Ključne vrline v času hitrih sprememb

Davčna, pravna in finančna pismenost ter sposobnost upravljanja s človeškimi viri, so ključne kompetence za soočanje s krizo.
Fotografija: FOTO: Getty Images/iStockphoto
Odpri galerijo
FOTO: Getty Images/iStockphoto

V prejšnjem članku sem pisal o ključnih karakternih lastnostih, ki so potrebne, da uspešno prebrodimo krizo. Osebno ali podjetniško. Danes bom nadaljeval ta opis. Vendar se bom osredotočil na vrline (kompetence), ki so v današnjem podjetniškem svetu skoraj nujne, da jih do neke mere podjetnik/ca obvlada.
 
To so vrline davčne pismenosti, pravne pismenosti, finančne pismenosti in sposobnost upravljanja s človeškimi viri. Seveda je vsako od teh področij podvrženo strokovnemu znanju, ki se ga učimo na fakultetah ali v posebnih izobraževalnih programih. Zato imamo specialiste za področja davkov, prava, financ in upravljanja s človeškimi viri. Znotraj tega se seveda panoga razdeli na specializirana področja. Ne govorim o tem, da bi moral podjetnik imeti tako podrobno znanje.
 
Govorim o tem, da na vsakem od zgornjih področji podjetnik/ca premore vsaj osnovno znanje o davkih, pravu, financah in delu z ljudmi oziroma upravljanju svoje organizacije/podjetja.
 
FOTO: Getty Images/iStockphoto
FOTO: Getty Images/iStockphoto
Posedovanje osnovnega znanja na teh štirih področjih omogoča podjetniku lažji in hitrejši razvoj lastnega posla. Omogoča mu tudi pregled nad celotnim poslovanjem in smerjo v »katero podjetje pluje«.
 
Svoje samo-opismevanje na teh ključnih štirih področjih je dobro opisala naša stranka: »Pri mojih letih je učenje osnov o davkih, zakonih, financah in ljudeh čisti napor. Ampak zavedam se, da če tega ne naredim, se zna zgoditi to, kar se je dvema mojima kolegoma. 25 let sta vlagala v podjetje, samo zato, da sta na koncu izgubila vse, ker se jima ni dalo preverjati določene davčne in pravne vsebine. Zaupala sta napačnim ljudem, da so to opravljali namesto njiju. Ostala sta brez vsega«.
 
Iz zgornjega primera je razvidno, da nam poznavanje vsaj osnov o delovanju davkov, zakonov na področju podjetniškega delovanja, ki ga pokriva podjetje, upravljanju s financami in delu z ljudmi ter svojimi kadri, omogoča mnogo boljši pregled. Jasnejši pregled nam omogoča razumevanje in podjetniško odločanje na podlagi dejstev in ne samo impulzov.
 
FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock
Predvsem gre za prepletajoča se področja. Če smo dobri v prepoznavanju ključnih kadrov in njihovem upravljanju, bomo zapolnili delovna mesta v podjetju z ljudmi, ki so na nekem področju strokovnjaki. Vendar niso le strokovnjaki, ampak se tudi bistveno bolje ujemajo z ostalim delom že utečene ekipe.
 
Če se odločimo najeti davčnega strokovnjaka ali pravnico, je dobro poznati del davčne kot tudi pravne zakonodaje, za katero najemamo strokovnjaka/kinjo. Tako lahko lastniki dejavno sodelujemo pri razgovorih, tako na strokovnem področju, preden osebo zaposlimo.
 
Iz zgornjega primera vidimo, kako se lahko v praksi področja prepletajo in med seboj dopolnjujejo. Na kratko bi za občutek navedel definicije zgoraj omenjenih področij.

Davčna pismenost

 
Osnovna davčna pismenost naj bi pomagala podjetniku/ci razumeti kontekst same davčne politike na njenem področju delovanja. Predvsem lahko rečemo, da je davčna pismenost postopek »osmišljanja« iz interakcije med davčno zavestjo podjetnika/ce in kontekstom, o katerem je govora.
 
V osnovi to pomeni, da podjetnik razume osnove davčne politike države. Da jih zna umestiti v svoj kontekst poslovanja in da je seznanjen, kaj z upoštevanjem ali neupoštevanjem davčne politike prinaša. 
 

Pravna pismenost

 
Close up image of businessman hand putting personal signature on contract document in presence of business partner. Starting successful partnership with entrepreneur or companie, making good deal
Close up image of businessman hand putting personal signature on contract document in presence of business partner. Starting successful partnership with entrepreneur or companie, making good deal
Sposobnost razumevanja besed uporabljenih v pravnem okviru. Na podlagi razumevanja pravnega konteksta, si lahko lažje začrtamo smernice delovanja podjetja. V podjetniškem žargonu bi to predvsem pomenilo, kaj smemo v določenem oziru početi in česa ne početi.
 
Velikokrat bi naš dober prijatelj, ki je odvetnik rekel: »Predvsem je za podjetnika/co važno poznavanje prava do te mere, da ve, kdaj je on ali ona zaščiten/a s strani države. Predvsem pa, kakšne zakone mu država nalaga, ki ščitijo njega/njo. Znotraj tega se mora znajti in manevrirati«.
 

Finančna pismenost

 
Na primer nekdo, ki je finančno pismen, bo znal uporabljati aplikacije za spletno bančništvo, zahtevati kreditno poročilo in narediti nekaj tako preprostega, kot je napisati ček.

Finančna pismenost je torej posedovanje nabora znanj in spretnosti, ki posamezniku omogoča sprejemanje utemeljenih in učinkovitih odločitev z vsemi svojimi finančnimi viri. Razumevanje osnovnih finančnih konceptov ljudem omogoča, da znajo krmariti v finančnem sistemu.
 
Ljudje z ustreznim usposabljanjem iz finančne pismenosti sprejemajo boljše finančne odločitve in bolje upravljajo denar kot tisti brez takšnega usposabljanja.

FOTO: Getty Images/iStockphoto
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Upravljanje s človeškimi viri

 
Človeški viri so skupek ljudi, ki tvorijo delovno silo organizacije, poslovnega sektorja, industrije ali gospodarstva. Upravljanje s človeškimi viri je strateški pristop k učinkovitemu upravljanju ljudi v podjetju ali organizaciji, ki pomaga podjetju pridobiti konkurenčno prednost.
 
Upravljanje naj stremi k temu, da maksimizira uspešnost zaposlenih v službi ter doseganje strateških ciljev delodajalca oziroma lastnikov. Vendar vseeno upošteva splošno blaginjo vseh zaposlenih kot splošno delovno klimo. Le-ta naj ne bi bila poslabšana samo zaradi doseganja oziroma maksimiziranja uspešnosti delovanja podjetja.

Kdaj je idealen čas za učenje teh ključnih štirih kompetenc?

 
Odvisno od panoge in življenjskega obdobja. Iz naših izkušenj na terenu, so redki tisti podjetniki, ki se zavedajo pomembnosti teh štirih ključnih področij. V praksi se lotijo samoopismenevanja, ko je podjetje dokaj stabilno postavljeno. To pomeni, da njihova prisotnost v delavnici, proizvodnji oziroma v pisarni ni več 100-odstotno potrebna.
 
FOTO: Flamingo Images / Shutterstock
FOTO: Flamingo Images / Shutterstock
Predvsem je ključen dejavnik zavedanje, da živimo v časih, kjer se celokupno bivanjsko okolje spreminja hitreje kot kadarkoli v zgodovini. Ker je tudi za podjetnike/ce vprašljivo, kakšen pokojninski sistem bomo imeli čez 10 ali 15 let, je nujno, da se za svoje preteklo delo, zavarujejo. Najlažje se zavaruje tako, da se opismenjuje iz zgoraj naštetih področij.
 
Znanje je verjetno ena od redkih  garancij, da se ustvarjeno delo lahko oplemeniti. Kot je naša praksa pokazala, je ravno pomanjkanje znanja in razumevanja enega od ključnih štirih področij pripeljala do tega, da je marsikatero družinsko ali siceršnje podjetje po desetletjih uspešnega delovanja v izjemno kratkem času propadlo. Zaradi dveh ali treh nepremišljenih odločitev.
 
Znanje je moč. Zato je na nas, da plemenitimo svojo vrednost tudi s samoizobraževanjem iz zgoraj omenjenih kompetenc oziroma vrlin.
 

Več iz rubrike