Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja v Tuniziji (3/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine«, predstavljamo Tunizijo.
Fotografija: Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Foto: Shutterstock

Koliko časa traja postopek ustanovitve družbe in stroški:


Kljub politični nestabilnosti in razgibani tragediji po terorističnih napadih gospodarstvo Tunizije od leta 2011 neprekinjeno raste. Poslovanje v Tuniziji ima veliko prednosti, kot so razpoložljivost izobražene delovne sile in ugodne davčne stopnje davka od dohodkov pravnih oseb. 

Zakon o tunizijskih družbah podjetnikom omogoča, da v Tuniziji ustanovijo podružnice svojih tujih podjetij. Obseg poslovanja tega subjekta bo opredelila matična družba. Med postopkom registracije mora podružnica imenovati vsaj enega rezidenčnega direktorja kateregakoli državljanstva.
image_alt
Odpiramo vrata tujine: Dobrodošli v Tuniziji (1/5)

Postopki ustanovitve podjetja so sledeči:
 1. Potrdilo o registraciji imena podjetja
 2. Registrirane kopije statuta (najmanj 10 izvodov) 
 3. Natisnjen podpisni obrazec za registracijo podjetja.
 4. Vsaj 4 kopije potnega lista delničarjev.
 5. Kopija potrdila o lastništvu prostorov.
 6. Prejem izvodov o odprtju bančnega računa.
 7. Kopije izjave APII.
POLOŽITE KAPITAL PRVI KORAK : - PRVI IN ​​NAJPOMEMBNEJŠI KORAK REGISTRACIJE PODJETJA V TUNIZIJI ZAHTEVA, DA TUJI VLAGATELJI POLOŽIJO KAPITAL NA BANČNI RAČUN. IME RAČUNA MORA BITI ENAKO IMENU PODJETJA, KI BO REGISTRIRANO. TA RAČUN BO POSEBNA VRSTA BANČNEGA RAČUNA. KO PODJETJE ZAČNE POSLOVATI, LAHKO POSEBNI BANČNI RAČUN SPREMENITE V OBIČAJNI RAČUN.
REGISTRIRAJTE STATUT DRUGI KORAK : - V DRUGEM KORAKU REGISTRACIJE DRUŽBE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO V TUNIZIJI JE ZA REGISTRACIJO STATUTA. TO STORI Z DAVČNO UPRAVO V PISARNI GUICHET UNIQUE. AGENCIJA, KI JE ZADOLŽENA ZA TAKŠNA DELA, JE PROMOCIJA INDUSTRIJE. ZAHTEVA ZA TAKŠNO REGISTRACIJO JE DESET IZVIRNIH IZVODOV STATUTA. OD TEH DESETIH IZVODOV JIH BO DVA OBDRŽALA DAVČNA UPRAVA, ŠEST PA PODJETJE ZA NADALJNJE DELO. DVE KOPIJI JE TREBA DEPONIRATI PRI SODNEM URADNIKU, ENA PA BO ŠLA V SLUŽBO ZA DAVČNI NADZOR.
VLOŽITE IZJAVO O OBSTOJU TRETJI KORAK : - NASLEDNJI KORAK VKLJUČUJE PRIJAVO OBSTOJA PODJETJA Z DAVČNO KONTROLO. PONOVNO JE ZA TOVRSTNO DELO ODGOVOREN ODDELEK ZA DAVČNI NADZOR. POTREBA PO TAKI IZJAVI VKLJUČUJE NASLEDNJE; 
 • TISKANI PODPISNI OBRAZEC.
 • VSE REGISTRIRANE KOPIJE STATUTA.
 • KOPIJA NOMINACIJE ZA VSE DIREKTORJE.
 • KOPIJE ZGORAJ OMENJENIH DRŽAVNIH OSEBNIH IZKAZNIC. ČE JE UPRAVITELJ IZ DRUGE DRŽAVE, BODO VELJALE TUDI KOPIJE POTNIH LISTOV.
 • KOPIJA NAJEMNE POGODBE, PODPISANE MED PODJETJEM IN LASTNIKOM PROSTORA, V KATEREM BO SEDEŽ.
 • VSE KOPIJE UPRAVNEGA POOBLASTILA, POTREBNE ZA ZAČETEK POSLOVANJA.
 • KOPIJA IZJAVE APII.
 • BANČNI PREJEMKI KAPITALSKEGA RAČUNA PODJETJA.
PREDLOŽITEV DOKUMENTA ČETRTI KORAK : - VSAKO PODJETJE, KI BO REGISTRIRANO, BO MORALO PREDLOŽITI VEČ DOKUMENTOV. ZA REGISTRACIJO DRUŽBE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO V TUNIZIJI JE TREBA PRI GREFFE DU TRIBUNAL PREDLOŽITI NASLEDNJE DOKUMENTE. 
 • DVE KOPIJI REGISTRIRANIH KIPOV.
 • DVE KOPIJI TISKANIH OBRAZCEV, KI JIH JE URAD PREDLOŽIL VLAGATELJEM ZA IZPOLNITEV IN PRIJAVO.
 • ZAPISNIK, KI IMENUJE VODJE ORGANIZACIJE.
 • DOKUMENTI, KI VSEBUJEJO NASLOV SEDEŽA. MORALI BI BITI DVE KOPIJI TEGA.
 • KOPIJE OSEBNE IZKAZNICE ALI POTNEGA LISTA UPRAVITELJEV.
 • FISKALNI ŽIG.
 • DVE KOPIJI DRŽAVNE OSEBNE IZKAZNICE IN POKLICNE OSEBNE IZKAZNICE REVIZORJA.
 • DVE KOPIJI POTRDILA O BANKI.
PRIJAVITE SE NA SOCIALNO VARNOST PETI KORAK : - PETI KORAK REGISTRACIJE PODJETJA V TUNIZIJI VKLJUČUJE REGISTRACIJO ZA SOCIALNO VARNOST. TO JE MOGOČE STORITI PREK NACIONALNEGA SKLADA ZA SOCIALNO VARNOST. VSAKO POSAMEZNO PODJETJE NAJ BI SE PRIJAVILO PRI NACIONALNEM SKLADU ZA SOCIALNO VARNOST.
VLOŽITE IZJAVO NA INŠPEKTORAT ZA DELO ŠESTI KORAK : - IZJAVA, PODANA INŠPEKTORATU ZA DELO, JE KLJUČNI KORAK PRI REGISTRACIJI PODJETJA V TUNIZIJI. TA POSEBEN KORAK MORAJO STORITI USTANOVITELJI PODJETJA . NA INŠPEKTORAT ZA DELO NAJ BI VLOŽILI TRI DATIRANE IN PODPISANE KOPIJE IZJAVE. TA IZJAVA MORA VSEBOVATI NASLEDNJE; 
 • IME PODJETJA. VRSTA POSLA, S KATERIM SE BODO UKVARJALI. NASLOV PISARNE IN NJIHOV SEDEŽ.
 • IME DIREKTORJA PODJETJA. VKLJUČEVATI MORA UPRAVITELJEVO STAROST, DRŽAVLJANSTVO IN NASLOV.
 • ŠTEVILKA PRIPADNOSTI SOCIALNI VARNOSTI.
 • ŠTEVILO STALNIH DELOVNIH MEST, KI SO NA VOLJO V ČASU PRIJAVE. IME, STAROST, NARODNOST IN SPRETNOSTI ZAPOSLENIH.
 • VSE SPLOŠNE INFORMACIJE TUJIH DELAVCEV, ZAPOSLENIH V PODJETJU.
PEČAT PODJETJA SEDMI KORAK : - NAŠE INFORMACIJE BODO TUJIM VLAGATELJEM POMAGALE NAJTI ODGOVOR, KAKO REGISTRIRATI DRUŽBO Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO V TUNIZIJI? VSAKO PODJETJE POTREBUJE PEČAT PODJETJA, KI MORA VSEBOVATI LOGOTIP IN IME PODJETJA. TO JE TREBA STORITI MED REGISTRACIJO PODJETJA. IZDELA GA LAHKO KATERI KOLI TRETJI PROIZVAJALEC TJULNJEV ZNOTRAJ ALI ZUNAJ DRŽAVE

Podrobnejši opisi korakov so dostopni na: https://www.africa2trust.com/how-to-start-a-business/?l=1&c=27
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Katere vrste oziroma organizacijske oblike podjetij/družb poznamo:


Partnerstva, delniške družbe, družbe z omejeno odgovornostjo, itd.

Družba z omejeno odgovornostjo (LLC):

Vsaka oseba v njej je odgovorna glede na vrednost svojega deleža v kapitalu podjetja. Število partnerjev je lahko dva ali več. Lahko je tudi iz ene osebe, vendar se v tem primeru imenuje "Družba z omejeno odgovornostjo ene osebe". Minimalni znesek kapitala je deset tisoč dinarjev, podjetje pa ne sme trajati več kot 99 let od datuma ustanovitve. Čeprav je v Tuniziji na voljo veliko poslovne strukture, vendar večina tujcev raje ustanovi družbo z omejeno odgovornostjo. To so osnovne zahteve in značilnosti za ustanavljanje podjetja v Tuniziji:
 • Družba mora imeti vsaj dva delničarja.
 • Delničarji družbe so lahko katere koli narodnosti.
 • Delničar družbe mora biti star vsaj 18 let.
 • Naslov sedeža v Tuniziji.
 • Imenovanje zakonitega revizorja (če skupna sredstva podjetja presegajo 55000 USD)
 • Minimalni vplačani kapital je 500 dolarjev za podjetja, ki ne načrtujejo komercialne trgovine.
Delniška družba: 

Tujec lahko ustanovi tudi delniško družbo v Tuniziji. Najdaljša življenjska doba delniške družbe je 99 let. Za ustanovitev delniške družbe je potrebnih vsaj 7 delničarjev. Vendar pa je treba četrtino vseh delnic vplačati potrebnemu državnemu organu med ustanovitvijo podjetja. Druge zahteve za ustanovitev delniške družbe so:
 • Vsaj 3 direktorji in 7 delničarjev.
 • Minimalni vplačani kapital 3000 USD.
 • Imenovanje revizorja za najmanj 3 leta za preverjanje računa podjetja.
 • Tunizijski državljan bi moral imeti najmanj 51% delnic, ostalih 49% pa tujci.
Več informacij dostopnih na: https://www.healyconsultants.com/tunisia-company-registration/setup-llc/

Vir: sfconsultingbd.com
 

DAVČNO OKOLJE

 
Stopnja DDV (Davek na dodano vrednost - Value Added Tax- VAT): 19 %
Šteje se, da prodaja storitev poteka v Tuniziji in je predmet DDV, če se prodane storitve izkoriščajo ali uporabljajo v Tuniziji. Standardna stopnja DDV je 19 %. Za posebej določene operacije veljajo nižje stopnje 13 % (storitve odvetnikov, davčnih svetovalcev in drugih strokovnjakov; prodaja nizkonapetostne električne energije, namenjene za domačo porabo, in prodaja srednje in nizkonapetostne električne energije, ki se uporablja iz delovanja črpalne opreme za namakanje kmetij; prodaja stavb) in 7 % (prevoz blaga; dejavnosti zdravnikov in analitičnih laboratorijev; materiali in zaloge za farmacevtske izdelke; turistične dejavnosti).

Nekateri ponudniki finančnih storitev lahko celo zaprosijo za opustitev plačila DDV. Uvoz nekaterih osnovnih živil in kmetijskih zalog je oproščen uvoznega DDV.
image_alt
Odpiramo vrata tujine: Dobrodošli v Franciji (1/5)


Rezidenti so obdavčeni z vsemi svojimi dohodki (nacionalnimi in mednarodnimi), nerezidenti pa so obdavčeni samo z dohodki, ki jih zaslužijo v Tuniziji.

Stopnja davka na distribuirani dobiček (Corporate tax):

15 %. Nato pa so tu še znižane in zvišane stopnje.
Davek od dohodkov pravnih oseb - Standardna stopnja 15% (znižano s 25% od leta 2021)
Znižana stopnja - 10%
 • Podjetja, ki opravljajo obrtne, kmetijske in ribiške dejavnosti ter opremljajo ribiške čolne.
 • Trgovinske skupine trgovcev na drobno, organizirane kot storitvene zadruge, urejene s splošno zakonodajo o sodelovanju.
 • Storitvene zadruge, ustanovljene med proizvajalci za veleprodajo njihove proizvodnje.
 • Potrošniške zadruge, ki jih ureja splošna zakonodaja o sodelovanju.
 • Dobiček v okviru industrijskih ali komercialnih projektov, ki izkoristijo program zaposlovanja mladih ali nacionalni sklad za promocijo obrti in malih podjetij.
 • Ugodnosti, ki jih prinaša izvoz (razen podjetij, ki v celoti izvažajo, pri katerih desetletno obdobje davčnih počitnic še ni poteklo). Upoštevajte, da 10-odstotna znižana stopnja CIT za izvoz ne bo več veljala od 1. januarja 2021. Od tega datuma se bo uporabljala splošna stopnja CIT glede na dejavnost, ne glede na to, ali koristi izvirajo iz lokalnih dejavnosti.
 • Dejavnosti podpore in nadzora onesnaževanja.
 • Podjetja, ki delujejo na območjih regionalnega razvoja po izteku celotnega obdobja odbitka.
 • Ugodnosti, ki izhajajo iz naložb v kmetijski ali ribiški sektor na koncu celotnega obdobja odbitka.
 • Nerezidenčni ponudniki finančnih storitev za dobiček iz transakcij, realiziranih z nerezidenti (za dobiček, realiziran od 1. januarja 2014). Upoštevajte, da se znižana stopnja CIT v višini 10%, ki se uporablja za dobiček iz transakcij, realiziranih z nerezidenti, od 1. januarja 2021 ne bo več uporabljala. Od tega datuma se bo uporabljala splošna stopnja CIT glede na dejavnost, ne glede na to, ali so ugodnosti izvirajo iz izvoza ali iz lokalnih dejavnosti.   
Znižana stopnja 15%
(povečana s 13,5% od leta 2021 - za dobiček, realiziran od 1. januarja 2021, ki se prijavi leta 2022)
 • Elektronska, električna in mehanska industrija
 • Avtomobilska, letalska, ladijska, železniška in sestavna industrija
 • Žična industrija
 • Farmacevtska industrija ter medicinska oprema in materiali
 • Tekstilni, oblačilni, usnjarski in obutveni sektor
 • Kmetijsko-živilska industrija
 • Klicni centri
 • Inovacijske storitve na področju informacijske tehnologije, razvoj programske opreme. in obdelava podatkov
 • Mednarodne trgovske družbe, ki delujejo v skladu z veljavno zakonodajo
 • Podjetja za kondicioniranje in pakiranje
 • Podjetja za logistične storitve (seznam bo določen z odlokom)
 • Podjetja za proizvodnjo plastike
 • Izvozne storitve, ki jih izvajajo storitvene družbe, ki delujejo v sektorju ogljikovodikov s sedežem v Tuniziji (prodaja in storitve v tujini ter prodaja in storitve v Tuniziji in katerih uporaba je namenjena v tujini)
 • Svetovalne in študijske storitve z visoko dodano vrednostjo (pogoji, določeni z vladno uredbo)
Znižana stopnja za MSP - 15% (znižana z 20% od leta 2021)
 • MSP s prihodkom nižjim od 1 milijona TND (brez davkov)
 • Podjetja, ki poslujejo v storitvenih in nekomercialnih dejavnostih s skupnimi prihodki (brez davkov), ki ne presegajo 500.000 TND
Določena stopnja - 35%
 • Banke (vključno z islamskimi bankami) in finančne institucije (lizinške družbe, faktoring podjetja, investicijske banke).
 • Offshore finančne institucije, ki jih ureja kodeks, povezane s finančnimi storitvami, namenjenimi nerezidentom, in to samo za ugodnosti, ki izhajajo iz storitev za nerezidente.  Upoštevajte, da se znižana stopnja CIT v višini 10%, ki se uporablja za dobičke iz transakcij, realiziranih z nerezidenti, od 1. januarja 2021 ne bo več uporabljala. Od tega datuma se bo uporabljala splošna stopnja CIT glede na dejavnost, ne glede na to, ali izvirajo iz izvoza ali iz lokalnih dejavnosti .
 • Investicijski družbi (SICAF in SICAR).
 • Zavarovalnice, vzajemne zavarovalnice in pozavarovalnice.
 • Takaful zavarovalnice in pozavarovalnice (dodal Zakon o financah 2020).
 • Družbe za izterjavo dolgov.
 • Telekomunikacijski operaterji.
 • Dobiček iz storitev, povezanih s sektorjem ogljikovodikov (naveden v členu 130-1 Zakonika o ogljikovodikih, razglašenem z zakonom 1999-93).
 • Podjetja, ki opravljajo storitve za podjetja, ki delujejo na naftnem in plinskem področju.
 • Podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in prevozom ogljikovodikov in jih urejajo posebne konvencije, pa tudi podjetja, ki se ukvarjajo s prenosom ogljikovodikov po cevovodih.
 • Podjetja, ki delujejo v sektorju predelave nafte in na debelo z ogljikovodikovimi proizvodi.
 • Hipermarketi (zgrajena površina nad 3.000 m² ali prodajna površina nad 1.500 m²) od 1. januarja 2020.
 • Trgovci z avtomobili (od 1. januarja 2019).
 • Franšizojemalci tuje blagovne znamke ali blagovne znamke, razen podjetij s stopnjo integracije, ki je enaka ali večja od 30% (od 1. januarja 2019).
Družbe, za katere velja 35-odstotna stopnja in katerih delnice so sprejete na tuniško borzo najkasneje do 31. decembra 2024 20% (namesto 35%) pet let za leto sprejema
Minimalni davek od dohodkov pravnih oseb
(za podjetja, ki ustvarijo izgubo ali če je dolgovani davek od dohodkov pravnih oseb nižji od najnižjega davka od dohodkov pravnih oseb)
0,2% lokalnega prometa z najmanj 500 TND, vključno z DDV.
Znižana stopnja 0,1% (omejena na 300 TND) za podjetja, ki so zavezana davku od dohodkov pravnih oseb po stopnji 10%, in za podjetja, ki prodajajo izdelke z reguliranimi cenami z bruto maržo, ki ne presega 6%
 
Davčna stopnja za tuja podjetja: družbe rezidentke so obdavčene na ves svoj dohodek (nacionalni in mednarodni), medtem ko so podjetja nerezidenti obdavčena samo na dohodek, zaslužen v Tuniziji. Tunizija ne predvideva enostranskega tujega davčnega dobropisa. Za podružnico tuje družbe veljajo enake računovodske in davčne obveznosti kot za domačo družbo.
 
Obdavčitev kapitalskih dobičkov: vključeni v redni dohodek in so obdavčeni po redni stopnji davka od dohodka pravnih oseb.  V primeru združitve se kapitalski dobički, ki izhajajo iz prenosa sredstev, razen zalog, odštejejo od obdavčljivega dohodka združene družbe in se prištejejo k obdavčljivemu dohodku prevzemajoče družbe v višini do 50 % v petih letih.
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
 
Glavni dovoljeni odbitki in davčne olajšave: vsi davki, ki jih dolguje podjetje, se štejejo za davčno priznane dajatve, razen davka od dohodka pravnih oseb in prispevkov za socialno solidarnost. Odhodki za obresti v zvezi s posojili, ki jih ima podjetje v najem in so potrebni za njegovo pravilno delovanje, so davčno priznani. Prenos izgub ni dovoljen. Popravek slabega dolga se lahko odšteje do 50 % obdavčljivega dohodka (po odštetju neobdavčljivega dohodka in seštevku nepriznanih stroškov). Tuji davčni dobropis je na voljo podjetjem s prebivališčem v državah, ki so s Tunizijo podpisale sporazum o dvojnem obdavčevanju. Dobrodelni prispevki so bodisi v celoti odbitni (v primerih, ko se dodelijo zlasti državi, lokalnim oblastem in podjetjem v državni lasti ter organizacijam, ki se ukvarjajo s promocijo invalidnosti), bodisi v 0,2 % prihodka v drugih primerih. Nedavno ustanovljena podjetja lahko uveljavljajo oprostitev davka v prvih štirih letih dejavnosti (popolna oprostitev v prvem letu, 75 % v drugem letu, 50 % v tretjem letu in 25 % v četrtem letu; pod določenimi pogoji). Tudi zagonski stroški so v celoti odbitni.

Drugi davki od dohodkov pravnih oseb:
 • občine odmerijo davek na nepremičnine (RET), stopnje pa se razlikujejo. Davek lokalne oblasti (LAT) se plača lokalnemu organu po stopnji: 0,2 % celotnega prometa podjetja, z najmanjšim izračunom na podlagi števila kvadratnih metrov gradnje, ki ga uporablja subjekt; 0,1 % prihodka od izvoza, kot ga določa veljavna zakonodaja.
 • Turistični davek plačajo osebe, ki sodelujejo s turisti; ki zagotavljajo nastanitve, hrano in pijačo, ali organizirajo prostočasne dejavnosti za stranke in sicer po stopnji 2 % bruto prometa, ustvarjenega s turističnimi in povezanimi dejavnostmi. Davek za sklad za razvoj turističnega sektorja se obračuna za subjekte, ki delujejo v turističnem sektorju, po stopnji 1 % prometa (brez DDV).
 • Tunizijski sistem socialne varnosti (CSS) se financira s prispevki delodajalcev (16,57 %, znižanih na 16,07 % za podjetja, ki v celoti izvažajo) in zaposlenih (9,18%) na podlagi plač. Delodajalci morajo plačati tudi premijo za poškodbe na delovnem mestu v razponu od 0,4 % do 4 % zaslužka. Delodajalci od vsakega zaposlenega pobirajo prispevke za socialno varnost in plačujejo v njihovem imenu. Prispevki za CSS se plačujejo po stopnji 1 % obdavčljivega dobička (veljajo minimalni zneski). Za davčna leta 2020, 2021 in 2022 so se prispevki CSS povečali na 2 % (z najmanj 300 TND) za družbe, za katere velja višja stopnja davka od dohodkov pravnih oseb v višini 35 %; in na 3 % (z najmanj 300 TND) za banke, finančne institucije, zavarovalnice in pozavarovalnice ter za nekatere nerezidenčne kreditne institucije.
  Podjetja so obdavčena tudi z davkom na poklicno usposabljanje (2 % bruto zneska plač; 1 % za predelovalna industrijska podjetja).

Dohodnina (Income tax) – fizične osebe:


Rezidenti so obdavčeni z dohodki po vsem svetu. Nerezidenti so obdavčeni samo na dohodek iz tunizijskega vira. Davek na dohodek se izračuna tako, da se za obdavčljivi čisti dohodek uporabi progresivno časovno lestvico. Stopnja dohodnine je od 0 -  35%.

Posameznik se šteje za rezidenta v Tuniziji, če ima: glavno prebivališče (stalno prebivališče) v državi; ali ima glavno prebivališče v tujini, vendar ostane v Tuniziji vsaj 183 dni v koledarskem letu neprekinjeno.
 
Davek od dohodka (IR) Stopnja napredovanja od 0 do 35%
TND 0 - 5.000 0% + 1% solidarnostnega prispevka (ne plačajo posamezniki, katerih letni neto dohodek ne presega 5000 TND)
5.001 - 20.000 TND 26% + 1% solidarnostnega prispevka
20.001–30.000 TND 28% + 1% solidarnostnega prispevka
30.001 - 50.000 TND 32% + 1% solidarnostnega prispevka
Več kot 50.000 TND 35% + 1% solidarnostnega prispevka
 
Dovoljeni odbitki in davčne olajšave: za družinskega poglavarja znašajo 300 TND; za vzdrževane otroke 100 TND na otroka za do štiri vzdrževane otroke. Na voljo je odbitek 2.000 TND na otroka invalida. Na voljo je odbitek v višini 1.000 TND na otroka, ki se izobražuje brez štipendije in je 1. januarja davčnega leta mlajši od 25 let.

Premije življenjskega zavarovanja se odštejejo, če zavarovalne pogodbe vsebujejo eno od zakonskih jamstev (veljajo pogoji). Prihodki od dejavnosti, ki so obdavčene z davkom od dohodka pravnih oseb po znižani stopnji 10%, so 2/3 odšteti od obdavčljivega dohodka; ker so tiste, ki izhajajo iz dejavnosti, za katere velja 13,5-odstotna stopnja, odbitne za 1/2.

Lahko se odšteje 10% profesionalnih honorarjev (omejeno na 2.000 TND na leto).
Oprostitve so na voljo za:
- obresti na vloge ali delnice v tuji valuti ali konvertibilnih dinarjih;
- obresti na varčevalnih računih za nakup hiše;
- obresti na posebne hranilne račune ali zadolžnice v določeni meji;
- dividende, ki jih izplačajo rezidenčne družbe, če je letna vsota nižja od 10.000 TND.
 
Posebni davčni režim za izseljence: tuji uslužbenci, ki jih zaposlijo v celoti izvozna podjetja, in uslužbenci, ki delajo v Tuniziji za obdobje, ki ne presega šestih mesecev v poslovnem letu, lahko koristijo plačilo dohodnine po znižani stopnji 20 % bruto prihodkov. Ta določba velja tudi za podjetja s sedežem v coni proste trgovine.
 
Stopnja davka na kapital: kapitalski dobički, pridobljeni z odtujitvijo nepremičnin v lasti Tunizije, pa tudi deleži v nepremičninskih civilnih partnerstvih, so obdavčeni z dohodnino po naslednjih stopnjah: 10 %, če je bila nepremičnina prodana po petletnem obdobju, začenši z datum pridobitve; ali 15 %, če je bila lastnina prodana pred iztekom petletnega obdobja pridržanja.
 
Dedovanje premičnega in nepremičnega blaga od prednikov in potomcev:  je treba plačati registracijsko takso v višini 2,5 % na podlagi vrednosti podedovanega blaga (5 % za brate in sestre; 25 % za strice, tete, nečake, nečakinje in bratrance; 35 % pri sorodnikih po četrti stopnji).

Lokalni davek na nepremičnine se poleg davka na nepremičnine v višini 1,5 % zneska nepremičnine obračuna tudi sorazmerno glede na velikost stavbe.

Zaposleni:  prispevajo 9,18 % plače za sistem socialne varnosti.
 

Dvojna obdavčitev in davčni odtegljaji

 
Davčni odtegljaji: Dividende: 10%; Obresti: 10% (plačane bankam) / 20%; avtorski honorar: 15% / 35% (rezidenti v jurisdikcijah z nizkimi davki).
 
Vir: santandertrade.com


 

Več iz rubrike