Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja na Filipinih (3/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine« predstavljamo Filipine.
Fotografija: Palawan Island, Filipini. Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Palawan Island, Filipini. Foto: Shutterstock

Postopek in čas trajanja ustanovitve podjetja

 • Poiščite panogo, ki vas zanima.

Pomembno je prepoznati nekatera podjetja, ki niso odprta za tujce, zato je treba pred registracijo novega podjetja obiskati vladne agencije, ki so odgovorne za registracijo podjetij na Filipinih, da se pozanimate glede tega.

 • Izberite in registrirajte ime podjetja.

Registracija predlaganih imen podjetij se izvaja v različnih državnih departmajih na Filipinih in temelji na vrsti podjetja, ki ga želite registrirati:

 • Za samostojnega podjetnika bi morali obiskati Oddelek za trgovino in industrijo (DTI);
 • Za korporacijsko ali partnersko podjetje bi morali obiskati Komisijo za vrednostne papirje in borzo;
 • Za zadružno poslovanje bi morali obiskati Zadružni razvojni organ.

Pravni dokumenti, ki jih potrebujete za vodenje podjetja na Filipinih, so:

 • Registracija SEC - za registracijo kot partnerstvo ali korporacija;
 • Registracija DTI - za registracijo vašega poslovnega imena (BTR);
 • Županovo poslovno dovoljenje – zagotovite dovoljenje za poslovanje v mestu ali občini in plačilo lokalnih poslovnih davkov;
 • Registracija BIR – davčna identifikacijska številka (TIN za podjetja), uradni prejemki in računi. Registrirajte svoje poslovne knjige in plačajte svoje nacionalne notranje davke (davek od dohodka, DDV ali davek na odstotek, davčni odtegljaj itd.);
 • Registracija SSS, PhilHealth in Pag-Ibig Fund - Registrirajte sebe ali podjetje kot delodajalca in nakažite prispevek svojih zaposlenih skupaj z deležem delodajalca.

Običajno zahtevata BIR in mestni/občinski urad potrdila o registraciji pri SEC ali DTI, preden se lahko pri njih registrira podjetje. Morate se registrirati prek teh uradov, da začnete delovati prek svojega podjetja.

image_alt
Na Grenlandiji v rubinu našli najstarejši dokaz življenja na Zemlji

 • Izberite naslov pisarne.

Registracija predlaganih imen podjetij se izvaja v različnih departmajih držav na Filipinih in temelji na vrsti podjetja, ki ga želite registrirati.

 • Odprite bančni račun in plačajte minimalni depozit.

Del zahtev za registracijo novega podjetja na Filipinih je, da mora lastnik podjetja odpreti bančni račun in položiti minimalni znesek 5000 PHP (100 USD) skupaj z dodatnimi zahtevami, kot so statuti in identifikacijski dokumenti.

 • Uporabite in zagotovite potrebna dovoljenja in poslovna dovoljenja.

S tem, ko boste postali nov poslovni subjekt na Filipinih, se pričakuje, da boste pridobili vsa dovoljenja, licence, davčne zahteve in potrdila, potrebna za začetek vašega poslovanja. Prav tako lahko preverite pri lokalni regiji, kjer se nahaja vaše podjetje, da se seznanite z dodatnimi zahtevami, ki so potrebne poleg zgoraj omenjenih.

Če ste uspeli uspešno izpolniti vse potrebne zahteve, lahko odprete svoje podjetje in začnete sprejemati stranke.

Pravila za tuji lastniški kapital so naslednja:

 • Za podjetja na domačem trgu (ki so opredeljena kot podjetja, ki pridobivajo vsaj 40 odstotkov svojih prihodkov iz virov na Filipinih) je tuji lastniški kapital omejen na 40 odstotkov. To tudi pomeni, da ne morete biti lastnik podjetja. Če pa ima vaše podjetje na domačem trgu minimalni vplačani kapital 200.000 dolarjev ali več, se lahko zgornja meja lastniškega kapitala dvigne in tujci so lahko v celoti lastniki svojih podjetij.
 • Za izvozno usmerjena podjetja (ki so opredeljena kot podjetja, ki pridobijo vsaj 60 odstotkov svojih prihodkov iz virov zunaj Filipinov), lahko odpravijo zahtevo po kapitalizaciji in presežejo 40-odstotno omejitev lastniškega kapitala v lasti tujcev.

Filipini. Foto: Shutterstock
Filipini. Foto: Shutterstock

Na Filipinih velja tudi zakon proti  t.i. »dummyjem«, ki kaznuje posameznike, ki kršijo omejitve tujega lastniškega kapitala, in tiste, ki se izogibajo zakonu o nacionalizaciji. Da bi se izognili večjim zapletom, je bila praksa tujih vlagateljev, da uporabljajo ime svojega filipinskega zakonskega partnerja ali partnerja z domačinom, da se izognejo omejitvam, vendar ta dogovor predstavlja tudi več tveganj.

Vir: wise.com

Vrste oziroma organizacijske vrste podjetij oz. družb

 • Samostojni podjetnik
 • Korporacija: Več delničarjev ima v lasti korporacijo. Ti delničarji so fizične ali pravne osebe. Njena identiteta je ločena od njenih individualnih ali pravnih delničarjev. Ima najmanj 15 ustanoviteljev, vsak ima vsaj eno delnico. Minimalni vplačani kapital za družbo je najmanj 5000 P. Odgovornost delničarjev je omejena le na znesek njihovega kapitalskega vložka. Korporacije na Filipinih so delniške. Delniške družbe imajo osnovni kapital razdeljen na delnice. Dividende in dobiček podjetja se razdelijo med delničarje na podlagi njihovih delnic. Neborzne družbe so ustanovljene samo za izvajanje javnih funkcij kot pravna oseba in svojim članom ne izdajajo delnic. To so običajno dobrodelne ustanove, fundacije ter kulturne in izobraževalne ustanove. Če želite ustanoviti korporacijo, morate podjetje registrirati pri SEC v skladu s kodeksom korporacije. SID ureja vse gospodarske subjekte.
 • Partnerstvo: Partnerstvo je v lasti dveh ali več posameznikov (partnerjev) in se po Civilnem zakoniku Filipinov šteje za pravno osebo. Pravna oseba je organizacija, ki ni fizična oseba posameznik, ampak je priznana kot pravna oseba s pravicami in dolžnostmi, pooblaščenimi z zakonom. Partnerstva so splošna ali omejena. V komplementarni družbi so družbeniki neomejeno odgovorni za obveznosti ali dolgove svojih družbenikov. V komanditni družbi so družbeniki odgovorni le do vrednosti njihovega kapitalskega vložka. Če ima vaše partnerstvo kapital v višini več kot 3.000 P, ga morate registrirati pri Komisiji za vrednostne papirje in borze (SEC). Ko gre za izračun dohodnine, se partnerstva štejejo za korporacije. Če želite ustanoviti partnerstvo s kapitalskim deležem P3.000 in manj, lahko svoje podjetje registrirate pri DTI.
 • Tuja korporacija

Vir: moneywise.com

Davčno okolje

 • Stopnja DDV (davek na dodano vrednost) znaša 12 odstotkov.

Filipini so 12. junija 2021 izdali Uredbo o prihodkih (RR) št. 9-2021, ki uvaja 12-odstotno stopnjo davka na dodano vrednost (DDV) za nekatere prodajne transakcije, ki so bile prej obdavčene z nič odstotki. Nova uredba je začela veljati 27. junija 2021.

DDV je prometni davek na dodano vrednost, ki se uporablja na Filipinih. Splošna stopnja DDV na Filipinih je 12-odstotna, čeprav so nekateri predmeti ocenjeni na 0 odstotkov.

image_alt
V idilični italijanski regiji naprodaj hiše za evro

DDV v višini 12 odstotkov velja za:

 • Prodajo surovin ali embalažnega materiala kupcu nerezidentu za dostavo lokalnemu izvozno usmerjenemu podjetju, ki se uporablja pri predelavi, proizvodnji, pakiranju ali prepakiranju na Filipinih;
 • Prodajo surovin ali embalaže izvozno usmerjenemu podjetju, katerega izvozna prodaja presega 70 odstotkov celotne letne proizvodnje;
 • Dejavnosti, ki se štejejo za izvozno prodajo v skladu z Odredbo (EO) št. 226 ali Omnibus Investment Code iz leta 1987 ter drugimi posebnimi zakoni.

Poleg navedenih poslov je z 12-odstotnim DDV obdavčena tudi naslednja prodaja storitev ali oddaja nepremičnin:

 • Proizvodnja, predelava ali prepakiranje blaga za osebe ali subjekte, ki poslujejo zunaj Filipinov, in se omenjeno blago naknadno izvozi;
 • Storitve izvajalcev in/ali podizvajalcev pri proizvodnji ali predelavi blaga za subjekt, katerega izvozna prodaja presega 70 odstotkov njegove celoletne proizvodnje.

Predpisana 12-odstotna stopnja DDV naj bi vplivala tudi na mala podjetja in zlasti na podjetja, ki se nahajajo v posebnih ekonomskih conah po Filipinih. Obravnavanje prenesenega DDV kot dela njihovih stroškov bo vplivalo na povišanje cen blaga in storitev in bi lahko prisililo lokalne dobavitelje, da pridobivajo surovine od tujih dobaviteljev, da bi ublažili te stroške.

Vir: aseanbriefing.com

 • Stopnja davka na distribuirani dobiček znaša 30 odstotkov.

Dolgoročno naj bi se filipinska davčna stopnja v skladu z našimi ekonometričnimi modeli do konca leta 2021 gibala okoli 30 odstotkov.

Domača korporacija je zavezana davku na svoj svetovni dohodek, po drugi strani pa je tuja družba obdavčena samo na dohodek iz filipinskih virov.

Filipini. Foto: Shutterstock
Filipini. Foto: Shutterstock

Tuje družbe rezidentke (tj. tuje družbe, ki se ukvarjajo s trgovino ali poslovanjem na Filipinih prek podružnice) so obdavčene na enak način kot domače družbe (razen kapitalskih dobičkov pri prodaji stavb, ki se ne uporabljajo v poslovanju, ki so obdavčljive kot običajni dohodek), vendar samo na filipinskem dohodku.

dohodek

Stopnja CIT (%)

Na splošno na čisti prihodek iz vseh virov

25

(začetek

1. julija 2020)

O čistem dohodku iz vseh virov domačih družb s skupnim premoženjem, ki ne presega 100 milijonov P, in skupnim čistim obdavčljivim dohodkom, ki ne presega 5 milijonov P

20

Minimalni davek od dohodka pravnih oseb (MCIT) od bruto dohodka, ki se začne v četrtem davčnem letu po letu začetka poslovanja. MCIT se uvede, kadar je CIT pri 25 odstotkih manjši od 2 odstotkov MCIT na bruto dohodek.

2

1 (od 1. julija 2020 do 30. junija 2023)

Lastniške izobraževalne ustanove in bolnišnice, ki so neprofitne , na neto dohodek, če bruto dohodek iz nepovezanih trgovinskih, poslovnih in drugih dejavnosti ne presega 50 % skupnega bruto dohodka iz vseh virov.

10

1 (od 1. julija 2020 do 30. junija 2023)

Nedeležne, neprofitne izobraževalne ustanove (vsa sredstva in prihodki, ki se dejansko, neposredno in izključno uporabljajo za izobraževalne namene) in druge neprofitne organizacije.

Oproščeno

Vir: taxsummaries.pwc.com

 • Dohodnina za fizične osebe znaša 10 do 37 odstotkov

Glede na globalne makro modele Trading Economics in pričakovanja analitikov naj bi stopnja davka na dohodek na Filipinih do konca leta 2021 dosegla 35 odstotkov. Dolgoročno naj bi se filipinska davčna stopnja dohodnine leta 2022 v skladu z našimi ekonometričnimi modeli gibala okoli 35 odstotkov.

Za davčno leto 2021 obstaja sedem zveznih davčnih razredov: 10, 12, 22, 24, 32, 35 in 37 odstotkov.

Na Filipinih je stopnja dohodnine davek, ki se pobere od posameznikov in se naloži na različne vire dohodka, kot so delo, pokojnine, obresti in dividende. Merilo, ki ga uporabljamo, se nanaša na najvišjo mejno davčno stopnjo za posameznike. 

Vir: tradingeconomics.com

Več iz rubrike