Odpiramo vrata tujine: Singapur; ustanovitev podjetja in davki (3/5)

V seriji prispevkov nove rubrike »Odpiramo vrata tujine«, predstavljamo tretjega od petih o Singapurju, ki bodo objavljeni vsak dan do petka ob 12. uri.
Fotografija: FOTO: Shutterstock
Odpri galerijo
FOTO: Shutterstock

Singapur je eno vodilnih svetovnih mednarodnih finančnih središč, tretje najbolj globalizirano gospodarstvo med 60 največjimi svetovnimi gospodarstvi in glavno kapitalistično storitveno gospodarstvo, za katerega sta značilna nizka obdavčitev in prosta trgovina. Singapurska delniška družba je najbolj priljubljena oblika podjetja, precej privlačna tudi za tujce.

Vsi poslovni in bančni računi zunaj Singapurja so neobdavčeni. Za ustanovitev singapurske družbe je potreben najmanj en lokalni direktor, ki je državljan Singapurja.

Plusi odprtja podjetja v Singapurju:
 • močan devizni trg;
 • dobro razvito tržno gospodarstvo;
 • finančna stabilnost;
 • zanesljiv regulativni in pravni okvir;
 • popolna in učinkovita infrastruktura;
 • sistem brez korupcije;
 • strateške prednosti geografske lokacije države;
 • dostopna kvalificirana delovna sila.

Postopek ustanovitve družbe in stroški


Ustanovitev podjetja poteka v celoti preko spleta in se lahko opravi v enem dnevu.

Tujec lahko registrira svoje podjetje s sodelovanjem ponudnika, ki se ukvarja z ustanavljanjem podjetij, ki v njegovem imenu opravi registracijo podjetja.
 
1. Korak: Sprva bo organ,  ki se ukvarja z ustanavljanjem podjetij zahteval, da navedete podrobne podatke o imenih in informacijah delničarjev/ direktorjev. Izberete lahko raven storitev, ki jih potrebujete, običajno s 3 delovnimi dnevi ali 2 delovnimi dnevi ustanovitve podjetja v nujnih primerih. Poleg tega navedite ime podjetja, da bodo lahko pristojni organi preverili njegovo upravičenost v sistemu Singapurskega korporativnega regulativnega organa (ACRA). 

FOTO: REUTERS/Timothy Sim 
FOTO: REUTERS/Timothy Sim 
2. Korak: Na banki plačate pristojbino za ustanovitev podjetja in tudi uradno vladno pristojbino Singapurja . Sprejemajo plačilo s kreditno/ debetno kartico Visa, Mastercard, itd., s Paypalom, kot tudi bančno nakazilo na eno izmed njihovih bank.

3. Korak: Potem ko boste imeli popolne podatke, vam bo banka po elektronski pošti poslala digitalno različico (potrdilo o ustanovitvi, register delničarjev / direktorjev, potrdilo o delnici, statut itd.).Singapursko podjetje mora imeti vsaj enega lokalnega direktorja. »Lokalni« pomeni, da mora biti oseba:
 • državljan Singapura; ali
 • imeti stalno prebivališče v Singapurju; ali
 • imeti zaposlitveno izkaznico (zaposlitvena izkaznica naj bo od istega podjetja, za katerega želi biti direktor); ali
 • imeti podjetniško dovoljenje (podjetniško dovoljenje mora biti iz istega podjetja, v katerem želi opravljati funkcijo direktorja).
Direktor mora biti fizična oseba in starejša od 18 let. Tako imenovani korporativni direktorji niso dovoljeni.
Katere dokumente potrebujete za ustanovitev podjetja:
 • Potni list (-i) direktorja / delničarja;
 • Dokazila o rezidenčnem naslovu direktorja / delničarja (na primer: račun za elektriko / vodo / telefon ... ne starejši od treh mesecev).
Ali je lahko tuj posameznik ali tuje podjetje stoodstotni delničar družbe? Da, singapurski zakon o podjetjih dovoljuje 100-odstotno lastništvo singapurskih podjetij s strani tujih oseb ali subjektov.

Prav tako ni omejitev glede vrste poslovnih dejavnosti, s katerimi se lahko podjetje ukvarja. Vsa singapurska podjetja morajo imeti registriran naslov v Singapurju.

Singapursko podjetje je mogoče registrirati z minimalnim vplačanim kapitalom 1SGD (ali z protivrednostjo v kateri koli valuti). Standardni znesek, ki je bolj primeren, je 10.000 SGD.

Zahteve za ustanovitev singapurskega podjetja so torej:
FOTO: REUTERS/Timothy Sim
FOTO: REUTERS/Timothy Sim
 • Podjetje mora imeti vsaj enega delničarja, ki je lahko lokalni ali tuji posameznik ali podjetje.
 • Vsaj eden od direktorjev mora biti fizična oseba, starejša od osemnajst let, in prebivalec Singapurja.
 • Delničar, ki je fizična oseba, je lahko tudi direktor družbe.
 • Imenovati je treba usposobljenega tajnika podjetja. Sekretar mora biti prebivalec Singapurja.
 • Podjetje mora imeti fizični, lokalni naslov v Singapurju.
 • Podjetje mora imeti vplačani kapital najmanj 1 SGD.
Če se odločite za odprtje malega podjetja v Singapurju pa vam ni treba iskati lokalnega direktorja. Lastnik malega podjetja je lahko rezident katere koli države. Tu je shema preprosta – prijavo vložite zjutraj in ob koncu dneva ste že ustanovitelj nove družbe v Singapurju. Ta shema ustanovitve podjetja velja za vse dejavnosti, razen za IT-tehnologijo.

Pravno organizacijske oblike podjetij/družb

 
Samostojno lastništvo Partnerstvo Omejeno partnerstvo (LP) Partnerstvo z omejeno odgovornostjo (LLP) Podjetje
Zahteve za registracijo
Starost 18 let ali več.
Singapurski državljan / stalni prebivalec / imetnik EntrePass.
Če lastnik nima prebivališča v Singapurju, mora imenovati pooblaščenega zastopnika, ki ima običajno prebivališče v Singapurju.
Samozaposlene osebe morajo svoj račun Medisave dopolniti pri odboru CPF, preden registrirajo novo ime podjetja, postanejo registracijski zavezanec obstoječega podjetja ali obnovijo registracijo podjetja.
Neporavnani stečajniki ne morejo voditi posla brez odobritve sodišča ali uradnega pooblaščenca.

Starost 18 let ali več.
Singapurski državljan / stalni prebivalec / imetnik EntrePass.
Če lastniki nimajo prebivališča v Singapurju, morajo imenovati pooblaščenega zastopnika, ki ima običajno prebivališče v Singapurju.
Samozaposlene osebe morajo svoj račun Medisave dopolniti pri odboru CPF, preden registrirajo novo ime podjetja, postanejo registracijski zavezanec obstoječega podjetja ali obnovijo registracijo podjetja.
Neporavnani stečajniki ne morejo voditi posla brez odobritve sodišča ali uradnega pooblaščenca.

Vsaj en generalni partner in komanditist - oba sta lahko fizična oseba (stara vsaj 18 let) ali pravna oseba (družba ali LLP).
Če imajo vsi splošni partnerji običajno prebivališče zunaj Singapurja, morajo imenovati lokalnega upravitelja, ki ima običajno prebivališče v Singapurju.
Samozaposlene osebe morajo račun Medisave dopolniti pri odboru CPF, preden se registrirajo kot partner novega LP, postanejo registrirani partner obstoječega LP ali obnovijo registracijo LP.
Neporavnani stečajniki ne morejo voditi posla brez odobritve sodišča ali uradnega pooblaščenca.

Vsaj en delničar.
Vsaj en direktor je običajno prebivalec v Singapurju, star vsaj 18 let.
Če želi tujec delovati kot lokalni direktor podjetja, lahko
zaprosite za EntrePass pri Ministrstvu za delovno silo.
Neporavnani stečajniki ne morejo biti direktor in ne morejo upravljati podjetja brez odobritve sodišča ali uradnega pooblaščenca.
 
Vsaj dva partnerja, ki sta lahko posameznika (stara vsaj 18 let) ali pravna oseba (družba ali LLP).
Vsaj en upravnik ima običajno prebivališče v Singapurju in je star vsaj 18 let.
Neporavnani stečajniki ne morejo voditi posla brez odobritve sodišča ali uradnega pooblaščenca.
Formalnosti in stroški
Hitro in enostavno nastavitev.
Enostavno upravljanje in upravljanje.
Stroški registracije so minimalni.
Manj upravnih nalog.
Lahko podaljša registracijo podjetja za eno leto ali tri leta.

Hitro in enostavno nastavitev.
Enostavno upravljanje in upravljanje.
Stroški registracije so minimalni.
Manj upravnih dajatev.
Lahko podaljša registracijo podjetja za eno leto ali tri leta.

Hitro in enostavno nastavitev.
Enostavno upravljanje in upravljanje.
Stroški registracije so minimalni.
Manj upravnih dajatev.
Lahko podaljša registracijo podjetja za eno leto ali tri leta.

Hitro in enostavno nastavitev.
Manj formalnosti in postopkov, ki jih je treba upoštevati kot podjetje.
Stroški registracije so sorazmerno minimalni in upoštevati je treba manj regulativnih nalog kot podjetje.
Ni zakonskih zahtev za skupščine delničarjev, direktorje, sekretarja podjetja, delitve delnic itd.
Eden od upraviteljev mora vložiti le letno izjavo o solventnosti / insolventnosti, v kateri je navedeno, ali je vseživljenjsko učenje sposobno plačati svoje dolgove v običajnem poslovanju.
Dražje postavljanje in vzdrževanje.
Več formalnosti in postopkov, ki jih je treba upoštevati.
Imenovati mora tajnika podjetja v 6 mesecih po ustanovitvi.
Revizorja mora imenovati v treh mesecih po ustanovitvi, razen če družba ni izvzeta iz revizijskih zahtev.
Letne donose je treba voditi. Upoštevati je treba zakonske zahteve za skupščine delničarjev, direktorje, sekretarja podjetja, delitve delnic itd.
Davki
Dobički so obdavčeni po stopnjah dohodnine lastnika.

Dobički so obdavčeni po stopnjah dohodnine partnerjev.

Davki so obdavčeni po stopnjah dohodnine partnerjev (če so posamezniki) ali stopnji davka od dohodkov pravnih oseb (če je družba).

Davki so obdavčeni po stopnjah dohodnine partnerjev (če so posamezniki) ali stopnji davka od dohodkov pravnih oseb (če je družba).
Dobički, obdavčeni po davčnih stopnjah.
Zapiranje podjetja
Lastnik - prenehanje poslovanja.
Registrar lahko prekliče registracijo, če ni obnovljena ali če je Registrar zadovoljen, da podjetje ne deluje.

S strani partnerjev - prenehanje poslovanja.
Registrar lahko prekliče registracijo, če ni obnovljena ali če je Registrar zadovoljen, da podjetje ne deluje.

Generalni partner - prenehanje poslovanja ali razpust LP.
Registrar lahko prekliče registracijo, če ni obnovljena ali če je Registrar zadovoljen, LP ne deluje.
 
 

Davčno okolje


Zanimivost Singapurja je, da sta visoko obdavčena predvsem alkohol in tobak. Če imate podjetje registrirano v Singapurju in tam odprt tudi bančni račun, velja, da morate plačati davek ne glede na to, kje poslujete. Tudi, če sredstva nakazujete v tujino, so ta nakazila obdavčena.

Stopnja DDV (Davek na dodano vrednost - Value Added Tax- VAT):
FOTO: REUTERS/Edgar Su 
FOTO: REUTERS/Edgar Su 


Singapur ima nizko stopnjo DDV in sicer ta znaša le 7 %

Stopnja davka na distribuirani dobiček (Corporate tax):

Singapur ima tudi zelo ugoden režim obdavčljivosti dobička. Davčna stopnja sicer znaša 17 %, vendar pa s pomembno delno davčno olajšavo za prvih 300.000 SGD obdavčljivega dobička po naslednjem sistemu: 75 % od prvih 10.000 SGD dobička je oproščenega davka, nadaljnjih 290.000 SGD dobička pa je oproščeno davka na dobiček v višini 50 %. 

Več iz rubrike