Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja na Švedskem (3/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine« predstavljamo Švedsko.
Fotografija: Ystad, Švedska. Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Ystad, Švedska. Foto: Shutterstock

Postopek ustanovitve podjetja

Trajanje

Stroški

 

1. korak: Odprtje bančnega računa in depozit osnovnega kapitala družbe

Ustanovitelji pri komercialni banki v EEA odprejo bančni račun in deponirajo najmanj predpisani minimalni kapital družbe. Banka izda uradno potrdilo o vplačilu.

1 dan, brezplačno

brezplačno

2. korak: Vloga za registracijo na spletu pri Uradu za registracijo družb (Bolagsverket)

Na enem mestu je mogoče registrirati družbo in jo prijaviti v sistem davkov in socialnih prispevkov. Obrazce je mogoče dobiti na spletni strani Bolagsverket ali na skupni spletni strani (enotna vstopna točka) www.verksamt.se, ki jo upravljata Bolagsverket in davčna uprava. Mogoča je tudi osebna vloga na Bolagsverket.

Vlogo morajo podpisati vsi ustanovitelji in zastopniki družbe. Priloženo mora biti potrdilo banke o vplačanem kapitalu družbe.

Bolagsverket preveri ustreznost predlaganega imena pri registru družb, dodeli podjetju organizacijsko identifikacijsko številko in objavi obvestilo o ustanovitvi v Uradnem listu (Post och Inrikes Tidningar). Objava vsebuje ime, poštni naslov in identiteto članov uprave, direktorjev in vseh drugih pooblaščenih podpisnikov.

Postopek traja največ 5 dni.

5 dni,

1.900 SEK (on line prijava) ali

2.200 SEK

1.900 SEK (on line prijava) ali

2.200 SEK

3. korak: Registracija za DDV pri Davčni upravi (Skatteverket)

Družbe, ki izpolnjujejo kriterije za davčne zavezance za DDV, se na Davčni upravi registrirajo za DDV.

1 dan, brezplačno

brezplačno

Vir: Svetovna banka 2019, Bolagsverket 2019

Vrste oziroma organizacijske oblike podjetij/družb

 • javna delniška družba
 • nejavna delniška družba
 • komanditna družba
 • družba z neomejeno odgovornostjo

image_alt
Gault&Millau: Osem slovenskih restavracij prejelo naziv najboljših

Delniška družba (Aktiebolag, AB)

Delniška družba je lahko ustanovljena kot javna delniška družba (Aktiebolag Publikt) ali nejavna delniška družba (Aktiebolag Privat).

Delnice javne delniške družbe kotirajo na borzi. Z delnicami nejavne delniške družbe ni mogoče trgovati. Njihov prenos je omejen in urejen s statutom družbe.

 • Ustanovitelji/delničarji: Delniško družbo lahko ustanovijo ena ali več pravnih ali fizičnih oseb, ki morajo biti rezidenti EEA. Če je naložba v interesu države ali lokalne skupnosti, so mogoče izjeme.
 • Kapital: Najnižji predpisan osnovni kapital je 50.000 SEK za nejavne in 500.000 SKR za javne delniške družbe. Vpisani kapital mora biti v celoti vplačan (ob ustanovitvi se zahteva potrdilo banke o vplačilu kapitala).
 • Kapital družbe je razdeljen na delnice s fiksno nominalno vrednostjo (običajno 100 SEK). Zakonodaja loči dva tipa delnic (delnice A in B). Delnice se lahko razlikujejo glede na glasovalne pravice. Delnice z večkratno glasovalno pravico imajo lahko največ 10-krat toliko glasov kot druge delnice.
 • Upravljanje družbe: Najvišji organ odločanja je skupščina delničarjev, ki se mora sestajati najmanj enkrat letno. Družbo vodi uprava, ki jo imenuje skupščina delničarjev vsako leto znova.

Smogen, Švedska. Foto: Shutterstock
Smogen, Švedska. Foto: Shutterstock

Javna delniška družba mora imeti najmanj tri direktorje in enega izvršnega direktorja. Nejavna delniška družba mora imeti najmanj direktorja in pomočnika direktorja; manjše družbe imajo lahko samo enega izvršnega direktorja. Nadzorni odbor ni obvezen.

Izvršni direktor in najmanj polovica članov uprave (in vsi tisti člani uprave, ki so pooblaščeni za podpisovanje v imenu družbe) morajo biti rezidenti EEA. Družbe, v katerih je več kot 25 zaposlenih, morajo imenovati v upravo zastopnike zaposlenih.

Davčno okolje

 • Stopnja DDV (Davek na dodano vrednost - Value Added Tax- VAT)

Standardna stopnja DDV na Švedskem je 25 %. V uporabi sta tudi znižani stopnji DDV; 12 % in 6 % za hrano, najem nastanitve, knjige, časopise in drugo blago in storitve.

Registracija: Družbe, ki opravljajo obdavčljive transakcije, se morajo registrirati za VAT.

Švedska je kot članica Evropske unije dolžna vključiti pravila sistema DDV EU, ki jih vsebuje Direktiva EU o DDV. To vključuje podrobnosti za švedske registracije za DDV, skladnost, vračila in druge povezane izjave.

image_alt
Čudoviti manj znani evropski otoki, ki jih je vredno obiskati

 • Stopnja davka na distribuirani dobiček (Corporate tax)

Davek od dohodkov pravnih oseb od leta 2019 na Švedskem znaša 21,4 %. Sprejeta je bila tudi odločitev, da naj bi se do leta 2021 stopnja davka od dohodkov pravnih oseb znižala na 20,6 %, kar pa se ni zgodilo.

Čeprav na Švedsko tradicionalno niso gledali kot na davčno oazo v Evropi, so spremembe njenih davčnih kodeksov in uvedba kapitalförsäkring pomagale spremeniti pogled na potencial države kot davčne oaze za tuje vlagatelje.

 • Dohodnina (Income tax) – fizične osebe

Stopnja dohodnine na Švedskem znaša 52,90 %, s čimer se uvršča med najvišje na svetu.

Vir: Skatteverket

Na Švedskem je stopnja dohodnine davek, ki se pobere od posameznikov in se naloži na različne vire dohodka, kot so delo, pokojnine, obresti in dividende. Merilo, ki ga uporabljamo, se nanaša na najvišjo mejno davčno stopnjo za posameznike. Prihodki od dohodnine so pomemben vir dohodka za švedsko vlado.

image_alt
Med preizkušanjem detektorja kovin našel izjemno dragocen zlatnik

Za rezidente:

Obdavčljivi dohodek

(SEK *)

Državna dohodnina (%)

Občinski dohodnina ** (%)

Od 0 do 540.700

52,90

Več kot 540.700

20

52,90

* švedska krona

** Ta stopnja je enaka povprečni občinski davčni stopnji.

Nerezidenti, ki na Švedskem delajo za švedskega ali tujega delodajalca s stalno poslovno enoto (PE) na Švedskem, so ob viru obdavčeni pavšalno v višini 25 %. Enaka stopnja velja, če švedski vir izplačuje pokojnino osebi, ki ni davčni rezident na Švedskem. Izjema velja, če zaposleni delajo na Švedskem manj kot 15 dni zapored in manj kot 45 dni skupaj v koledarskem letu. 

Vir: tradingeconomics.com

Več iz rubrike