Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja na Cipru (3/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine«, predstavljamo Ciper.
Fotografija: Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Foto: Shutterstock

Koliko časa traja postopek ustanovitve družbe in stroški:


V štirih korakih boste lahko ustanovili podjetje na Cipru:

1. Priprava
 • Po posvetu, morate izbrati vrsto ciprskega podjetja, ki ustreza vaši poslovni dejavnosti.
 • Svetovalna skupina bo preverila ime podjetja za vaše novo podjetje.
 • Predlagano ime podjetja, mora registrar odobriti pred začetkom postopka vključitve / registracije in mora vsebovati besedo "Limited" ali njeno okrajšavo "Ltd" kot zadnjo besedo imena. Rezervacijo imena lahko običajno potrdijo v 10 delovnih dneh. Rezervacija traja 6 mesecev in se lahko podaljša. Opozoriti je treba, da nobena družba ne sme biti registrirana z imenom, ki je po mnenju sodnega tajnika nezaželeno ali ki spominja na drugo registrirano ime.
 • Obveščeni boste o obveznostih Cipra, davčni politiki in proračunskem letu.
image_alt
Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja v Braziliji (3/5)

2. Podrobnosti o vašem ciprskem podjetju
 • Potrebuje se podatke o direktorju vašega podjetja, delničarju, skupaj z razmerjem delnic.
 • Izberite priporočene storitve za vaše ciprsko podjetje:
  • Bančni račun: bančni račun lahko dobite v številnih bankah po svetu, s ciprsko entiteto. Na seznamu lahko izberete večino bančnih možnosti (razen ZAE, Hongkonga, Singapurja).
  • Nominirane storitve: Uporabite lokalnega nominiranega direktorja in lokalnega nominiranega delničarja, da dosežete davčno prebivališče na Cipru, kar za vas prinaša številne ugodnosti. In z uporabo storitev Nominee, tako da bodo informacije o Nominee prikazane na spletnem mestu registracije podjetja.
  • Servisirana pisarna: izberite svojo najljubšo jurisdikcijo za naslov storitve. Po vsem svetu imate lahko veliko naslovov za storitve.
  • IP in blagovna znamka: Intelektualno lastnino lahko registrirate v vseh jurisdikcijah pri ciprskem subjektu.
  • Trgovski račun: ta storitev bo izpolnjena po aktiviranju bančnega računa podjetja.
  • Knjigovodstvo: Ta storitev se bo uporabljala v prihodnosti.
 • Čas obdelave: Izberete lahko 2 časovna okvira, odvisno od nujnosti vaše zahteve. V običajnih primerih lahko podjetje ustanovijo v približno 14 delovnih dneh, nujne primere pa lahko obdelajo in zaključijo v 10 delovnih dneh. Trajanje postopka se šteje po prejemu celotnega plačila in vseh zahtevanih dokumentov.
3. Plačilo

Sprejemajo plačila z različnimi načini plačila, in sicer:
 • Kreditna / debetna kartica (Visa / Master / Amex).
 • PayPal: plačilo lahko izvedete s svojim računom PayPal.
 • Bančno nakazilo: Na bančne račune lahko izvedete mednarodno nakazilo. Za vaše udobje je na voljo seznam različnih bank. Če živite v Evropi, je mogoče nakazilo prek IBAN / SEPA. V nasprotnem primeru bo deloval tudi SWIFT, ki bo trajal od 3 do 5 dni.
4. Dokumente za ustanovitev podjetja pošljite na svoj naslov
 • Izvirni dokumenti vašega podjetja bodo poslani na vaš naslov po pošti (DHL / TNT / FedEX). Trenutno je mogoče naknadno izpolniti zahtevo za odprtje bančnega računa, servisirani urad, licenco ali blagovno znamko.
 • Potem ko je vaše podjetje registrirano, lahko traja od 2 do 5 delovnih dni.
 • Po izdaji certifikata o ustanovitvi je vaše podjetje pripravljeno na poslovanje po vsem svetu!
image_alt
Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja na Mavriciju (3/5)

Katere vrste oziroma organizacijske oblike podjetij/družb poznamo:


Zasebna delniška družba z delnicami; Splošno partnerstvo; Komanditno partnerstvo; družba z omejeno odgovornostjo (LLC), itd.

·Najbolj pogosta oblika je družba z omejeno odgovornostjo (LLC):

Ciper Limited Liability Company (LLC) je najbolj priljubljena pravna oseba, ki jo ustanovijo tujci na Cipru. Poglavje 113 Zakona o gospodarskih družbah 1959 (spremenjeno v 1968) ureja družbe z omejeno odgovornostjo, ki temeljijo na Zakonu o gospodarskih družbah Združenega kraljestva 1948. V ta zakon je bilo sprejetih več predlogov sprememb, potem ko se je Ciper pridružil Evropski uniji (EU) v 2004, da bi se uskladil z zakonodajo EU. Zakon določa naslednje vrste družb:

• Družba z garancijo z omejeno odgovornostjo, z delnicami ali brez njih (omejuje odgovornost člana pri razpustitvi s prvotnim dogovorom. Ta vrsta podjetja je najbolj primerna za neprofitne namene).

• Družba z omejeno odgovornostjo po delnicah (omejuje odgovornost člana na nominalno vrednost vpisanih delnic). Ta vrsta LLC je lahko javna ali zasebna. Tujci se v glavnem odločijo za ustanovitev zasebnega LLC, ki omejuje pravico svojih članov do prenosa delnic in omejuje število članov na 50, medtem ko prepoveduje vabila javnosti za sodelovanje in naročanje delnic. Ciprska LLC se lahko ustanovi kot splošna trgovska družba ali holding, ki ima lastninsko pravico na nepremičninah in drugih sredstvih).

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Ciprska LLC ima več prednosti, vključno z:
 • Ni davka od dohodkov pravnih oseb: Dokler so lastniki LLC tujci, Ciper ne bo uvedel davka od dohodkov pravnih oseb. Vendar pa morajo državljani držav, ki obdavčujejo svetovni dohodek, svoj dohodek prijaviti svojim davčnim organom.
 • Omejena odgovornost: Odgovornost članov LLC je omejena na njihove prispevke.
 • Dva člana: Vsaj dva člana sta potrebna za oblikovanje LLC.
 • Članica EU: Ciper je članica Evropske unije (EU), ki odpira več priložnosti za poslovanje z drugimi članicami EU.
 • Angleščina: Grški jezik je prevladujoči jezik, angleščina pa je drugi uradni jezik.
Omejena odgovornost: Odgovornost družbe Cyprus LLC je omejena na njena sredstva. Vsakdo, ki toži LLC, ne bo imel dostopa do premoženja članov (delničarjev), ker so zavezani le k njihovemu prispevku v kapital družbe.

Statut in memorandum družbe: Ustanovno listino LLC pripravi ciprski odvetnik, ki je razdeljena na dva dela: 1. Statut, ki vsebuje pravilnik, po katerem deluje in ureja pravice svojih članov (delničarjev) med seboj; 2. Sporazum o ustanovitvi opredeljuje namene in pooblastila LLC-a pri poslovanju z zunanjim svetom, njegovem odobrenem kapitalu in zaščito z omejeno odgovornostjo. Ta dva dokumenta sta vložena pri t.i. registrarju družb.

Ime podjetja: Ciprski LLC mora izbrati ime podjetja, ki ne spominja na ciprsko korporacijo ali ime podjetja, ki ga odobri sodni tajnik. Priporoča se predložitev več kot enega imena za odobritev, da se olajša postopek, če se prvi predlog zavrne. Imena podjetij so lahko v angleščini in se morajo končati s kratico »LTD« ali »LLC«. Besede, kot so »Banka«, »Sodelovanje«, »Finančne storitve« »ali« Zavarovanje », ni mogoče uporabiti brez utemeljitve.

Naslov pisarne in lokalni agent: Naslov lokalnega urada je potreben za LLC, tako da se lahko pisanja in drugi uradni dokumenti vročijo skupaj z lokalnim registriranim zastopnikom, ki lahko zagotovi svojo pisarno kot registrirani sedež LLC.
Članstvo: LLC ima lahko najmanj dva člana (delničarja) in ob registraciji mora navesti polno ime, naslov, državljanstvo, poklic in število delnic, ki jih ima. Podjetja so lahko člani LLC. Delnice na prinosnika niso dovoljene.

image_alt
Odpiramo vrata tujine: ustanovitev podjetja in davki na Tajskem (3/5)

Vodja in sekretar: Imenovati je treba vsaj enega direktorja, katerega polno ime, poklic, naslov, državljanstvo in kopija potnega lista se vloži pri sodnem tajniku podjetij. Direktor je lahko iz katere koli države, vendar pa rezidenčnost direktorja določa, ali se LLC obravnava kot ciprska ali tuja družba za davčne namene. Za vsakega LLC je potreben sekretar. Sekretar dela za direktorja in hrani statutarni register LLC.

Osnovni kapital: Najmanjši odobreni osnovni kapital je 1,708 evrov (mora biti v evrih). Tak kapital se lahko poveča s preprostim sklepom članov (delničarjev), če je to določeno v statutu. Medtem ko ni zahteve, je običajno denominacija delnic razdeljena na 1 EUR na delnico.

Zahteve za računovodstvo in revizijo: Ciper ima več pravil, ki se nanašajo na način priprave računovodskih evidenc:
 • 1. Letno revidirane računovodske izkaze naj pripravijo le pooblaščeni ciprski računovodje. Začetni revidirani račun lahko zajema prvih 18 mesecev obstoja podjetja in nato vsakih še 12 mesecev po tem.
 • 2. Vsak revidirani račun mora biti vložen pri registrarju družb.
 • 3. Vsako leto je treba vložiti letno davčno napoved pri registrarju družb. Vključevati mora registrirane delničarje, osnovni kapital, sedež družbe, skupaj z imeni direktorjev in tajnikov.
Čas, potreben za registracijo: Ciprski LLC je mogoče registrirati v 5 delovnih dneh.

Obrazec o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo na Cipru (LLC): Ciprski LLC ima več prednosti, vključno z: ni davka od dohodkov od pravnih oseb, omejena odgovornost, le dva člana, ki morata ustanoviti LLC, član EU, in angleščina je drugi uradni jezik.
Vir: offshorecompanycorp.com
 

Davčno okolje


Ciper je tradicionalna davčna struktura, ki ima eno najnižjih stopenj davka od dohodkov pravnih oseb v EU, in sicer 12,5 %, poleg tega pa ponuja nerezidenčna podjetja, ki so popolnoma brez lokalnih obdavčitev.

Z razmeroma nizkim davkom na dohodek, omejenim davkom na kapitalski dobiček in brez davka na dediščino lahko Ciper izseljencem ponudi ugodno davčno okolje za dohodek, naložbe in pokojnine.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Stopnja DDV (Davek na dodano vrednost - Value Added Tax- VAT):

19 % DDV - Standardna stopnja DDV na Cipru je 19 %. Vse blago in storitve, ki ne spadajo v nobeno od ostalih 4 kategorij, so obdavčeni v višini 19 %.
 • 9 % DDV  - hotelske nastanitve, gostinske storitve in drugo.
 • 5 % DDV  - knjige, revije in časopisi, gledališke in kino vstopnice, uporaba športnih objektov in drugo.
 • Ničelna stopnja  - storitve v zvezi z uvozom, izvozom in drugimi.
 • Oproščeno DDV  - Dobave v javnem interesu (reševalna vozila, poštne storitve, neprofitne organizacije itd.) In zavarovanja, financ in upravljanja vzajemnih skladov
Stopnja davka na distribuirani dobiček (Corporate tax - CIT):

12,5 %

Standardna stopnja CIT na Cipru je 12,5 %. Davek od dohodka na Cipru velja za enega najprivlačnejših režimov v EU, pa tudi po vsem svetu. Ciprski davčni rezidenti so obdavčeni na ves obdavčljivi dohodek iz vseh virov na Cipru in v tujini. Posamezniki, ki niso davčni rezidenti Cipra, so obdavčeni z določenimi dohodki iz virov na Cipru. Davčne prednosti privabljajo številne mednarodne podjetnike, strokovnjake in posameznike z visoko neto vrednostjo, da se preselijo v državo.

Dohodnina (Income tax) – fizične osebe (PIT):

0 % - 35 %

Ciprski PIT se nalaga na dohodek posameznikov, ki so davčni rezidenti na Cipru. Posamezniki, ki niso davčni rezidenti Cipra, so obdavčeni samo na določene vrste dohodka, ustvarjenega ali pridobljenega iz virov na Cipru.

V spodnji tabeli so navedene stopnje PIT, ki trenutno veljajo za posameznike:
 
Plačljivi dohodek za davčno leto (EUR) Davčna stopnja ( %) Obračunani davek (EUR)
Od Za
0 19.500 0 0
19.501 28.000 20. 1.700
28.001 36.300 25. 3,775
36.301 60.000 30. 10.885
60.001 in zgoraj  35  
 
image_alt
Odpiramo vrata tujine: Gospodarstvo v Franciji (2/5)

Posebni obrambni prispevek (SDC):

SDC se naloži samo na dividende, obresti (večina vrst) in dohodek od najemnin, ki ga prejmejo posamezniki, ki so tako rezidenti Cipra, kot rezidenti s prebivališčem za namene SDC.

Za dividende (stopnja SDC 17 %) in obrestni dohodek (stopnja SDC 30 %, razen za korporacijske in ciprske državne obveznice, kjer velja stopnja 3 %) se namesto PIT uporablja SDC. Za dohodek od najemnin (efektivna stopnja SDC 2,25 %) poleg PDT velja še SDC.

Nerezidenti so oproščeni SDC za ves svoj dohodek, ne glede na to, ali so ga zaslužili na Cipru ali iz tujih virov. Ta oprostitev velja tudi za posameznike, ki so ciprski davčni rezidenti, ne pa za državljane Cipra s stalnim prebivališčem za namene SDC. 

Več iz rubrike