Prvič odpirate s.p.? Izkoristite vse ugodnosti

Če ste se odločili za samostojno podjetniško pot, preverite, katere ugodnosti vam pripadajo.
Fotografija: Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Foto: Shutterstock

V luči sprememb na trgu dela se je v zadnjem času veliko ljudi odločilo, da stopijo na samostojno podjetniško pot. Včasih je ideja lažja kot sama pot, zato vam podajamo nekaj splošnih informacij o sami ustanovitvi in plačilu prispevkov.

image_alt
Kako voditi ekipo na daljavo?

S.p ali d.o.o.?

Veliko ljudi zmotno meni, da je vseeno ali odprejo s.p ali d.o.o., vendar to ne drži, razlika je namreč velika.

  s.p. d.o.o.
osebna odgovornost DA (odgovarjate z osebnim premoženjem) NE (odgovarjate le z vloženim kapitalom)
osnovni kapital ni potreben 7500 evrov
ustanovitveni stroški brezplačno brezplačno
obdavčitev dobička 16 %, 27 %, 34 %, 39% in 47 % (dohodninska lestvica) Davek od dohodkov pravnih oseb – enotna davčna stopnja; 19 %
vodenje poslovnih knjig normirani odhodki (80 %);

enostavno knjigovodstvo ali

dvostavno knjigovodstvo

normirani odhodki (80 %);

dvostavno knjigovodstvo

poslovni račun svobodno razpolaganje omejeno razpolaganje
plača dobiček je plača plača nakazana in je strošek
možnost kredita težje lažje


Kdaj ste oproščeni plačila prispevkov? Foto: Getty Images/iStockphoto
Kdaj ste oproščeni plačila prispevkov? Foto: Getty Images/iStockphoto


Za katero obliko podjetništva se boste odločili, je odvisno tudi od dejavnosti, ki jo boste opravljali. Najpogostejša je odločitev za samostojnega podjetnika (s.p.), predvsem normiranega popoldanskega s.p.

Kdaj se splača odpreti normirani popoldanski s.p.?

Normirani popoldanski s.p. lahko odprejo osebe, ki so že redno zaposlene za polni delovni čas. Navadno se za tako obliko s.p odločajo tisti, ki želijo s hobijem dodatno zaslužiti, pa vendar je zaslužek premajhen, da bi lahko od njega živeli. Če gre za pretežno storitveno dejavnost (pisanje, prevajanje, programiranje, svetovanje itd), s.p ne bo imel veliko stroškov, zato je smiselno, da se davčno osnovo ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.

Pri tej obliki podjetništva se na letni ravni priznajo stroški v višini 80 odstotkov vseh ustvarjenih prihodkov, od osnove pa se plača 20 odstotni davek. Če torej sklepamo, da boste preko popoldanskega s.p zaslužili 9000 evrov, boste morali plačati 360 evrov davka.

image_alt
Podjetniki srečnejši in bolj zdravi od zaposlenih

Koliko znašajo sp prispevki?

Sp prispevki so sestavljeni iz različnih prispevkov (zdravstveno zavarovanje in poškodbe pri delu, pokojninsko in invalidsko zavarovanje in starševsko varstvo ter za zaposlovanje). Osnova za izračun minimalnih prispevkov je 60 odstotkov povprečne plače v RS za leto 2021, medtem ko se maksimalni sp prispevki določijo po maksimalni zavarovalni osnovi, ki je triinpolkratnik povprečne plače. Trenutno minimalni prispevki za socialno varnost znašajo 451,41 evra maksimalni prispevki pa 2633,34 evra. 

Kdo je oproščen plačila prispevkov?

Samozaposlene osebe so lahko delno oproščene plačila prispevkov za obvezno socialno zavarovanje. V prvem letu poslovanja so zavarovanci oproščeni plačila v višini 50 odstotkov prispevkov, v naslednjem letu poslovanja pa v višini 30 odstotkov prispevkov.

image_alt
Podjetje Ecolab, ki ga podpira Bill Gates, je kupilo molk zaposlenih

Do plačila delnega prispevka za socialno varnost so upravičeni tudi samostojni podjetniki, ki zaradi starševstva začasno opravljajo delo s krajšim delovnim časom.

Vir: Data.si

Več iz rubrike