Kdo lahko kandidira za najem neprofitnega stanovanja?

Težava nastane, ker je teh stanovanj občutno premalo, poleg tega pa morajo prosilci izpolnjevati določene pogoje.
Fotografija: Stanovanjski problem v Sloveniji obstaja že dolgo. Foto: Jože Suhadolnik/DELO
Odpri galerijo
Stanovanjski problem v Sloveniji obstaja že dolgo. Foto: Jože Suhadolnik/DELO

Stanovanjski problem v Sloveniji obstaja že dolgo. Cene nepremičnin rastejo v nebo, posledično pa si tudi redno zaposleni ne morejo privoščiti nakupa stanovanja brez finančne pomoči. Ker so tudi tržne najemnine zelo visoke, veliko ljudi upa na neprofitna najemna stanovanja.

Neprofitna stanovanja preko javnih razpisov dodeljujejo občine, država, javni državni skladi ali neprofitna stanovanjska organizacija. Namenjena so ljudem, ki jim lasten dohodek ne omogoča, da bi kupili ali najeli lastno stanovanje. Težava nastane, ker je teh stanovanj občutno premalo, poleg tega pa morajo prosilci izpolnjevati določene pogoje.

image_alt
Prestižni hoteli pod pritiskom Ukrajine. Se zapirajo v Rusiji?

Kdo je upravičen do neprofitnega stanovanja?

Kdor želi kandidirati za najem neprofitnega stanovanja, mora izpolnjevati naslednje splošne pogoje:

 • Imeti državljanstvo Republike Slovenije,
 • imeti stalno prebivališče v občini ali na območju delovanja javnega stanovanjskega sklada, kjer bi radi zaprosili za najem neprofitnega stanovanja,
 • prosilci ali osebe, ki bodo souporabljale stanovanje, ne smejo biti najemniki neprofitnega najemnega stanovanja ali lastniki oziroma solastniki drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja,
 • mesečni dohodki vašega gospodinjstva v koledarskem letu pred razpisom ne smejo presegati dohodkovnega cenzusa,
 • prosilci morajo imeti poravnane vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka.

Ptujska neprofitna stanovanja. Foto. Franc Milošič/DELO
Ptujska neprofitna stanovanja. Foto. Franc Milošič/DELO

Izjeme:

 • žrtve nasilja v družini z začasnim bivanjem v materinskih domovih oziroma varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, ki lahko sodelujete na razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj tudi v kraju začasnega bivališča,
 • invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali pomoč druge osebe, lahko ne glede na kraj stalnega prebivališča za pridobitev neprofitnega stanovanja zaprosijo v kateri koli občini, ki ima večje možnosti za zaposlitev ali jim zagotavlja zdravstvene storitve in pomoč druge osebe,
 • najemniki oziroma prejšnji imetniki stanovanjske pravice v stanovanjih, ki so bila odvzeta po predpisih o podržavljenju, če tudi sicer izpolnjujejo splošne pogoje do dodelitve neprofitnega stanovanja,
 • osebe, ki so po izbrisu iz registra stalnega prebivalstva pridobile dovoljenje za stalno prebivanje po Zakonu o tujcih.

image_alt
Nepredstavljiva rast cen na evropskem nepremičninskem trgu

Prednost pri dodeljevanju neprofitnih najemnih stanovanj imajo naslednje kategorije prosilcev:

 • družine z več otroki,
 • družine z manjšim številom zaposlenih,
 • mladi in mlade družine,
 • invalidi in družine z invalidnim članom,
 • državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja, ali podnajemniki,
 • žrtve nasilja v družini,
 • osebe s statusom žrtve vojnega nasilja,
 • prosilci, ki so glede na svoj poklic, ali dejavnost pomembni za občino, kar mora občina opredeliti v razpisu.

Kot navajajo na državnem portalu eUprava, morajo najemodajalci v vsakem razpisu opredeliti prednostne kategorije prosilcev. Pri tem lahko upoštevajo zgoraj naštete, ali pa druge po lastni presoji, vendar jih morajo utemeljiti. V razpisu mora biti tudi jasno razvidno, kdo ima prednost, če več prosilcev doseže enako število točk.

Poleg splošnih pogojev pa lahko najemodajalci predpišejo tudi dodatne pogoje.

image_alt
Nepredstavljiva rast cen na evropskem nepremičninskem trgu

Upravičenci glede na dohodek

Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če dohodki gospodinjstva v koledarskem letu pred razpisom ne presegajo zakonsko določenega odstotka od povprečne neto plače v Republiki Sloveniji (RS):

število članov gospodinjstva

odstotek od povprečne neto plače

v RS, ki ga dohodek ne sme presegati

1 200 %
2 250 %
3 315 %
4 370 %
5 425 %
6 470 %

Vir: e-uprava.gov.si

Več iz rubrike