Odpiramo vrata tujine: Gospodarstvo v Belgiji (2/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine« predstavljamo Belgijo.
Fotografija: Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Foto: Shutterstock

Belgija ima svobodno, odprto gospodarstvo, pri čemer večino bruto domačega proizvoda (BDP) ustvari storitveni sektor. Belgijsko gospodarstvo je tudi neločljivo povezano z evropskim.

Ima mešan gospodarski sistem, ki vključuje sistem zasebnih podjetij v kombinaciji s centraliziranim gospodarskim načrtovanjem in vladno ureditvijo.

image_alt
Odpiramo vrata tujine: Gospodarstvo v Urugvaju (2/5)

Belgija ima dobro razvito prosto tržno gospodarstvo, ki temelji na industrijskem in storitvenem sektorju. Močno je odvisna od mednarodne trgovine in večina njenih gospodarskih sektorjev je usmerjena v izvoz izdelkov. Izvoz države je enak skoraj dvema tretjinama njenega BDP.

Bila je ena prvih industrijskih držav v Evropi. Industrija se je razvila na podlagi nahajališč premoga in železa v pokrajini Hainaut. Tam je nastalo pomembno območje težke industrije. Rudarstvo je nato nazadovalo zaradi primanjkljaja surovin in gospodarstvo je zašlo v krizo. Počasi se je Belgija začela usmerjati v druge industrijske panoge, kar pa je povzročilo veliko stopnjo brezposelnosti.

V 60. letih prejšnjega stoletja so se na severu Belgije ter na obali razvile nove industrijske panoge, kot so petrokemijska, farmacevtska industrija, predelava umetnih snovi, računalniška obdelava podatkov.

Danes je Belgija pomemben člen svetovnega gospodarstva. Razlogi za to so velik pomen prometa in trgovine, prav tako pa je to vpliv Bruslja, pomembnega upravnega središča Evropske Unije.

Belgijsko gospodarstvo se kljub svoji majhnosti dosledno uvršča med 20 največjih gospodarstev na svetu in ostaja močno. Je šesta najbogatejša država na svetu.

Močno povečanje državnega dolga je predvsem posledica krize s koronavirusom. Padec prihodkov zaradi padca dejavnosti in močan porast državne porabe za podporo gospodarstvu sta povzročila eksplozijo proračunskega primanjkljaja. Leta 2020 je državni dolg Belgije znašal okoli 583,72 milijarde ameriških dolarjev. Kljub temu si je belgijsko gospodarstvo leta 2021 močno opomoglo, z najhitrejšo letno rastjo BDP v zadnjem desetletju.

Rast BDP naj bi leta 2022 dosegla 3,2 %, nato pa se bo leta 2023 vrnila na potencialno 1,4 %. Trg dela si je opomogel, a pričakuje se, da bo stopnja brezposelnosti leta 2022 dosegla najvišjo raven pri 6,6 % in nato upadla.

Dolgoročno naj bi se BDP Belgije glede na naše ekonometrične modele gibal okoli 610 milijard dolarjev leta 2022 in 630 milijard dolarjev leta 2023.

Leta 2020 je bil delež kmetijstva v belgijskem bruto domačem proizvodu 0,64 odstotka, industrija je prispevala približno 19,47 odstotka, storitveni sektor pa približno 69,58 odstotka.

Med glavne industrije Belgije spadajo metalurgija, jeklo, tekstil, kemikalije, steklo, papir in predelava hrane. Belgija je ena izmed vodilnih svetovnih proizvajalcev kobalta, radija, bakra, cinka in svinca. Rafinerije, ki se nahajajo predvsem na območju Antwerpna, predelujejo surovo nafto.

image_alt
Odpiramo vrata tujine: Gospodarstvo v Panami (2/5)

Pregled gospodarskih gibanj v Belgiji

Skupna vrednost izvoza (FoB) je bila 445.214 milijonov. Skupna vrednost uvoza (CIF) je bila 426.489 milijonov. Na ravni HS6 je bilo 4498 izdelkov izvoženih v 229 držav in 4524 izdelkov uvoženih iz 231 držav.

Izvoz: Izvoz v Belgiji se je februarja 2022 povečal na 44.650,80 milijona EUR s 43.925,10 milijona EUR januarja 2022. 

Vir: National Bank of Belgium

Glavni izvoz Belgije so železo in jeklo (polizdelaki in predelovalni izdelki), kemikalije, tekstil, stroji, cestna vozila in deli, neželezne kovine, diamanti, živila, avtomobili, mešanice zdravil, ki so dozirane, in ne vgrajeni ali postavljeni diamanti. 

Zunanja trgovina predstavlja približno 70 odstotkov belgijskega gospodarstva. Približno 80 % belgijske trgovine je s sosednjimi državami članicami EU. 

Največja izvozna trga Belgije sta Evropska unija in Združene države Amerike.

Uvoz: Uvoz v Belgiji se je februarja 2022 zmanjšal na 43.379,20 milijona EUR s 43.902,70 milijona EUR januarja 2022. 

Vir: National Bank of Belgium

Belgija uvaža predvsem stroje in opremo, kemikalije, diamante, farmacevtske izdelke, živila, transportno opremo in naftne derivate. 

Ker je Belgija tudi velik proizvajalec zelenjave, se osredotoča predvsem na uvoz nekaterih izdelkov: cvetače, brokolija, jajčevcev, sladke koruze in paprike. Proizvajalci, ki iščejo zanesljive belgijske uvoznike hrane, lahko izkoristijo dejstvo, da večina poslovnežev brez težav razume angleško.

Njeni glavni uvozni partnerji so: Nemčija, Nizozemska, Francija, Velika Britanija, Irska, ZDA in Kitajska.

Vir: tradingeconomics.com

Poslovno sodelovanje med Slovenijo in Belgijo

Primerjavi med gospodarstvi držav so na voljo na naslednjih povezavah:

https://www.mylifeelsewhere.com/compare/slovenia/belgium

https://countryeconomy.com/countries/compare/belgium/slovenia

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Belgije o vzpostavitvi diplomatskih in konzularnih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Belgijsko-luksemburško ekonomsko unijo o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb (MBLUPZN)
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Belgijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki na dohodek in premoženje (BBEDOU)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o cestnem prevozu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Belgije (BBECP)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Belgije o zračnem prometu

Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2021

Izvoz Slovenije v Belgijo je v letu 2021 znašal 506,17 milijona ameriških dolarjev, kažejo podatki Združenih narodov COMTRADE o mednarodni trgovini. 

*podatki, zgodovinski grafikon in statistika  so bili nazadnje posodobljeni aprila 2022

Slovenija izvaža v Belgijo

vrednost

Leto

Vozila razen železnice, tramvaja

125,31 milijona dolarjev

2021

Farmacevtski izdelki

45,26 milijona dolarjev

2021

Stroji, jedrski reaktorji, kotli

42,99 milijona dolarjev

2021

Električna, elektronska oprema

31,65 milijona dolarjev

2021

plastike

30,37 milijona dolarjev

2021

Slovenski uvoz iz Belgije je v letu 2021 znašal 659,02 milijona dolarjev, po podatkih o mednarodni trgovini. 

*podatki, zgodovinski grafikon in statistika so bili nazadnje posodobljeni aprila 2022

Slovenija Uvoz iz Belgije

vrednost

Leto

plastike

111,35 milijona dolarjev

2021

Farmacevtski izdelki

68,43 milijona dolarjev

2021

Vozila razen železnice, tramvaja

66,56 milijona dolarjev

2021

Organske kemikalije

58,72 milijona dolarjev

2021

Mineralna goriva, olja, destilacijski proizvodi

38,52 milijona dolarjev

2021

Vir: tradingeconomics.com

Izobraževanje: Šolski sistem v Belgiji je strukturiran na treh ravneh – predšolski, osnovni in srednji – in vključuje otroke od dveh let in pol do 18 let. Izobraževanje je razdeljeno po jezikovnih linijah, tako da vsaka od treh skupnosti (francoska, nizozemska in nemška) vodi svoj sistem.

image_alt
Odpiramo vrata tujine: Gospodarstvo na Finskem (2/5)

V Belgiji je dostop do izobraževanja brezplačen do konca obveznega šolanja, torej do 18. leta. Kljub temu se lahko nekateri stroški šolanja zaračunajo staršem. (določene knjige, zunanje dejavnosti, šolski izleti, športne aktivnosti, osebna oprema).

Belgija ima 3 uradne jezike – nizozemščino (ali flamščino), francoščino in nemščino – in angleščina ni eden izmed njih. Medtem ko se angleščina v šolah poučuje kot tuji jezik, se stopnje tekočega znanja razlikujejo od osebe do osebe.

Šolske uniforme so v Belgiji redke in običajno imajo šolsko uniformo le nekatere zasebne šole.

Belgija je večjezična država, ki ponuja kakovostno izobraževanje po ugodni ceni. Pravzaprav je ena redkih držav, ki ponuja brezplačno izobraževanje.

Letna poročila gospodarskih organizacij Poročilo OECD uvršča belgijsko izobraževanje med prvih 10 držav, pri čemer so študenti nadpovprečno uspešni v naravoslovju, matematiki in branju. Vlaganja v izobraževanje so tudi ena najvišjih med 40 državami OECD.

Je Belgija dobra za mednarodne študente? Od več kot 7.000 študentov, ki so delili ocene o evropskem visokem šolstvu, je 256 študentov komentiralo svoje izkušnje o tem, kako je bilo študirati v Belgiji, s čimer je država dobila skupno oceno 8,6 od 10. Sedem univerz v Belgiji je prejelo nagrado za posebno zadovoljstvo mednarodnih študentov.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

V povprečju je lahko študentski proračun med 700 in 900 EUR na mesec. Možnosti štipendij so na voljo tudi za mednarodne študente. Možno pa je, da v Belgiji študirate popolnoma brezplačno.

Najbolj priznane belgijske univerze: Katholieke Universiteit Leuven (Leuven), Universiteit Gent (Gent), Université Catholique de Louvain (Louvain), Université Libre de Bruxelles (Bruselj), Université de Liège (Liège).

Najboljše angleško govoreče  univerze v Belgiji: KU Leuven, Univerza v Gentu, Université Catholique de Louvain (UCLouvain) in Universite Libre de Bruxelles.

Delo: Od 1. maja 2009 delovno dovoljenje za države članice Evropske Unije ni več potrebno.

Večina Belgijcev dela v storitvenem sektorju: v bančništvu, pravu, medijih, maloprodaji, turizmu in prometu. V industriji je na voljo omejeno število delovnih mest.

Ali se lahko zaposlim v Belgiji? Številni tujci zlahka najdejo delo v Belgiji in možnosti za iskanje zaposlitve v glavnih belgijskih mestih, zlasti v Bruslju, se povečajo zaradi obsežne mednarodne poslovne scene in prisotnosti institucij Evropske unije (EU).

Regija je med najbolj strpnimi in sprejemljivimi na svetu. V skladu z zakonodajo EU imajo delavci s krajšim delovnim časom in začasni delavci enako pravno varstvo kot njihovi redno zaposleni kolegi, prav tako pa so pravno zaščiteni delavci na domu in na daljavo.

Po katerih delovnih mestih je povpraševanje v Belgiji? Ker je Belgija večjezična država, je pomembno obvladati vsaj enega od nacionalnih jezikov (nizozemščine, francoščine in nemščine). Priljubljena delovna mesta za nove diplomante v Belgiji so na področju farmacije, inženiringa, predelave hrane in pijač ter proizvodnje transportne opreme.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Energetika: Razen nekaj omejenega potenciala obnovljivih virov energije Belgija nima naravnih virov energije. Trenutno na hitro spreminjajoči se belgijski trg z energijo vpliva več dejavnikov, kot so stalni proces deregulacije in liberalizacije v vsej EU, spodbude za razvoj obnovljivih virov energije in spreminjajoča se struktura distribucije energije v državi.

IKT storitve: Pandemija 2020 je nedvomno vplivala na belgijski trg IKT. Rast so beležili v segmentih varnostnih storitev, programskih rešitev, povezanih z e-poslovanjem, rešitev za delo na daljavo in spletnih videokonferenc. Najbolj perspektivni segmenti so enotno upravljanje varnosti in programske opreme, svetovalne storitve, storitve v oblaku, izdelki in storitve, povezane z VPN ter e-trgovina, ki omogoča rešitve na ključ.

Medicinska oprema: Belgija proizvede manj kot 10 % medicinske opreme, ki jo potrebuje. Zato je trg odprt za tuje dobavitelje, med katerimi so najmočnejši iz ZDA, Nemčije, Francije in Združenega kraljestva. Vlada preučuje različne ukrepe za prihranek stroškov v zdravstvu, zato imajo inovativne tehnologije in oprema, ki nudijo prihranek stroškov, velik tržni potencial. Veliko povpraševanje je po diagnostičnih izdelkih za odkrivanje kroničnih bolezni v zgodnji fazi, ortopedskih izdelkih in izdelkih za nego na domu. Kot posledica pandemije so sektorji z močnim tržnim potencialom tudi medicinska programska oprema, tele-medicina in e-zdravje. 

Ali lahko delam v Belgiji, če govorim samo angleško? Govoriti samo angleško je res mogoče v službi, pa tudi v vsakdanjem življenju. Belgija je majhna zahodnoevropska država, razdeljena med dva jezika, kjer je angleščina precej splošno sprejeta. Ni nenavadno, da domači govorci francoščine komunicirajo z domačimi govorci nizozemščine v angleščini (ali obratno).

Najbolj plačani poklici v Belgiji so strokovnjaki za izvršno upravljanje in spremembe z 126.000 dolarjev letno. Najslabše plačani pa so strokovnjaki za storitve, turizem in gostinstvo s 36.000 dolarji.

Oglejmo si zdaj 10 najboljše plačanih poklicev: Računalniško programiranje in svetovanje; finančne storitve; farmacevtska proizvodnja; znanost; proizvodnja kemikalij in kemičnih izdelkov; zračni promet; TV in radijsko oddajanje/programiranje; zavarovanje.

image_alt
Odpiramo vrata tujine: Gospodarstvo v ZDA (2/5)

Dolgoročno naj bi se povprečna bruto mesečna plača v Belgiji glede na naše ekonometrične modele gibala okoli 3695 EUR bruto/mesec v letu 2022. Minimalne plače v Belgiji so v povprečju znašale 1375,04 EUR/mesec od leta 1999 do 2022, dosegle najvišjo vrednost 1658,23 EUR/mesec v prvem četrtletju 2022 in rekordno nizko raven 1074,44 EUR/mesec v prvem četrtletju 1999.

Več iz rubrike