Odpiramo vrata tujine: Gospodarstvo na Kostariki (2/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine«, predstavljamo Kostariko.
Fotografija: San Jose, Kostarika. Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
San Jose, Kostarika. Foto: Shutterstock

Kostarika ima stabilno gospodarstvo in razmeroma visok življenjski standard. Njeno gospodarstvo je dejansko odvisno predvsem od turizma, ki je zelo hitro rastoča industrija, od kmetijstva in izvoza elektronskih komponent. Prav tako ima stabilen bančni sistem, s številnimi državnimi in zasebnimi bankami.

Čeprav je država z višjim srednjim dohodkom, ki je v zadnjih 25 letih izkazovala stalno gospodarsko rast, še vedno velja za državo v razvoju. A soliden zdravstveni sistem, stopnja izobrazbe prebivalstva, dostop do pitne vode in električne energije, jo izključujejo iz skupine držav tretjega sveta.

image_alt
Odpiramo vrata tujine: Gospodarstvo v Braziliji (2/5)

Na ekonomski lestvici svobode ima oceno 66,9, kar jo uvrsti na 53. mesto na Indeksu ekonomske svobode v letu 2014. V južni in srednji Ameriki je pozicionirana na 9. mesto od 29. držav. V 20. letih ocenjevanja je bila Kostarika zmeraj ocenjena kot zmerno svobodna ekonomija.

V 70. letih je zaradi višanja cene nafte, padla v ekonomsko krizo. Od takrat zmanjšuje odvisnost od proizvodnje kave, banan in govejega mesa. Zapuščina desetletij krčenja gozdov je pogosto navedena kot eno glavnih okoljskih problemov, s katerimi se sooča ta država. Čeprav mnogi kmetijski, poselitveni in infrastrukturni projekti zahtevajo čiščenje obsežnih gozdnih površin, je Kostarika leta 1996 sprejela prepoved uničevanja zrelih gozdov.

Trenutno se Kostarika sooča s številnimi težavami, vključno s trenutno svetovno gospodarsko recesijo, kriminalom in revščino. Vendar pa država ostaja ena največjih turističnih destinacij na svetu.

Leta 2019 je nacionalni bruto dohodek na prebivalca v Kostariki znašal približno 11,7 tisoč ameriških dolarjev, v primerjavi z 11,5 tisoč dolarjev na osebo v prejšnjem letu. Panama je bila tisto leto srednjeameriška država z najvišjim nacionalnim dohodkom na prebivalca. Število BDP je leta 2020 znašalo 61.521 milijonov USD, Kostarika je na lestvici 196 držav, na 80. mestu.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock


Gospodarstvo je že nekaj let zelo stabilno, z nadaljevanjem rasti BDP – ja in zmerno inflacijo, čeprav z visoko stopnjo brezposelnosti (11,49 % leta 2019), ki pa se niža.

Kostarika ima za fizične osebe najvišjo davčno stopnjo 25 %, za pravne osebe pa 30 % Povprečni prihodki iz davkov predstavljajo skoraj 22 % BDP – ja . Javni dolg je v višini približno 55 % BDP – ja. BDP je sicer razporejen takole:  5,5 % ustvarja kmetijstvo, 18,6 % industrija in 75,9 % storitvene dejavnosti. Glavne industrijske panoge so medicinska oprema, predelava hrane, tekstil in oblačila, gradbeni materiali, gnojila, izdelki iz plastike.

Kmetijstvo: Glavne gojene rastlinske pridelke so bela koruza, riž, fižol, paradižnik, krompir, yuca in čebula. Medtem ko so bila precejšnja območja pašnikov v zadnjem desetletju preusmerjena na gojenje ananasa, riža in sladkornega trsa, je spremljajoči upad populacije goveda kompenzirala večja produktivnost.

Turizem: Ni presenetljivo, da je turizem glavni vir dohodka in tržne valute Kostarike. Kostarika letno sprejme več kot 1,7 milijona turistov, od katerih večina prihaja iz ZDA in Kanade. Zaslužek od turizma znaša več kot 1,7 milijarde ameriških dolarjev letno.
Na podlagi povprečnega menjalnega tečaja za leto 2020, se je kostariški kolon (CRC) glede na ameriški dolar, od leta 2016, zmanjšal za -7,4 %, od leta 2019 do 2020 pa se je povečal za 0,4 %. Ker je kostariški kolon šibkejša valuta, je izvoz, plačan v močnejših ameriških dolarjih, relativno cenejši za mednarodne kupce, v primerjavi z letom 2016, po letu 2019 pa je bil nekoliko dražji.

image_alt
Odpiramo vrata tujine: Gospodarstvo na Cipru (2/5)

V makroekonomskem smislu skupno izvoženo blago Kostarike predstavlja 11,7 % celotnega BDP - ja za leto 2020 (99 milijard dolarjev, ocenjenih v pariteto kupne moči v ameriških dolarjih). Teh 11,7 % za izvoz BDP - ja v javno-zasebnem partnerstvu za leto 2020 je 12,5 % za leto 2019. Ti odstotki kažejo na razmeroma majhno odvisnost od izdelkov, prodanih na mednarodnih trgih, za celotno gospodarsko uspešnost Kostarike, čeprav temelji na kratkem časovnem okviru.

Drugi ključni kazalnik gospodarske uspešnosti države je stopnja brezposelnosti. Povprečna stopnja brezposelnosti je bila januarja 2021 20 %, medtem, ko je bila leto prej 12,4 %.
Vir: worldstopexports.com
 

Pregled gospodarskih gibanj na Kostariki


Uvoz: Najpomembnejši uvozi iz Kostarike, tudi po vrednosti, so bili avokado, datlji, fige, ananas, banane in trpotci, sveži ali posušeni, rafinirana nafta (1,52 milijarde dolarjev), oprema za radiodifuzijo (486 milijonov dolarjev), avtomobili (467 milijonov dolarjev), medicinski instrumenti (445 milijonov dolarjev) in pakirana zdravila (331 milijonov dolarjev).  Uvažajo večinoma iz ZDA – 38,1 % (6,02 milijarde dolarjev),  Kitajske – 13,1 % (1,88 milijarde USD), Mehike – 7,3 % (1,02 milijarde USD), Gvatemale (428 milijonov USD) in Japonske (306 milijonov USD). Vrednost blagovnega uvoza v Kostariko je leta 2019 znašala 16,1 milijarde dolarjev. Skupni uvoz blaga v Kostariko se je v primerjavi z letom 2018 zmanjšal za 2,75 %. Uvoz blaga se je zmanjšal za 456 milijonov dolarjev - leta 2018 je vrednost uvoza blaga v Kostariko znašala 16,5 milijarde dolarjev.
 

Najboljši trgovinski partnerji (uvozni viri) Kostarike v letu 2019:

 • ZDA z 38-odstotnim deležem (6,19 milijarde ameriških dolarjev)
 • Kitajska s 13,1-odstotnim deležem (2,12 milijarde ameriških dolarjev)
 • Mehika s 6,75-odstotnim deležem (1,08 milijarde ameriških dolarjev)
 • Območja, drugje z deležem 3,14% (506 milijonov ameriških dolarjev)
 • Gvatemala z 2,47-odstotnim deležem (398 milijonov ameriških dolarjev)
 • Nemčija z deležem 2,38% (384 milijonov ameriških dolarjev)
 • Japonska z 2,19-odstotnim deležem (353 milijonov ameriških dolarjev)
 • Brazilija z 2,16-odstotnim deležem (348 milijonov ameriških dolarjev)
 • Kolumbija z 1,97-odstotnim deležem (318 milijonov ameriških dolarjev)
 • Španija z 1,6-odstotnim deležem (258 milijonov ameriških dolarjev)

Struktura uvoza v Kostariko v letu 2019, ki jo predstavljajo naslednje glavne blagovne skupine:

 • 10,4 % (1,68 milijarde ameriških dolarjev): 27 - mineralna goriva, mineralna olja in proizvodi njihove destilacije; bituminozne snovi; mineralni voski
 • 9,98 % (1,6 milijarde ameriških dolarjev): 85 - električni stroji in oprema ter njihovi deli; snemalniki in reproduktorji zvoka, snemalniki in reproduktorji televizijskih slik in zvoka ter deli in dodatki za take izdelke
 • 8,74 % (1,4 milijarde USD): 39 - Umetne mase in izdelki iz nje
 • 8,36 % (1,34 milijarde ameriških dolarjev): 84 - jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave; njihovi deli
 • 5,94 % (957 milijonov ameriških dolarjev): 87 - Vozila, razen železniškega ali tramvajskega voznega parka, ter njihovi deli in dodatki
 • 5,06 % (816 milijonov ameriških dolarjev): 30 - farmacevtski izdelki
 • 4,96 % (799 milijonov USD): 90 - optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, natančni, medicinski ali kirurški instrumenti in aparati; njihovi deli in pribor
 • 4,28 % (690 milijonov ameriških dolarjev): 48 - papir in karton; izdelki iz papirne kaše, papirja ali kartona
 • 3,03 % (489 milijonov ameriških dolarjev): 72 - železo in jeklo
 • 3,02 % (487 milijonov ameriških dolarjev): 73 - izdelki iz železa ali jekla
image_alt
Odpiramo vrata tujine: Gospodarstvo v Romuniji (2/5)

Najboljši uvoz iz Kostarike v letu 2019:
 • 9,69 % (1,56 milijarde USD): 2710 - naftna olja in olja, pridobljena iz bituminoznih mineralov, razen surovih; pripravki, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, ki vsebujejo 70 mas.% ali več naftnih olj ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov, pri čemer so ta olja osnovne sestavine pripravkov; odpadna olja.
 • 3,61 % (582 milijonov USD): 3004 - zdravila (razen izdelkov iz tar. Št. 30.02, 30.05 ali 30.06), sestavljena iz mešanih ali nemešanih izdelkov za terapevtsko ali profilaktično uporabo, v odmerjenih odmerkih (vključno s tistimi v obliki transdermalnih dajalnih sistemov) ali v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno.
 • 3,37 % (543 milijonov USD): 8703 - avtomobili in druga motorna vozila, namenjena predvsem za prevoz oseb (razen tistih iz tarifne številke 87.02), vključno s kombiji in dirkalnimi avtomobili.
 • 2,8 % (451 milijonov USD): 8525 - oddajniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo, radiodifuzijo ali televizijo, vključno z vgrajenimi sprejemnimi napravami ali napravami za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali ne; televizijske kamere; videokamere za fotografije in drugi snemalniki video kamer; digitalni fotoaparati.
 • 2,34 % (377 milijonov USD): 9018 - Instrumenti in aparati, ki se uporabljajo v medicini, kirurgiji, zobozdravstvu ali veterini, vključno s »scintigrafskimi« aparati, drugimi elektromedicinskimi aparati in instrumenti za testiranje vida.
 • 1,94 % (312 milijonov USD): 8471 - stroji za avtomatsko obdelavo podatkov in njihove enote; magnetni ali optični čitalniki, stroji za prepisovanje podatkov na nosilce podatkov v kodirani obliki in stroji za obdelavo takih podatkov, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu.
 • 1,55 % (250 milijonov USD): 4805 - drug ne premazan papir in karton, v zvitkih ali listih, nadaljnje obdelave ali obdelave, kot je določeno v opombi 3 k temu poglavju.
 • 1,46 % (236 milijonov USD): 3926 - Drugi izdelki iz plastike in izdelki iz drugih materialov iz tarifnih številk 39.01 do 39.14.
 • 1,45 % (234 milijonov USD): 3923 - izdelki za prevoz ali pakiranje blaga iz umetnih snovi; zamaški, pokrovi, pokrovi in ​​druga zapirala iz umetnih snovi.
 • 1,23 % (198 milijonov USD): 3917 - Cevi, cevi in ​​gibke cevi ter njihovi pribor (na primer spoji, kolena, prirobnice) iz plastike.
Izvoz: Glavni izvoz Kostarike vključuje kavo, banane, sladkor, kakav, govedo in mesne izdelke - vse blago, občutljivo na cene na svetovnem trgu. Tu pa so še ananas, melone, okrasne rastline, koruza, riž, fižol, krompir, mlečni izdelki, morski sadeži, perutnina, lesni tekstil, oblačila, elektronske komponente, mikroprocesorji, medicinska oprema, gradbeni materiali, izdelki iz plastike in gnojila. Glavni trgi za kostariški izvoz so ZDA, Združeno kraljestvo, Nemčija, Italija, Gvatemala, Salvador, Honduras in Belgija. Najnovejši razpoložljivi podatki za posamezne države kažejo, da so 84 % izdelkov, izvoženih iz Kostarike, kupili uvozniki iz: ZDA (43,5 % celotnega zneska), Nizozemske (7,7 %), Belgije (5,3 %), Gvatemale (5,1 % ), Paname (4,2 %), Nikaragve (4 %), Hondurasa (3,2 %), Salvadorja (2,7 %), Japonske (2,2 %), Mehike (2,2 %), Dominikanske republike (2 %) in Združenega kraljestva (2 %). S kontinentalnega vidika je bilo tako 46,3 % kostariškega izvoza, po vrednosti, dobavljenih v severnoameriške države, 25 % pa je bilo prodanih uvoznikom iz Latinske Amerike, razen Mehike, vključno s Karibi. V Evropo je odposlala še 21,9 % blaga. Manjši delež je šel v Azijo (6,4 %), Afriko (0,2 %) in Oceanijo na čelu z Avstralijo (0,1 %). Glede na njegovo prebivalstvo, je njen skupni izvoz, v letu 2020 11,6 milijarde dolarjev, kar nanese približno 2300 dolarjev za vsakega prebivalca srednjeameriške države.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock


Vrednost blagovnega izvoza iz Kostarike je leta 2019 znašala 11,4 milijarde ameriških dolarjev. Izvoz blaga iz Kostarike se je v primerjavi z letom 2018 povečal za 1,77 %. Izvoz blaga se je leta 2019 povečal za 200 milijonov ameriških dolarjev, saj je leta 2018 vrednost blagovnega izvoza znašala 11,2 USD.

Živalske ali rastlinske maščobe, olja in voski predstavljajo najhitrejšo rast v letu 2020 in sicer za 30,2 %, od leta 2019 do 2020. Na drugem mestu za izboljšanje izvoza je bila kava, čaj in začimbe z 19,2-odstotno rastjo. Pošiljke farmacevtskih izdelkov v Kostariki so zabeležile tretje najhitrejše povečanje vrednosti za 17,3 %, v primerjavi z letom prej. Med največjimi desetimi izvoznimi kategorijami v Kostariki je bil največji padec materiala guma in izdelkov iz nje -16,4 %. Na natančnejši ravni kodeksa harmoniziranega tarifnega sistema so bili leta 2020 najdragocenejši izvoženi izdelki v Kostariki elektro-medicinska oprema (24,2 % vseh); banane in trpotci (8,7 % ); datlji, fige, ananas, mango, avokado in guave (8,6 %); ortopedski aparati (5,9%); različna živila (4,1 %); kava (2,4 %); nove gumijaste gume (1,7 %); izolirana žica ali kabel (1,5 %); zdravila mešana v odmerkih (1,4 %), sadni in zelenjavni sokovi (1,3 %).

Naslednje vrste kostariških dobav izdelkov predstavljajo pozitiven neto izvoz ali presežek v trgovinski bilanci:
 1. Sadje, oreški: 2,1 milijarde USD (za 0,7 %)
 2. Razna živila: 365 milijonov dolarjev (za 6,4 % več)
 3. Kava, čaj, začimbe: 308,8 milijona dolarjev (za 22,5 %)
 4. Pripravki iz zelenjave / sadja / oreščkov: 195,1 milijona USD (za 11,3 %)
 5. Živa drevesa, rastline, rezano cvetje: 108,3 milijona dolarjev (zmanjšanje za -11 %)
 6. Zelenjava: 96,3 milijona dolarjev (za -14,6 % manj)
 7. Živalske / rastlinske maščobe, olja, voski: 87,6 milijona dolarjev (za 75,8 % več)
 8. Mlečni izdelki, jajca, med: 80,8 milijona dolarjev (za -18,7 % manj)
 9. Razni izdelki: 54,8 milijona USD (za -31,2 % manj)
Kostarika ima zelo pozitiven neto izvoz v mednarodni trgovini z medicinskimi, kirurškimi, zobnimi ali veterinarskimi instrumenti, ortopedskimi pripomočki in podobno opremo. Ti denarni tokovi pa kažejo na močne konkurenčne prednosti Kostarike v kategoriji optičnih, tehničnih in medicinskih aparatov.
Vir: worldstopexports.com

image_alt
Odpiramo vrata tujine: Gospodarstvo na Mavriciju (2/5)

Najboljše izvozne destinacije blaga iz Kostarike v letu 2019:
 • ZDA z 42-odstotnim deležem (4,84 milijarde ameriških dolarjev)
 • Nizozemska s 6,29-odstotnim deležem (720 milijonov ameriških dolarjev)
 • Belgija s 6,16-odstotnim deležem (706 milijonov ameriških dolarjev)
 • Gvatemala s 5,19-odstotnim deležem (595 milijonov ameriških dolarjev)
 • Panama z deležem 5,16 % (591 milijonov ameriških dolarjev)
 • Nikaragva s 3,95-odstotnim deležem (453 milijonov ameriških dolarjev)
 • Honduras s 3,44-odstotnim deležem (394 milijonov ameriških dolarjev)
 • Salvador z 2,7-odstotnim deležem (309 milijonov ameriških dolarjev)
 • Japonska z 2,12-odstotnim deležem (243 milijonov ameriških dolarjev)
 • Dominikanska republika z 2,04-odstotnim deležem (233 milijonov ameriških dolarjev)

Struktura izvoza iz Kostarike v letu 2019, ki jo predstavljajo naslednje glavne blagovne skupine:

 • 31 % (3,65 milijarde ameriških dolarjev): 90 - optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, natančni, medicinski ali kirurški instrumenti in aparati; njihovi deli in pribor
 • 18,8 % (2,15 milijarde ameriških dolarjev): 08 - užitno sadje in oreški; lupina agrumov ali melon
 • 5,18 % (593 milijonov USD): 21 - Razni užitni pripravki
 • 3,98 % (456 milijonov ameriških dolarjev): 85 - električni stroji in oprema ter njihovi deli; snemalniki in reproduktorji zvoka, snemalniki in reproduktorji televizijskih slik in zvoka ter deli in dodatki za take izdelke
 • 3,49 % (400 milijonov USD): 39 - Umetne mase in izdelki iz nje
 • 2,92 % (334 milijonov ameriških dolarjev): 20 - pripravki iz zelenjave, sadja, oreškov ali drugih delov rastlin
 • 2,77 % (317 milijonov ameriških dolarjev): 30 - farmacevtski izdelki
 • 2,49 % (285 milijonov ameriških dolarjev): 09 - kava, čaj, in začimbe
 • 2,36 % (270 milijonov USD): 40 - Guma in izdelki iz nje
 • 1,95 % (223 milijonov ameriških dolarjev): 48 - papir in karton; izdelki iz papirne kaše, papirja ali kartona
Najboljši izvoz Kostarike v letu 2019:
 • 24 % (2,76 milijarde USD): 9018 - Instrumenti in aparati, ki se uporabljajo v medicini, kirurgiji, zobozdravstvu ali veterini, vključno s »scintigrafskimi« aparati, drugimi elektromedicinskimi aparati in instrumenti za testiranje vida.
 • 8,72 % (999 milijonov USD): 0803 - Banane, vključno z rastlinami, sveže ali posušene.
 • 8,62 % (987 milijonov USD): 0804 - Datlji, fige, ananas, avokado, guave, mango in mangostin, sveži ali posušeni.
 • 5,93 % (679 milijonov USD): 9021 - ortopedski aparati, vključno z berglami, kirurškimi pasovi in ​​nosilci; opornice in drugi lomilni aparati; umetni deli telesa; slušni pripomočki in drugi pripomočki, ki se nosijo ali prenašajo ali vsadijo v telo, da se nadomestijo okvare ali invalidnosti
 • 4,11 % (471 milijonov USD): 2106 - Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu.
 • 2,44 % (279 milijonov USD): 0901 - kava, pražena ali nepražena ali brez kofeina; lupine in lupine kave; kavni nadomestki, ki vsebujejo kavo v katerem koli razmerju.
 • 1,72 % (197 milijonov USD): 4011 - nove pnevmatike iz gume.
 • 1,45 % (167 milijonov USD): 8544 - izolirana (vključno z emajliranimi ali eloksiranimi) žica, kabel (vključno s koaksialnim kablom) in drugi izolirani električni vodniki, s priključki ali brez njih; kabli iz optičnih vlaken, sestavljeni iz posamezno oplaščenih vlaken, sestavljeni ali ne z električnimi vodniki ali s priključki.
 • 1,43 % (164 milijonov USD): 3004 - zdravila (razen izdelkov iz tar. Št. 30.02, 30.05 ali 30.06), sestavljena iz mešanih ali nemešanih izdelkov za terapevtsko ali profilaktično uporabo, v odmerjenih odmerkih (vključno s tistimi v obliki sistemov za transdermalno dajanje) ali v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno.
 • 1,3 % (149 milijonov USD): 2009 - Sadni sokovi (vključno z grozdnim moštom) in zelenjavni sokovi, nefermentirani in brez dodanega žganja, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali ne.
  Vir: trendeconomy.com

Zanimivosti – poslovno sodelovanje med Kostariko in Slovenijo


Trgovinski sporazum EU, kamor spada tudi Slovenija ima sklenjenega s: Srednja Amerika – Gvatemala, Honduras, Kostarika, Nikaragva, Panama, Salvador – Sporazum o pridružitvi, uporaba za Honduras, Nikaragvo in Panamo od 1.8.2013, za Kostariko in Salvador od 1.10.2013 ter za Gvatemalo od 1.12.2013.

Priložnosti:
Izseljeni podjetniki imajo srečo, če na Kostariko gledajo kot na svoj naslednji dom. Ta država ima kulturo, ki je poslovno prijazna za tiste, ki želijo začeti nekje na novo. Za razliko od večine drugih držav, v Kostariki ni nobenih omejitev glede lastništva tujih podjetij. Priložnost je tudi za slovenske biologe, saj ekoturizem ter pestrost narodnih parkov ponujata možnost različnih preučevanj na majhnem ozemlju te tropske države. Izjemna biotska raznovrstnost je res pravi raj za ljubitelje narave, živali in rastlin.

Na Kostariki obstaja tudi slovenska šola surfanja Pura Vida.

Čeprav je teritorialno majhna država, je zavezana nenehni rasti. V letu 2020 je bila označena kot vrhunec za naložbene priložnosti v Srednji Ameriki.

Vlada podpira različne pobude za razvoj turizma, naložb in nacionalnih politik, ki vodijo k pozitivni gospodarski in socialni rasti države. Zaupanje podjetij se kaže v naraščajočih neposrednih tujih naložbah v Kostariko, ki so se letos občutno okrepile.
 
Država ima strateško ugodno geografsko lokacijo, z lahkotnim dostopom do glavnih gospodarskih sil v Severni in Južni Ameriki, preko celovitih pomorskih logističnih zmogljivosti. 

Sektorji, ki ponujajo priložnosti na kostariškem trgu so predvsem:

Stroji, električna oprema, rdeče črnilo: Na splošno je Kostarika v letu 2020 imela trgovinski primanjkljaj v višini 2,8 milijarde dolarjev, kar je za 39,2% manj kot v prejšnjem letu z 4,7 milijarde dolarjev rdečega črnila. Spodaj je prikazan izvoz iz Kostarike, ki ima za posledico negativni neto izvoz ali primanjkljaj v trgovinski bilanci izdelkov. Ta negativni neto izvoz razkriva kategorije izdelkov, pri katerih tuja poraba za blago domače države Kostarike sledi izdatkom kostariškega uvoznika za tuje izdelke.
 1. Stroji z računalniki: 1,3 milijarde ameriških dolarjev (za 5,1 % več od leta 2019)
 2. Električni stroji, oprema: - 1 milijarda dolarjev (za -13,6 % manj)
 3. Mineralna goriva, vključno z nafto: - 934,9 milijona dolarjev (za -44,6 % manj)
 4. Umetne mase, izdelki iz plastike: - 866,3 milijona dolarjev (znižanje za -14,7 %)
 5. Vozila: - 683,4 milijona dolarjev (za -27,6 % manj)
 6. Papir, papirnati izdelki: - 504,5 milijona dolarjev (zmanjšanje za -10 %)
 7. Farmacevtski izdelki: - 464,8 milijona dolarjev (za -5,8 % manj)
 8. Žita: - 349,3 milijona dolarjev (za 3,6 %)
 9. Železo, jeklo: - 320,7 milijona dolarjev (za -5,1 % manj)
 10. Izdelki iz železa ali jekla: - 285,7 milijona dolarjev (za -26,7 % manj)
Kostarika ima zelo negativen neto izvoz in s tem globoke primanjkljaje v mednarodni trgovini s stroji, vključno z električno opremo.
Vir: worldstopexports.com

IT: Kostariška delovna sila privlači velika podjetja. Carlos Alvarado Quesada, sedanji predsednik, želi povečati naložbe tehnoloških velikanov, kot so Google, Amazon in Microsoft, ki imajo trenutno v Kostariki približno 9.000 zaposlenih. Amazon je za letos napovedal 2000 novih položajev in ni edini tehnološki velikan, ki namerava nadaljevati svojo rast v državi. Druge zainteresirane multinacionalke iz ZDA izvajajo delovne ture v Kostariki, kot so Starbucks, POP Inc., MicaSense, Intel, Cloudera in Cisco. Ker Latinska Amerika doživlja velike premike v komercialnem vedenju z uvajanjem novih tehnologij, pričakujemo, da bo Kostarika morda postala regionalno središče za priložnosti v razvoju tehnoloških tehnologij in umetne inteligence.

Energetika: Kostarika je pionir v razvoju čistih energij. Čista proizvodnja in uporaba energije krepita ponudbo za ohranjanje okolja, ki jo želi Kostarika ponuditi regiji in njenim svetovnim partnerjem. Država si prizadeva za izboljšanje svoje konkurenčnosti in ostaja vodilna v svetu na področju čiste energije. Trenutno država deluje celo leto na skoraj 100% obnovljivih virih energije. Leta 2020 je Kostarika gostila srečanje vseameriške konference o pomorski energiji (PAMEC), na kateri je spodbujala raziskovalne pobude o novih virih čiste energije od pomorske energije in energije plimovanja do toplotnih prelivov in vetra. Podjetja, ki iščejo priložnosti za obnovljivo ali čisto energijo v Latinski Ameriki, imajo nekaj boljših možnosti za tak komercialni potencial, kot je Kostarika. Kostariška znamka čiste energije je močna in svetovno znana z lastnimi izkušnjami za uporabo čiste energije za pogon skoraj vseh dejavnosti države.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock


Turizem: Kostarika je kot regionalni temelj okoljskega in trajnostnega turizma leta 2020 gostila Svetovno srečanje o turizmu in storitvah, na katerem so sodelovali udeleženci iz približno 25 držav. Država je med drugim gostila razprave, povezane s trendi v trajnostnem turizmu, avanturah, wellnessu, turističnih storitvah in prenočiščih.

Hotelska industrija v državi narašča, ker dokazuje potencial države za turizem. Hotelska velikana Six Senses in Melia sta napovedala odprtje svojih hotelov na tihomorski obali Kostarike od leta 2020 dalje. To naj bi povečalo nastanitvene zmogljivosti vročih točk v državi za turistične dejavnosti in povečalo ugled države za luksuzni turizem.  Njihova letovišča so uvrstili na prvo mesto med ostalimi v 40 državah, kot najlepše počitniške destinacije in s tem povečali obete za turizem prihodnje leto. Kostarika in njene oblasti še naprej razvijajo državno turistično privlačnost. V svojem nacionalnem načrtu za razvoj turizma se nameravajo do konca leta 2021 osredotočiti na 4 ključne cilje, med drugim:
 • Ohraniti povprečno število nočitev na turista med 11 in 13
 • Število obiskovalcev povečati za vsaj 6% in letni doseg približno 3,9 milijona
 • Postaviti državo kot vodilno destinacijo trajnostnega turizma
 • Izboljšati konkurenčnost in zmogljivost malih in srednje velikih turističnih podjetij.
Ti cilji opisujejo več ugodnih položajev za podjetja. Vladna podpora vključuje podporo MSP in dejavnostim trajnostnega turizma. Povečanje možnosti za turiste na znanih kostariških žariščih ali v novih ekoturističnih dogodivščinah bo priložnost za komercialne naložbe v prihodnjih letih.

Ortopedija: Med drugimi podjetji, ki prevzemajo konkurenčno ponudbo Kostarike je tudi ortopedija MicroPort, ki naj bi začetku obratovanja leta 2019 odprla servisni center, ki bo povečal možnosti za zaposlitev in rezultate za prihodnja leta.
Priljubljena in dobro plačana delovna mesta so IT svetovanje, spletno oblikovanje, pisanje besedil / urejanje in prevajanje, tovrstna dela pa lahko zagotavljajo prilagodljivost in boljši dohodek od tistega, ki ga lahko dobite z delom v podjetju na Kostariki. Tu pa so še kirurgi oziroma zdravniki, sodniki, odvetniki, upravitelji bank, izvršni direktorji, ortodonti in univerzitetni profesorji. 
Poučevanje angleščine je najbolj priljubljeno delo za izseljence v Kostariki. To je zaradi izobraževalnih standardov, turizem pa je največji vir dohodka.

image_alt
Odpiramo vrata tujine: potovanje v Grčijo (2/5)

Leta 2020 je nacionalna minimalna plača v Kostariki ostala nespremenjena na 428,8 evra na mesec, to je 5.146 evrov na leto.
Povprečna plača 2021: 27,391,056 CRC; Minimalna plača 2021: 276,120.000 CRC.

Kostarika je država, ki ima za vse prebivalce brezplačno in obvezno šolanje. Javne osnovne in srednje šole so v vseh skupnostih v državi. Izobraževanje v osnovnih šolah traja šest let, v srednjih pa pet ali šest let. Ima javne in zasebne univerze. Znane Univerze so Instituto Tecnológico de Costa Rica, Universidad de Costa Rica, Universidad Estatal a Distancia, Universidad Nacional.

Država omogoča legalno delo rezidentom in tistim, ki pridobijo delovno dovoljenje na predlog delodajalca.
Vir: bizlantinhub.com
 

Več iz rubrike