Odpiramo vrata tujine: Gospodarstvo v Nemčiji (2/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine« predstavljamo Nemčijo.
Fotografija: Berlin, Nemčija. Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Berlin, Nemčija. Foto: Shutterstock

Nemčija ima mešano gospodarstvo. Omogoča svobodno tržno gospodarstvo na področju potrošniškega blaga in poslovnih storitev. Ima komandno gospodarstvo v obrambi, saj so ugodnosti deležni vsi, tisti z višjimi dohodki pa plačajo več davkov. Država zagotavlja zdravstveno zavarovanje in izobraževanje.

Mešan gospodarski sistem vključuje različne zasebne svobode v kombinaciji s centraliziranim gospodarskim načrtovanjem in vladno ureditvijo.

Ocena gospodarske svobode je 72,5, s čimer je njeno gospodarstvo 29. najbolj svobodno v indeksu 2021. Njena skupna ocena se je zmanjšala za 1,0 točko predvsem zaradi upada sodne učinkovitosti.

Največje evropsko gospodarstvo dosega najvišje ocene s svojo odlično infrastrukturo, visoko razvitim podjetniškim in storitvenim sektorjem, svojim sistemom visokega šolstva, vrhunskim poklicnim usposabljanjem, zlasti v kvalificiranih obrteh, in nenazadnje z zmogljivostjo zagotavljanja tehnološke inovacije.

Nemčija je ustanovna članica Evropske unije in evrskega območja. Leta 2016 je zabeležila najvišji trgovinski presežek na svetu v vrednosti 310 milijard dolarjev, s čimer je postala največja izvoznica kapitala na svetu. Bogata je z lesom, lignitom, pepeliko in soljo.

Pri uspešnosti Nemčije kot države igra pomembno vlogo industrija. V Nemčiji je delež industrije v bruto dodani vrednosti 22,9-odstoten, kar je najvišji delež med državami G7. Najmočnejši sektorji so avtomobilska industrija, elektroindustrija, inženiring in kemična industrija.

image_alt
Hoteli s petimi zvezdicami za manj kot 35 evrov na noč

Nemčija, ki se uvršča na 9. mesto zaradi svoje zaznane politične stabilnosti, je imela enega najuspešnejših odzivov na covid-19, saj je kanclerka Angela Merkel leta 2020 zbrala eno najvišjih ocen vseh voditeljev.

Nemčija je eden največjih svetovnih izvoznikov z izvozom blaga in storitev v vrednosti 1810,93 milijarde dolarjev v letu 2019.

Trdno nemško gospodarstvo, četrto največje na svetu in največje v Evropi, temelji na izvozu visokokakovostnih industrijskih izdelkov. Nemčija je bila na udaru drugih evropskih držav in ZDA zaradi nizke ravni izdatkov za obrambo in gradnje drugega plinovoda za zemeljski plin z Rusijo.

Njeno gospodarstvo zaznamujeta velika inovativnost in osredotočenost na izvoz. V visoko prodajnih sektorjih, kot so avtomobilska industrija, strojništvo in obratovanje, kemična industrija in medicinska tehnologija, predstavlja izvoz več kot polovico celotne prodaje.

Leta 2020 je znašal državni dolg okoli 2802,39 milijarde ameriških dolarjev, kar predstavlja približno 69,06 odstotka BDP.

Stopnja rasti BDP v Nemčiji je od leta 1970 do 2021 v povprečju znašala 0,48 odstotka, v tretjem četrtletju 2020 pa je dosegla najvišjo vrednost devet odstotkov, v drugem četrtletju 2020 pa rekordno nizko vrednost -10 odstotkov.

Nemška vlada je za leto 2021 prvotno napovedala 3,5-odstotno rast BDP, vendar je bila ta številka znižana zaradi motenj dobavne verige in pomanjkanja surovin in jo znižala na 2,6 odstotka, vendar je svojo oceno za prihodnje leto dvignila na 4,1 odstotka, saj težave z oskrbo zavirajo okrevanje v največjem evropskem gospodarstvu.

BDP v letu 2020 je znašal 3806 milijard USD.

Leta 2020 se je realni bruto domači proizvod Nemčije v primerjavi z letom poprej zmanjšal za okoli 4,56 odstotka. Realni bruto domači proizvod je po definiciji merilo vrednosti gospodarske proizvodnje, prilagojene inflaciji.

Gospodarske panoge
Gospodarske panoge

Glavne nemške industrije vključujejo strojegradnjo, avtomobile, elektrotehniko in elektroniko, kemikalije in predelavo hrane.

Nemški kmetijski sektor prispeva odstotek BDP in zaposluje odstotek delovne sile. Glavni kmetijski pridelki so mleko, svinjina, krompir, sladkorna pesa, pšenica in ječmen. Po izbruhu pandemije covida-19 je Nemčija razglasila kmetijsko in živilsko industrijo za sistemsko pomemben sektor, vlada pa je uvedla program pomoči za likvidnost in program kreditnih jamstev za podjetja v primarni proizvodnji kmetijstva, gozdarstva, vrtnarstva, vinogradništva, ribištva in ribogojstva.

Storitveni sektor prispeva 71 odstotkov k BDP in je vodilni delodajalec v državi, saj zaposluje 72 odstotkov delovne sile. Rast storitvenega sektorja v zadnjih letih je bila predvsem posledica velikega povpraševanja po poslovnih storitvah in razvoja novih tehnologij. Nemško gospodarstvo je močno odvisno od široke mreže malih in srednje velikih podjetij (MSP), ki so povezana z mednarodnim okoljem. Kriza covida-19 je močno vplivala na vse segmente storitev, pri čemer je bil najbolj prizadet turizem.

Storitveni sektor je največji v Nemčiji in od leta 2007 ustvarja stabilen delež okoli 60 odstotkov bruto domačega proizvoda. Po finančni krizi je storitveni sektor leta 2009 narasel na dobrih 64 odstotkov.

Nemški turizem bo zaradi pandemije po ocenah izgubil približno 38 milijard evrov zaradi velikega upada števila mednarodnih turistov. Tudi gostinska industrija je bila močno prizadeta, saj je bil celotni promet od marca do avgusta 2020 za 40,5 odstotkov nižji kot v enakem obdobju leto prej.

Munchen, Nemčija. Foto: Shutterstock
Munchen, Nemčija. Foto: Shutterstock

Pregled gospodarskih gibanj v Nemčiji

Nemčija je v letu 2020 izvozila za 1179,6 milijarde evrov blaga. Presežek v blagovni menjavi je znašal 197,3 milijarde evrov. V letu 2020 je Nemčija v največji meri izvažala stroje, vozila, električno in elektronsko opremo, farmacevtske izdelke ter optično, tehnično in medicinsko opremo. Najpomembnejši izvozni trg v letu 2020 so bile ZDA, kamor so izvozili 8,8 odstotka od celotnega izvoza. Sledijo Kitajska, Francija, Nizozemska in Združeno kraljestvo.

V letu 2020 je država uvozila za 982,3 milijarde evrov blaga. Nemčija je v letu 2020 v največji meri uvozila strojno, električno in elektronsko opremo, vozila, mineralna goriva ter farmacevtske izdelke. Največ uvoza se je v letu 2020 vršilo s Kitajske (11,4 odstotka od celotnega uvoza), Nizozemske, ZDA, Poljske in Francije.

EIU napoved
EIU napoved

Glavne uvozne blagovne skupine 2020

% od celote

Glavne izvozne blagovne skupine 2020

% od celote

Stroji, jedrski reaktorji

12,8

Stroji, jedrski reaktorji

17,2

Električna in elektronska oprema

12,7

Vozila

15,3

Vozila

10,5

Električna in elektronska oprema

11,0

Mineralna goriva, olja

6,6

Farmacevtski izdelki

7,1

Farmacevtski izdelki

5,6

Optična, tehn. in medic. oprema

5,4

Vodilni uvozni trgi 2020

% od celote

Vodilni izvozni trgi 2020

% od celote

Kitajska

11,4

ZDA

8,6

Nizozemska

7,7

Kitajska

8,0

ZDA

6,6

Francija

7,5

Poljska

5,7

Nizozemska

6,5

Francija

5,5

Združeno kraljestvo

5,5

Slovenija (34. mesto)

0,5

Slovenija (39. mesto)

0,4

Vir: Factiva; ITC, junij 2021

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Nemčiji so v letu 2018 znašale 795,8 milijarde evrov. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 6,3 odstotka. Celotne izhodne TNI Nemčije so v letu 2018 znašale 1.394,4 milijarde evrov, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 6,3 odstotka.

V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 222,7 milijarde evrov. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Francija in Švica. Največ investicij je na področju transporta in nepremičnin.

 Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020:

Podjetje

Obseg investicij

(v mio EUR)

Amazon.com

2.759,3

Goodman Group

2.631,9

Panattoni Europe

1.262,8

Airbus

1.172,6

Vodafone Germany

677,5

Kuehne + Nagel International

644,1

Oberbank

162,5

 Vir: FDI Intelligence, september 2020

Poslovno sodelovanje med Nemčijo in Slovenijo

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji pogodbe med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo o spodbujanju in vzajemni zaščiti investicij s protokolom in izmenjanimi pismi (BDESZI)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v kulturi med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije s protokolom (BDEK)
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Zvezno republiko Nemčijo
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BDEIDOD)
  • Zakon o ratifikaciji pogodbe med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Zvezno republiko Nemčijo o izogibanju dvojnemu obdavčenju dohodka in premoženja s protokolom

Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2020

Dresden, Nemčija. Foto: Shutterstock
Dresden, Nemčija. Foto: Shutterstock

Z izbruhom pandemije koronavirusa so se obeti spremenili. Nemški delodajalci pričakujejo, da se bo zaposlovanje upočasnilo.

Sektorji, v katerih se na nemškem trgu odpirajo priložnosti

  • Napredna proizvodnja: Najboljši izvozni potencial predstavljajo strojna oprema in orodja, robotika, instrumenti za nadzor procesov, proizvodna oprema za elektroniko, kemična industrija in napredni materiali. Do leta 2025 kar 84 odstotkov nemških proizvajalcev načrtuje, da bodo v pametne proizvodne tehnologije na leto vložili 10 milijard evrov ali več. Kar 75 odstotkov nemških podjetij je v večini industrijskih panog že uvedlo digitalne rešitve, 15 milijonov ljudi pa je neposredno in posredno zaposlenih v nemški napredni proizvodni industriji.
  • Zdravstvo: Velik potencial imajo IT storitve v zdravstvu, farmacevtski izdelki, oprema in storitve za zobozdravstveni segment ter biotehnologija.
  • IKT: Nemčija ima enega največjih trgov IKT na svetu in največji trg programske opreme v Evropi. IKT je za nemško vlado prednostni sektor. Nemška gospodarska in inovacijska politika je opisana v digitalni agendi, ki se osredotoča na digitalno infrastrukturo, digitalno gospodarstvo, digitalna delovna mesta, inovativno javno upravo, digitalna okolja v družbi, izobraževanje, raziskave, znanost, kulturo in medije ter varnost in zaščito za družbo in podjetja. Cilji politike vključujejo kibernetsko varnost, digitalizacijo nemškega gospodarstva in širitev nemškega širokopasovnega omrežja. Ključne priložnosti so na področjih kibernetske varnosti, interneta stvari, »big data«, zdravstveno informacijske tehnologije, računalništva v oblaku, ERP programov, podatkovnih centrov, pametnih platform, integriranih sistemov, virtualne resničnosti ter digitalne tovarne. Nemčija gosti več ključnih sejmov z IKT področja, kjer lahko podjetja dosežejo globalne partnerje in kupce.

Slovenski izvoz v Nemčijo v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1000 evrih):

Delež

EUR

Skupina proizvodov

23 %

1.386.402

Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor

17 %

1.031.174

Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodukcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke

13 %

742.906

Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli

6 %

354.389

Farmacevtski proizvodi

5 %

279.600

Aluminij in aluminijasti izdelki

4 %

264.890

Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in

Slovenski uvoz iz Nemčije v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1000 evrih):

Delež

EUR

Skupina proizvodov

15 %

737.899

Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor

13 %

653.628

Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke

13 %

641.622

Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli

9 %

436.756

Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume

6 %

297.766

Farmacevtski proizvodi

4 %

204.257

Železo in jeklo

   

Vir: Statistični urad RS, avgust 2021

Nemčija zagotavlja široke možnosti za izobraževanje tudi za tiste, ki ne govorijo tekoče nemško. Možnosti so neskončne; od učenja plezanja do delavnice poslikav porcelana v Meissnu, vinskega seminarja v vasi Mosel, do tečaja rezbarstva v Schwarzwaldu ali tečaja kuhanja v Berlinu. Najboljši viri informacij o ponudbi na lokalni ravni so turistične pisarne.

Za učenje nemščine lahko najamete zasebnega učitelja ali pa se vpišete v jezikovno šolo. Med najbolj uglednimi je Goethe Institut (www.goethe.de). Programi so primerni za vse ravni znanja, trajajo nekaj tednov in so na voljo v 16 nemških mestih.

Nemčija ima več univerz, ki ponujajo poletne šole. Nekatere med njimi so v angleškem jeziku. Spletna stran Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD, pristojna za akademsko izmenjavo) www.daad.de je baza podatkov o razpoložljivih programih.

Za celoten seznam razpoložljivega študija in raziskav na nemških univerzah glejte www.campus-germany.de.

Struktura nemškega šolskega sistema: Hauptschule (srednja splošna šola za peti do deveti ali 10. razred) Realschule (bolj praktična srednja šola za peti do 10. razred) Gymnasium (bolj akademska srednja šola za peti razred do 12./13.).

image_alt
Kako bogati so Barack Obama, Joe Biden in ostali ameriški predsedniki?

Vsi Nemci so dolžni obiskovati osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje od dopolnjenega 6. leta starosti do dokončanja devetletnega rednega šolanja na gimnaziji oziroma 10 let rednega šolanja na drugih splošno izobraževalnih šolah. Redno šolanje je obvezno na osnovni in srednji stopnji za vse otroke, stare od šest do 15 let, vendar pa nemško izobraževanje praviloma traja do 18. leta starosti. Večino nemških šol vodi država in so brezplačne.

Leta 2014 je 16 nemških zveznih držav odpravilo šolnine za dodiplomske študente na vseh javnih nemških univerzah. To pomeni, da lahko trenutno domači in mednarodni dodiplomski študenti na javnih univerzah v Nemčiji študirajo brezplačno, z le majhno pristojbino za kritje administrativnih in drugih stroškov na semester.

Nemški sistem brezplačnega šolanja je na voljo vsem tujim študentom ne glede na njihovo državo izvora.

Večina nemških univerz je javnih, zato boste morali plačati le administrativno takso, ki običajno stane med 100 in 350 evrov na semester. Ta pristojbina krije storitve študentske organizacije in vaš vpis.

Nemščina je težek jezik za učenje z zelo drugačno slovnično strukturo kot angleščina. V nemščini obstaja zelo poseben ritem pisanja in tega se je težko naučiti.

Potek vpisa na univerzo: Vpišite se na svojo univerzo; poiščite študijski program (začnite raziskovati vsaj tri mesece, preden se odločite); izpolnite vse zahteve (dva tedna pred odprtjem aplikacije); naučite se nemškega jezika; poiščite finančne vire; prijavite se; pridobite nemški študentski vizum; poiščite namestitev; vpišite se na svojo univerzo.

Najpogostejša delovna mesta v Nemčiji so: inženir, podatkovni analitik, UX-oblikovalec, upravitelj računa, HR menedžer, upravitelj ključnih računov, grafični oblikovalec in prodajalec.

Je v Nemčiji enostavno dobiti službo? Obstajajo različna področja, kjer delodajalci obupno iščejo motiviran, dobro usposobljen kader in jim je vseeno, iz katere države prihaja.

image_alt
To so najdražja živila na svetu

Ali lahko dobim službo v Nemčiji brez diplome? Če ste državljan države EU/EGP, se lahko preprosto preselite v Nemčijo in začnete iskati zaposlitev brez univerzitetne izobrazbe. Ni vam treba zaprositi za delovno dovoljenje. Sočasno boste lahko delali in študirali ter po diplomi zaprosili za modro karto EU ali delovno dovoljenje.

Ali lahko delam v Nemčiji, ne da bi govoril nemško? Da, v Nemčiji so številna angleško govoreča delovna mesta. Tujci, ki iščejo zaposlitev v tehnoloških startupih ali digitalnih oddelkih, imajo večjo možnost, da najdejo delo v Nemčiji, ne da bi govorili nemško.

Ali lahko delam v Nemčiji med študijem? Med študijem lahko delate do 20 ur na teden. Če to presežete, se boste morali vpisati v nemški sistem socialne varnosti, kar bi lahko negativno vplivalo na vaš študij.

Študenti v Nemčiji lahko brez davka zaslužijo do 450 evrov (približno 491 dolarjev) na mesec. Če zaslužite več od tega, boste prejeli dohodninsko številko in imeli avtomatske davčne olajšave od vaše plače.

Visokošolsko izobraževanje v Nemčiji je brezplačno. Vlada je leta 2014 potrdila sklep o ukinitvi mednarodnih pristojbin na vseh javnih šolah. Čeprav so v nekaterih nemških zveznih državah ponovno uvedene mednarodne šolnine, so stroški študija v Nemčiji še vedno precej nižji kot drugod.

Od junija 2021 je nacionalna minimalna plača v Nemčiji ostala fiksna na 1585 evrov na mesec, kar je 19.020 evrov na leto ob upoštevanju 12 izplačil na leto. V skladu s tem se je državna minimalna plača v primerjavi s preteklim letom zvišala za 16 evrov na mesec oz. 1,02 odstotka. Po podatkih Zveznega statističnega urada Nemčije je bila leta 2019 povprečna letna bruto plača 47,928 evrov oziroma 3994 evrov bruto na mesec.

Poklici, ki so bili v letu 2021 v Nemčiji najbolje plačani: vodje prodaje, strokovnjak za zdravstveno varstvo, raziskovalci biotehnologije in nevroznanosti, strokovnjaki za IT in podatkovne znanosti, inženirski poklici, strokovnjaki za finance in računovodstvo, mentorji/predavatelji in strokovnjaki za trženje.

Državljani držav, ki niso članice EU, potrebujejo za delo in prebivanje dovoljenje in sicer za prebivanje (Aufenthaltserlaubnis) in delovno dovoljenja (Arbeitserlaubnis).

Državljani EU ne potrebujejo delovnega dovoljenja, vendar pa morajo imeti dovoljenje za prebivanje. Pridobitev je zgolj formalna. Za podrobne informacije se obrnite na nemško veleposlaništvo v vaši državi.

Več iz rubrike