Odpiramo vrata tujine: Gospodarstvo v Južni Afriki (2/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine«, predstavljamo Južno Afriko.
Fotografija: Južna Afrika, Cape Town, Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Južna Afrika, Cape Town, Foto: Shutterstock

Južna Afrika spada med industrijsko najbolj razvite države v Afriki. Hkrati je tudi največja izvoznica in uvoznica blaga in storitev. ima visoko razvito gospodarstvo in napredno gospodarsko infrastrukturo. Je najpomembnejša gospodarska država v Afriki, kjer deluje 75 % največjih afriških podjetij. Ponaša se tudi z borzo, ki je največja v Afriki in med 20 najboljšimi na svetu.

Njeno gospodarstvo spada med tiste z višjim srednjim dohodkom. S tem je le ena od osmih takih afriških držav. Od leta 1996, po koncu dvanajstih let mednarodnih sankcij, se je bruto domači proizvod Južne Afrike skoraj potrojil in leta 2011 dosegel 400 milijard ameriških dolarjev - od takrat pa se je do leta 2020 zmanjšal na približno 283 milijard ameriških dolarjev.
image_alt
Cena skodelice kave po različnih državah sveta

Južna Afrika ima zelo razvito gospodarstvo in napredno infrastrukturo in je še vedno nastajajoči trg s številnimi naravnimi viri, saj predstavlja enega največjih svetovnih izvoznikov zlata, platine in drugih naravnih virov ter ima tudi dobro uveljavljen finančni, pravni, komunikacijski, energetski in prometni sektor.

Njene težave so predvsem korupcija, revščina, visoka brezposelnost in nasilni kriminal, ki so posledično močno omejili uživanje pravic Južnoafričanov. Zmanjšanje zdravstvenih in izobraževalnih storitev je prav tako ogrozilo kakovost in dostop do teh pravic. Ključni socialno-ekonomski izzivi vključujejo visoko stopnjo revščine, socialno neenakost, brezposelnost in razlike v dostopu do javnih storitev - težave, ki nesorazmerno vplivajo na črnsko večino. Neenak dostop do zemljišč je zelo občutljivo vprašanje.

Leta 2020 je državni dolg Južne Afrike znašal približno 283,19 milijarde ameriških dolarjev. dolarjev.

Južna Afrika je 33. največje gospodarstvo na svetu, po BDP na prebivalca pa zaseda 37. mesto.

Najpomembnejši gospodarski sektor je storitveni, ki se hitro razvija. Sem spadajo finance, nepremičnine in poslovne storitve, ki zaposluje 72,3 % delovne sile in je v letu 2020 ustvaril 70 % BDP države. Sledijo javnofinančne storitve s 17 %, nato pa veleprodajni, maloprodajni in motorni promet, gostinstvo in prenočišča s 15 %. Osnova njihovega razvoja so rude, zemlja in naravna bogastva. Industrijski sektor zaposluje skoraj četrtino delovne sile in predstavlja 27 % BDP. Kmetijski sektor predstavlja 3 % BDP in zaposluje 5 % delovne sile, kar je relativno malo v primerjavi z drugimi afriškimi državami.

Kmetijstvo: Kmetijsko gospodarstvo Republike Južne Afrike je zelo raznoliko in tržno usmerjeno. Država je 7. največja proizvajalka vina na svetu in največja proizvajalka koruze in sladkorja na celini. Zrna in žita, kot so koruza, pšenica, ječmen in soja, so najpomembnejši pridelki. Država prideluje vsa glavna žita, z izjemo riža. Pandemija Covid-19 ni prizadela primarnega sektorja te države.

Industrija: V industrijski panogi prevladuje proizvodnja tirnih vozil, sintetičnih goriv, rudarske opreme in strojev. Največ prihodka pa prinaša rudarska industrija. Afrika ima 30% vseh svetovnih naravnih rezerv, največji delež v tem odstotku pa ima Južna Afrika. Država se ponaša tudi s tem, da je največja svetovna proizvajalka platine in zlata, četrta svetovna proizvajalka diamantov in domovina najbolj kakovostnih osnovnih kovin in premoga. Država je sinonim za bogastvo z minerali. Poleg diamantov in zlata država vsebuje tudi zaloge mangana, bakra, urana, srebra, berilija in titana. Proizvede 80 % vse svetovne platine in ima 60 % svetovnih zalog premoga. Proizvaja tudi skoraj 40% svetovnega kroma. Premog je še eden izmed dragocenih mineralnih izdelkov v Južni Afriki.
image_alt
Banke z digitalnimi valutami nad bitcoin in druščino

Farmacevtska industrija: Južnoafriški trg predstavlja dobro priložnost za nove konkurente, saj v državi razpoložljivi dohodek narašča, starajoče se prebivalstvo pa se spopada z raznolikimi boleznimi. Južnoafriški farmacevtski trg je v obdobju 2015-2019 rasel po 4,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 ustvaril vrednost 3,7 mlrd EUR. Vlada spodbuja trg generičnih zdravil in želi odpreti trg novim konkurentom. Zaradi pandemije covid-19 je težko predvideti, kako bo trg deloval v naslednjih letih, vendar naj bi bil po napovedih vpliv pandemije na južnoafriški farmacevtski trg minimalen. Glavne konkurente predstavljajo: Adcock Ingram Holdings Ltd, Aspen Pharmacare Holdings Ltd, Novartis AG in Sanofi SA. Po napovedih naj bi v letu 2024 farmacevtska industrija Republike Južne Afrike dosegla vrednost 4.5 mlrd EUR, kar je 33,3 % več kot leta 2019. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2020–2024 znaša 6,1 %. Farmacevtska industrija Republike Južne Afrike je v letu 2019 zrasla za 6,6 % in dosegla vrednost 3,7 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v letih 2015–2019 znašala 4,9 %.
 
Največja proizvodnja podjetja na področju farmacevtske industrije v Republiki Južni Afriki (2019):
 
Podjetje Prihodki v mio EUR
Janssen Pharmaceutica (Pty) Ltd 3.933,78
Aspen Pharmacare Holdings Ltd. 2.455,26
Pharmacare Ltd 2.340,97
Ascendis Supply Chain (Pty) Ltd 541,06
Adcock Ingram Holdings Ltd. 447,09
Ascendis Health Ltd. 324,28
Litha Healthcare Group Ltd. 88,66
 
IKT: Južnoafriški trg IT storitev je v zadnjih petih letih beležil zelo močno rast, ki naj bi se nadaljevala tudi v napovedanem obdobju, z rahlimi spremembami zaradi izbruha COVID-19. Južnoafriški trg IT storitev je v obdobju 2015-2019 rasel po 11,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 ustvaril vrednost 6,9 mlrd EUR. Najbolj donosen segment južnoafriškega trga IT storitev je segment infrastrukturnih storitev, ki je v letu 2019 ustvaril prihodke v višini 4 mlrd EUR, kar predstavlja 58,1 % celotne vrednosti trga. Največji konkurenti so: Accenture plc, International Business Machines Corporation (IBM), Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) in Capgemini SE (Capgemini). Vrednost južnoafriškega trga IT storitev se je v letu 2019 povečala za 10,7 % in dosegla 6,9 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti v letih 2015–2019 je znašala 11,9 %.
Južna Afrika, Foto: Shutterstock
Južna Afrika, Foto: Shutterstock
 
Največja podjetja na področju IT storitev v Republiki Južni Afriki (2019):
 
Podjetje Prihodki v mio EUR
Broadlink (Pty) Ltd 13.889,00
Datatec Ltd. 3.567,01
Timberbay Services (Pty) Ltd 3.544,15
Abb South Africa (Pty) Ltd 2.104,09
Nextec Industrial Technologies (Pty) Ltd 1.015,98
Eoh Consulting (Pty) Ltd 740,78
Bytes Technology Group (Pty) Ltd 629,65
Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.
Vir: Factiva, julij 2020.

Energetika in pomorstvo: Durban je največje pristanišče v Afriki in deveto največje na svetu. Južna Afrika proizvede dve tretjini afriške električne energije.

Storitveni sektor: je v največjem možnem razcvetu in pokriva okoli 70% vseh dejavnosti. Glavni segmenti storitvenega sektorja so finančne storitve, nepremičnine in poslovne storitve. Republika Južna Afrika ima visoko razvito finančno industrijo z aktivno borzo, ki se po tržni kapitalizaciji uvršča med 20 najboljših na svetu. Tudi turistični sektor je v porastu, čeprav ga je v letu 2020 hudo prizadela pandemija covid-19. 

Turizem: Južna Afrika slovi po svojih znamenitostih, česar se zavedajo tudi v turizmu in maksimalno izkoriščajo dani potencial. Turistične dejavnosti zaposlujejo največ aktivnega prebivalstva.

Glavni poudarek vladne politike v letih 2021–2025 bo pomoč pri okrevanju gospodarstva po hudi recesiji leta 2020, ki jo je povzročila pandemija korona virusa. Nov načrt za oživitev gospodarstva in obnovo, ki je bil objavljen oktobra 2020 po posvetovanju s podjetji in sindikati, se bo osredotočil na naložbe v kritično infrastrukturo (kot sta stanovanja in promet), ki jo vodi zasebni sektor. Cilj je tudi odpraviti pomanjkanje električne energije z naročanjem novih zmogljivosti s strani neodvisnih proizvajalcev električne energije in s prestrukturiranjem Eskoma, precej zadolženega elektroenergetskega podjetja.

Vir: EIU; Factiva, februar 2021.
 

Pregled gospodarskih gibanj v Južni Afriki

 
Izvoz: Presežek na tekočem računu je za leto 2020 znašal 13,7 milijarde evrov. Izvoz blaga v letu 2020 je znašal 73,3 milijard evrov, uvoz pa 59,6 milijard evrov. Največ je Republika Južna Afrika v letu 2020 izvažala drage kamne in kovine, rude, vozila, mineralna goriva ter stroje. Vodilni izvozni trg v letu 2020 je bila Kitajska, kamor so izvozili 11,4 % celotnega izvoza. Sledijo ZDA, Nemčija, Združeno kraljestvo in Japonska. 

Uvoz: Uvažali so mineralna goriva, stroje, električno in elektronsko opremo, blago široke potrošnje in vozila. Največ so v letu 2020 uvozili iz Kitajske (20,8 % od celotnega uvoza), Nemčije, ZDA, Indije in Savdske Arabije.

Uvoz izvoz
Uvoz izvoz

Izvoz –uvoz blaga med leti 2017 – 2023
(*) EIU napoved
Glavne uvozne blagovne skupine 2020 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2020 % od celote
Mineralna goriva, olja 13,9 Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 23,3
Stroji, jedrski reaktorji 13,2 Rude, žlindre in pepeli 14,9
Električna in elektronska oprema 10,3 Vozila 9,8
Ostalo blago 7,5 Mineralna goriva, olja 8,0
Vozila 6,4 Stroji, jedrski reaktorji 5,7
 
Vodilni uvozni trgi 2020 % od celote Vodilni izvozni trgi 2020 % od celote
Kitajska 20,8 Kitajska 11,4
Nemčija 9,1 ZDA 8,3
ZDA 6,4 Nemčija 8,1
Indija 5,2 Združeno kraljestvo 4,9
Savdska Arabija 3,9 Japonska 4,4
Slovenija (67. mesto) 0,1 Slovenija (53. mesto) 0,2

Vir: Factiva; ITC, junij 2021.
 
Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Republiki Južni Afriki so v letu 2018 znašale 109,2 milijard evrov. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 0,5 %. Celotne izhodne TNI Republike Južne Afrike so v letu 2018 znašale 201,7 milijard evrov, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 15,4 %.

V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 93 milijard evrov. Glavna država vlagateljica je Združeno kraljestvo, sledita pa ji ZDA in Kitajska. Največ investicij je na področju obnovljivih virov energije in kovin.

Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
Enel Green Power 2.363,2
Mainstream Renewable Power 1.873,6
Building Energy 1.633,5
Volkswagen South Africa 815,9
IBM 488,8
Amazon Web Services 485,1
Ford South Africa 455,3
 
 Vir: FDI Intelligence, september 2020.
 

Poslovno sodelovanje med Južno Afriko in Slovenijo

 
Bilateralni sporazumi med Slovenijo in Južno Afriko:
  • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Južno Afriko
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Južnoafriške republike o ukinitvi vizumov za imetnike diplomatskih in službenih potnih listov
  • Zakon o ratifikaciji Dogovora med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Svetom za jedrsko varnost Južne Afrike o izmenjavi tehničnih informacij in sodelovanju na področju jedrske varnosti (BZASJV)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Južno Afriko na drugi strani o spremembi Sporazuma o trgovini, razvoju in sodelovanju (MESZATRS)
Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2020.

Sektorji, ki ponujajo priložnosti na južnoafriškem trgu so predvsem:

Franšizno poslovanje:  izkazalo se je za uspešno, saj že od šestdesetih let naprej franšize stalno rastejo. Danes je v državi skoraj 900 franšiznih sistemov in več kot 45.000 trgovin, od katerih je 80 % lastnikov franšize. Prihodek od franšiznega poslovanja je ocenjen na približno 52 mlrd USD, kar predstavlja več kot 15 % BDP države.

Zdravstveni sektor in farmacija: Nerazvit trg medicinskih pripomočkov ponuja potencial za rast, vendar se sooča s precejšnjimi omejitvami, vključno z resnimi težavami s financiranjem, slabo infrastrukturo, pomanjkanjem osebja (zlasti v javnem sektorju) in težavami pri dostopu na trg zaradi velikih zamud v postopku odobritve.  Obstajajo možnosti za stroškovno učinkovito in inovativno odkrivanje zdravil za zdravljenje raka in drugih nenalezljivih bolezni, stroškovno učinkovito in inovativno kirurško opremo, napredne kirurške tehnologije, razvoj lokalne proizvodnje medicinskih pripomočkov in zdravil v javno-zasebnih partnerstvih, uporabo tehnologije IoMT (Internet medicinskih stvari), kibernetsko varnost, analitiko podatkov in digitalizacijo.
image_alt
Kako do finančne stabilnosti po upokojitvi?

IKT: Na trgu raste povpraševanje po računalništvu v oblaku. Po ocenah je približno 60 % velikih južnoafriških podjetij od leta 2016 uvedlo neko obliko računalništva v oblaku. Zaradi povečanja internetnega prometa se v večini sektorjev povečuje povpraševanje po izdelkih in programski opremi za varovanje IT. V državi se povečuje nevarnost kibernetskih napadov. Južnoafriška vlada se je zavezala, da se bo osredotočila na svoje središče za kibernetsko varnost, razvila orodja za kibernetsko varnost in spremljala ponudbo storitev na tem področju.

Zelena gradnja: Industrija zelene gradnje v Južni Afriki hitro raste, vendar so viri, vključno s kvalificiranimi strokovnjaki in proizvajalci zelenih izdelkov in storitev, omejeni. V Južni Afriki certificirane nove zelene stavbe pokrivajo več kot 2 mio m2, prihranki električne energije, porabe vode in odlaganja odpadkov v teh stavbah, pa pomembno vplivajo na zmanjšanje ogljičnega odtisa v gradbenem sektorju. Priložnosti so na področjih naravnega ogrevanja in hlajenja, naravne in varčne razsvetljave, fotovoltajike, zasteklitev in oken, zelenih streh ter alternativnih gradbenih tehnologij.

Slovenski izvoz v Južno Afriko v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):
 
Delež EUR Skupina proizvodov
30 % 13.305 Farmacevtski proizvodi
14 % 6.295 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
11 % 5.003 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
10 % 4.381 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
8 % 3.410 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe
5 % 2.307 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona

Slovenski uvoz v Južno Afriko v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):
 
Delež EUR Skupina proizvodov
27 % 2.275 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
25 % 2.085 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
19 % 1.556 Železo in jeklo
8 % 651 Sol, žveplo, zemljine in kamen, sadra, apno in cement
5 % 458 Užitno sadje in oreščki, lupine agrumov ali melon
3 % 271 Rude, žlindre in pepeli
 

Vir: Statistični urad RS, marec 2021.
Južna Afrika, Foto: Shutterstock
Južna Afrika, Foto: Shutterstock
 
V Južnoafriški republiki so se Slovenci naselili pretežno kot ekonomska migracija v drugi polovici 20. stoletja. V tej državi  živi več kot 120 slovenskih državljanov, po neuradnih ocenah pa je tam do približno 300 oseb slovenskega porekla. V bližini Johannesburga je bilo v letu 2002 ustanovljeno društvo Slovencev Južne Afrike, ki pa je kmalu prenehalo z delovanjem, saj so nekateri pomrli, zelo je narasla stopnja kriminala, veliko rojakov pa se je preselilo v Avstralijo, ZDA, Slovenijo in drugam. Informacije o konzulatu so dostopne tukaj. Mnogi Slovenci se v JAR med sabo ne poznajo. Po poročanju nekaterih popotnikov, ki so tam bili, so želeli spoznati enega še posebej in sicer je to  Anton Kuhar, ki je zelo uspešen podjetnik, saj ima veliko tovarno, živi pa v najbogatejši četrti v Johannesburgu.

Vir: slovenci.si

Izobraževanje je razdeljeno na dve skupini in je vodeno v dveh oddelkih - oddelek za osnovno izobraževanje (DBE), ki je odgovoren za osnovne in srednje šole ter oddelek za visoko šolstvo in usposabljanje (DHET), ki je odgovoren za terciarno izobraževanje in poklicno usposabljanje. DBE oddelki se ukvarjajo tako z javnimi šolami, kot s privatnimi izobraževalnimi ustanovami. Javne in zasebne šole spadajo pod skupni imenovalec in danes zajemajo približno 97 % šol v Južni Afriki.

Do južnoafriškega državljanstva ste samodejno upravičeni, če ste rojeni v Južni Afriki in je vsaj eden od vaših staršev južnoafriški državljan ali imetnik dovoljenja za stalno prebivanje v JAR, ter v primeru, če vas posvoji južnoafriški državljan.

Južna Afrika, da bi zapolnila svoje vrzeli in razširila svoje gospodarstvo, si predvsem želi tuje delovne. sile. Iskanje zaposlitve je lahko za tujce težavno, ker se od njih pričakuje kvalifikacija, izkušnje in izobrazba. Za vse tuje iskalce zaposlitve je priporočljivo, da si že pred vstopom v državo pridobijo ponudbo za delo. Za delodajalce je to težaven proces, saj morajo dokazati, da niso uspeli pridobiti ustreznega zaposlitvenega kadra znotraj države in so zato primorani zaposliti tujega državljana.

Dobra plača v Južni Afriki je lahko različna za različne ljudi. Plače v Južni Afriki se gibljejo med 7.880 in 1339.000 Randov (ZAR) mesečno. Ti dve številki sta najnižja in najvišja plača na plačni lestvici v Južni Afriki.

Minimalna bruto plača se je v Republiki Južni Afriki v letu 2020 povečala na 20,76 ZAR (1,1 EUR) na uro.

Povprečna bruto mesečna plača je v tretjem kvartalu leta 2020 narasla na 22.579 ZAR, kar je približno 1.234 EUR.

Vir: izvoznookno.si

Več iz rubrike