Odpiramo vrata tujine: Gospodarstvo v Turčiji (2/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine« predstavljamo Turčijo.
Fotografija: Turčija, Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Turčija, Foto: Shutterstock

Turško gospodarstvo, ki je v veliki meri prostega trga, poganja industrija in vse pogosteje storitveni sektor, čeprav njegov tradicionalni kmetijski sektor še vedno predstavlja približno 25 odstotkov zaposlenosti.
 
Od leta 1980 je Turčija izgubila značilnosti kmetijske države. Brezposelnost, sezonsko delo in nizke plače so povzročile preusmeritev revščine s podeželja v urbana območja, neustrezna industrializacija pa je povzročila, da se je revščina v urbanih območjih še okrepila, čeprav je revščina na podeželju še vedno zelo huda.
 
Zunanji dolg v Turčiji je v obdobju od leta 1989 do leta 2021 v povprečju znašal 218.952,70 milijona USD, pri čemer je v prvem četrtletju leta 2018 dosegel največjo vrednost 467.672 milijonov USD in rekordno nizko vrednost 43.911 milijonov USD v četrtem četrtletju 1989.
 
Štiri komponente bruto domačega proizvoda so osebna potrošnja, poslovne naložbe, državna poraba in čisti izvoz.
 
image_alt
Na Hrvaškem nova turistična prevara

BDP v letu 2021 je 794,53 milijarde ameriških dolarjev. Turčija se je svojim BDP uvrstila na 19. mesto na svetu.
 
Čeprav ima Turčija svoje gospodarske težave, ni "država tretjega sveta". Najboljši način za opis Turčije je razvoj, razvoj, razvoj. Po podatkih CIA Factbook je Turčija razvita država prvega sveta, po drugi strani pa organizacije, kot je FTSE, Turčijo uvrščajo med države v razvoju.
 
Turško gospodarstvo je letos močno raslo, saj je po okrevanju po pandemiji preseglo večino velikih gospodarstev - širitev je prišla na račun stabilnosti cen in valute.
 
Večino zadnjih štirih let dvomestno inflacijo zadržujejo depreciacija turške lire, izčrpana denarna verodostojnost in porast povpraševanja, ko gospodarstvo izhaja iz pandemije koronavirusa.
 
Antalija, Turčija, Foto: Shutterstock
Antalija, Turčija, Foto: Shutterstock

Povprečna napoved 35 ekonomistov je, da naj bi imela Turčija letos 5,5-odstotno gospodarsko rast in 3,5-odstotno rast v letu 2022.

Kar se tiče njihove valute, turške lire, priporočamo, da jo kupite vnaprej.
 
Medtem ko Turčija v zadnjih nekaj letih uživa stabilno gospodarsko rast, predvsem zaradi razcveta gradnje po recesiji po letu 2008, so zaustavitve zaradi pandemije leta 2020, izguba prihodkov od turizma, prepoved potovanj in omenjena valutna kriza vendarle nekoliko vplivali na gospodarsko situacijo v državi.
 
Turško pretežno prosti trg in razvejano gospodarstvo poganjajo industrijski in storitveni sektorji, vendar tradicionalno kmetijstvo še vedno predstavlja približno 25 odstotkov delovnih mest.

prikaz
prikaz


Kmetijski sektor predstavlja 7 odstotkov BDP in zaposluje 18 odstotkov prebivalstva. Storitveni sektor predstavlja 64 odstotkov BDP in zaposluje 56 odstotkov delovne sile v državi. Turizem ustvari skoraj 4 odstotke BDP in je pomemben vir tujih valut za državo. Industrijski sektor predstavlja 29 odstotkov BDP in zaposluje 26 odstotkov delovne sile.
 
Kmetijstvo: Čeprav kmetijstvo predstavlja le 9 odstotkov BDP-ja, le-ta zaposlujejo 24 odstotkov vsega prebivalstva. Glavni pridelek je pšenica. Turčija je vodilna pridelovalka lešnikov, ki predstavljajo 70 odstotkov svetovne proizvodnje, in tretja največja izvoznica tobaka. Rast sektorja ovirata nizka produktivnost in odvisnost od majhnih kmetij.

IKT: Turški trg IT storitev je v obdobju 2016-2020 rasel po 10-odstotni povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel vrednost 7,4 milijard evrov. Leta 2020 je Turčija predstavila svoj troletni načrt kibernetske varnosti. Država se je v zadnjih treh letih soočila s 325.000 kibernetskimi napadi. Načrt je poudaril vlogo informacijske tehnologije pri trajnostnem razvoju in opozoril tudi na tveganja, ki jih prinaša. Segment storitev informacijske infrastrukture je največji segment turškega trga IT storitev, saj je v letu 2020 ustvaril 4,5 milijard evrov prihodkov, kar predstavlja 61,3 odstotka celotne vrednosti trga. Analitiki napovedujejo, da bo turški trg IT storitev v obdobju 2021-2025 rasel po 9,2-odstotni povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegel vrednost 10,7 milijarde evrov. Najbolj donosen segment turškega trga IT storitev je segment storitev informacijske infrastrukture, ki je v letu 2020 ustvaril 61,3 odstotka celotne vrednosti trga. Turčija glede na vrednost predstavlja 2,4 odstotka evropskega trga IT storitev.
 
Avtomobilizem: Turška proizvodnja avtomobilov je v letih 2016-2020 beležila 10,1-odstotno povprečno letno rast in v letu 2025 ustvarila 14,6 milijard evrov. Obseg avtomobilske proizvodnje se je v Turčiji v obdobju 2016-2020 zmanjševal po 4,3-odstotni povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel skupno 756.400 enot. Analitiki napovedujejo, da se bo v obdobju 2021-2025 obseg avtomobilske proizvodnje povečeval po 2,2-odstotni povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegel 844.100 enot. Prodaja hibridnih in električnih avtomobilov v Turčiji raste po zelo visoki letni stopnji. Med leti 2016-2020 je povprečna letna stopnja rasti znašala 104,1 odstotka. Analitiki napovedujejo, da bo vrednost turške proizvodnje avtomobilov v obdobju 2021-2025 rasla po 15,6-odstotni povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegla 28,3 milijard evrov.  Renault je največji konkurent v turški proizvodnji avtomobilov in je imel v letu 2020 30,2-odstotni tržni delež glede na obseg proizvodnje. Turčija glede na vrednostpredstavlja 8,2 odstotka evropske proizvodnje avtomobilov.
 
image_alt
Novi avtomobili cenejši od enakih rabljenih modelov

Turizem: Dohodek od turizma se je leta 2020 znatno zmanjšal, saj je pandemija covida-19 povzročila svetovne omejitve potovanj, zaustavitve meja in splošen padec povpraševanja potrošnikov. Po ocenah turškega ministrstva za turizem in kulturo je turški turistični sektor leta 2020 upadel za 70 odstotkov. Po podatkih turškega statističnega urada (TurkStat) so prihodki od turizma v Q1 2021 medletno padli za 40 odstotkov na 2,5 milijarde USD. Število turistov se je medletno zmanjšalo za 53,9 odstotka na 2,6 milijona. Številke TurkStat odražajo trajni vpliv pandemije korona virusa na mednarodni turizem, ki je za Turčijo pomemben vir gospodarske dejavnosti, zaposlovanja in deviz.
 
Vir: EIU; Factiva, avgust 2021; Factiva, The Economist Intelligence Unit
 

Pregled gospodarskih gibanj v Turčiji


Izvoz: V letu 2020 je izvoz blaga znašal 120,9 milijarde evrov. Največ so v letu 2020 izvažali vozila, stroje, električno in elektronsko opremo, železo in jeklo ter oblačila. Glavni izvozni trg v letu 2020 je bila Nemčija, kamor so izvozili 9,4 odstotka glede na celotni izvoz. Sledijo Združeno kraljestvo, ZDA, Irak in Italija.  
 
Turški izvoz zamrznjenega sadja in zelenjave se je v prvem polletju 2021 povečal za 32 odstotkov, saj se je globalno povpraševanje po teh izdelkih med pandemijo korona virusa močno povečalo.
 
Prav tako je začela izvajati omejitve pri izvozu nekaterih surovin za pohištvo, vključno z vlaknenimi in ivernimi ploščami ter nekaterimi vrstami lesa. V skladu z Uradnim listom države (T.C. Resmî Gazete) so bili 4. 6. 2021 ti materiali uvrščeni na seznam blaga, ki je predmet registriranega izvoza. Proizvodnja surovin za pohištveno industrijo se je na globalnem nivoju v času pandemije zmanjšala, v Turčiji pa se je nadaljevala na isti ravni. Posledično se je izvoz surovin povečal, kar je povzročilo pomanjkanje surovin za lokalne proizvajalce pohištva.
 
Uvoz: Uvoz je v letu 2020 znašal 156 mlrd EUR. To je povzročilo primanjkljaj v blagovni menjavi, ki je znašal 35,1 milijarde evrov. V letu 2020 je Turčija v največji meri uvažala mineralna goriva, drage kamne, stroje, električno in elektronsko opremo ter vozila. Glavni uvozni trg v letu 2020 je bila Kitajska (10,5 odstotka od celotnega uvoza). Sledijo Nemčija, Rusija, ZDA in Italija.

Izvoz –uvoz blaga med leti 2018 – 2023
Izvoz –uvoz blaga med leti 2018 – 2023


(*) EIU napoved

Vir: Factiva; ITC, junij 2021
Vir: Factiva; ITC, junij 2021


Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Turčiji so v letu 2018 znašale 114 milijard evrov. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala -5,4 odstotka. Celotne izhodne TNI Turčije so v letu 2018 znašale 42,3 milijarde evrov, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 11,9 odstotka.

V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 144,9 milijarde evrov. Glavna država vlagateljica je Nemčija, sledita pa ji ZDA in Nizozemska. Največ investicij je na področju transporta in kemikalij.
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020:

Vir: FDI Intelligence, september 2020
Vir: FDI Intelligence, september 2020

 
 Vir: FDI Intelligence, september 2020; Factiva, Anadolu Agency, Hürriyet Daily News
 

Zanimivosti - poslovno sodelovanje med Turčijo in Slovenijo


Bilateralni sporazumi med Slovenijo in Turčijo:
  • Uredba o ratifikaciji Protokola o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o sodelovanju in medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BTUPCZ)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo (BTUTGS)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo o spodbujanju in zaščiti naložb (BTUSZN)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o sodelovanju na področju informacijske in komunikacijske tehnologije
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o sodelovanju v izobraževanju, znanosti in kulturi (BTUIKZ)
  • Uredba o Ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o sodelovanju v zdravstvu in medicini
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Turčijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo (BTUNSNJ)
Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2020
 
Sektorji, ki ponujajo priložnosti na turškem trgu, so predvsem:
 
Napredna proizvodnja: Po naprednih proizvodnih tehnoloških rešitvah v največji meri povprašujejo podjetja, ki delujejo v avtomobilski, letalski, obrambni, elektronski, kemični, strojni, jeklarski, gradbeni, tekstilni, živilski, energetski in rudarski industriji. Pri aplikacijah industrije 4.0 so lahko nove priložnosti v pretoku informacij in materialov, integraciji dobaviteljev, naprednih materialih, prilagodljivi proizvodnji, analitiki velikih podatkov, izboljšani kibernetski varnosti in pametnih proizvodnih linijah. Poleg tega obstaja velika potreba po usposobljenih partnerjih za sistemske rešitve.

Oprema za transport in logistiko: Turški transportni in logistični sektor je z 20-odstotno povprečno letno stopnjo rasti ena najhitreje rastočih panog v Turčiji. Povpraševanje se kaže po visokotehnoloških sistemih ter izdelkih in opremi v vseh segmentih prevoza. Sem so vključeni prometni inženiring, upravljanje, meritve, signalni sistemi, kamere in varnost, sistemi razsvetljave, sledenje vozil in upravljanje voznega parka, upravljanje podatkov, itd. 
 
IKT: Turški IKT sektor ima velik potencial rasti. Turška vlada podpira razvoj sektorja in  načrtuje pospešitev digitalne preobrazbe države in izboljšanje infrastrukture IKT. Perspektivna področja za izvoznike so predvsem platforme za e-trgovino, spletno in mobilno bančništvo, IoT storitve, računalništvo v oblaku, IT storitve v zdravstvu in proizvodnji ter podatkovni centri.
 
Pametna mesta: Segmenti, ki ponujajo največje priložnosti, so pametna energija, pametna mobilnost, pametna infrastruktura in preprečevanje izgube vode. 
 

Slovenski izvoz v Turčijo v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1000 EUR):


Slovenski izvoz v Turčijo
Slovenski izvoz v Turčijo

 

Slovenski uvoz iz Turčije v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1000 EUR):


Vir: Statistični urad RS, avgust 2021.
Vir: Statistični urad RS, avgust 2021.


Izobraževanje: V skladu z ustavo Republike Turčije ima vsak državljan pravico do izobraževanja. Osnovnošolsko izobraževanje je brezplačno. V Turčiji se nahaja 36 tisoč javnih šol. Osnovno šolanje je obvezno. Od leta 2012 je za dečke in deklice obvezno 12-letno izobraževanje, ki ga lahko razdelimo na 4+4+4 let šolanja.
 
Britanska mednarodna šola Istanbul ima svetovni ugled zaradi izobraževanja, ki ga ponuja. Je vodilna zasebna mednarodna šola v Turčiji, ki ponuja spremenjeni nacionalni kurikulum angleščine, IGCSE in mednarodni diplomski program.
 
Javne šole so brezplačne, vendar se šolnine za zasebne šole od šole do šole spreminjajo. Jezik poučevanja v javnih šolah je turški, vendar se morajo vsi otroci učiti tujega jezika. Tuji jeziki, ki se poučujejo na zasebnih šolah, so običajno na višji ravni kot na javnih šolah.
 
Domače šolanje velja za nezakonito. Vsi učenci morajo biti registrirani v državnih ali zasebnih šolah, obisk pa je obvezen v skladu z nacionalnim osnovnim zakonom o izobraževanju.
 
Turčija je odlična študentska destinacija, če želite doživeti novo kulturo in biti blizu tako vzhodu kot zahodu. Poleg idealne mešanice evropskega in vzhodnega vpliva ima Turčija vse večji akademski ugled z novimi in starimi univerzami, ki ponujajo mednarodnim študentom konkurenčno izobraževanje.

Študij v Turčiji vam daje priložnost, da pridobite diplomo iz drugega najhitreje rastočega gospodarstva na svetu. Številne univerze v Turčiji so odprte za mednarodne študente.
 
Turčija je razvila virtualni izobraževalni sistem prek interneta in televizijskih kanalov.  

Večina mednarodnih študentov se mora prijaviti za študentsko vizo, če gredo na univerzo v Turčiji. Postopek za pridobitev vizuma je precej preprost in enostaven. Kopijo sprejetja na univerzo in izpolnjen obrazec za izdajo vizuma morate odnesti pozneje na turško veleposlaništvo ali konzulat v vaši državi.

Po seznamu QS so turške univerze vsako leto med najboljšimi univerzami na svetu, Turčija pa je ena od držav z zelo visoko kakovostjo na področju medicine, zobozdravstva in paramedicine.

Kot mednarodni študent lahko v Turčiji živite s proračunom 400–650 EUR na mesec. To je veliko bolj dostopno v primerjavi z drugimi študijskimi destinacijami na svetu. Povprečni življenjski stroški se zvišajo ali znižajo glede na vaš življenjski slog in navade.

V Turčiji lahko delajo samo mednarodni študenti, prijavljeni v formalni izobraževalni program, pod pogojem, da pridobijo delovno dovoljenje. Tisti, ki so po oceni upravičeni do delovnih dovoljenj, bodo obveščeni na Ministrstvu za delo in socialno varnost.

Za prijavo na štipendijo turške vlade ni pristojbine. Vse, kar morate storiti, je, da se prepričate, da ste primeren kandidat za prijavo na program štipendiranja, pa tudi, da imate vse dokumente izpolnjene in na voljo za spletno oddajo vloge.

Diplome, ki jih podeljujejo turške univerze, so priznane po vsem svetu in vse več programov se poučuje v angleščini, zlasti na področjih, kot so inženiring, mednarodni odnosi in poslovanje. Mnoge turške univerze imajo sodobne kampuse in najsodobnejše zmogljivosti.

V Turčiji so javne univerze zelo dostopne, zlasti v primerjavi s podobnimi ustanovami v Evropi ali ZDA. Tuji študenti običajno plačajo med 100 in 4000 EUR na študijsko leto. Študijske smeri, kot sta medicina ali inženiring, so lahko dražje.

Na javnih univerzah so šolnine na splošno dražje za študijske programe v angleščini in se gibljejo od 600 do 1500 USD na leto, medtem ko so isti tečaji v turščini okoli 240 do 750 USD. Zasebne univerze določajo svoje pristojbine in zaračunajo do 20.000 USD. Na javnih univerzah so šolnine na splošno dražje za študijske programe v angleščini in se gibljejo od 600 do 1500 USD na leto, medtem ko so isti tečaji v turščini okoli 240 do 750 USD.
Istanbul, Turčija, Foto: Shutterstock
Istanbul, Turčija, Foto: Shutterstock

Najboljše svetovne univerze v Turčiji so Univerza Boğaziçi, Srednjevzhodna tehnična univerza, Istanbulska tehnična univerza, Univerza Hacettepe, Izmir Yuksek, Teknoloji Enstitusu, Univerza Bilkent, Univerza v Ankari in Istanbulska univerza.

Nekatere univerze, ki ponujajo študijske programe, ki se poučujejo v angleškem jeziku, so: METU Middle East Technical University, Istanbul Aydin University in Univerza TED (TEDU).

Tri najbolj priljubljena študijska področja v Turčiji: tekstil in oblikovanje, upravljanje podjetja ter računalništvo in inženiring.

Delo: Turčija je velika država, ki se hitro razvija. Tujim izvoznikom in investitorjem ponuja veliko priložnosti v najrazličnejših sektorjih. Za delo je treba pridobiti vizum, ki se ga dobi na pristojnem veleposlaništvu Republike Turčije.

Tujci v Turčiji ne morejo opravljati posebnih nalog. Te vključujejo delo v bolnišnicah, kot kvalificirani obrtniki, delo v pravnih pisarnah itd. Obstajajo pa tudi druga delovna mesta, ko je biti tujec prednost.

Ali lahko ostanem in stalno živim v Turčiji? Če nameravate v Turčiji ostati več kot 90 dni, morate vnaprej zaprositi za dovoljenje za bivanje. Turško dovoljenje za bivanje vam omogoča, da v polletnem obdobju ostanete v Turčiji več kot tri mesece.

Dovoljenje za bivanje je mogoče pridobiti pri lokalni policijski upravi. Tuji delavec in delodajalec v Turčiji oddata spletno prijavo na Ministrstvo za delo in socialno varnost skupaj s potrebnimi dokumenti (navedenimi in pojasnjenimi spodaj pod ustreznim naslovom).
image_alt
Kam na potovanje septembra?

Turško državljanstvo lahko pridobite v treh do šestih mesecih. Za turško dovoljenje za bivanje so potrebni naslednji dokumenti: obrazec za vlogo za dovoljenje za bivanje, štiri biometrične fotografije, originalni potni list, notarsko overjena kopija potnega lista ali potne listine, dokaz o zadostnih in trajnostnih finančnih sredstvih za čas bivanja ter dokazi o zdravstvenem zavarovanju.

V primeru vlog, vloženih v Turčiji, razen dovoljenj za prebivanje, izdanih za izobraževanje v Turčiji, lahko tujci, ki imajo dovoljenje za prebivanje s preostalim trajanjem najmanj šest mesecev, ali njihovi delodajalci vložijo prošnjo za dovoljenje za delo. Za to storitev boste plačali več.

Minimalna bruto mesečna plača v Turčiji se je v letu 2021 zvišala na 3.577,50 TRY ali približno 418 EUR. V letu 2020 je povprečna bruto mesečna plača v Turčiji znašala 12.841 TRY ali približno 1499 EUR. 


 

Več iz rubrike