Odpiramo vrata tujine: ustanovitev podjetja in davki na Tajskem (3/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine«, predstavljamo Tajsko. V celoti bo Tajska predstavljena do petka.
Fotografija: FOTO: Shutterstock
Odpri galerijo
FOTO: Shutterstock

Ustanovitev podjetja na Tajskem je lahko zastrašujoča perspektiva, vendar če se je pravilno lotite, je lahko donosna in prijetna. Priložnosti je obilo v industrijskem in storitvenem sektorju ter na splošno pri uvozu in izvozu. Tajska je za Indonezijo drugo največje gospodarstvo v jugovzhodni Aziji in jo je Svetovna banka prepoznala kot "eno od velikih zgodb o razvojnem uspehu" na področju socialnih in razvojnih kazalnikov. Toda preden se sploh odločite za to pot, se morate oborožiti z osnovami tajske poslovne zakonodaje in drugih predpisov.

Za tujce, ki poslujejo na Tajskem, ni splošne prepovedi. Vendar se tujci ne morejo ukvarjati z naslednjim:
 • Založništvo časopisov, radijsko ali televizijsko oddajanje
 • Gojenje riža, poljedelstvo ali sadjarstvo
 • Reja živine
 • Gozdarstvo in predelava lesa iz gozdov (naravno pridelanih)
 • Ribištvo, samo v zvezi z morskim življenjem v tajskih vodah in posebno gospodarsko cono
 • Trgovanje in dražba tajskih starin ali starin, ki so za državo zgodovinske vrednosti, ter zelišč
 • Izdelava ali litje Budinih podob in skodelic za miloščino
 • Trgovanje z zemljo

Koliko časa traja postopek ustanovitve družbe in stroški


Registriranje podjetja na Tajskem traja največ 30 dni. Registracija imena podjetja je brezplačna in traja največ 2 dni.
Strogo je prepovedano delati ali celo prostovoljno delati v lastnem podjetju brez delovnega vizuma. Delovni vizum se mesečno zaračuna najmanj 5000 bahtov. Za majhno podjetje na Tajskem je to razumen znesek. Če pa lokalni uradnik za priseljevanje najde nekoga, ki posluje brez delovnega vizuma, bo podjetje trajno zaprl.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

 

Zahteve za registracijo podjetja:

 1. Vsaj 3 fizične osebe kot predlagatelji (začetni delničarji). Ves čas delovanja podjetja so ves čas potrebni trije delničarji. 
 2.  Sedež podjetja na Tajskem, skupaj s kopijo številke hišne registracije (Tabien Baan) in soglasjem, pridobljenim od najemodajalca.
 3. Najnižji registrirani osnovni kapital znaša 2 milijona THB za tuja podjetja, ki poslujejo neomejeno, in 3 milijone THB za omejena podjetja po Zakonu o zunanjem poslovanju. Za tajska podjetja take zahteve ne veljajo (bodo pa morala izpolnjevati finančne zahteve za delovno dovoljenje za tujega delavca).
 4. Pridružitveni akt, ki ga je treba vložiti skupaj s prijavo.
 5. Treba je sklicati obvezno sejo.
 6. Pismo banke o potrditvi ustreznosti sredstev na osebnem bančnem računu.
 7.  Vsi delničarji / začetni predlagatelji in direktorji bodo morali na Tajskem podpisati del prijavnih dokumentov.

Katere vrste oziroma organizacijske oblike podjetij/družb poznamo


Ko poslujete na Tajskem, imate na izbiro, kakšno poslovno organizacijo boste ustanovili. To so vaše možnosti:
 • Registrirano navadno ali omejeno partnerstvo: podjetje, ki ga ustanovita najmanj dve osebi; skupni partnerji, ki si delijo omejeno ali neomejeno odgovornost za vse obveznosti partnerstva.
 • Predstavništvo: pisarna tujega podjetja s sedežem na Tajskem, ki se ukvarja z mednarodno trgovino.
 • Regionalna pisarna: upravljanje podjetja na Tajskem v imenu svojega sedeža v tujini, vendar ne smete zaslužiti, kupovati, prodajati in se pogajati.
 • Podružnica: Obveznosti podružnice, ki izhajajo iz poslovanja na Tajskem, na Tajskem ne bodo omejene, temveč se bodo razširile na sedež v tujini.
 • Thai Limited Company: odgovornost delničarjev je omejena na neplačani osnovni vložek, ki ga je treba po pogodbi plačati; obstaja razlikovanje med lastniki in poslovodstvom
Najbolj priljubljena je Thai Limited Company, ki je enačena z LLC oziroma družbo z omejeno odgovornostjo.
V tajski družbi z omejeno odgovornostjo je družba v lasti vsaj treh delničarjev, upravlja pa jo vsaj en direktor. Oddelek 1097 civilnega in trgovinskega zakonika določa, da lahko katerekoli tri ali več oseb z vpisom svojih imen v memorandum in v skladu z določbami zakonika promovirajo in ustanovijo delniško družbo. Neposredno sodelovanje delničarjev v zadevah družbe je nekako omejeno, saj so direktorji odgovorni za upravljanje zadev družbe in na enak način imajo fiduciarne dolžnosti do delničarjev in družbe.

Koraki za registracijo tajske družbe z omejeno odgovornostjo


1. korak: Registracija imena
Tajska podjetja, ki želijo registrirati imena svojih podjetij, morajo najprej rezervirati ime svojega podjetja pri DBD. V skladu z oddelkom 1098 tajskega civilnega in trgovinskega zakonika se zahteva, da se ime predlaganega podjetja vedno konča z besedo "omejeno". Rezervacijo imena lahko opravite na spletu na spletnem mestu DBD. Ta rezervacija imen je običajno odobrena v 1-3 dneh. Za imena podjetij veljajo smernice DBD. Ko je ime podjetja odobreno, se to uporabi v ustanovnih dokumentih, potrebnih za registracijo podjetja.

2. korak: Vložitev statuta
Po registraciji pri Ministrstvu za trgovino (MOC) lahko družba registrira svoj statut. V tem trenutku je treba vplačati vse delnice. Za sodelovanje s tujimi podjetji je najprej treba pridobiti odobritev kabineta. Akt o ustanovitvi vključuje ime podjetja, imena promotorjev, lokacijo podjetja ter finančne in poslovne cilje podjetja.

3. korak: statutarni sestanek
Družba mora predložiti tudi svoj statut, ki ga je treba pripraviti na statutarnem sestanku. Prav tako je na omenjeni seji imenovan upravni odbor in revizor družbe.

4. korak: registracija podjetja na Tajskem
Registracijo podjetja je treba vložiti isti dan, ko je bil na Ministrstvu za trgovino (MOC) registriran statut, pod pogojem, da je statutarna skupščina že sklicana. Vlogo za registracijo je treba oddati najpozneje v 90 dneh od datuma statutarne seje.

5. korak:
Po registraciji podjetja se morate registrirati še za DDV (davek na dodano vrednost) .Druge potrebne dokumente je treba vložiti tudi pri Oddelku za poslovni razvoj (DBD) in pri Ministrstvu za trgovino (MOC). Iste dokumente je treba predložiti Centralni pisarni davčnega oddelka v Bangkoku.
 
Bančni račun podjetja

Ko je podjetje že registrirano pri Ministrstvu za razvoj poslovanja in mu je bilo izdano potrdilo o registraciji podjetja in izjava podjetja, lahko na novo registrirano tajsko podjetje odpre poslovni račun pri kateri koli izmed komercialnih bank na Tajskem.
 
Tajsko delovno dovoljenje

Če so direktorji podjetja ali edini direktor, ki ima pooblastila za podpisovanje podjetja ali najeti uslužbenec, tujec, morajo imeti delovna dovoljenja

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

 

DAVČNO OKOLJE

 

Stopnja DDV (Davek na dodano vrednost - Value Added Tax- VAT):7%.

DDV se uporablja za vse faze proizvodnje, distribucije in prodaje, vključno z uvozom opredmetenega in nematerialnega blaga in storitev.

Za uvoz blaga od prodajalca, ki se nahaja zunaj Tajske ali območja brez carinske cone, mora uvoznik ob uvozu plačati DDV, ki ga dolguje carinskemu organu, ki pobere DDV v imenu tajskega davčnega organa.

Za izvoz blaga in storitev je uveljavljena ničelna stopnja DDV.  Naslednje dejavnosti so oproščene plačila DDV:
 • Prodaja kmetijskih proizvodov, živali in živalskih proizvodov (razen konzervirane hrane)
 • Prodaja gnojil, zdravil ali kemikalij za nego rastlin ali živali ter insekticidov ali pesticidov za rastline ali živali
 • Prodaja mlete ribje moke in krme za živali
 • Prodaja časopisov, periodike in učbenikov
 • Opravljanje storitev na področju medicine, revizije ali sodnih postopkov
 • Bolniške storitve
 • Domači prevoz vseh vrst in mednarodni kopenski prevoz
 • Najem nepremičnin
 • Podjetja, za katera velja poseben davek na podjetja (SBT)
Stopnja davka na distribuirani dobiček (Corporate tax)

Podjetja, registrirana na Tajskem, so obdavčena po svetovnem dohodku. Družba, ustanovljena v tujini, je obdavčena na dobiček, ki izhaja iz ali na posle iz Tajske.


Stopnja davka od dohodka pravnih oseb je 20%.

Za tujo družbo, ki ne posluje na Tajskem, je treba plačati dokončni davčni odtegljaj (WHT) na nekatere vrste ocenljivega dohodka (npr. obresti, dividende, licenčnine, najemnine in storitve), plačane s Tajske ali na Tajskem. Davčna stopnja je običajno 15%, razen za dividende, ki znašajo 10%, medtem ko se lahko druge stopnje uporabljajo v skladu z določbami pogodbe o dvojnem obdavčenju (DTT).

Podjetja in pravna partnerstva z vplačanim kapitalom, ki ne presega 5 milijonov tajskih bahtov (THB) na koncu katerega koli obračunskega obdobja in dohodki od prodaje blaga in / ali opravljanja storitev, ki ne presegajo 30 milijonov THB, so obdavčeni po naslednji stopnji:
 
Čisti dobiček (THB) Davčna stopnja (%)
0 do 300.000 0
300.001 do 3 milijone 15.
Več kot 3 milijone 20
 
Dohodnina (Income tax) – fizične osebe

Davčne stopnje se razlikujejo glede na vaš osebni dohodek. Obdavčitev je progresivna in se giblje od 0% za tiste, ki zaslužijo manj kot 150.000 bahtov, do 35% za tiste, ki zaslužijo več kot 5.000.001 baht.

Tajska rezidentom in nerezidentom obdavčuje njihov ocenljivi dohodek iz zaposlitve ali poslovanja na Tajskem, ne glede na to, ali je plačan na Tajskem ali zunaj njega. Rezidenti, ki dobivajo dohodek iz tujine, so obdavčeni s tem dohodkom, če so na Tajsko nakazani v letu, v katerem so prejeti.

Davek na digitalne storitve

Zakon o spremembah zakonika o prihodkih št. 53 (zakon o davku na digitalne storitve) je bil objavljen v Royal Gazette 10. februarja 2021 in je začel veljati 11. februarja 2021. Vendar bo obveznost davka na dodano vrednost (DDV) po tem zakonu veljala za tuje ponudnike digitalnih storitev ali operaterje elektronskih platform glede na prihodek, prejet od 1. septembra 2021 dalje.
 

 

Več iz rubrike