Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja v Cabo Verde 3/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine« predstavljamo Zelenortske otoke (Cabo Verde).
Fotografija: Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Foto: Shutterstock

 

Postopki registracije podjetij na Zelenortskih otokih trajajo več kot en teden in vključujejo številne korake pred in po registraciji.

1. Preverite razpoložljivost imena podjetja

Prosilci lahko to storijo na oddelku za komercialni register (Casa do Cidadão).

Prav tako morajo prijavitelji predložiti predlagano ime podjetja ali izbrati s seznama vnaprej odobrenih imen.

image_alt
Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja v Panami (3/5)

2. Depozitni kapital v banki

Kandidati bodo morali odpreti nov bančni račun v kateri koli poslovni banki, ki jo izberejo. Poleg tega mora obstajati začetni kapital v banki kot dokazilo o depozitu za registracijo podjetja na Zelenortskih otokih v skladu z njihovim trgovinskim zakonikom.

3. Registrirajte podjetje in pridobite objavo in legalizacijo knjig

Registracija podjetja na Zelenortskih otokih poteka na oddelku za komercialni register. Postopek poteka prek internega spletnega sistema registracije. Za dokončanje postopka bo strošek skupno 10.000 CVE (pristojbina) + 1000 CVE (pristojbina za gospodarsko zbornico). Nato bo izdana davčna številka, ki jo je mogoče pridobiti samodejno.

4. Zahteva za inšpekcijski pregled in pridobitev občinskega dovoljenja

Obstajata dve vrsti licenc za začetek delovanja vašega podjetja. Prva je občinska licenca, druga pa licenca po dejavnosti. Poleg tega je občinska licenca zakonsko obvezna za vsa podjetja, ki poslujejo v glavnem mestu Praia. Podjetja morajo zahtevati inšpekcijski pregled v prvih 15. dneh poslovanja. Občinska licenca bo nato izdana po predložitvi vseh zahtevanih dokumentov na enem mestu (balcão único).

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

5. Pred začetkom poslovanja obvestiti inšpektorat za delo

Pred začetkom poslovanja morajo podjetja inšpektoratu za delo (Inspecção-Geral do Trabalho) oddati obvestilo o začetku poslovanja. Obvestilo mora vsebovati tudi naziv podjetja, vrsto dejavnosti, naslov pisarne, imena in naslov vsakega vodje in direktorja ter število zaposlenih. 

Vir: myguidecapeverde.com

Katere vrste oziroma organizacijske oblike podjetij poznamo:

 • komercialno partnerstvo
 • javna delniška družba
 • zadruga
 • omejeno partnerstvo (LP)
 • družba z omejeno odgovornostjo (LLC)
 • komanditna družba 

LLC

Mora imeti vsaj dva delničarja

Pripraviti morate osnovni kapital 2. 500 000 lokalnih eskudov (25.118 dolarjev). 30 odstotkov je treba položiti v gotovini pri lokalni banki, preostalih 75 odstotkov pa v gotovini v naslednjih 5 letih;

Sociedade por quotas v ustanovnem dokumentu določa 75 odstotkov osnovnega kapitala ter število in vrednost delnic ter višino kapitala, ki ga podpiše vsak delničar;

Minimalni osnovni kapital je 200.000 eskudov (2.010 dolarjev). 50 odstotkov osnovnega kapitala je deponirano tudi v gotovini pri lokalni banki. Preostanek se plača v naslednjih treh letih.

Registracija LLC na Zelenortskih otokih in odpiranje računa za podjetje Zelenortskih otokov traja do 3 - 4 tedne.

Vir: ybcase.com

image_alt
Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja v Nemčiji (3/5)

Davčno okolje

1. Stopnja DDV (Davek na dodano vrednost - Value Added Tax- VAT)

Sistem DDV tesno sledi sistemu DDV Evropske unije in je ocenjen po standardni stopnji 15 odstotkov.

Standardna stopnja DDV v višini 15 odstotkov je splošni davek na potrošnjo, ki se uporablja za uvoz in prodajo blaga in storitev na ozemlju Zelenortskih otokov.

Stopnja DDV za dobavo električne energije in vode končnim odjemalcem je 8 odstotkov.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Stopnja DDV se bo uporabljala na naslednji znesek za naslednje dobave blaga in storitev:

 • Dizel: 120 odstotkov.
 • Gorivo: 300 odstotkov.
 • Nafta: 30 odstotkov.
 • Plin butan: 16,65 odstotka.
 • Kurilno olje: 30 odstotkov.
 • Elektrika: 30 odstotkov.
 • Voda iz vodovoda iz javne oskrbe: 20 odstotkov.
 • Telekomunikacijske storitve: 60 odstotkov.
 • Cestni potniški promet in prevoz blaga po morju: 15 odstotkov.

Šteje se, da so izven obsega DDV naslednje transakcije:

 • Prenos, za plačilo ali brez, celotnega premoženja ali njegovega dela, ki sestavlja podjetje ali del podjetja, ki je sposobno opravljati samostojno gospodarsko dejavnost.
 • Odškodnine.
 • Povračilo izdatkov, nastalih v imenu in za račun tretje osebe.

Vir: taxsummaries.pwc.com

image_alt
Globalna podjetja z najboljšo organizacijsko kulturo

2.Stopnja davka na distribuirani dobiček (Corporate tax)

Za družbe rezidentke velja 22 odstotna davčna stopnja, pri čemer obdavčljivi dohodek ustreza dobičku, zmanjšanemu za morebitne davčne ugodnosti in morebitne prenesene izgube, kot je navedeno v davčnem obračunu. 22 odstotna davčna stopnja se uporablja tudi za PE družb nerezidentov.

CIT v Cabo Verdeu, imenovan Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas , se obračunava tako od dobička, pridobljenega na ozemlju Cabo Verda, kot od dobička, ki ga pridobijo rezidenčna podjetja zunaj njega (načelo po vsem svetu). Nerezidenčne družbe s PE na Cabo Verdu so prav tako predmet DDV za dohodek iz vira Cabo Verde, ki ga je mogoče pripisati PE.

Obdavčljivi dobiček je izračunan v skladu z lokalnimi računovodskimi pravili in prilagojen za davčne namene.

Za namene ugotavljanja obdavčljivega dohodka se lahko zavezanci DDV obdavčijo na dva načina/režima, kot sledi:

Poseben režim za mikro in in mala podjetja: 

 • Mikro-veliko podjetje: Subjekt, ki zaposluje do pet oseb z letnim prometom (bruto znesek prodaje in storitev), ki ne presega pet milijonov CVE.
 • Malo podjetje: Subjekt, ki zaposluje od šest do deset oseb z letnim prometom (bruto znesek prodaje in storitev) med pet milijoni CVE in 10 milijoni CVE.
 • Mikro in mali uvozniki: Uvozniki, katerih carinska vrednost uvoženega blaga ne presega vrednosti prometa na letni ravni za namen uvrstitve v poenostavljeno shemo za mikro in mala podjetja.
 • Standardno organiziran računovodski režim (standardni/običajni režim, po katerem se izračun dobička upoštevajo lokalni računovodski predpisi).
 • Za družbe rezidentke velja 22-odstotna davčna stopnja, pri čemer obdavčljivi dohodek ustreza dobičku, zmanjšanemu za morebitne davčne ugodnosti in morebitne prenesene izgube, kot je navedeno v davčnem obračunu. 22-odstotna davčna stopnja se uporablja tudi za PE družb nerezidentov.
 • Mikro in mala podjetja so zavezana enotnemu posebnemu davku (SST) v višini 4 % od bruto zneska prodaje, doseženega v vsakem davčnem letu, ki se plača četrtletno. SST nadomešča CIT, gasilski davek in DDV ter prispevek za socialno varnost, ki se pripisuje podjetju.
 • Za podjetja nerezidentke brez PE so zavezane stopnje DDV, ki se uporabljajo za vsako kategorijo dohodka, predvideno v davčnem zakoniku, ki se gibljejo med 1 odstotkom in 20 odstotki.

Stopnja DDV se poveča z gasilskim dodatkom, imenovanim Taxa de Incêndio, v višini 2 odstotka na dolgovani davek, kar vodi do končne davčne stopnje 22,44 odstotka. Ta dodatek se zaračunava v občinah Praia (otok Santiago) in Mindelo (otok São Vicente).

Vir: taxsummaries.pwc.com

image_alt
Ukinitev dolga na kreditni kartici je odskočna deska za upokojitev

3. Dohodnina (Income tax) – fizične osebe: Od 16,5 odstotka do 27,5 odstotka

Posamezniki so lahko obdavčeni po dveh različnih davčnih metodah: deklarativni (metoda samoobdavčitve) in metoda končnega odtegljaja.

Metoda končnega odtegljaja se uporablja za pobiranje davkov, kadar zavezanci niso dolžni predložiti letnega izkaza poslovnega izida v naslednjih primerih: kategorije A, D, E in po posebnem režimu za mala in mikro podjetja (SRSMC).

Davčne stopnje, ki se uporabljajo v primeru deklarativne metode in za neupravičeno povečanje neto premoženja, so naslednje:

Obdavčljivi dohodek (CVE*)

Davčna stopnja (%)

Konec

Ni konec

 0

960.000

16.5

960.000

1.800.000

23.1

1.800.000

 

27.5

* Cabo Verdean eskudo

Oprostitev obdavčitve velja za čisti dohodek do 220.000 CVE letno.

Vir: taxsummaries.pwc.com

Več iz rubrike