Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja na Fidžiju (3/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine«, predstavljamo Fidži.
Fotografija: Fidži, Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Fidži, Foto: Shutterstock

Koliko časa traja postopek ustanovitve družbe in stroški


Ko se odločite za ustanovitev podjetja, boste morali izvesti številne korake:

1. korak: Registrirajte ime podjetja pri registrarju podjetja 
 1. Odločite se za ime svojega podjetja;
 2. Glejte, če je želeno ime podjetja na voljo z iskanjem imena v uradu Registrar of Companies, Level 2, Suvavou House, Suva;
  • Kandidati, ki živijo zunaj Suve, bodo morali bodisi odpotovati v Suvo bodisi poslati prošnjo po pošti, če pa prebivajo v severni ali zahodni diviziji, lahko prošnjo pošljejo pri sodnem tajniku zastopnikov podjetij s sedežem v Lautoki (namestnik uradne sprejemne pisarne). in Labasa (urad generalnih tajnikov).
  • Vlagatelj mora zagotoviti, da je ime podjetja na voljo. To bo zahtevalo iskanje po registru podjetij, poslovnih imen in blagovnih znamk, da se zagotovi, da predlagano ime ni enako ali preveč podobno drugemu že registriranemu imenu.
 3. Prepričajte se, da ime, ki ste ga izbrali, ne krši pravil o dostopnosti imena iz seznama 1 Zakona o gospodarskih družbah iz leta 2015
 4. Izpolnite obrazec A12 poslovno ime in ga vložite pri Registrarju podjetij skupaj s plačilom predpisanih kotizacij za:
  • 10 FJ $ za posameznike; ali
  • 100 FJ za drugo podjetje ali podjetje;
 5. Prepričajte se, da so vsi ustrezni in zahtevani oddelki pravilno izpolnjeni v obrazcu A12; in
 6. Prav tako morate z obrazcem za prijavo obrazca A12 predložiti kopije kartice TIN in veljaven dokument s fotografijo.
  • Iskanje je možno po računalniških ali ročnih sistemih iskanja;
  • Če je iskanje končano in v pisarni registrarja ni registriranega imena, podobnega predlaganemu imenu, lahko prijavitelj nadaljuje z rezervacijo imena.
  • To storite po spletu, tako da obiščete spletno stran in sledite navodilom na tej strani.
2. korak: Zbiranje potrdila o registraciji imena podjetja
 • Po obdelavi vloge boste prejeli potrdilo o registraciji poslovnega imena (obrazec A13)
 • Uradna prijava traja od tri do pet delovnih dni, medtem ko prijave iz zahodne in severne divizije običajno trajajo do štiri tedne.
image_alt
To so najlepše plaže na svetu

Zahtevani dokumenti:

 • Kopije vaše kartice TIN
 • Veljavna identifikacija s fotografijo
 • Kopije Dokazilo o identiteti (osebna izkaznica / potni list
 • Dokumenti lastninske pravice
 • Dokazilo o rezidenčnosti podjetja.

Lokacije in stiki v pisarni:

Registrar podjetja, raven 2, Suvavou House, Victoria Parade, Suva.
Telefon: (679) 331 2981 Faks: (679)3318 830
Spletno mesto: https://www.egov.gov.fj/default.aspx

Vlogo za registracijo podjetja in izdajo potrdila o registraciji lahko predloži le urad sodnega tajnika podjetij v Suvi.
Fidži, Foto: Shutterstock
Fidži, Foto: Shutterstock

Z obrazcem za prijavo je treba predložiti le tri bistvene dokumente, vključno s kopijo registracije podjetja, davčno številko in obrazcem za dovoljenje. Za tuje vlagatelje bo potrebna kopija investicijskega potrdila Fidži in delovnega dovoljenja vlagatelja.

Natančnejši opis korakov je predstavljen na power pointu na povezavi: http://gggi.org/site/assets/uploads/2019/04/GGGI-Guide-to-Green-Entrepreneurship-in-Fiji-Chapter-6-Setting-up-a-Business-in-Fiji-1.pdf

 

Katere vrste oziroma organizacijske oblike podjetij/družb poznamo
 • samostojna podjetništva, partnerstva, družbe z omejeno odgovornostjo, skupna vlaganja in skladi (vključno s skrbniškimi skladi) – ti so na Fidžiju priznani.
 • Podjetje lahko registrirate tudi online na naslednji povezavi: https://mobile.digital.gov.fj/Eservices/Index

Davčno okolje


Stopnja DDV (Davek na dodano vrednost - Value Added Tax- VAT):

9 %

DDV se običajno uporablja za dobavo blaga in storitev na Fidžiju s strani registrirane osebe med izvajanjem ali pospeševanjem obdavčljive dejavnosti te osebe. Mejni znesek za registracijo za DDV znaša 100.000 FJD za dobavo blaga in / ali storitev.

Davek na dodano vrednost (DDV) je bil uveden na Fidžiju 1. julija 1992.

Stopnja davka na distribuirani dobiček (Corporate tax):

2 – 20 %

Družbe rezidentke so obdavčene na svoj svetovni dohodek. Nerezidenčne družbe so lahko obdavčene samo na njihov dohodek iz Fidžija.
Fidži, Foto: Shutterstock
Fidži, Foto: Shutterstock

CIT se plača in odmeri na podlagi obdavčljivega dohodka podjetja, izračunanega tako, da se od vseh ocenljivih dohodkov, določenih v FITA, odštejejo odbitni odhodki.

CIT se plačuje od obdavčljivega dohodka po naslednjih stopnjah:
 
Vrsta podjetja Stopnja CIT (%)
Nerezidenčne ladijske družbe v zvezi z odhodnimi posli iz prevoza potnikov, živine, pošte, blaga ali blaga, vkrcanega ali naloženega na Fidžiju 2.
Nerezidenčno podjetje, ki ima svoj regionalni ali globalni sedež na Fidžiju (pod določenimi pogoji) 17.
Družba, ki kotira na južnopacifiški borzi (SPSE) 10.
Vsa druga podjetja, vključno z nerezidenčnimi podjetji, ki poslujejo na Fidžiju (npr. Dobiček podružnice) 20.
 
Dohodnina (Income tax) – fizične osebe:

Davek od dohodka se odmeri na obdavčljivi (obdavčljivi) dohodek. Kadar obdavčljivi dohodek rezidenta presega 50.000 FJD, znaša davek od dohodka 3.600 FJD plus 20% več kot 50.000 FJD. V primeru nerezidentov znaša davek od dohodka 20% obdavčljivega dohodka.

Kadar je državljan države, ki ni državljan Fidžija, na Fidžiju predvsem zaradi zaposlitve po pogodbi o zaposlitvi, ki ni daljša od treh let, dohodek, ki ni dohodek iz delovnega razmerja, na Fidžiju ni obdavčen, če ne izhaja iz njega.
image_alt
Warren Buffett: prihaja mnogo hujša pandemija od covida-19

Rezidenti:
Plačljivi dohodek (FJD) Davek od dohodka, ki ga je treba plačati SRT plačljivo ECAL plačljivo
Od Za
0 30.000 0 0 0
30.000 50.000 18% ocenjeno na zneske nad 30.000 FJD 0 0
50.000 270.000 3.600 FJD plus 20% ocenjeno na zneske nad 50.000 FJD 0 0
270.000 300.000 47.600 FJD plus 20% ocenjeno na zneske nad 270.000 FJD 13% ocenjeno na zneske nad 270.000 FJD 10% (5% v veljavi od 1. avgusta 2020) ocenjeno na zneske nad 270.000 FJD
300.000 350.000 53.600 FJD plus 20% ocenjeno na zneske nad 300.000 FJD 3.900 FJD plus 14%, ocenjenih na zneske nad 300.000 FJD 10% ocenjeno na zneske nad 270.000 FJD
Od 1. avgusta 2020 je bilo za zneske nad 300.000 FJD ocenjenih 1.500 FJD in 5%
350.000 400.000 63.600 FJD plus 20% ocenjeno na zneske nad 350.000 FJD 10.900 FJD plus 15%, ocenjenih na zneske nad 350.000 FJD 10% ocenjeno na zneske nad 270.000 FJD
Z učinkom 1. avgusta 2020 je bilo ocenjeno 4.000 FJD plus 5% za zneske nad 350.000 FJD
400.000 450.000 73.600 FJD plus 20% ocenjeno na zneske nad 400.000 FJD 18.400 FJD plus 16%, ocenjenih na zneske nad 400.000 FJD 10% ocenjeno na zneske nad 270.000 FJD
Od 1. avgusta 2020 je 6.500 FJD plus 5% ocenjeno na zneske nad 400.000 FJD
450.000  500.000 83.600 FJD plus 20% ocenjeno na zneske nad 450.000 FJD 26.400 FJD plus 17%, ocenjenih na zneske nad 450.000 FJD 10% ocenjeno na zneske nad 270.000 FJD
Z učinkom 1. avgusta 2020 je bilo za zneske nad 450.000 FJD ocenjenih 9.000 FJD plus 5%
500.000  1.000.000 93.600 FJD plus 20% ocenjeno na zneske nad 500.000 FJD 34.900 FJD plus 18% ocenjeno na zneske nad 500.000 FJD 10% ocenjeno na zneske nad 270.000 FJD
Z učinkom od 1. avgusta 2020 je bilo za zneske nad 500.000 FJD ocenjenih 11.500 FJD plus 5%
1.000.000 in zgoraj 193.600 FJD plus 20% ocenjeno na zneske nad 1.000.000 FJD 124.900 FJD plus 19% ocenjeno na zneske nad 1.000.000 FJD 10% ocenjeno na zneske nad 270.000 FJD
Z učinkom od 1. avgusta 2020 je bilo ocenjeno 36.500 FJD plus 5% za zneske nad 1.000.000 FJD

Nerezidenti:
Plačljivi dohodek (FJD) Davek od dohodka, ki ga je treba plačati SRT plačljivo ECAL plačljivo
Od Za
0 270.000 20% obdavčljivega dohodka 0 0
270.000 300.000 20% obdavčljivega dohodka 13% ocenjeno na zneske nad 270.000 FJD 10% (5% v veljavi od 1. avgusta 2020) ocenjeno na zneske nad 270.000 FJD
300.000 350.000 20% obdavčljivega dohodka 3.900 FJD plus 14%, ocenjenih na zneske nad 300.000 FJD 10% ocenjeno na zneske nad 270.000 FJD
Od 1. avgusta 2020 je bilo za zneske nad 300.000 FJD ocenjenih 1.500 FJD in 5%
350.000 400.000 20% obdavčljivega dohodka 10.900 FJD plus 15%, ocenjenih na zneske nad 350.000 FJD 10% ocenjeno na zneske nad 270.000 FJD
Z učinkom 1. avgusta 2020 je bilo ocenjeno 4.000 FJD plus 5% za zneske nad 350.000 FJD
400.000 450.000 20% obdavčljivega dohodka 18.400 FJD plus 16%, ocenjenih na zneske nad 400.000 FJD 10% ocenjeno na zneske nad 270.000 FJD
Od 1. avgusta 2020 je 6.500 FJD plus 5% ocenjeno na zneske nad 400.000 FJD
450.000 500.000 20% obdavčljivega dohodka 26.400 FJD plus 17%, ocenjenih na zneske nad 450.000 FJD 10% ocenjeno na zneske nad 270.000 FJD
Z učinkom 1. avgusta 2020 je bilo za zneske nad 450.000 FJD ocenjenih 9.000 FJD plus 5%
500.000 1.000.000 20% obdavčljivega dohodka 34.900 FJD plus 18% ocenjeno na zneske nad 500.000 FJD 10% ocenjeno na zneske nad 270.000 FJD
Z učinkom od 1. avgusta 2020 je bilo za zneske nad 500.000 FJD ocenjenih 11.500 FJD plus 5%
1.000.000 in zgoraj 20% obdavčljivega dohodka 124.900 FJD plus 19% ocenjeno na zneske nad 1.000.000 FJD 10% ocenjeno na zneske nad 270.000 FJD
Z učinkom od 1. avgusta 2020 je bilo ocenjeno 36.500 FJD plus 5% za zneske nad 1.000.000 FJD
 
Lokalnih davkov na dohodek ni.

Vir: taxsummaries.com

Več iz rubrike