Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja v Omanu (3/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine« predstavljamo Oman.
Fotografija: Wadi Bani Awf, Oman. Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Wadi Bani Awf, Oman. Foto: Shutterstock

Postopek ustanovitve podjetja/družbe in stroški

 • Rezervirajte ime podjetja

Omeniti velja, da ime podjetja predstavlja obraz podjetja. Najprej se morate prepričati, da je vaša blagovna znamka edinstvena in se razlikuje od drugih konkurentov na trgu. Hkrati morate poskrbeti za to, da izbrano ime podjetja ne zveni žaljivo ali da ne škodi verskim čustvom.

 • Izberite pravo mesto

Vsako podjetje je treba vključiti tam, kjer se nahaja večina ciljnega občinstva. Hkrati je treba zagotoviti tudi investicijske postopke, ki jih morajo vlagatelji prevzeti v začetni fazi. Oman ima namenska območja, na katera se lahko osredotočite glede na svoj poslovni proračun. Če se na primer uveljavljeno podjetje veseli razširitve svojega poslovanja, lahko ustanovi poslovno enoto na celini. Po drugi strani pa se, če nadobudni podjetnik načrtuje ustanovitev podjetja, Proste cone v Omanu izkažejo za ugodnejšo in bolj ekonomično možnost.

image_alt
Slovenija: Vremenska napoved za pomlad 2022

 • Predložite osnovo podjetja za ustanovitev

Ko dokončno določite ime vašega podjetja, morate predložiti ustrezne poslovne dokumente za postopek registracije. Nekateri bistveni dokumenti so:

 • Pravilno izpolnjen postopek prijave
 • Delničarski dokumenti in ustanovna pogodba
 • Memorandum in statut
 • Potrdilo o davčnem rezidentstvu
 • Potrdilo o začetnem depozitu
 • Potrdilo o pripadnosti GZS

Ne pozabite navzkrižno preveriti evidence, preden jih izročite ustreznim organom.

 • Bistvene podatke o podjetju predložite omanski gospodarski in industrijski zbornici (OCI).

Drug pomemben vidik, ki zahteva pozornost, je komercialna registracija v Omanu. Zagotovite si, da ste se registrirali pri Omanski gospodarski in industrijski zbornici (OCCI), da boste izpolnili zahteve glede skladnosti.

 • Odprite kapitalski bančni račun.

Vsako podjetje se mora ukvarjati s poslovnimi transakcijami, za to pa je treba imeti poslovni bančni račun. Dobro je nadaljevati s poglobljenimi tržnimi raziskavami glede razpoložljivih bank in nato izbrati tisto, ki ustreza poslovnim zahtevam. Odpreti morate kapitalski račun za deponiranje provizije za ustanovitev podjetja v začetni fazi.

 • Pridobite pečat podjetja.

Pečat podjetja se lahko imenuje podpis poslovnega subjekta. Običajno se uporablja na pisemski glavi. To je bistveno pri poslovanju z delničarji družbe in ščiti ustrezne poslovne dokumente pred ponarejanjem.

Oman. Foto: Shutterstock
Oman. Foto: Shutterstock

 • Postopek po ustanovitvi

Ko končate postopek registracije podjetja, je treba izvesti nekaj dodatnih korakov. Med drugim:

 • Poslovni subjekti v Omanu so fleksibilni, kar omogoča mednarodno zaposlovanje.
 • Dokončajte vizumski postopek: Ko izberete primerne kandidate za svoje podjetje, morate opraviti vizumske postopke, da omogočite sodelovanje.
 • Vlagatelj ali delodajalec mora imeti vizum delodajalca ali investitorja, izbranim kandidatom pa bo izdan delovni vizum.
 • Ko se zaposleni vključijo v organizacijo, dobijo priznanje kot del poslovnega subjekta. 
 • Pretvorba bančnega računa - nenazadnje se prvotno odprt kapitalski račun pretvori v trenutno različico za nemoteno poslovanje. Tukaj je vodnik o odpiranju bančnega računa podjetja v Omanu, ki ga mora prebrati vsak vlagatelj.

Ali je tujec lahko lastnik podjetja v Omanu? V skladu z zakonom o tujih naložbah iz januarja 2020 so tuji vlagatelji upravičeni do 100-odstotnega lastništva LLC-jev, ustanovljenih v Omanu.

Ali se lahko beseda 'Oman' uporablja kot trgovsko ime? Zanimivost: besedo Oman / Omani lahko poslovni subjekti uporabljajo kot del trgovskega imena le, če je njihov kapital 500.000 RO ali več.

Vir: businesssetup.com

Vrste oziroma organizacijske oblike podjetij/družb

 • Nejavna delniška družba
 • Javna delniška družba
 • Skupno podjetje - holding
 • Komplementarna družba

LLC

 • Osnovni kapital na začetku davčnega leta ne presega 50.000 omanskih rialov (OMR);
 • Bruto dohodek ne presega 100.000 OMR za nobeno davčno leto;
 • Povprečno število zaposlenih v davčnem letu ne presega števila 15 in
 • Dejavnosti davkoplačevalcev ne vključujejo zračnega/pomorskega prometa, pridobivanja naravnih virov, bančnih, zavarovalniških ali finančnih storitev, koncesije za javne gospodarske dejavnosti ali druge dejavnosti, o katerih odloča minister za finance po soglasju Sveta ministrov.

image_alt
Na Grenlandiji v rubinu našli najstarejši dokaz življenja na Zemlji

Davčno okolje

 • Stopnja DDV (Davek na dodano vrednost - Value Added Tax- VAT)

Vso blago in storitve, kupljeno, prodano ali uvoženo v Sultanat Oman, je predmet DDV, za katere bo obračunana standardna stopnja petodstotnega DDV. Tudi podjetja, registrirana v okviru DDV v Omanu, so dolžna obračunati petodstotni DDV na takšne dobave.

Kdaj je Oman začel z DDV? 16. aprila 2021. Z zakonom o DDV je bila v Omanu uvedena standardna stopnja pet odstotkov, ki velja za vse dobavitelje blaga in storitev ter tako vpliva na celotno dobavno verigo, ob upoštevanju ničelne stopnje in oproščene dobave.

 • Stopnja davka na distribuirani dobiček (Corporate tax)

V Omanu je stopnja davka na dohodek pravnih oseb davek, ki se pobere od podjetij in znaša 15 odstotkov. Znesek temelji na čistem dohodku, ki ga podjetja pridobijo med opravljanjem svoje poslovne dejavnosti, običajno v enem poslovnem letu. Merilo, ki ga uporabljamo, se nanaša na najvišjo stopnjo za dohodek podjetij. Prihodki od davčne stopnje so pomemben vir dohodka za omansko vlado.

Vir: Ministrstvo za finance, Oman

Oman. Foto: Shutterstock
Oman. Foto: Shutterstock

Stopnja davka na dohodek znaša za vse davkoplačevalce 15 odstotkov, izjema so le omanska lastniška podjetja in družbe z omejeno odgovornostjo (LLC), ki izpolnjujejo pogoje za mala in srednje velika podjetja (MSP).

Namen zakona o davku na dohodek je obdavčiti svetovni dohodek subjektov, ustanovljenih v Omanu, in dohodek podružnic in drugih oblik stalne poslovne enote (PE) iz Omana.

Stopnja davka od dobička je enotna za vse vrste poslovnih subjektov, ne glede na to, ali gre za pravno osebo in/ali je ta registrirana ali ne.

Za omanska lastniška podjetja (»ustanove«) in LLC veljajo tista, ki izpolnjujejo zahteve, ki so navedene že zgoraj pod oznako LLC.

Triodstotna davčna stopnja je učinkovita in je povezana z zahtevo, da davkoplačevalci MSP predložijo davčne napovedi.

image_alt
Na Hrvaškem nova turistična prevara

 • Dohodnina (Income tax) – fizične osebe

V Omanu je stopnja dohodnine davek, ki se pobere od posameznikov in se naloži na različne vire dohodka, kot so delo, pokojnine, obresti in dividende. Merilo, ki ga uporabljamo, se nanaša na najvišjo mejno davčno stopnjo za posameznike. Prihodki od dohodnine so pomemben vir dohodka za omansko vlado.

Vir: Ministrstvo za finance, Oman

Sultanat Oman ne zaračunava nobenih davkov na osebni dohodek, vključno z dohodkom iz kapitalskih dobičkov, bogastva, smrti ali premoženja. Vendar pa vlada režim dohodnine (PIT) ocenjuje po vključitvi v srednjeročni fiskalni načrt 2020–2024.

Vir: taxsummaries.pwc.com

Več iz rubrike