Izbira dobaviteljev z vidika trajnostnega razvoja

Dobavne verige predstavljajo levji delež trajnostnega odtisa; kar 50 do 70 odstotkov trajnostnega odtisa večine največjih svetovnih podjetij.
Fotografija: Foto: Igor Zaplatil / Delo
Odpri galerijo
Foto: Igor Zaplatil / Delo

Dobavne verige predstavljajo levji delež trajnostnega odtisa; kar 50 do 70 odstotkov trajnostnega odtisa večine največjih svetovnih podjetij. Odtis pri tem obsega okolje, delovne in človekove pravice ter etiko.

Večje kot je območje vpliva podjetja, večji je trajnostni odtis in večja je odgovornost. Samo pomislite na slabe prakse, kot so otroško delo, ki se uporablja predvsem v modni ali elektronski industriji, kršitve okoljske zakonodaje v transportni industriji, tovarniške nesreče ali uporabo strupenih materialov, ki so sestavni del igrač. Da bi se izognili tovrstnim situacija, morajo imeti podjetja vzpostavljena merila, postopke in standarde, da preprečijo ali izkoreninijo takšne prakse.

image_alt
Avstrija: 140 milijonov evrov izgube za vsak dan zaprtja trgovin

Stranke so za trajnostni izdelek pripravljene plačati več

Stranke so za trajnostni izdelek pripravljene plačati, vendar potrebujejo dokazila. Želijo čim večjo preglednost. Potrošniki radi sledijo, od kod izvirajo materiali. Vprašajte jih, kaj mislijo, preizkusite nove trajnostne, inovativne izdelke, komunicirajte in spremljaje odziv.

Svetovni gospodarski forum je objavil dragocen dokument Beyond Supply Chains – Empowering Supply Chain iz leta 2015, ki je še vedno zelo relevanten. Na straneh 12 – 16 boste našli 31 praks v dobavni verigi in njihov potencial za ustvarjanje trojne prednosti. Obstajajo študije primerov in konkretni podatki o rezultatih. Prakse se nanašajo na oblikovanje izdelkov, nabavo, proizvodnjo, distribucijo, konec življenjske dobe in večfunkcionalne prakse.

Vir: Svetovni gospodarski forum
Vir: Svetovni gospodarski forum

Rezultati so spodbudni

Rezultati navedenih praks so spodbudni. Kažejo na dvig prihodkov za pet do 20 odstotkov, znižanje stroškov dobavne verige za devet do 16 odstotkov, povečanje vrednosti blagovne znamke za 15 do 30 odstotkov ter na znatno zmanjšanje tveganja podjetja. Hkrati naj bi prišlo pri lokalnem razvoju in v družbah do izboljšanja zdravja strank, lokalne blaginje ter do boljših delovnih standardov (plače in delovni pogoji). Prav tako naj bi prišlo do zmanjšanja emisij ogljika za 13 do 22 odstotkov glede na celoten odtis.

Kako določiti pravila za dobavitelje?

  • Kupec razvije kodeks ravnanja za svoje dobavitelje;
  • Od dobaviteljev pridobi informacije o trajnostnem delovanju z metodami, ko so vprašalniki, »banchmarki«, trajnostna priporočila dobaviteljev, certifikati, ocenjevanje dobaviteljev s pomočjo revizorjev, itd.

Apple se na primer poslužuje ocenjevanja dobaviteljev s pomočjo revizorjev. Strogo ocenjevanje vključuje obširen pregled dokumentov, temeljit pregled dobavitelja na lokaciji in razgovore z zaposlenimi in vodstvom dobavitelja.

Vreden ogleda je tudi Marsov program odgovornega dobavitelja. S strateškimi dobavitelji sodelujejo tako, da na njihovih lokacijah skupaj z zaposlenimi rešujejo določena problematična vprašanja in s tem prispevajo k bolj trajnostni dobavni verigi.

image_alt
Nepremičnine: Kako jih kupiti za čim manj in prodati za čim več?

S trajnostjo v dobavni verigi se v Lidlu veliko ukvarjajo

Glede na dobro mednarodno poslovno prakso Lidla na področju upravljanja dobavnih verig smo za konkretne odgovore prosili kar Lidl Slovenija. Samo Pergar, skrbnik za trajnost v nabavi Lidla Slovenija, je v intervjuju odgovoril na sledeča vprašanja.

Kakšen je vaš postopek izbire dobaviteljev v luči trajnostnega razvoja, ki upošteva okoljski, ekonomski in socialni vidik?

S trajnostjo v nabavni verigi se v Lidlu veliko ukvarjamo. Začne se že z zelo jasno postavljenimi standardi zagotavljanja kakovosti in varnosti za naše kupce. Standardi kakovosti so enotni znotraj celotnega Lidla in velikokrat presegajo minimalne standarde in zakonske določbe posameznih držav.

Tako morajo biti dobavitelji, ki nam dobavljajo sadje, zelenjavo, cvetje in zelene rastline, nosilci priznanega standarda Global G.A.P., katerega glavna cilja sta varna in trajnostna kmetijska proizvodnja izdelkov. Od dobaviteljev, ki se v ponudbo vključujejo prek izdelkov naših lastnih blagovnih znamk, pa zahtevamo certifikat IFS Food, v sklopu katerega je poleg stalnega zagotavljanja varnosti in kakovosti izdelkov na visoki ravni zahtevana tudi stalna sledljivost izdelkov in surovin ter embalažnega materiala. Pri tem ni razlik, če gre za tujega ali slovenskega dobavitelja.

Smo verjetno tudi eden redkih trgovcev, ki dobavitelje redno nenapovedano preverjamo, kar zagotavlja stalni nadzor nad kakovostjo izdelkov, ki jih ponujamo pod lastno blagovno znamko. Preden z dobaviteljem nadaljujemo pogovore o sodelovanju, mora ta prestati pregled (»pre-audit«), kjer preverjamo skladnost z dogovorjenimi zavezami.

Samo Pergar, skrbnik za trajnost v nabavi Lidla Slovenija. Foto: Nebojsa Tejic
Samo Pergar, skrbnik za trajnost v nabavi Lidla Slovenija. Foto: Nebojsa Tejic
Vsi dobavitelji se morajo zavezati tudi, da bodo spoštovali Lidlov Kodeks ravnanja, s čimer zagotavljajo, da bodo poskrbeli za dobre delovne pogoje, varovanje okolja in skladnost s predpisi. Kodeks je obvezna priloga k pogodbi o sodelovanju.

Pri našem poslovanju dobivajo vse večji pomen certificirane surovine, ki izhajajo iz trajnostnih virov in zagotavljajo minimiziranje negativnih socialnih in okoljskih učinkov vzdolž celotne dobavne verige. Zato je tesno sodelovanje z obstoječimi dobavitelji, ki tako velikokrat spreminjajo svoje proizvodne procese v skladu s trajnostnimi standardi, pa tudi vključevanje novih, iz vidika nabavnih politik, ki jih postavljamo, ključnega pomena.

Proizvodne obrate neživilskih izdelkov Lidlovih lastnih blagovnih znamk redno nadzirajo neodvisni in lokalni strokovnjaki v skladu s priznanima standardoma BSCI ali SA 8000. Lidl je vključen tudi v pobudo SCI (European Supply Chain Initiative), ki se zavzema za poštene poslovne prakse vzdolž dobavne verige, od leta 2019 tudi v mednarodno pobudo ACT (Action Collaboration, Transformation). Več o tem si lahko preberete na naslednji povezavi. Pri izbranih dobaviteljih sadja in zelenjave izvajamo tudi HRIA analize (Human Rights Impact Assessment) in redno preverjamo tveganja, ki izhajajo iz proizvodnje naših izdelkov, kar ocenjujemo s pomočjo Svetovnega indeksa pravic Mednarodne konfederacije sindikatov (ITUC), Globalnega indeksa suženjstva (Global Slavery Index) itd.

image_alt
Poročilo: Kitajska je prehitela ZDA in postala najbogatejša na svetu

Ali ste kdaj zavrnili pomembnega dobavitelja z vidika prometa, ker ni izpolnjeval vaših kriterijev?

Z dobavitelji smo v preteklosti že prekinjali oziroma z njimi nismo sklenili sodelovanja, bodisi zaradi odstopanj od zahtev kakovosti in varnosti, ki so bila ugotovljena, in neukrepanja, pa tudi zaradi nezmožnosti izpolnjevanja trajnostnih zavez.

Pri tem moramo poudariti, da poteka ustvarjanje bolj trajnostne ponudbe v tesnem sodelovanju z dobavitelji, saj med ključne poudarke našega poslovanja spada tudi grajenje poštenih ter dolgotrajnih odnosov z našimi poslovnimi partnerji.

Ali je v procesu kakšna novost na to temo?

Do konca leta 2025 bo certificirana tudi celuloza za vse vrste embalaže; od transportnega kartona do navodil za uporabo in etiket. Vse ribe, ki jih bomo ponujali zamrznjene, hlajene ali konzervirane, bodo nosile certifikat, da so bile vzgojene ali ulovljene na ustrezen način. Pri sadju, zelenjavi in cvetju že vsi izdelki zagotovljeno izpolnjujejo standard za trajnostno pridelavo.

Za konec

Upam, da ste dobili nekaj novih idej, kako lahko sodelujete s poslovnimi partnerji v vaših dobavnih verigah in tako prispevate k čim bolj trajnostnem razvoju.

Več iz rubrike