rasto ovin

Članki

Nihče ni popoln*

Po prebivalstvu predstavlja Slovenija v primerjavi z Veliko Britanijo približno 3,0 odstotke, po BDP pa 1,7 odstotka.

Kaj bo z ekonomsko politiko po umetni inteligenci?

V Sloveniji se očitno zlahka dobi podpora za to, da je v nekaj treba vključiti državo, da mora ekonomska politika prerazporediti zaslužke in, kot vidimo v zadnjih mesecih, za povečanje javnih izdatko…

Smisel obstoja EU in evra: Ali bomo za mizo ali pa na meniju

Prvega januarja je minilo 30 let od uvedbe evra. Valuto, ki je bila sprva le knjižni denar, je takrat sprejelo 11 članic EU. Kot vemo, se je Ekonomski in monetarni uniji s 1. januarjem 2007 priključi…

Dr. Rasto Ovin: Država vam ne dolguje službe

Ena od funkcij ekonomske politike je tudi njena informacijska funkcija. Gre za to, da vlada preostalim deležnikom pravočasno sporoča in razlaga svoje cilje ter namen pri spreminjanju parametrov za go…

Dr. Rasto Ovin: O učenju

Ne gredo mi iz glave besede gospe iz Jarenine izpred mnogih let: »Vete, človek se vse življenje uči, nah pa še butl vmrje.« Vsaj od takrat naprej menim, da se, dokler ni škodljivo, neznanja ni treba …

Dr. Rasto Ovin: Tretja pot

Na začetku se spomnimo koraka s t. i. tretje poti, s katero so želeli socialdemokratski voditelji Clinton, Blaire in Schröder ob koncu prejšnjega stoletja med sabo pomiriti socialno državo in tržno g…

Dr. Rasto Ovin: Trg, kdo bo tebe ljubil?

Pri iskanju optimalne velikosti podjetja se po Williamsonu v gospodarskih družbah odločajo med instrumenti trga in instrumenti hierarhij. Z merilom tako imenovanih transakcijskih stroškov preverjajo,…

Dr. Rasto Ovin: Ljudi ni!

V ospredju prevečkrat srečamo ljudi, ki nas predstavljajo, iz njihovega ravnanja pa se vidi, da so za funkcijo, s katero nastopajo, komaj poklicani ali pa sploh ne,« mi je pred kratkim zaupal kolega.