Izziv 21.stoletja: Virtualno vodenje visoko-zmogljivih ekip

Raziskava vodilne Harvard Univerze je pokazala, da s pandemijo vodenje virtualnih timov postaja še težje, saj se timi soočajo s pomanjkljivosti glede jasnosti vloge ekipe pri agendi vodenja v virtualnem okolju, nejasnosti medosebnih povezav zaradi oddaljenega dela ter nizke motivacije ter prevelike delovne obremenitve, ki jih je prineslo virtualno delovno okolje... A rešitev obstaja.
Fotografija: FOTO: Shutterstock
Odpri galerijo
FOTO: Shutterstock

Za uspešno vodenje virtualnih ekip v dobi digitalizacije, zato v ospredje postavljamo razvoj kompetenc vodenja virtualnih ekip.

Poslovno okolje se je transformiralo v virtualno okolje, kjer smo nenadoma odprli vrata novemu talentu, novim načinom poslovanja, komuniciranja ter hkrati novim kompetencam in veščinam, ki v veliki meri izzovejo posameznika, da se zaveda, da je vlaganje v lasten razvoj ključnega pomena. Vodje se danes srečujejo z lastnostmi in kompetencami, kot so organizacijska inteligentnost, čustvena inteligentnost, opolnomočenje, motiviranje, visoka integriteta, jasno komuniciranje, reševanje konfliktov, promoviranje timskega, virtualnega dela in zelo pomemben razvoj medosebnih odnosov in kohezije.

Staro delovno mesto vs novo-virtualno delovno mesto (Vir: Povzeto in prirejeno po <em>6 Questions to Ask Before Investing in Office Tech, 07 Best Ways To Monitor Internet usage of Remote Employees.</em>)<br />
 
Staro delovno mesto vs novo-virtualno delovno mesto (Vir: Povzeto in prirejeno po 6 Questions to Ask Before Investing in Office Tech, 07 Best Ways To Monitor Internet usage of Remote Employees.)
 

 

Biti konkurenčnejši in inovativnejši


Inovacije, razvoj in proizvodnja izdelkov so postali bistveni deli rasti in širitve organizacije. Zavedati se moramo, da tega ni mogoče več doseči s preprosto miselnostjo in v majhni konferenčni sobi. Od sto tisoč poslovnih podvigov, ki se začnejo vsako leto, se številni nikoli ne realizirajo in dokaj hitro tudi propadejo (Harvard Business School Press, 1999).

Razvoj kompetenc v digitalni dobi, ki pripomorejo k uspehu posameznika, podjetja, organizacije, vodje, so zato eno od glavnih vodil vsakega mladega podjetnika, poslovneža, direktorja, zaposlenega, študenta, ki želi uspeti in vlagati v svoj razvoj in napredek. Razvoj kompetenc na področju vodenja je ključnega pomena, saj lahko samo na ta način uspešno vodimo, delegiramo, opolnomočimo, komuniciramo z različnimi deležniki okoli sebe in poskrbimo za uspešno rast samega sebe kot vodje in tudi organizacije, v kateri delujemo.


 

Glavne kompetence in veščine za uspeh vodenja timov v dobi digitalizacije


V svetu, kjer je digitalizacija poenostavila in pohitrila procese delovanja, kjer smo dnevno dosegljivi na več različnih medijih, kot so el. pošta, različne mobilne aplikacije, spletne aplikacije, kjer je tempo inoviranja in stalne transformacije izjemen, je potrebno, da kot vodja, poskrbimo in smo samoinicitavini pri razvoju različnih kompetenc in veščin.

Katere kompetenc in veščine so najbolj potrebne in vplivajo na uspeh vodje? (Vir: Povzeto in prirejeno po Zenger, J., in Folkman, J. (2014, July))
Katere kompetenc in veščine so najbolj potrebne in vplivajo na uspeh vodje? (Vir: Povzeto in prirejeno po Zenger, J., in Folkman, J. (2014, July))


Med bolj pomembnimi veščinami je še zmeraj komunikacija, ki je danes še bolj pomembna kot kadar koli, saj imamo na voljo različne kanale. Velikokrat si je treba postaviti cilje, ki jih želimo doseči s komunikacijo.

Poznamo štiri različne cilje medosebne komunikacije4: razumevanje natančnega pomena in namena drugih, biti razumljen s strani drugih, pridobitev potrditve in razumevanje zase in za svoje ideje; in za uveljavljanje sprememb in akcijskih načrtov.


 
Kot vodja virtualnega tima si posebej rezervirajte čas za podajanje individualnih povratnih informacij članom virtualnega tima, saj se pri delu na daljavo vezi neverbalne komunikacije prekinjene, četudi imamo vklopljene videokonferenčne programe. Potrebe sledilcev virtualnega tima po priznanju in prejemu dobrih, pozitivnih informacij v kriznem času, kot je oddaljeno delo zaradi pandemije, narastejo. Zato mora vodja virtualnega tima v dinamičnem okolju posebej posvetiti komunikaciji in si na koncu delovnega dne rezervirati čas, da dnevno zagotovi posebne, pozitivne individualizirane in skupinske povratne informacije za dobro opravljeno delo (in ne le samo za izjemne dosežke).
 

Ustvarjanje visoko zmogljivih, motiviranih, kohezivnih ekip


Za grajenje in ustvarjanje visoko zmogljivih ekip potrebujemo čas in potrpljenje. Ne samo, da združujemo strokovnjake z različnih področij, ampak moramo vzpostaviti tudi zaupanje, kohezijo in jasno komunikacijo. Glede na raziskave, ekipe z visokimi zmogljivostmi v službi delijo sedem ključev do uspeha, katere so zavzetost, prispevanje, komunikacija, sodelovanje, menedžment konfliktov, menedžment sprememb in povezovanje.
 

Vodenje in razumevanje virtualnih ekip


Lastnosti vodje so lahko del njihove osebnosti, vendar se jih lahko tudi naučimo. Lastnosti, ki so del osebnosti6: ambicioznost, inteligentnost, prožnost, pripravljenost prevzeti odgovornost, odločnost, ustvarjalnost, vztrajnost, energija, strpnost do stresa in zavest družbenega okolja. Po drugi strani je nekaj lastnosti in spretnosti, ki jih je mogoče pridobiti z usposabljanjem in izkušnjami, kot so konceptualne spretnosti, socialne veščine, diplomacija, komunikacijske veščine, organizacijske sposobnosti6.
 
Danes je ključnega pomena, da vodja vlaga v lastni razvoj in verjamem, da se skozi naše izkušnje in različne delavnice in usposabljanja razvijajo tudi nove spretnosti in veščine, kot so pogajalske spretnosti, pa tudi nekatere medosebne spretnosti. Kot je prikazano na sliki 3, je sedem temeljnih kompetenc oziroma vlog, ki jih potrebuje vodja globalnih, virtualnih ekip7: vodja, katalizator rezultatov, premagovalec ovir, facilitator, poslovni analitik, coach in živi primer. Upoštevati moramo tudi, da se vedno držimo osrednje kompetence, imenovane vodja, in nato gremo na katalizator rezultatov, kjer nadaljujemo v nasprotni smeri urnega kazalca in končamo s primerom.

Sedem temeljnih kompetenc, ki jih potrebuje vodja globalnih, virtualnih ekip, (Vir: Povzeto in prirejeno po Fisher, K., in Fisher, M. (2011))
Sedem temeljnih kompetenc, ki jih potrebuje vodja globalnih, virtualnih ekip, (Vir: Povzeto in prirejeno po Fisher, K., in Fisher, M. (2011))


Kompetence in veščine, ki jih zahteva novo virtualno poslovno okolje, se spreminjajo, in posamezniki, ki jih bodo osvojili in vlagali v lasten razvoj, bodo prosperirali. Razvoj kompetenc in visoko zmogljive virtualne ekipe sta vsekakor dve najpomembnejši temi 21. stoletja. Ne le, da se organizacije transformirajo in prihajajo novi poslovni disruptivni modeli, hkrati prihaja na trg tudi nova delovna sila, generacija Z. Ugotovljeno je, da je generacija Z najbolj usmerjena k dosežkom. Poleg tega ima ta generacija večjo ekonomsko samostojnost, več je visoko izobraženih in so bolj etnično in rasno raznoliki kot katere koli druge generacije.

__________________
 
*Literatura in viri
Mortensen, M., in Hadley, C. N. (20202, May). How to Prepare Your Virtual Teams for the Long Haul, Harvard Business Review.
6 Questions to Ask Before Investing in Office Tech. Povzeto po https://www.inc.com/elizabeth-dukes/6-questions-to-ask-before-investing-in-office-tech.html,
07 Best Ways To Monitor Internet usage of Remote Employees. Povzeto po https://empmonitor.com/blog/internet-usage-monitor-for-remote-employees/,
Harvard Business School Press (n.d., 1999). Harvard Business Review on Entrepreneurship. President and Fellows of Harvard College, pp. 1-217.
Zenger, J., in Folkman, J. (2014, July). The Skills Leaders Need at Every Level, Harvard Business Review.
Verma, K. V. (1996). The Human Aspects of Project Management: Human Resource Skills for the Project Manager. PMI, volume two, pp. 1-268.
Fisher, K., in Fisher, M. (2011). Manager's Guide to Virtual Teams. McGraw Hill, pp. 1-224. 

 

Več iz rubrike