Odpiramo vrata tujine: Gospodarstvo v Avstraliji (2/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine« predstavljamo Avstralijo.
Fotografija: Melbourne, Avstralija. Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Melbourne, Avstralija. Foto: Shutterstock

Avstralija ima mešan gospodarski sistem. Gospodarstvo vključuje različne zasebne svobode v kombinaciji s centraliziranim gospodarskim načrtovanjem in vladno regulacijo.

Avstralsko mešano tržno gospodarstvo je uspešno zahodno tržno gospodarstvo, kjer je BDP visok, stopnja revščine pa nizka. Rast avstralskega gospodarstva je odraz stabilne vlade, zdrave politike in velike količine naravnih virov.

Ocena gospodarske svobode Avstralije je 82,4, s čimer je njeno gospodarstvo tretje najbolj svobodno v indeksu 2021. Avstralija je glede na ekonomsko svobodo vodilna vse od začetka indeksa leta 1995, njeno gospodarstvo pa je bilo zadnjih 15 let v najvišji (prosti) kategoriji.

Avstralsko gospodarstvo je 13. največje na svetu in velja za bogato državo s tržnim gospodarstvom, ki ima sorazmerno visok bruto domači proizvod in dohodek na prebivalca. Njeno gospodarstvo poganjata storitveni sektor in izvoz blaga.

V gospodarstvu prevladuje storitveni sektor, ki je leta 2017 obsegal 62,7 odstotka BDP in zaposloval 78,8 odstotka delovne sile. Avstralija ima 10. najvišjo skupno ocenjeno vrednost naravnih virov, ki je bila leta 2019 ocenjena na 19,9 bilijona ameriških dolarjev.

Proračunski dokumenti predvidevajo, da bo avstralsko gospodarstvo realno raslo za 3,75 odstotka v letih 2021–2022 in 3,5 odstotka v letih 2022–23, preden se bo v zadnjih dveh letih prihodnjih projekcij znižalo na 2,25 in 2,5 odstotka. Stopnja brezposelnosti naj bi v tem času padla na 4,25 odstotka.

Dolgoročno se predvideva, da se bo stopnja rasti avstralskega BDP v skladu z našimi ekonometričnimi modeli gibala okoli 1,00 odstotka leta 2022 in 0,80 odstotka leta 2023.

Prav tako se dolgoročno predvideva, da se bo avstralski BDP v skladu z našimi ekonometričnimi modeli gibal okoli 1450 milijard USD leta 2022 in 1550 milijard USD leta 2023.

Realni BDP naj bi zrasel za 4,1 odstotka leta 2022 in tri odstotke leta 2023. Gospodarstvo okreva, saj so bili odpravljeni strogi zadrževalni ukrepi, ki so bili v nekaterih državah prvič uvedeni sredi leta 2021.

image_alt
Agrokor prodaja Costello

Pričakuje se, da bo neto dolg 30. junija 2022 znašal 729 milijard dolarjev ali 34,2 odstotka BDP. V letih 2024–2025 naj bi dosegel 981 milijard dolarjev ali 40,9 odstotka BDP.

V avstralskem gospodarstvu prevladuje storitveni sektor, ki je leta 2017 obsegal 62,7 odstotka BDP in zaposloval 78,8 odstotka delovne sile.

Ključne avstralske industrije so: finančna industrija, industrija poslovnega svetovanja, kovinska in rudarska industrija, energetika in komunalna industrija ter zdravstvena industrija.

Pregled gospodarskih gibanj v Avstraliji

 • Uvoz: Uvoz v letu 20202 je znašal 180,7 milijarde evrov. Trgovinski presežek je v letu 2020 znašal 36,8 milijarde evrov. Avstralija v največji meri uvaža strojno, električno in elektronsko opremo, vozila, mineralna goriva ter farmacevtske izdelke. S Kitajske so v letu 2020 uvozili 28,5 odstotka od celotnega uvoza. Drugi pomembni uvozni trgi so še ZDA, Japonska, Tajska in Nemčija.
 • Izvoz: Izvoz blaga je v letu 2020 znašal 217,5 milijarde evrov. Avstralija izvozi največ rude, mineralnih goriv, dragih kamnov ter mesa in klavničnih izdelkov. Vodilni izvozni trg je Kitajska, kamor je Avstralija v letu 2020 izvozila 35,6 odstotka od celotnega izvoza. Drugi pomembni izvozni trgi so še Japonska, ZDA, Južna Koreja in Združeno kraljestvo.

Izvoz –uvoz blaga med leti 2018 – 2023
Izvoz –uvoz blaga med leti 2018 – 2023

(*) EIU/IMF napoved

Glavne uvozne blagovne skupine 2020

% od celote

Glavne izvozne blagovne skupine 2020

% od celote

Stroji, jedrski reaktorji

15,1

Rude, žlindre in pepeli

35,7

Električna in elektronska oprema

11,9

Mineralna goriva, olja

26,0

Vozila

11,8

Biseri, dragi kamni, plemenite kovine

7,7

Mineralna goriva, olja

8,4

Meso in užitni klavnični proizvodi

4,1

Farmacevtski izdelki

4,3

Ostalo blago

2,1

Vodilni uvozni trgi 2020

% od celote

Vodilni izvozni trgi 2020

% od celote

Kitajska

28,5

Kitajska

35,6

ZDA

11,7

Japonska

7,5

Japonska

6,0

ZDA

5,2

Tajska

4,7

Južna Koreja

5,1

Nemčija

4,6

Združeno kraljestvo

4,0

Slovenija (68. mesto)

0,1

Slovenija (70. mesto)

<0,1

Vir: Factiva; ITC, junij 2021

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Avstraliji so v letu 2018 znašale 578,7 milijarde evrov. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 6,5 odstotka. Celotne izhodne TNI Avstralije so v letu 2018 znašale 416,1 milijarde evrov, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 5,7 odstotka.

V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 366,9 milijarde evrov. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Japonska in Združeno kraljestvo. Največ investicij je na področju premoga, nafte, plina in nepremičnin.

Sydney, Avstralija. Foto: Shutterstock
Sydney, Avstralija. Foto: Shutterstock

Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020:

Podjetje

Obseg investicij

(v mio EUR)

Rio Tinto Group

15.605,7

Neoen

2.179,3

GAC Group

823,9

Coca-Cola Amatil (CCA)

786,0

Equinix

648,3

IBM

531,1

Komatsu

400,6

 Vir: FDI Intelligence, september 2020

Poslovno sodelovanje med Slovenijo in Avstralijo

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

 • Zakon o ratifikaciji Okvirnega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Avstralijo na drugi strani (MOSEUAU)
 • Zakon o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Avstralije o programu delovnih in počitniških vizumov (BAUPDPV)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o socialni varnosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Avstralije (BAUSV)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zagotavljanju zdravstvenega varstva med Vlado Republike Slovenije in Vlado Avstralije ter Administrativnega dogovora o izvajanju Sporazuma o zagotavljanju zdravstvenega varstva med Vlado Republike Slovenije in Vlado Avstralije (BAUZZV)
 • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Avstralijo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov

 Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2021

image_alt
Ob selitvi v novo hišo odkrili zaklad

Avstralija ima sklenjenih 45 davčnih sporazumov. S Slovenijo sporazum ni sklenjen.

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zagotavljanju zdravstvenega varstva med Vlado Republike Slovenije in Vlado Avstralije ter Administrativnega dogovora o izvajanju Sporazuma o zagotavljanju zdravstvenega varstva med Vlado Republike Slovenije in Vlado Avstralije (BAUZZV) 

Sporazum zagotavlja dostop do sistema javnega zdravstva vsem slovenskim zavarovanim osebam med začasnim bivanjem v Avstraliji. Na podlagi sporazuma lahko v Avstraliji uveljavljajo storitve nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči z evropsko kartico in potnim listom neposredno pri izvajalcih, ki so del javne zdravstvene mreže. Zdravstveno oskrbo v Avstraliji financira Medicare, katerega poslovalnice se nahajajo v vseh večjih mestih in nakupovalnih središčih in kjer je mogoče dobiti informacije v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenih storitev v Avstraliji. Sporazum ne zagotavlja uveljavljanja pravic slovenskim zavarovanim osebam do zdravstvenih storitev med stalnim bivanjem v Avstraliji.

Vir: gov.si

Slovenski izvoz v Avstralijo v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež

EUR

Skupina proizvodov

48 %

53.597

Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli

13 %

14.262

Farmacevtski proizvodi

7 %

8.282

Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor

7 %

7.586

Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke

3 %

3.667

Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor

3 %

2.812

Izdelki iz kamna, sadre, cementa, betona, azbesta, sljude ali podobnih materialov, keramični izdelki, steklo in stekleni izdelki

Koala, Avstralija. Foto: Shutterstock
Koala, Avstralija. Foto: Shutterstock

Slovenski uvoz iz Avstralije v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež

EUR

Skupina proizvodov

61 %

3.668

Aluminij in aluminijasti izdelki

10 %

620

Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke

8 %

504

Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli

6 %

335

Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor

2 %

130

Razna živila

2 %

121

Eterična olja in rezinoidi, parfumerijski, kozmetični in toaletni izdelki

Vir: Statistični urad RS, avgust 2021

Priložnosti na trgu

Avstralija je potencialen trg za slovenske izvoznike:

 • Kibernetska varnost: Avstralski trg kibernetske varnosti letno zraste za več kot 9 % in bo do leta 2026 predvidoma dosegel 4,2 mlrd USD. Lokalno obstaja veliko povpraševanje po storitvah kibernetske varnosti, saj številna javna in zasebna podjetja nimajo strokovnega znanja. Ta trend se bo povečeval v naslednjem desetletju, saj se bodo podjetja še bolj zanašala na zunanje ponudnike varnosti, ki bodo v njihovem imenu ponujali rešitve za digitalno varnost. To še posebej velja za majhna in srednje velika podjetja.
 • Medicinski pripomočki: Izdelki in storitve, namenjene starajočemu se prebivalstvu Avstralije, bodo v prihodnjih letih  beležili visoko rast. BMI Research napoveduje, da bosta segmenta ortopedskih pripomočkov in protetike, najhitreje rastoča segmenta na avstralskem trgu medicinskih pripomočkov v naslednjih 5 letih.
 • Avtomobilski deli in dodatna oprema: Avstralski avtomobilski trg je zrel in za prihodnja leta je napovedana le skromna rast trga. Je pa na trgu veliko povpraševanje po avtomobilskih delih in dodatni opremi (sem spadajo predvsem nadgradnja komponent vzmetenja, nosilci za streho, nadgrajena razsvetljava, platišča in blažilniki). Avstralski trg avtomobilskih delov je ocenjen na  približno 8,6 mlrd USD in je dokaj enakomerno razdeljen med lokalne proizvajalce in uvoz. Največ avtomobilskih delov Avstralija uvozi iz Kitajske, ZDA, Japonske, Tajske, Nemčije in Južne Koreje.
 • Franšizno poslovanje: Avstralija ima več dajalcev franšize na prebivalca kot katera koli druga država. Vodilni sektorji franšiznega poslovanja so gradnja stanovanj, čiščenje, sistemi popravil, ravnanje z odpadki in finančno načrtovanje. Največ priložnosti za franšize v Avstraliji je v neživilski maloprodajni industriji, ki predstavlja več kot 25 % franšiznih sistemov. Priložnosti so tudi znotraj administrativnih in podpornih služb.

image_alt
Luksuzni hotel, vklesan v hrib pod oljčnim nasadom

Izobraževanje

Šolsko izobraževanje je 13 let in je razdeljeno na: osnovno šolo - traja sedem ali osem let, od začetka v vrtcu/pripravljalnici do 6. ali 7. letnika. Srednja šola - poteka tri ali štiri leta, od 7. do 10. ali od 8. do 10. razreda Višja srednja šola - poteka dve leti, 11. in 12. letnik. Dijaki srednjo šolo obiskujejo 6 let, s sedemnajstimi oziroma osemnajstimi leti pa se vpišejo na dodiplomski študij, ki traja 3 ali 4 leta. Dodatno peto leto je izjema pri študentih medicine, dentalne medicine in prava. Nadaljujejo lahko na podiplomski stopnji in si pridobijo naziv magistra ali doktorja znanosti. Avstralija ima 42 univerz in vse privabljajo tuje študente. Večina učencev nosi uniforme, čeprav obstajajo različna pričakovanja in nekatere avstralske šole uniform ne zahtevajo.

Avstralske šole veljajo za najboljše na svetu. Avstralski šolski sistem je spoštovan in občudovan po vsem svetu zaradi izjemno visokega izobrazbenega standarda. V poročilu o najboljših državah za izobraževanje za leto 2019, ki ga je izdalo US News & World Report, je Avstralija zasedla šesto mesto in ohranila svojo uvrstitev iz lanskega leta.

Če se na destinaciji želite izobraževati, vam Avstralija poleg turistične vize ponuja tudi študijsko.

Kot v mnogih drugih krajih po svetu, je tudi v Avstraliji cenejši študij za domače študente, zlasti tiste, ki se uspešno prijavijo na mesto, ki ga podpira Commonwealth, kar pomeni, da stroške študija v veliki meri subvencionira vlada.

Brezplačna univerza ni tuja v avstralskem izobraževalnem sektorju. Leta 1974 je Whitlamova vlada odpravila univerzitetne šolnine v upanju, da bodo imeli vsi Avstralci dostop do terciarnega študija na podlagi zaslug in ne bogastva.

Ko študirajte v Avstraliji brezplačno, so štipendije vaša najboljša izbira. Avstralske univerze ponujajo odlične možnosti za štipendije tako za mednarodne študente kot doma. Te možnosti lahko zmanjšajo ali popolnoma pokrijejo vašo šolnino.

Delo

Avstralija je država, ki še naprej raste in vam ponuja številne priložnosti za delo, ki si ga želite. Vendar pa je avstralski trg dela za tujce precej konkurenčen.

Za zakonito delo v Avstraliji potrebujete dokazilo o vaši pravici do dela. To je lahko vizum, dokazilo o statusu stalnega prebivališča, avstralski ali novozelandski potni list, avstralski rojstni list ali potrdilo o avstralskem državljanstvu.

Študenti, ki imajo študijsko vizo pa lahko na teden opravijo največ 20 delovnih ur. Tujci si morajo za plačilo priskrbeti avstralski bančni račun in davčno številko (Tax file number - TFN). Delodajalci od plačila vzamejo prispevek za pokojnino, zato morajo začasni tuji delavci za vračilo zaprositi pred odhodom iz države. Avstralija ponuja tudi programe volunterstva: Australian Volunteers; World Wildlife Fund; International Student Volunteers Australia; Gap 360 in Xtreme Gap Year.

Najbolje plačana delovna mesta v Avstraliji: Splošni svetovalec; Anesteziolog; Kardiolog; Generalni direktor/vodja projekta; Tajnica; Vodja operacij; Kirurg; Specialist interne medicine.

Kako dobite delovni vizum za Avstralijo?

 • biti imenovan s strani pooblaščenega avstralskega delodajalca za delo v regionalni Avstraliji.
 • biti mlajši od 45 let.
 • biti na ustreznem seznamu ustreznih kvalificiranih poklicev.
 • imeti vsaj kompetentno angleščino
 • imeti najmanj tri leta ustreznih delovnih izkušenj.

Povprečna plača posameznika v Avstraliji za leto 2021 naj bi znašala okoli 99.596 AUD na leto. Plače se lahko gibljejo od 33.000 AUD do 260.000 AUD v letu 2021. Povprečna plača vključuje stanovanje, prevoz in dodatne ugodnosti. Srednja plača ali srednja vrednost plače je 72.000 AUD na leto.20,33 $ na uro je najnižja stopnja plače, ki jo določa Zakon o poštenem delu iz leta 2009 in se vsako leto pregleda. Od 1. julija 2021 je nacionalna minimalna plača 20,33 USD na uro ali 772,60 USD na teden.

Več iz rubrike