Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja v Argentini (3/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine« predstavljamo Argentino.
Fotografija: Nuenos Aires, Argentina. Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Nuenos Aires, Argentina. Foto: Shutterstock

Če želite ustanoviti podjetje v Argentini, sledite naslednjim korakom:

 •  Preverite ime podjetja pri argentinskem uradu za korporacije

Čas: 1 dan

Cena: 210 ARS

 • Podpise družbenikov overiti pri javnem notarju

Čas: 1 dan

Cena: 1000-1500 ARS

 • Vložite začetni kapital v National Bank of Argentina in pridobite dokazilo o plačilu

Čas: 1 dan

Cena: 45 ARS

 • Objavite obvestilo o novem podjetju v uradnem listu

Čas: 2 dni

Cena: 2.600 ARS

 • Plačajte pristojbino za registracijo

Čas: 1 dan

Cena: 100 ARS

 • Registrirajte se pri javnem registru trgovine Argentine v Buenos Airesu

Čas: 5 dni

Cena: 3.360 ARS

 • Kupite posebne knjige v komercialni knjigarni

Čas: 1 dan

Cena: vključena v pristojbino, ki jo plačate za naslednji korak.

 • Pridobite obrazec na Visoki šoli za notarje. Notar naj predloži poslovne knjige za rubriko Generalne inšpekcije za pravosodje (IGJ)

Čas: 5 dni

Cena: 3.018 ARS

 • Pridobite davčno kodo

Čas: 1 dan

Cena: Brez zaračunavanja

 • Pridobite davčno identifikacijsko številko (CUIT) pri argentinskem nacionalnem davčnem uradu (AFIP) in se prijavite za socialno varnost

Čas: 4 dni

Cena: brezplačno

image_alt
Temna stran čokolade

 • Registrirajte prometni davek na lokalni ravni pri AGIP v Buenos Airesu

Čas: manj kot 1 dan (prek spleta)

Cena: Brez zaračunavanja

 • Registrirajte se pri Sistema Unico De Seguridad Social (SUSS)

Čas: manj kot 1 dan (na spletu)

Cena: Brez zaračunavanja

 • Sklenite zavarovanje za zaposlene s podjetjem za tvegano delo (Aseguradora de Riesgos del Trabajo, ART)

Čas: 1 dan

Cena: Brez zaračunavanja

 • Rubricirajte knjige plač v Direccíon General de Empleo (Ministrstvo za delo)

Čas: 1 dan

Cena: 5 ARS na stran

Pomembno je vključiti tako pravne kot finančne strokovnjake, ki vam bodo pomagali ustanoviti vaše podjetje v Argentini, da zagotovite skladnost z argentinskim pravnim okvirom za poslovanje.

Vir: bizlatinhub.com

Patagonija, Argentina. Foto: Shutterstock
Patagonija, Argentina. Foto: Shutterstock

Vrste oziroma organizacijske oblike podjetij / družb

 • Corporation (Sociedad Anónima ali SA)

Sprejema najmanj dva delničarja. Upravlja ga upravni odbor, ki ga izvolijo delničarji družbe.

 • Družba z enim delničarjem (Sociedad Anónima Unipersonal ali SAU)

Sprejema izključno enega delničarja. SAU-jev ni dovoljeno ustanoviti ali biti v celoti v lasti SAU. Upravlja ga upravni odbor, ki ga izvoli edini delničar družbe.

 • Simplified Corporation (Sociedad por Acciones Simplificada ali SAS)

Sprejema enega ali več delničarjev. Upravlja ga upravni odbor, ki ga izvolijo delničarji. Obstaja vzpostavljena oblika podzakonskih predpisov in javnega obvestila, ki omogoči, če se uporablja, registracijo SAS v petih delovnih dneh v mestu Buenos Aires. Ta vrsta podjetja želi biti bolj agilna in ekonomična alternativa tako pri svoji ustanovitvi kot pri upravljanju. Njena vključitev in razvoj sta v celoti digitalna.

 • Družba z omejeno odgovornostjo (Sociedad de Responsabilidad Limitada ali SRL)

Sprejema najmanj dva člana in največ 50. Upravlja ga en upravnik ali več upravnikov s polnimi pooblastili, ki lahko delujejo posamezno ali pa večinsko odloča upravni odbor, ki ga imenujejo člani.

Vir: dlapiperintelligence.com

Davčno okolje

 • Stopnja DDV (Davek na dodano vrednost - Value Added Tax- VAT) znaša 21 odstotkov.

Posebna visoka stopnja DDV-ja, 27 odstotkov, velja za telekomunikacije, oskrbo s plinom, vodo in industrijske uporabnike energije. Znižana stopnja, 10,5 odstotka, velja za vrsto blaga in storitev, kot so ponudba mesa, sadja in zelenjave, kmetijske storitve, potniški promet, stanovanjska gradnja, nekatere zdravstvene storitve, knjige, časopisi in periodična publikacija. Obstajajo izjeme v določenih okoliščinah, kot so najem stanovanj, potniški promet, zdravstvene storitve, izobraževanje, javne službe ter voda, kruh in mleko.

image_alt
Izdelane sončne celice, tanjše od svinčnika

Lokalne provincialne stopnje IIBB se razlikujejo. Povprečja so:

 • Komercialne storitve: do 4,5 odstotka
 • Industrija in blago: do 3 odstotki
 • Drugo: do 6 odstotkov

Oceniti

Vrsta

Katere izdelke ali storitve

27 odstotkov

višje

Oskrba s telekomunikacijami, vodo, elektriko in plinom, ki se ne uporablja izključno v stanovanju

21 odstotkov

Standardno

Vse drugo obdavčljivo blago in storitve

10,5 odstotkov

Znižano

Medicinski izdelki; veliko gradbenih del; sadje, stročnice, zelenjava in meso; javni in taksi prevoz. Znižana stopnja DDV velja za določeno elektronsko blago, proizvedeno v posebni ekonomski coni Tierra del Fuego

2,5 odstotkov

Znižano

Uvoz ali dobava nekaterih tiskanih ali digitalnih časopisov in revij; oglaševalske storitve za nekatere tiskane ali digitalne časopise in revije

0 odstotkov

nič

Izvoz

 • Stopnja davka na distribuirani dobiček (Corporate tax) znaša 25 do 35 odstotkov

V skladu z novim zakonom, ki se uporablja za fiskalna leta, ki so se začela 1. januarja 2021 ali pozneje, je dohodek podjetij obdavčen po progresivnih stopnjah od 25 do 35 odstotkov.

 • Obdavčljivi dohodek od 0 AR$ do 5.000.000 AR$: 25 odstotkov
 • Obdavčljivi dohodek od več kot 5.000.000 AR$ do 50.000.000 AR$: 1.250.000 AR$ + 30 odstotkov na znesek, ki presega 5.000.000 AR$.
 • Obdavčljivi dohodek od več kot 50.000.000 AR$: 14.750.000 AR$ + 35 odstotkov na znesek, ki presega 50 milijonov $.

Pravne osebe s sedežem v Argentini so zavezane davku na argentinski dohodek in dohodek iz tujih virov. Pravne osebe rezidentke lahko kot davčni dobropis uveljavljajo vse podobne davke, ki so dejansko plačani v tujini od dohodka iz tujih virov. Davčna stopnja se uporablja za neto dohodek, določen na svetovni ravni.

S sprejetjem davčne reforme iz leta 2021 je bil uveden tudi davčni odtegljaj (WHT) na izplačilo dividend in nakazila dobička podružnic v višini 7 odstotkov.

Z davčno reformo iz leta 2017 je bil ukinjen tudi tako imenovani 'izravnalni davek' na dobiček, ustvarjen v davčnih letih od 1. januarja 2018 dalje. Izravnalni davek je bil 35-odstotni davek na izplačilo dividend, ki presega davčni zaslužek. Izravnalni davek pa se še naprej uporablja za izplačilo dividend in dobička panog, ki izhaja iz dobička, nabranega pred 1. januarjem 2018, ki je bil ob koncu leta pred ustrezno razdelitvijo višji od davčnega izida.

Iguazu, Argentina. Foto: Shutterstock
Iguazu, Argentina. Foto: Shutterstock

 • Dohodnina (Income tax) za fizične osebe znaša pet do 35 odstotkov

Za leto 2021 je čisti obdavčljivi dohodek obdavčen po stopnjah od 5 do 35 odstotkov za rezidente in nerezidente s stalno prisotnostjo v Argentini, vendar se za dobičke iz vrednostnih papirjev (vključno z dividendami), obresti in nepremičnine, uporabljajo posebne davčne stopnje.

Posamezniki s stalnim prebivališčem v Argentini so obdavčeni od dohodka po vsem svetu (načelo svetovnega dohodka) in lahko pridobijo tuji davčni dobropis za davke, plačane na dohodek iz tujih virov.

Nerezidenti in tuji upravičenci so obdavčeni samo od svojih dohodkov iz argentinskega vira.

Najvišja davčna stopnja je trenutno 35 odstotkov na neto dohodek nad 1.032. 567,00 argentinskih pesosov (ARS).

Trenutno veljajo naslednje stopnje PIT (od 1. januarja 2021):

 Obdavčljivi dohodek (ARS)

 Davek na stolpec 1 (ARS) 

Davek na presežek (%) 

 Konec (1. stolpec) 

 Ni konec

                         0

           64.532,64

-

5

           64.532,64

        129.065,29

             3.226,63

9

        129.065,29

        193.597,93

             9.034,57

12

        193.597,93

        258.130,58

           16.778,49

15

        258.130,58

        387.195,86

           26.458,39

19

        387.195,86

        516.261,14

           50.980,79

23

        516.261,14

        774.391,71

           80.665,80

27

        774.391,71

     1.032.522,30

        150.361,06

31

     1.032.522,30

 in naprej  

        230.381,54

35

Bruto dohodnina je pokrajinski davek, ki se uporablja za samozaposlene posameznike na bruto plačo. Povprečna davčna stopnja znaša štiri odstotke v zvezni prestolnici (mesto Buenos Aires), podobne stopnje pa veljajo v različnih provincah. Strokovnjaki, ki svoje dejavnosti ne opravljajo v obliki podjetja, so v mestu Buenos Aires oproščeni plačila bruto dohodnine. Davek se plača z oddajo mesečnih davčnih napovedi.

image_alt
Brezplačne stvari, ki jih lahko dobite v hotelu

Davek tujih upravičencev: Tuji upravičenci, ki začasno delajo v Argentini največ šest mesecev med letom in ustvarjajo dohodek z vizualno ali uprizoritveno umetnostjo ali drugim poklicem, so od teh zaslužkov zavezani dohodnini po stopnji 24,5 odstotka (35 odstotkov na domnevni dobiček). 70 odstotkov bruto dohodka), ki ga zadrži lokalni plačnik. Druge davčne stopnje se lahko uporabljajo glede na vrsto dohodka, ki se izplača.

Vir: avalara.com; taxummaries.pwc.com

Več iz rubrike