjetja

 
Postopek ustanovitve podjetja ali korporacije v Peruju traja približno štiri do šest tednov. Imeti morate vsaj dva delničarja, ki bi lahko bila fizična ali pravna oseba. Postopek vključuje pripravo zapisnika o ustanovitvi. Spodaj so navedeni koraki, ki jih morate upoštevati pri ustanovitvi podjetja.
 
Ali je dovoljeno tuje lastništvo? Da.
Ali lahko podjetje sponzorira tuje zaposlene? Ja, do 20 odstotkov vseh zaposlenih.
Koliko kapitala je potrebno za ustanovitev podjetja v Peruju? 150 USD ali več. 
Ali Peru uvaja kakršen koli nadzor deviz ali kapitala? Ne.
Kakšen je časovni okvir za ustanovitev podjetja (vključno z registracijo in bančnim računom)? Postopek traja tri do štiri tedne.
Ali sta potrebna davčni naslov in pravno zastopanje? Da, za pridobitev številke RUC.
Kolikšno minimalno število delničarjev je potrebno? Dva.
Kakšna je valuta? Perujski novi sol in dolarji.
 
Pravni zastopnik bi lahko dokončal registracijo vašega podjetja. Za imenovanje novega zakonitega zastopnika potrebujete pooblastilo (POA), ki mora biti podpisano, legalizirano s strani Ministrstva za zunanje zadeve Peruja. Če je pooblastilo napisano v drugem jeziku, ga je treba uradno prevesti v španščino.
 

Izdelajte zapisnik o ustanovitvi

 
To je ustanovitveni dokument vašega podjetja, ki vključuje: Identifikacijo delničarjev; opis vodilnih položajev; cilje družbe; statut; opis. Upoštevajte, da mora ta dokument podpisati odvetnik
image_alt
40-metrski luksuzni katamaran očara na prvi pogled

Odprite bančni račun podjetja v Peruju 

 
Za odpiranje bančnega računa podjetja morate izbrati banko. Pomembno je upoštevati, da boste morali za odprtje računa običajno vložiti minimalni znesek začetnega depozita v valuti svojega novega računa (tj. USD za račun USD in S/. Za račun S/.).
 

Registrirajte podjetje pri Državnem nadzoru javnih registrov (SUNARP)

 
Notar je zadolžen za pretvorbo zapisnika v javno listino in pripravo vaših dokumentov za registracijo v SUNARP.
Za registracijo v SUNARP potrebujete: notarski dokumenti; obrazci SUNARP ter plačilo za pravice do registracije.
 

Pridobite davčno številko (RUC - Registro Único de Contribuyente)

 
Davčni organ v Peruju podeli identifikacijsko številko davčnega zavezanca, ki je nadzor nad davčno upravo (SUNAT).
 
Če želite zahtevati svojo davčno številko, potrebujete naslednje: Račun za vodo ali elektriko, ki prikazuje pravni naslov vašega podjetja, to je vaš naslov za davčne namene; Obrazec za registracijo v RUC (posreduje SUNAT); Pričevanje o včlanitvi podjetja, ustrezno registrirano pri SUNARP; Identifikacijski dokument zakonitega zastopnik ter najemno pogodbo ali lastniški naslov lokacije, kjer bo podjetje delovalo.
jezero, Peru. Foto: Shutterstock
jezero, Peru. Foto: Shutterstock

Formalizirajte statutarne knjige

 
Naslednji korak pri ustanovitvi podjetja je legalizacija zakonskih knjig in računovodskih evidenc. Za ta korak pa potrebujete: Knjige / zapisi, ki jih je treba legalizirati; Kopija obrazca RUC; Obrazec notarske pisarne, Pravice do plačila ob registraciji ter Pooblastilo za obračun plač, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo in spodbujanje zaposlovanja, ki vključuje naslednje: Vloga za avtorizacijo knjižice plač; Kopija potrdila RUC; Plačilo prijavnih pravic; Ime ali uradno ime delodajalca ter Naslov podjetja.
 

Pridobite občinsko dovoljenje v Peruju

 
Dovoljenje za občinsko poslovanje je potrebno za delovanje v komercialnih, storitvenih, industrijskih in strokovnih službah. Ustrezna občina to odobri in potrebni so naslednji koraki:
 
Potrdilo o sektorski uporabi in združljivosti uporabe: Obrazec za prijavo; Dovoljenje za pravice prijave; Zemljevid območja / prostorov vašega podjetja ter Odobritev Nacionalnega inštituta za civilno zaščito (Defensa Civil) - to je varnostni pregled, ki podeljuje potrdilo o varnosti za vaše uporabljene prostore, ki vključuje: potrdilo o skladnosti (izda ga Oddelek za zemljiško knjigo in občinska pooblastila); Kopija lastninske pravice ali izpisek lastništva nepremičnine; Zahteva, naslovljena na župana; Potrebna plačila; Zemljevid območja, podpisan s strani arhitekta; Kopija RUC potrdilo; kopija identifikacijskega dokumenta ustrezne stranke zakonitega zastopnika; pogodba o najemu ali lastniški naslov lokacije, kjer bo podjetje delovalo; če velja - kopija akta o ustanovitvi pravne oseb in  če je primerno - kopija pooblastila / certificiranje ustreznega sektorja.
 

Katere vrste oziroma organizacijske oblike podjetij/družb poznamo

 
• Delniška družba (SA)
• Družba, ki je v neposredni lasti (SAC)
• Javno vodena družba (SAA)
• Družba z omejeno odgovornostjo (SRL)
 
Zgoraj opisani postopki veljajo za vse štiri naštete oblike družb.
 
Drugi primeri lahko vključujejo podružnice, partnerstvo in skupno podjetje.
 

Podružnica

 
Podružnice lahko podjetja prosto ustanovijo s sedežem v Peruju ali v tujini. Podružnica bo vpisana v register pravnih oseb SUNARP. Upoštevajte, da podružnica nima pravnega statusa neodvisno od svoje matične družbe.
 
Javni akt o ustanovitvi podružnice mora vsebovati vsaj:
 • Potrdilo o dobrem položaju matične družbe, ki ga je izdal pristojni organ v vaši državi izvora
 • Kopijo sporazuma o ustanovitvi podružnice s strani članov uprave (ali pristojnega organa matične družbe), ki opredeljuje kapital, dejavnosti, namen, naslov, zakoniti zastopnik in podeljena pooblastila
 • potrdilo o zaposlitvi
 • če je primerno - kopijo podzakonskih aktov, statuta ali enakovrednih predmetov v državi izvora
Vir: bizlatinhub.com
image_alt
Na pot se odpravlja prvi avtodom na solarno energijo

Stopnja DDV (Davek na dodano vrednost - Value Added Tax- VAT)

 

18 odstotkov

 
Standardna stopnja DDV za Peru je 18%, ki je sestavljena iz 16% DDV plus občinska taksa (Impuesto de Promoción Municipal) v višini 2%. Za izvoz velja ničelna stopnja DDV.
 
Med izvzetimi dobavami so: kmetijstvo; izobraževanje; osnovna živila; nove stanovanjske stavbe nizke vrednosti; finančne storitve; javni prevoz; javna objava; mednarodni tovorni promet; živina; igre na srečo; in dogodki v živo.
 
Za nekatere dobave se lahko odtegne DDV, tako imenovani SPOT, v višini 4, 10 ali 12 odstotkov. Sem spadajo zunanje izvajanje storitev. Davčni zavezanci morajo razdeliti zadržani DDV in ga nakazati na poseben račun za DDV pri nacionalni banki. Stanja na tem računu se lahko uporabijo za poravnavo prihodnjih obveznosti ali pa se jih povrne po treh mesecih.
 
Mala podjetja se lahko prijavijo za postopek odmere pavšalnega DDV, pri čemer se določi fiksni znesek DDV, ki ga je treba plačati, glede na velikost njihovega mesečnega prometa.
 
Peru. Foto: Shutterstock
Peru. Foto: Shutterstock

Trenutne stopnje so:
 
VAT (DDV) Vrsta Katero blago ali storitve
18% Standardno Vse drugo obdavčljivo blago in storitve (16% državni DDV + 2% občinski DDV)
 
Obstajajo podrobna pravila, ki nadzorujejo evidentiranje in obdelavo transakcij za DDV. Ti vključujejo smernice o:
 • Računih, ki morajo biti opremljeni z vsemi obdavčljivimi dobavami
 • Poenostavljeni dodatek za obračun DDV ni
 • Zneske deviz na katerem koli računu je treba pretvoriti po veljavnem tečaju SOL
 • Elektronski računi se zahtevajo od podjetij, ki jih opredeli splošna davčna in carinska uprava. Na splošno so to veliki davkoplačevalci.
 • Kreditne opombe se lahko predložijo, vendar morajo imeti enolično identifikacijsko oznako in se nanašati na izvirni račun o prodaji
Računi morajo vsebovati naslednje podatke:
 • Ime, naslov in davčna številka dobavitelja
 • Ime, naslov in davčna številka stranke
 • Besedni račun "Factura" na računu
 • Enolična DDV številka
 • Davčna številka tiskalnika računov
 • Opis blaga ali storitev
 • Datum računa
 • Obračunani znesek, DDV in skupna bruto vrednost
Pravila o določitvi, kdaj je treba plačati DDV, času dobave, so naslednja:
 • Ko je blago dostavljeno
 • Predhodni račun, plačilo ali dobava blaga, vključno z dobavami, ki jih zagotovijo nerezidenti
 • Predplačilo ob plačilu gotovine
 • Ko se blago ocarini za uvoz
Vir: avalara.com
image_alt
Luksuzni hotel, vklesan v hrib pod oljčnim nasadom

Stopnja davka na distribuirani dobiček (Corporate tax)

 
29,5 odstotka
 
Dolgoročno se bo po naših ekonometričnih modelih stopnja davka od dohodkov pravnih oseb v Peruju leta 2021 gibala okoli 29,50 odstotka. Podjetja, ustanovljena v Peruju, se za davčne namene štejejo za rezidente v Peruju in so zato obdavčena s stopnjo davka od dohodkov pravnih oseb (29,5%) na čisti svetovni dobiček.
 

Dohodnina (Income tax) – fizične osebe:

 
8 – 30 odstotkov
 
Davek od dohodka za zaposlene, ki nimajo stalnega prebivališča, se za njihov bruto dohodek iz Peruja uvede pavšalno v višini 30 odstotkov. Za posameznike, ki nimajo stalnega prebivališča, ne veljajo odbitki ali dobropisi.
 
Posamezniki s stalnim prebivališčem so obdavčeni s svojim dohodkom po vsem svetu, medtem ko so posamezniki, ki nimajo stalnega prebivališča, obdavčeni le s perujskimi dohodki.
 
Za kapitalske dobičke, pridobljene s prodajo zalog s strani stalno nastanjenih posameznikov, velja veljavna 5 -odstotna davčna stopnja. Prav tako je za dohodek od najemnin veljavna efektivna stopnja davka na dohodek v višini 5 odstotkov.
 
image_alt
Če menite, da je voda iz plastenke čistejša, se motite

Kadar ni obveznosti odtegljaja, je treba ob vložitvi letne napovedi za odmero dohodnine plačati davek od dohodka.
 
Nosilec Sklicevanje na davčne enote * Davčna stopnja (%)
Najprej Do 5 8
Drugič 5 do 20 14
Tretjič 20 do 35 17
Četrti 35 do 45 20
Petič Več kot 45 30

Vir: taxsummaries.pxc.com


 

Več iz rubrike