Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja na Sejšelih (3/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine« predstavljamo Sejšele.
Fotografija: Sejšeli. Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Sejšeli. Foto: Shutterstock

To je šest korakov, ki jih morate upoštevati, če želite ustanoviti svoje podjetje:

 • Predložite memorandum o projektu

Od vlade Sejšelov morate pridobiti odobritev tako, da predložite poslovni načrt/projektni memorandum o predlaganem projektu/poslovanju sejšelskemu investicijskemu uradu (SIB). Vaš projektni memorandum mora biti v skladu s smernicami SIB. Urad bo obdelal vaš predlog projekta in posredno sporočil odločitev uradnega pisma v 30 dneh od dneva prejema vašega predloga, če niso potrebni nobeni drugi dokumenti, ki jih zahteva SIB.

Po pridobitvi odobritve za vaš projektni predlog morate začeti s postopkom pridobivanja zahtevanih licenc.

 • Registrirajte svoje podjetje

Svoje podjetje morate registrirati pri ustreznem organu. Za večino podjetij bo to registrar. 

image_alt
Sončni paneli: njihove dele lahko recikliramo in ponovno uporabimo

 • Pridobite gradbeno dovoljenje

Za gradbeno dovoljenje morate zaprositi, če je vaše podjetje vključevalo kakršnokoli gradnjo z Uprave za načrtovanje ali Ministrstva za nacionalni razvoj.

Izvedena bo tudi presoja vplivov na okolje (EIA) ministrstva za okolje.

 • Inšpekcijski pregled varnosti in zdravja pri delu

Če se vaše podjetje ukvarja z dejavnostmi, kot sta hrana ali kemična predelava, ki lahko ogrozijo življenje ljudi in vaših zaposlenih, je treba opraviti inšpekcijo varnosti in zdravja pri delu. Za več informacij se obrnite na ministrstvo za zdravje in socialni razvoj. 

 • Zaprosite za dovoljenje ali licenco

Če želite, da vaše podjetje deluje, morate zaprositi za licenco ali dovoljenje pri Uradu za licenciranje Sejšelov (SLA) .

 • Registrirajte se pri Skladu za socialno varnost

V 7 dneh po začetku poslovanja mora biti vaše podjetje registrirano pri Skladu za socialno varnost ministrstva za finance.

Vir: egov.sc

Sejšeli. Foto: Shutterstock
Sejšeli. Foto: Shutterstock

Vrste oziroma organizacijske oblike podjetij/družb

Tuji vlagatelji, ki želijo odpreti podjetje na Sejšelih, lahko izbirajo med dvema glavnima vrstama subjektov: offshore podjetje (znano kot IBC in ki je najbolj priljubljena izbira) in onshore podjetje. Pri tem seveda obstajajo omejitve glede legalnosti poslovanja z offshore podjetji, če ta poslujejo s podjetji, katerih sedež se ne nahaja na Sejšelih.   

IBC:

 • Obvezna sta le en direktor in en delničar, ki je lahko ista oseba. Lahko so pravne osebe in ne nujno prebivalci Sejšelov.
 • Za offshore podjetja na Sejšelih ni treba plačati davka od dohodkov pravnih oseb, letnih poročil in revizij.
 • Ni treba predložiti računovodskih izkazov in jih hraniti v pisarni registriranega zastopnika družbe.
 • Ni dostopa do pogodb o izogibanju dvojnega davka.
 • Potreben je en sekretar podjetja, ki mora biti po zakonu rezident Sejšelov.
 • IBC mora imeti registriran sedež na Sejšelih, ki ga zagotovi pooblaščeni registrirani agent.
 • Letna skupščina delničarjev ni obvezna in se lahko izvede kjerkoli.
 • Ni zahtevanega minimalnega vpisanega in vplačanega kapitala in je lahko denominiran v katerikoli valuti.

Vir: businessetup.com

Davčno okolje

 • Stopnja DDV (davek na dodano vrednost - Value Added Tax- VAT)

Stopnja prometnega davka na Sejšelih znaša 15 odstotkov. 

image_alt
Izjemno redka in najdražja plemenita kovina na svetu

Vir: Ministrstvo za finance

Na Sejšelih je stopnja prometnega davka davek, ki se zaračuna potrošnikom na podlagi nakupne cene določenega blaga in storitev. Merilo, ki ga uporabljamo za stopnjo prometnega davka, se nanaša na najvišjo stopnjo. Prihodki od prometnega davka so pomemben vir dohodka za vlado Sejšelov.

Vir: tradingeconomics.com

 • Stopnja davka na distribuirani dobiček (Corporate tax)

Stopnja davka od dohodkov pravnih oseb na Sejšelih znaša 33 odstotkov. 

Vir: Ministrstvo za finance

Na Sejšelih je stopnja davka na dohodek pravnih oseb davek, ki se pobere od podjetij. Njen znesek temelji na čistem dohodku, ki ga podjetja pridobijo med opravljanjem svoje poslovne dejavnosti, običajno v enem poslovnem letu. Merilo, ki ga uporabljamo, se nanaša na najvišjo stopnjo za dohodek podjetij. Prihodki iz davčne stopnje so pomemben vir dohodka za vlado Sejšelov.

Obstaja več vidikov, ki veljajo za nekatera podjetja, ki plačujejo davek od dohodkov pravnih oseb na Sejšelih, in stopnjo, po kateri se uporablja. Posebne zahteve veljajo za samostojne podjetnike in družbe, ki so registrirane v otoški državi. Ti bodo obračunani z davkom le, če presežejo 150.000 SR dohodkov v koledarskem letu. 

Sejšeli. Foto: Shutterstock
Sejšeli. Foto: Shutterstock

Za samostojne podjetnike in partnerstva veljajo naslednje zahteve: 

 • za prvih 150.000 SR se uporablja 0-odstotna davčna stopnja;
 • 15-odstotna davčna stopnja se uporablja za naslednjih 850.000 SR;
 • standardnih 33 % velja za zneske, ki presegajo 850.000 SR.

Vir: tradingeconomics.com

 • Dohodnina (Income tax) – fizične osebe

Stopnja dohodnine na Sejšelih je leta 2020 ostala nespremenjena pri 15 odstotkih.

Vir: Ministrstvo za finance

Na Sejšelih je stopnja dohodnine davek, ki se pobere od posameznikov in se naloži na različne vire dohodka, kot so delo, pokojnine, obresti in dividende. Merilo, ki ga uporabljamo, se nanaša na najvišjo mejno davčno stopnjo za posameznike. Prihodki od dohodnine so pomemben vir dohodka za vlado Sejšelov.

Sistem, ki se nadomešča, vključuje pavšalno stopnjo 15 %, kar je končni davčni odtegljaj za fizične osebe nerezidente. 

image_alt
Najstnica, ki z zaslužkom prekaša najbolje plačane direktorje

Po novem sistemu stopnje temeljijo na mesečnem dohodku za fizične osebe rezidente:

 • do 8.555,50 SCR – 0 %
 • nad 8.555,50 SCR do 10.000 – 15 %
 • nad 10.000 SCR do 85.333 – 20 %
 • nad 85.333 SCR – 30 %

Za fizične osebe nerezidente so stopnje:

 • do 10.000 SCR – 15 %
 • nad 10.000 SCR do 85.333 – 20 %
 • nad 85.333 SCR – 30 %

Vir: tradingeconomics.com

Več iz rubrike