Izgorelost naših vodij in motivacija

Kaj se zgodi, ko pride do izgorelosti? Ko naši vodje pregorijo, saj ogromno stoji na njihovih ramenih?
Fotografija: Ob soočanju s pandemijo  je skoraj 40% vodij na meji pregorelosti, 37% se jih počuti zelo odtujene od sodelavec, in kar 34% jih težko loči delo in dom. FOTO: Getty Images
Odpri galerijo
Ob soočanju s pandemijo  je skoraj 40% vodij na meji pregorelosti, 37% se jih počuti zelo odtujene od sodelavec, in kar 34% jih težko loči delo in dom. FOTO: Getty Images

V vsakem podjetju, organizaciji, so naši vodje, managerji most med zaposlenimi in cilji organizacije.

Velikokrat je na njihovih ramenih, da predajo sporočila in poskrbijo, da so le ta sprejeta pozitivno in uresničena.

Vodje v organizacijah so tudi tiste osebe, ki zagovarjajo in živijo vrednote podjetja. Znajo poiskati talente, znajo motivirati in znajo opolnomočiti. Kaj se zgodi, ko pride do izgorelosti? Ko naši vodje pregorijo, saj ogromno stoji na njihovih ramenih?


 
Leto 2020 in delno 2021 je bilo izredno pretresljivo leto. Prišla je pandemija in s tem nepoznavanje prihodnosti. Nismo vedeli, kaj lahko pričakujemo. Podali smo se v neznano.

Na vodjih je bilo ogromno pritiska. Potrebno je bilo vzpostaviti nove delovne procese, nove procese komuniciranja, zagotoviti varnost in predvsem pomiriti naše zaposlene.
Vladalo je stanje nemira in negotovosti.

Veliko podjetji je zaradi pandemijo na žalost zaprlo svoja poslovanja, mnoga pa so v pandemiji videla izziv in s tem tudi priložnost, da še podrobneje spoznajo svoje zaposlene in odkrijejo skrite talente ter da prilagodijo in transformirajo svoje poslovne modele.
 
"Opolnomočimo zaposlene" je eno o orodij proti izgorelosti. Foto: Shutterstock
"Opolnomočimo zaposlene" je eno o orodij proti izgorelosti. Foto: Shutterstock
Raziskava, ki jo je opravilo podjetje Glint, ki zajema skoraj 3.4 milijone zaposlenih je razkrila, da so igrali vodje ključno vlogo pri soočenju s pandemijo.

Mnogi med njimi, skoraj 40% je na meji pregorelosti, 37% se jih počuti zelo odtujene od sodelavec, in kar 34% jih težko loči delo in dom.

Ko se meje med profesionalnim in osebnim življenjem zameglijo, pridejo hitreje do izraza nezdrave delovne navade. Raziskava ugotavlja, da je samo med februarjem in avgustom v letu 2020, število poslanih sporočilo preko Microsoft Teams po službenem času, naraslo za 69%1.
 
 

KAKO MOTIVIRAMO VODJE, DA SO ŠE BOLJ PRODUKTIVNI?
 

Mnogi vodje si želijo samo prepoznavnosti za dobro opravljeno delo, kar velikokrat v naši družbi dajemo na stranski tir. Proslavljanje malih zmag je danes ključnega pomena. To pelje do višje motivacije, višje pripadnosti, višjega zaupanja, višje samozavesti in opolnomočenja. Hkrati se ustvari nepopisana in navidezna vez, kohezija, ki združuje in povezuje. S tem organizacijo pridobi na notranji kulturi, ki jo lahko popelje daleč v prihodnost.
 
Še bolj motivirani pa postanejo vodje, če so soočeni z izzivi in nalogami, ki sovpadajo z njihovimi izkušnjami in lastnostmi ter imajo popolno zaupanje vodstva, da lahko opravijo to nalogo. Kar 41% jih izpostavlja to kot zelo pomembno. Kar 16% jih izpostavlja, da jih motivira, da lahko vzpostavljajo dobre odnose s svojimi sodelavci. Če to združimo z možnostmi za učenje in širjenjem svojih spretnosti, bodo imeli vodje 3 do 4-krat večjo verjetnost, da bodo še bolj motivirani in produktivni1.


 
GLAVNE STVARI, KI JIH MORAJO STORITI ORGANIZACIJE
 
Ko se podajamo v svet, kjer sta edini stalnici, konstanten razvoj in vlaganje v zaposlene, je izrednega pomena, da to storimo na pravi način. Sam sem mnenja, da se to lahko stori na več načinov, med njimi pa zagotovo podjetja lahko uvedejo manjše spremembe, ki bodo povečale produktivnost, pripadnost ter kohezijo v podjetju.
 
Štirje načini za dvig motivacije, pripadnosti, zaupanja in produktivnosti:
  • Proslavimo majhne zmage (vsak odličen sestanek, nova stranka ali partner, nov projekt, je potrebno proslaviti, saj se s tem dviguje motivacija in zavedanje, da podjetje ceni zaposlene in njihovo delo),
  • Opolnomočimo zaposlene (mikromanageranje zaposlenih ni prava pot, saj jim s tem onemogočimo rast, hkrati pa izkažemo znak nezaupanja),
  • Transparentna in jasna komunikacija (naše ekipe in zaposleni si zaslužijo iskrenost ter da se jasno izpostavi, kaj se od njih pričakuje in s tem kakšni so cilji ter zadolžitve),
  • Uvedit »facts & Snacks« sestanke (vzpostavite teambuilding sestanke, kjer se enkrat tedensko sprostite in predstavite bodisi hobije vseh v ekipi, bodisi opise vaših zadolžitev. Tako se bo ekipa dodobra spoznala in vzpostavila boljše odnose in pripadnost).
 
Reference:
  • 4 Key Insights About Managers That Can Help Lift Your Team. Povzeto 15.3. s spletnega naslova   https://business.linkedin.com/talent-solutions/blog/trends-and-research/2021/state-of-the-manager-report?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzEmail&utm_campaign=Newsflash_2021-03-16_18:55:00&utm_content=946764

Več iz rubrike