Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja v Jordaniji (3/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine« predstavljamo Jordanijo.
Fotografija: Petra, Jordanija. Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Petra, Jordanija. Foto: Shutterstock

Če želite registrirati svoje podjetje v Jordaniji, morate obiskati najbližji urad Ministrstva za industrijo, trgovino in oskrbo ter Centralni direktorat za registracijo. Tam bo pooblaščenec za registracijo v elektronski obliki izpolnil vašo prijavnico. Potrebovali boste naslednje dokumente:

 • osebna izkaznica (ali potni list za tiste, ki niso Jordanci)
 • odobritve zadevnih strank, kadar je zaradi ciljev ustanove zahtevano predhodno soglasje
 • najemna pogodba, potrjena s strani občine Greater Amman ali druge zadevne občine
 • lastninski list obrti v primeru, da je vlagatelj lastnik nepremičnine
 • gotovinski depozit v vrednosti 50.000 JD za prebivalce, ki niso Jordanci

image_alt
Hrvaška mesta, ki ponujajo najbolj kakovostno življenje

Če bo taka odobritev potrebna, boste prejeli obrazec za prijavo za pridobitev soglasja zadevnih agencij. Nato morate plačati vpisnino blagajniku ministrstva in potrdilo predložiti pooblaščencu za registracijo obrti. Pristojbina za registracijo znaša 5 JD, če podjetje registrirate prvič. V drugih primerih se stroški razlikujejo, odvisno od vašega kapitala. Vodja oddelka za registracijo dejavnosti bo nato preveril prijavnico in podpisal potrdilo, če bo vse v redu. Celoten postopek bo trajal od 10 do 15 minut.

Na istem mestu lahko registrirate tudi trgovsko ime, vendar pa trgovsko ime ni obvezno. Pristojbina za registracijo trgovskega imena je 20 JD.

Vrste oziroma organizacijske oblike podjetij / družb

Postopek registracije je odvisen od vrste pravne poslovne strukture, ki jo izberete. Spodaj je seznam petih glavnih zakonitih poslovnih struktur za mala podjetja, ki jih lahko registrirate v Jordaniji.

Amman, Jordanija. Foto: Shutterstock
Amman, Jordanija. Foto: Shutterstock

 • Posamezna ustanova
 • Generalno partnersko podjetje
 • Komanditna družba: Ta poslovna struktura omogoča kombinacijo komplementarnih družbenikov (tako kot pri družbi z omejeno odgovornostjo) in komanditov (tako kot pri družbah z omejeno odgovornostjo). Generalni družbeniki so odgovorni za vsakodnevno poslovanje in nimajo omejene odgovornosti. Komanditni družbeniki prispevajo h kapitalu podjetja, vendar jim ni dovoljeno sodelovati pri poslovanju družbe. Omejeni so na lastne deleže v podjetju. Število družbenikov je lahko od dva do 20. Ni nujno, da so v postopek vključeni odvetniki, razen če kapital podjetja presega 50.000 JD.
 • Družba z omejeno odgovornostjo: Družbe z omejeno odgovornostjo (LLC) imajo običajno bolj zapleteno strukturo. Iz tega razloga morajo imeti revizorja in potrebujejo odvetnika, če njihov kapital presega 20.000 JD (opomba: odvetnik mora predložiti dokumente, ki potrjujejo, da je pravni zastopnik družbe). LLC ima običajno dva ali več lastnikov. Če je lastnik samo en, boste potrebovali odobritev upravljavca podjetja v oddelku za nadzor podjetij. Največje število lastnikov (ali delničarjev) je neomejeno. Najmanjši kapital, ki je potreben za ustanovitev tega podjetja, je 1 JD.
 • Zasebna delničarska družba: Zasebne delniške družbe so družbe z omejeno odgovornostjo, ki svojih delnic ne ponujajo in ne trgujejo širši javnosti na borzi. Namesto tega so z delnicami podjetja trguje zasebno. Običajno so v lasti nevladnih organizacij ali sorazmerno majhnega števila delničarjev. Zasebne delniške družbe morajo imeti revizorja in odvetnika. Minimalni zahtevani kapital za ustanovitev tega podjetja je 50.000 JD.

Za celoten seznam vseh vrst podjetij (malih in velikih) se obrnite na Oddelek za nadzor podjetij, ki deluje pod okriljem Ministrstva za industrijo, trgovino in oskrbo.

Vir: startupguidejo.com

image_alt
Najbolj razkošne jahte v lasti slavnih in bogatih

Davčno okolje

 • Stopnja DDV znaša 16 odstotkov

Gre za splošni prometni davek, ki je po delovanju podoben davku na dodano vrednost (DDV) in se obračunava po 16-odstotni stopnji pri prodaji blaga in storitev. Obračunava se ga za uvoz katerekoli storitve ali blaga izven Jordanije ali iz območij in trgovinskih prostih con znotraj Jordanije.

 • Stopnja davka na distribuirani dobiček znaša 20, 24 in 35, večinoma 20 odstotkov

Obdavčljivi dohodek je dohodek, ki izhaja iz jordanskih virov in je obdavčljiv. Standardna stopnja davka od dohodka pravnih oseb za večino sektorjev znaša 20 odstotkov.

Jerash, Jordanija. Foto: Shutterstock
Jerash, Jordanija. Foto: Shutterstock

Stopnje CIT se v Jordaniji uporabljajo glede na panogo / poslovne dejavnosti, iz katerih davčni zavezanec ustvarja dohodek. V skladu z zakonodajo o dohodnini so stopnje CIT naslednje:

 • 35 odstotkov za banke.
 • 24 odstotkov za telekomunikacijske, zavarovalniške in pozavarovalne družbe, družbe za finančno posredništvo (vključno z menjalnimi in finančnimi lizinškimi družbami), podjetja, ki proizvajajo in distribuirajo električno energijo, in podjetja, ki se ukvarjajo z rudarskimi surovinami.
 • 20 odstotkov za druga podjetja.

Rezidentne jordanske korporacije niso zavezane za DDV za njihov svetovni dohodek, razen če so ti dohodki pridobljeni iz virov, ki izvirajo in se nanašajo na jordanske depozite in sredstva. V tem primeru bi bil ta dohodek obdavčen po 10-odstotni stopnji. Za tuje podružnice jordanskih rezidenčnih družb je ves čisti dobiček podružnice obdavčen po fiksni stopnji 10 odstotkov.

 • Dohodnina za fizične osebe znaša med pet in 30 odstotkov

Posamezniki, rezidenti ali nerezidenti Jordanije, so obdavčeni na podlagi dohodka, doseženega iz vseh obdavčljivih dejavnosti, vključno z dohodkom iz zaposlitve, poslovanja (bodisi samostojni podjetniki ali kot družbeniki), dohodkom od najemnin in direktorskimi honorarji.

image_alt
Najlepši sprehodi med krošnjami dreves po svetu

Za zaposlene rezidente in nerezidente veljajo naslednje davčne stopnje: 

 • 5 odstotkov na prvih 5.000 JOD;
 • 10 odstotkov na naslednjih 5.000 JOD;
 • 15 odstotkov na naslednjih 5.000 JOD;
 • 20 odstotkov na naslednjih 5.000 JOD;
 • 25 odstotkov na vsak naslednji dinar, do 1.000.000 JOD; in
 • 30 odstotkov na vsak dinar obdavčljivega dohodka zavezanca, ki presega 1.000.000 JOD.

Naslednji zneski so na voljo kot osebna oprostitev od dohodka posameznikov, preden dosežejo obdavčljivi dohodek: 

 • osebna oprostitev v višini 10.000 JOD  
 • oprostitev vzdrževanih oseb v višini 10.000 JOD ne glede na število vzdrževanih oseb in 
 • dodatna oprostitev do 3000 JOD za zdravstvene stroške, izobraževanje, najemnino in stanovanjska posojila. 

Gospodinjstvo je oproščeno davka do 23.000 JOD. Nejordanski uslužbenec rezident se obravnava kot jordanski uslužbenec z osebno oprostitvijo v višini 10.000 JOD in dodatnih 10.000 JOD, če so vzdrževani člani zaposlenega tudi rezidenti. 

Tujec nerezident, ki ima vzdrževane osebe, ki prebivajo v Jordaniji, lahko še vedno zahteva oprostitev v višini 10.000 JOD za vzdrževane osebe. 

Več iz rubrike