Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja v Luksemburgu (3/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine«, predstavljamo Luksemburg.
Fotografija: Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Foto: Shutterstock

Koliko časa traja postopek ustanovitve družbe in stroški:


Štirje začetni koraki so:
 1. Pridobitev znanja enega najpogosteje uporabljenega jezika v Luksemburgu - francoščina, luksemburščina, nemščina ali angleščina.
 2. Pridobitev srednješolske  diplome, če jo že imate, jo priznava Service de la Reconnaissance des Diplômes.
 3. Sodelovanje v vsaj enem programu usposabljanja, ki ustreza vašemu projektu.
 4. Izdelava osnovnega poslovnega načrta.
Natančnejši opis korakov dostopen na: https://www.sleevesup.lu/start-a-business in

Katere vrste oziroma organizacijske oblike podjetij/družb poznamo:


Štiri oblike družb, ki jih imajo so samostojno podjetje, partnerstvo, delniška družba in družba z omejeno odgovornostjo ali LLC.
 • Samostojno podjetje je najpreprostejša oblika poslovanja v Luksemburgu;
 • družba z omejeno odgovornostjo, ki potrebuje najmanj 12.000 evrov osnovnega kapitala;
 • javna ali delniška družba, ki zahteva najmanj 30.000 EUR osnovnega kapitala.
Luksemburg velja za eno najbolj plodnih gospodarstev v Evropi in dom Evropske unije ter kot tak privlači številne tuje vlagatelje, ki lahko ustanovijo različne vrste subjektov, med katerimi je leta 2021 zelo aktualna predvsem družba z omejeno odgovornostjo. Uporabljajo jo lahko tudi evropska podjetja, ki želijo razširiti svoje poslovanje prek  luksemburških hčerinskih družb v letošnjem letu , zlasti če so usmerjena v trgovinski sektor. Poenostavljen postopek registracije podjetja je eden glavnih razlogov za izbiro te poslovne oblike.
image_alt
Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja v Tuniziji (3/5)
 • LLC oziroma družba z omejeno odgovornostjo (SARL):
Tuji vlagatelji lahko v Luksemburgu odprejo družbe z omejeno odgovornostjo, če izpolnjujejo zahteve trgovinskega zakonikaLuxembourg SARL mora imeti vsaj dva delničarja. Največje število sprejetih delničarjev je 100. Najmanjši znesek, ki ga je treba v celoti položiti ob registraciji SARL v luksemburškem trgovinskem registru, je 12.000 EUR. Najnižja vrednost delnice je približno 25 evrov. Tudi luksemburška družba z omejeno odgovornostjo ne sme trgovati z delnicami na delniških trgih.
Koraki za registracijo družbe z omejeno odgovornostjo v Luksemburgu:
 • Prvi korak za odprtje SARL v Luksemburgu je odprtje bančnega računa, kjer bo deponiran osnovni kapital. 
 • Drugi korak obsega izbiro in pridržanje imena podjetja, čemur sledi priprava statuta, ki ga je treba skupaj s podatki o delničarjih in direktorjih ali menedžerjih vložiti pri sodnem registru družb. Dokumente o ustanovitvi morajo pripraviti odvetniki v Luksemburgu ali javni notar.
 • Zadnji koraki postopka registracije podjetja zajemajo prošnjo za dovoljenje za poslovanje pri ministrstvu za gospodarstvo in registracijo pri davčnih organih v Luksemburgu.
Minimalne zahteve za registracijo podjetja za Luxembourg LLC - ena najpomembnejših prednosti luksemburške družbe z omejeno odgovornostjo, je povezana z zahtevami po ustanovitvi.
 • potrebuje le dva delničarja, ki sta lahko domača ali tuja fizična oseba ali podjetje;
 • minimalni osnovni kapital, ki ga je treba položiti ob registraciji, je 12.500 evrov;
 • en delničar lahko tudi ustanovi družbo z omejeno odgovornostjo v Luksemburgu;
 • upravljanje družbe lahko pade na eno osebo, ki ni nujno državljan Luksemburga.
Mogoče je ustanoviti tudi  poenostavljeno družbo z omejeno odgovornostjo - SARL-S, ki potrebuje minimalni kapital le 1 evro.

 

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Davek od dohodkov pravnih oseb, zaračunan LLC v Luksemburgu leta 2021 -  15-odstotna stopnja, ki se uporablja za podjetja z neto dobičkom pod 25.000 evrov; za dohodke med 25.000 in 30.000 evri je obračunani davek 3.750 evrov + 33% od neto dohodka razlike med 25.000 in 30.000 evri; za LLC z 18-odstotno stopnjo dohodka nad pragom 30.000 EUR velja 18-odstotna stopnja; solidarnostnega dodatka v višini 7%, ki gre v sklad za zaposlovanje.

LLC v Luksemburgu so obdavčeni tudi z občinskim davkom in davkom na neto zneske, ki se uporablja za premoženje podjetja. Te stopnje znašajo 6,75% oziroma 0,5%.

Drugi pomembni davki , za katere veljajo luksemburška LLC, sta davčni odtegljaj, ki se obračunava na izplačilo obresti in dividend in VAT (DDV), ki se uporablja za prodajo blaga in storitev. Glede davčnega odtegljaja so izplačila dividend in obresti obdavčena po stopnji 15%. LLC jih lahko zmanjšajo zaradi luksemburških pogodb o dvojnem obdavčenju .
 Vir: lawyers – luxembourg.com
 

Davčno okolje


Čeprav OECD nobenega od svojih 35 članic nikoli ni navedel kot davčne oaze, so Irska, Luksemburg, Nizozemska in Švica včasih opredeljene kot 'davčne oaze OECD'.

Stopnja DDV (Davek na dodano vrednost - Value Added Tax- VAT):
17%
image_alt
Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja na Islandiji (3/5)

Običajna stopnja DDV v Luksemburgu znaša 17,0%, kar je pod povprečjem OECD.
Znižane stopnje so 14%, 8% in 3%.

Luksemburg dovoli vračilo DDV, če je mogoče upravičiti, da je prosilec zavezanec za DDV ali enakovreden znesek. DDV ni mogoče vrniti za blago in storitve za zasebne namene, storitve ali blago, povezano z nekaterimi oproščenimi dejavnostmi.
 
Višina Tip Katero blago ali storitve
17% Standardno Vse drugo obdavčljivo blago in storitve
14% Znižano Nekatera vina; trdna mineralna goriva, mineralna olja in les, namenjeni za uporabo kot gorivo, razen lesa za ogrevanje; izdelki za pranje in čiščenje; tiskani reklamni materiali; toplota, hlajenje in para, razen daljinskega ogrevanja; varno hrambo in upravljanje vrednostnih papirjev; upravljanje kreditov in kreditnih jamstev s strani osebe ali organizacije, ki ni tista, ki odobri kredit
8% Znižano Čiščenje v zasebnih gospodinjstvih; manjša popravila koles, obutve in usnjenih izdelkov, oblačil in gospodinjskega perila; frizerstvo; daljinsko ogrevanje; zemeljski plin; elektrika; drva; UNP; rezano cvetje in rastline za dekorativno uporabo; nekaj umetnin in starin
3% Znižano Živila; gazirane pijače; otroška oblačila in obutev; zaloge vode; nekateri farmacevtski izdelki; neka medicinska oprema za invalide; notranji potniški promet; nekatere knjige (vključno z e-knjigami); določeni časopisi in revije; vstop na kulturne prireditve in zabaviščne parke; nekatere plačljive / kabelske televizije; kmetijske zaloge (razen pesticidov); hotelska namestitev; restavracije (razen alkoholnih pijač); hrana za s seboj; bari, kavarne in nočni klubi, rezano cvetje in rastline za pridelavo hrane; nekaj zalog novih stavb; nekaj gradbenih del na novih stavbah; vstop na športne prireditve; uporaba športnih objektov; storitve pogrebnikov in upepelitve; zbiranje gospodinjskih odpadkov; nekatere telefonske storitve; storitve nekaterih pisateljev in skladateljev (avtorski honorarji); surova volna; čiščenje odpadkov in odpadne vode; nekaj blaga in storitev za porabo v potniškem prometu; nekatera umetniška dela, zbirateljski predmeti in starine
0% Nič Prevoz znotraj skupnosti in mednarodni prevoz
 
Stopnja davka na distribuirani dobiček (Corporate tax):
17%

Podjetja z obdavčljivim dohodkom, ki v Luksemburgu zaslužijo več kot 200.000 EUR letno, morajo plačati davek od dohodkov pravnih oseb po stopnji 17%, kar vodi do skupne davčne stopnje 24,94%. Ta stopnja se je znižala z 18% v letu 2019. Podjetja morajo plačati tudi dodaten solidarnostni davek. Ta se zaračuna v višini 7%, komunalni davek na podjetja v mestu Luxembourg pa v višini 6,75%.

Dohodnina (Income tax) – fizične osebe:

Davek od dohodka se v Luksemburgu obračuna po progresivni lestvici, ki se gibljejo od 0% do 42%. Delavci morajo plačati tudi med 7% in 9%, kot dodaten prispevek v sklad za zaposlovanje. Prvih 11.265 EUR je na voljo neobdavčenih, nato pa sledi najnižja stopnja v višini 8%. Najvišja stopnja 42% se zaračuna za zaslužek nad 200.004 EUR.
image_alt
Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja v Braziliji (3/5)

Nerezidenti, ki v Luksemburgu zaslužijo več kot 90% svojega svetovnega dohodka ali izven Luksemburga zaslužijo manj kot 13.000 EUR, se lahko odločijo, da bodo obravnavani kot rezidenti. Belgijski državljani pa morajo v Luksemburgu zaslužiti le 50% svojega poklicnega dohodka.
 
Od Za %
0 € 11.265 € 0%
11.266 € 13.173 € 8%
13.137 € 15.009 € 9%
15.009 € 16.881 € 10%
16.881 € 18.753 € 11%
18.753 € 20.625 € 12%
20.625 € 22.569 € 14%
22.569 € 24.513 € 16%
24.513 € 26.457 € 18%
26.457 € 28.401 € 20%
28.401 € 30.345 € 22%
30.345 € 32.289 € 24%
32.289 € 34.233 € 26%
34.233 € 36.177 € 28%
36.177 € 38.121 € 30%
38.121 € 40.065 € 32%
40.065 € 42.009 € 34%
42.009 € 43.953 € 36%
43.953 € 45.897 € 38%
45.897 € 100.002 € 39%
100.002 € 150.000 € 40%
150.000 € 200.004 € 41%
200.004 € +   42%

Vsi zaposleni lahko letno odštejejo 540 EUR za poklicne stroške. Uporabljajo se lahko tudi naslednji odbitki:
 • Stroški vožnje na delo: koliko boste lahko odšteli, je odvisno od tega, koliko živite od svojega delovnega mesta, vendar največ znaša 2.574 EUR.
  Foto: Shutterstock
  Foto: Shutterstock
 • Službeni avto: davčne ugodnosti za službena vozila temeljijo na kilometrini, pomnoženi s kilometrskimi stroški avtomobila. Dnevnik kilometrine določa številke; v nasprotnem primeru je možna pavšalna metoda.
 • Brezplačna nastanitev: uveljavite lahko 25% znižanje ali 17,5%, če je namestitev opremljena.
 • Darila: vsa darila iz delovne dobe so lahko oproščena davka do največ 4.500 EUR.
 • Nadure in odpravnine: plačilo za nadure, nočne izmene, nedelje ali prazniki imajo davčne ugodnosti. Glede na pogoje je odpravnina oproščena tudi davka.
 • Poklicne pokojnine: za prispevke delodajalcev za njihov pokojninski sistem velja pavšalna davčna stopnja 20%. Ugodnosti so oproščene davka.
 • Obresti za posojilo: če imate posojilo, ki ga je delodajalec odobril po obrestni meri pod 1,5%, obstajajo davčne olajšave do 3000 EUR za hipotekarna posojila do glavnega prebivališča in do 500 EUR za osebna posojila.
Če iz vaše davčne napovedi izhaja, da ste bili med letom previsoko obračunani, lahko zahtevate povračilo dolgovanega zneska.
Globe za davek od dohodka znašajo 0,6% neporavnanega plačila na mesec, začenši v mesecu po datumu zapadlosti plačila.
 
image_alt
Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja v Romuniji (3/5)

Davki na dohodek od najemnin

Ljudje, ki oddajajo dom, morajo v Luksemburgu plačati davek od neto dohodka od najemnin. To se določi tako, da se od najemnine, odvzete v vsakem mesecu, odštejejo dovoljeni stroški.
Vir: avalara.com
 
 

Več iz rubrike