Slovenija med najbolj zanesljivimi državami za tuje investitorje

Investicijsko tveganje pri slovenskih obveznicah je manjše kot pred pol leta, pričakovati pa je še stabilno okrevanje gospodarstva in manjšanje državnega dolga.
Fotografija: Boljše bonitetne ocene omenjenih investicijskih agencij po eni strani pomenijo manjšo donosnost obveznic investitorjev, po drugi strani pa cenejše zadolževanje za ponudnike obveznic. FOTO: Brendan McDermid/Reuters
Odpri galerijo
Boljše bonitetne ocene omenjenih investicijskih agencij po eni strani pomenijo manjšo donosnost obveznic investitorjev, po drugi strani pa cenejše zadolževanje za ponudnike obveznic. FOTO: Brendan McDermid/Reuters

Ameriška investicijska agencija Moody's Investors Standard je v petek spremenila bonitetno oceno obveznic nekaterih držav članic EU, med drugim je prišlo do spremembe tudi pri oceni tveganja slovenskih obveznic. Te so bile prej ocenjene na Baa1, po novem pa se jih uvršča med države srednjega tveganja oziroma A3, kar je enostopenjska izboljšava. Moody's je hkrati spremenil še obete, ki za Slovenijo niso več zgolj stabilni, temveč pozitivni, izpostavlja popravek.
 

Manjše dolžniško breme in zdrave banke


Nove bonitetne ocene sicer niso podane v smislu uradnega poročila, temveč gre za načrtovano posodobitev v aprilu določenih ocen. Podatki zdaj vendarle ponujajo bolj jasno sliko, delovanja nekaterih evropskih gospodarstev.


Pri Moody's pišejo, da gre izboljšane ocene pripisati predvsem dvema dejavnikoma; ugodni zadolžitvi in zdravemu bančništvu. Slovenija je glede na primerljive države bistveno zmanjšala breme državnega dolga, prav tako pa imamo na voljo cenejše financiranje. Moody's pričakuje, da se bo trend zniževanja državnega dolga nadaljeval tudi prihodnje leto, ko si gospodarstvo še dodatno opomore od šoka pandemije. Ob navedenem Moody's piše, da je v Sloveniji zaznati zdrav bančni sistem in pa zaključeno privatizacijo največjih bank.

Na ravni EU pa se že uresničuje ponovna rast in odboj aktivnosti gospodarstva. Slednje Moody's izpostavlja na podatkih prodaje trgovine na drobno, ki je izrazito poskočila v poletnem času. V prihodnjih mesecih je pričakovati nekolikšno upočasnitev prodaje, nizko je tudi zaupanje potrošnikov, zato previdnost ob sicer dobrih obetih ostaja visoka.


 

Dobre ocene tudi drugod


Moody's je ob agencijah S&P in Fitch, ena od osrednjih institucij, ki opravlja mednarodne finančne raziskave komercialnih in državnih obveznic. Boljše bonitetne ocene omenjenih investicijskih agencij po eni strani pomenijo manjšo donosnost obveznic investitorjev, po drugi strani pa cenejše zadolževanje za ponudnike obveznic.
Slovenska bonitetna ocena je relativno visoka tudi pri drugih dveh vodilnih investicijskih agencijah; S&P in Fitch. FOTO: Sergio Perez/Reuters
Slovenska bonitetna ocena je relativno visoka tudi pri drugih dveh vodilnih investicijskih agencijah; S&P in Fitch. FOTO: Sergio Perez/Reuters


Slovenska bonitetna ocena je sicer relativno visoka tudi pri agencijah S&P in Fitch. Čeprav se oznake ocen med agencijami razlikujejo, razredi tveganja ostajajo enaki. Slovenija ima pri agenciji Fitch oceno A in se tako kot pri Moody's uvršča v srednje investicijsko tveganje, medtem ko agencija S&P Slovenijo uvršča kar v razred najmanjšega tveganja; višje od tega so le še t.i. prime obveznice. Obe agenciji napovedujeta tudi stabilne obete slovenskega gospodarstva, vendar pa so njihove ocene iz junija in julija, glede na zadnje kazalce bi torej prihodnji popravki lahko obete še izboljšali.
 

Predčasen odkup obveznic


V ponedeljek je Finančno ministrstvo preko ljubljanske borze objavilo ponudbo za predčasni odkup dveh obveznic, ki velja do 12. oktobra. Na ministrstvu poudarjajo, da gre za učinkovito upravljanje državnega dolga, sicer pa predčasen odkup obveznic sovpada z že omenjenim cenejšim financiranjem, ki ga ima Slovenija trenutno na voljo.

Obe obveznici zapadeta naslednje leto, sicer pa gre za desetletno in sedemletno obveznico s 4,375-odstotno in 3-odstotno obrestno mero. Nominalna vrednost desetletne obveznice znaša 1,6 milijarde, sedemletna pa milijarda evrov; skupna vrednost obeh obveznic je tako torej 2,6 milijard evrov.

Več iz rubrike