Avstrijci in Nemci kopičijo premoženje

Od druge svetovne vojne naprej v Avstriji nikoli ni bilo tolikšnega padca osebne potrošnje kot leta 2020.
Fotografija: Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Foto: Shutterstock

Od druge svetovne vojne naprej v Avstriji nikoli ni bilo tolikšnega padca osebne potrošnje kot leta 2020. Čeprav je skupni neto dohodek Avstrijcev lani upadel, so ti varčevali, kot še nikoli. Podobno je bilo v Nemčiji. Trend rasti zasebnih denarnih sredstev se je nadaljeval tudi letos.

Avstrijska nacionalna banka je pred kratkim objavila podrobno analizo vedenja prebivalstva države lani, v prvem letu pandemije covida-19. Stopnja varčevanja je znašala 14,4 odstotka celotnega razpoložljivega dohodka, zaradi česar so imela gospodinjstva na razpolago rekordno količino denarja. Čeprav v Avstriji še vedno največ denarja nalagajo na hranilne knjižice, je opazen porast zanimanja za delnice in certifikate investicijskih skladov.

image_alt
Zmagovalci in poraženci v času inflacije

»Ukrepi zdravstvene politike proti covidu-19 so močno omejili možnosti potrošnje gospodinjstev in tako vplivali na njihove prihranke,« je dejal Johannes Turner, direktor statističnega oddelka avstrijske nacionalne banke. Od vstopa v EU leta 1995 do leta 2020 Avstrija ni nikoli zabeležila padca osebne potrošnje. Ta ni padel niti v letih 2008 in 2009 med svetovno finančno krizo. Lanskoletna zasebna potrošnja je bila kar za 7,2 odstotka nižja kot leta 2019. Najbolj prizadete panoge so bile gostinstvo, promet pa tudi kulturne in vse druge storitvene dejavnosti, povezane s prostim časom ljudi.

Hkrati so se leta 2020 skupni neto dohodki gospodinjstev v Avstriji prvič zmanjšali (za 0,7 odstotka). »Fenomen rasti varčevanja je posledica prisilnega zmanjšanja potrošnje pa tudi dejstva, da so avstrijska gospodinjstva pandemijo razumela kot velik izziv,« je dodal Turner. Avstrijska nacionalna banka pričakuje, da bodo končni rezultati za leto 2021 pokazali povečanje osebne potrošnje in znižanje stopnje varčevanja gospodinjstev.

image_alt
Najljubše davčne oaze bogatašev

Konec letošnjega junija je skupno denarno premoženje avstrijskih gospodinjstev doseglo zgodovinski vrh; 799 milijard evrov. V primerjavi z zadnjim četrtletjem pred pandemijo, ki se je končalo konec leta 2019, so se do sredine leta 2021 skupna zasebna denarna sredstva povečala za osem odstotkov. V letu 2020 so prebivalci prihranili 28,5 milijarde evrov, kar je 70 odstotkov več kot leta 2019. Varčevalne knjižice in druge oblike varčevanja, pri katerih je denar na voljo na dnevni bazi, so še vedno glavni način skladiščenja presežnih zasebnih financ v Avstriji. Tja se je iztekel lanski prihranek v višini 21 milijard evrov. Hkrati se je močno povečal nakup delnic in naložbenih certifikatov. Po močnem padcu vrednosti indeksa na številnih svetovnih borzah so bile cene številnih delnic privlačne. Avstrijce so privabile nizke »vstopne cene«, zato so lani kupili delnice in naložbene certifikate v vrednosti 6,5 ​​milijarde evrov, kar je kar 88 odstotkov več kot leta 2019.

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

To vedenje je drugačno od tistega v obdobju po izbruhu svetovne finančne krize leta 2008. Avstrijci so svoj denar takrat večinoma usmerjali v varne naložbe. Zdaj je opazno tudi, da Avstrijci nimajo velikega interesa za vlaganje v obveznice in druge obrestne papirje, saj so njihove obrestne mere nizke.

Leta 2020 je vsako avstrijsko gospodinjstvo mesečno porabo v povprečju zmanjšalo za 310 evrov. Hkrati so se dohodki znižali. Posledično je imelo povprečno gospodinjstvo lani v rokah 275 evrov več kot leta 2019. Od slednjega zneska je gospodinjstvo v rast svojih prihrankov vložilo 244 evrov, preostalih 31 evrov pa v realne naložbe, nepremičnine, zlato itd.

Zadolženost avstrijskih gospodinjstev je ostala stabilna tudi v času pandemije. Konec letošnjega junija je znašal skupni zasebni dolg 209 milijard evrov, kar je približno 48,5 odstotka pričakovanega bruto domačega proizvoda (BDP) v letu 2021. Največji in konstantno naraščajoči delež dolgov gospodinjstev predstavljajo stanovanjska posojila. Povpraševanje po potrošniških kreditih je že vrsto let šibko.

Tudi Nemci so kot hrčki

Obnašanje avstrijskih prebivalcev je podobno kot pri njihovih severnih, večjih sosedih Nemcih. V drugem četrtletju letošnjega leta so nemška gospodinjstva svoje denarno premoženje povečala za 159 milijard evrov. Konec letošnjega junija je bilo na ravni države skupaj 7325 milijard evrov osebnega denarnega imetja. Poleg dodatnega varčevanja je na rast denarnih sredstev pomembno vplivala rast vrednosti delnic in deležev v investicijskih skladih.

Nemci privarčujejo največ denarja v klasični obliki, v bankah in v različnih vrstah zajamčenih zavarovanj. Največji delež njihovega finančnega premoženja je v obliki gotovine in denarnih prihrankov (39,7 odstotka). Sledijo zavarovanja z zajamčenim izplačilom (34,5 odstotka). V delnicah imajo 12,3 odstotka, v investicijskih skladih 11,5 odstotka, 1,5 odstotka denarja so vložili v dolžniške obveznice, približno pol odstotka pa v druge denarne terjatve.

image_alt
Musk po rekordnem skoku Tesle postal najbogatejši Zemljan vseh časov

Za razliko od avstrijskih so se nemška gospodinjstva letos začela zadolževati v večji meri. V drugo polovico leta 2021 so Nemci vstopili s skupnim dolgom 1,989 milijarde evrov. Je pa rast gospodarstva višja od rasti zadolževanja, zato ima dolg gospodinjstev zdaj dober odstotek manjši delež v nemškem BDP kot lani. Sredi letošnjega leta je ta delež znašal 57,8 odstotka BDP.

Več iz rubrike