Odpiramo vrata tujine: Gospodarstvo na Islandiji (2/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine«, predstavljamo Islandijo.
Fotografija: Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Foto: Shutterstock

Islandija ima mešano gospodarstvo, z visoko stopnjo proste trgovine in vladnega posredovanja, kljub temu je državna potrošnja manjša kot v drugih nordijskih državah. Je stabilna demokracija z aktivnim potrošniškim gospodarstvom. 

V devetdesetih letih je izvedla obsežne reforme prostega trga, ki so sprva povzročile močno gospodarsko rast. Po podatkih MDS so rast BDP – ja Islandije spodbujali zlasti turizem, izvoz in naložbe. Mednarodni denarni sklad napoveduje tudi, da naj bi bila tudi rast turistične industrije v državi dolgotrajna. Vse navedeno ji daje status premožne države. 

Do dvajsetega stoletja je bila ena najbolj revnih držav zahodne Evrope. Pred letom 1970 je ribolov predstavljal 90 % izvoznih prihodkov. Z nadgradnjo infrastrukture in večjim izkoriščanjem njihovega najpomembnejšega naravnega vira, rib, se je stanje v državi začelo izboljševati. Nato pa je še z izkoriščanjem geotermalne in hidro energije, pritegnila pozornost tujih investitorjev, ki so bili pripravljeni investirati v proizvodnjo aluminija, ki se je posledično kmalu začela hitro širiti in bila pomemben izvozni proizvod. Od leta 2002 do 2008 je pospešeno rasla tudi finančna dejavnost. Leta 2008, pred gospodarsko krizo, je dosegala visoko rast, nizko nezposlenost in izredno enakomerno razporeditev dohodka med prebivalstvom, čeprav je še vedno v procesu okrevanja, je visoko gospodarsko in politično stabilna.

image_alt
Odpiramo vrata tujine: Gospodarstvo na Kostariki (2/5)

Islandska vlada je sprejela zadnje ukrepe za razrešitev zapuščine treh bank, ki so propadle v finančni krizi leta 2008, in za odpravo pozneje uvedenega nadzora kapitala. Ta liberalizacija bi morala pomagati privabiti nadaljnje naložbe na Islandijo in islandskim podjetjem omogočiti devize, ki so potrebne za naložbe ali širitev v tujino.

BDP je bil leta 2019 24,19 milijarde USD,  leta 2020 pa je na prebivalca znašal 57.189 ameriških dolarjev. Po pričakovanjih svetovnih makro modelov in analitikov naj bi se dolgoročno gibal okoli 23,50 milijarde USD leta 2021 in 24,10 milijarde USD leta 2022.

Zunanji dolg na Islandiji se je v prvem četrtletju 2021 povečal na 2450013 milijonov ISK s 2379828 milijonov ISK v četrtem četrtletju 2020. Država ima eno najbolj impresivnih stopenj brezposelnosti v Evropi (3,7% januarja 2020). Velja tudi za najbolj miroljubno državo na svetu. Bančna kriza leta 2008 je islandsko gospodarstvo močno prizadela, vendar si je od takrat močno opomogla, predvsem po zaslugi turistične industrije. Država je leta 2019 sprejela skoraj dva milijona turistov - šestkrat več, kot je  njeno prebivalstvo.

Za ekonomsko okolje Islandije je v zadnjih letih značilna nizka inflacija in zdrava stopnja gospodarske rasti (1,2 odstotka leta 2012; 4,4 odstotka leta 2013; 1,9 odstotka leta 2014; 4,1 odstotka leta 2015; 7,2 odstotka leta 2016 in 3,8 % v letu 2017). 
 
Stebri islandskega gospodarstva so taljenje aluminija, ribištvo in turizem. Ostale glavne gospodarske panoge države pa vključujejo še geotermalno energijo, hidroelektrarne, gradnjo, IT, ter medicinske in farmacevtske izdelke. Islandsko gospodarstvo je bilo desetletja močno odvisno od ribištva, toda turizem je zdaj kot glavna izvozna industrija Islandije presegel ribištvo in aluminij.

Ribištvo: ustvarja 12% BDP - ja in je tako pomemben razlog za visok življenjski standard. Sveže ribe v večini izvozijo v Veliko Britanijo in Nemčijo. Ker so nihanja pri ulovu rib, si pomagajo z gojenjem v ribogojnicah. Največ industrije povezane z ribami je na JZ Islandije ob glavnem mestu. Leta 2017 je predstavljal 17% celotnega izvoza blaga in storitev.

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Kmetijstvo in živinoreja: Islandija na njivah, ki predstavljajo 0,1% vse površine, pridelujejo predvsem repo in krompir ter silažno krmo. Na travnikih in pašnikih, ki predstavljajo 22,7% površja, gojijo govedo, ovce in konje. Tu prevladuje mlečna živinoreja. V rastlinjakih, ki jih ogrevajo z vodo iz termalnih vrelcev, gojijo povrtnino, cvetje in celo banane. Islandija spodbuja razvoj kmetijstva, saj s tem omogoča poselitev podeželja.

Energetika: S hidroelektrarnami in tudi geotermalnimi elektrarnami pridobivajo večino energije za industrijo. Islandsko energetsko omrežje 99% energije pridobiva iz obnovljivih virov, zaradi česar je izjemno privlačno za energetsko odvisne industrije. 

IT: tudi eden najhitreje rastočih sektorjev islandskega gospodarstva. Islandski IT sektor zajema vsa področja digitalnega gospodarstva. Sistemi za upravljanje podatkov, sistemi poteka dela, komunikacijske rešitve, brezžični podatkovni sistemi, mobilni sistemi, internetne rešitve, vsebine in rešitve e-trgovine, igre na srečo, zdravstvene rešitve in seveda sistemi ribiške tehnologije se izvažajo na čezmorske trge. 

Turizem: Pomemben dohodek državi prinaša turizem predvsem v poletnem času. Islandija je sicer najdražja evropska država, vendar jo kljub temu vsako leto obišče okoli 190.000 tujih turistov. Leta 2017 je predstavljal 42% celotnega izvoza blaga in storitev. ZDA so zdaj največja trgovinska partnerica Islandije po državah, tako po izvozu kot uvozu, k temu pa prispeva naraščajoča turistična industrija, saj velika večina turistov zdaj prihaja iz ZDA.

S 350.000 prebivalci je domači trg majhen. Islandci pa so na splošno dobro izobraženi, prefinjenega okusa. Skoraj vsi govorijo angleško.
Vir: export.gov
 

Pregled gospodarskih gibanj na Islandiji


Izvoz: Glavni izvozni material Islandije so izdelki iz aluminija in ribje izdelke, glavni izvoz storitev pa so storitve, povezane s turizmom. Izvoz blaga in storitev v BDP znaša 47,22%. Leta 2019 je Islandija izvozila skupaj 5,99 milijarde ameriških dolarjev, s čimer je postala 109 izvoznica na svetu. V zadnjih petih poročanih letih se je izvoz Islandije spremenil za - 476 milijonov USD s 6,47 milijarde USD leta 2014 na 5,99 milijarde USD leta 2019.

Največji izvoz vodijo surovi aluminij (1,86 milijarde ameriških dolarjev), ribji fileji (1,05 milijarde ameriških dolarjev), zamrznjena riba brez fileta (369 milijonov ameriških dolarjev), sveža riba brez fileta (285 milijonov ameriških dolarjev) in predelane ribe (283 milijonov dolarjev), največ izvaža na Nizozemsko (1,38 milijarde USD), Združeno kraljestvo (546 milijonov USD), Nemčijo (543 milijonov USD), Španijo (499 milijonov USD) in ZDA ( 410 milijonov USD).

image_alt
Odpiramo vrata tujine: Gospodarstvo v Braziliji (2/5)

Uvoz: Glavni uvoz materiala na Islandijo v letu 2017 so bile industrijske oskrbe 27%, investicijsko blago (razen prometa) 21%, transportna oprema 19%, goriva in maziva 12%, potrošniško blago 13% ter hrana in pijača 8%. Uvoz blaga in storitev v BDP znaša 44,13%. Leta 2019 je Islandija uvozila 6,68 milijarde ameriških dolarjev blaga, s čimer je postala 120. trgovska destinacija na svetu. V zadnjih petih poročanih letih se je uvoz Islandije spremenil za 1,24 milijarde ameriških dolarjev s 5,44 milijarde USD leta 2014 na 6,68 milijarde USD leta 2019.

Glavni uvoz predstavljajo rafinirana nafta (605 milijonov dolarjev), aluminijev oksid (556 milijonov dolarjev), elektronika na osnovi ogljika (393 milijonov dolarjev), avtomobili (308 milijonov dolarjev) in zdravila v embalaži (145 milijonov dolarjev). Največ uvozijo iz Norveške ( 713 milijonov USD), Nizozemske (668 milijonov USD), Nemčije (564 milijonov USD), Danske (534 milijonov USD) in ZDA (450 milijonov USD).
 

Zanimivosti – poslovno sodelovanje med Islandijo in Slovenijo


EU ima sklenjene preferencialne trgovinske sporazume z naslednjimi državami, med drugimi tudi z Islandijo:
EEA:
  • Islandija –  Sporazum o evropskem gospodarskem prostoru 1.1.1994
Islandija je zelo draga in življenje tukaj brez plačane zaposlitve ni le težko, ampak na videz nemogoče, zlasti za tujce, ki nimajo stikov in osnovnega razumevanja lokalnega gospodarstva. Kljub temu predstavlja idealno mesto za vlagatelje, saj je svetovno znana po svojem gospodarskem napredku, socialni stabilnosti in tehnoloških inovacijah. Čeprav je del Evrope, je bila vedno v dobrih odnosih predvsem z ZDA.

Zaposlitev na Islandiji lahko iščete na: EURES - Evropski portal za zaposlitveno mobilnost; Eurojobs; delo.je Lokalni časopisi in sindikati so dobra mesta za iskanje odprtih mest, če iščete zaposlitev tukaj, prav tako pa se je vredno prijaviti pri kadrovskih agencijah.

Zaradi dolgih poletnih dni Islandije je veliko priložnosti za poletno delo. Tekoče znanje angleščine bo resnično koristilo gostinstvu, kjer so na voljo začasna delovna mesta - v restavracijah ali barih - za podporo rasti turizma.   Za drugačno poletno izkušnjo bi lahko postali au pair ali delali na kmetiji. Priložnosti za priložnostno in prostovoljno delo najdete tudi na: GoAbroad.com; Pojdi čez morje; Semena; Workaway.info; Delo v tujini Za več napotkov obiščite islandski direktorat za delo.
Evropska prostovoljna služba (EVS), ki je financirana s strani Evropske komisije in je namenjena 17 do 30-letnikom, ki bi želeli opravljati prostovoljno delo v tujini na področjih, kot so mladinsko delo, kulturne dejavnosti, socialnega varstva in varstva okolja. Delo traja od dveh tednov do 12 mesecev.

Priljubljena so tudi učiteljska dela - poučevanje angleščine na Islandiji je omejeno, saj velika večina prebivalstva govori jezik v različni meri in se v šolah poučuje že v zgodnjih letih, a kljub temu obstajajo možnosti za kvalificirane kandidate, ki upajo, da bodo poučevali na višji ravni. Za  zagotovitev položaja potrebujete diplomo in ustrezne jezikovne kvalifikacije, na primer  potrdilo TEFL. Osredotočenost na zagotavljanje visokih učnih standardov na Islandiji pomeni, da so za te vloge zelo zaželene predhodne učiteljske izkušnje. Ugodnejše je tudi posedovanje naprednejših kvalifikacij, kot je magisterij.

Z opravljanjem prakse na Islandiji boste lahko raziskovali novo državo in hkrati povečali svojo zaposljivost. Večina pripravniških mest je v Reykjaviku in ne bodo vsa plačana. Poiščite prosta delovna mesta na: Erasmus Intern; GoAbroad.com.

image_alt
Odpiramo vrata tujine: Gospodarstvo na Cipru (2/5)

Ker večina državljanov govori angleško, učenje islandskega jezika ne bo potrebno za selitev v državo. Vendar pa vam bo osnovno znanje islandskega jezika pomagalo, da se boste ustalili. Prav tako delodajalcem dokazuje, da ste zavezani, da boste postali del islandskega življenja. Jezika se lahko začnete učiti pred prihodom v državo z brezplačnimi tečaji, kot je  Icelandic Online . Ta tečaj, ki se ponuja na različnih težavnostnih stopnjah, za doplačilo nudi tudi vrhunsko storitev kandidatom na začetnih in nižjih srednjih stopnjah.
  • Izobraževanje in študij
Izobraževalni sistem obsega tri ravni: predšolsko vzgojo (otroci v starosti 2-6), obvezno izobraževanje (otroci v starosti 6-16) ter višje sekundarno izobraževanje (otroci v starosti 16-19). Imajo pa tudi višje in visokošolsko izobraževanje. Odkrijte, kako je študirati na Islandiji.
  • Delo
Na Islandiji so trenutno plače nizke in brezposelnost narašča, zato v tem času ni ravno primerna država, kjer bi iskali zaposlitev. Večina tujih državljanov potrebuje delovne vize. Izjeme so državljani nordijskih držav in držav EU. Ker ima Islandija strogo politiko priseljevanja, je delovne vize težko pridobiti. Ravno tako pa Islandija zaradi svoje majhnosti daje pri zaposlovanju poudarek na družinskih vezeh in poznanstvih, kar za tuje državljane ni ugodno.

Delodajalci na Islandiji na splošno priznavajo kvalifikacije, pridobljene v Združenem kraljestvu in drugod po Evropi.  Za več informacij o ocenjevanju vaših kvalifikacij obiščite Europass in ENIC-NARIC.

Večina podjetij sprejema prošnje za delo po e-pošti. Priložite kratko uvodno sporočilo skupaj s svojim življenjepisom in spremnim pismom. Delodajalci iščejo kratek pregled vaših dosežkov in spretnosti - niti življenjepis niti spremno pismo ne smeta presegati ene strani. Intervjuji potekajo iz oči v oči, vendar jih je mogoče izvesti po telefonu ali Skypeu, če ste zunaj države. 

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Delavnik je 40-urni, od ponedeljka do petka, je državno povprečje. Običajno boste delali osemurne dni z odmori za kosilo in kavo. Prav tako boste imeli pravico do najmanj 11-urnega počitka v 24-urnem obdobju, kar pomeni, da če se odpravite v službo in se domov pripeljete pozno, se vaš naslednji delovni dan začne 11 ur kasneje, tudi če je to po običajnem začetnem času . Delavci so upravičeni do najmanj 24 dni plačanega dopusta na leto poleg 15 državnih praznikov. Znesek davka, ki ga plačate na Islandiji, je odvisen od vaše plače. Vendar pa je za prva tri leta dela v državi obdavčenih le 75% dohodka tujih strokovnjakov s svojega področja, če so izpolnjeni določeni pogoji.
  • Islandski vizumi
Če se na Islandijo selite iz države EGP (Evropskega gospodarskega prostora), boste v državi lahko živeli in delali brez delovnega dovoljenja ali vizuma. Vendar se boste morali kot prebivalec prijaviti v  Registru Islandije , nacionalnem registru države, če ostanete dlje kot tri mesece (ali šest mesecev, če v državo prispete kot iskalec zaposlitve). EGP sestavljajo vse države članice Evropske unije (EU) ter še Norveška in Lihtenštajn (Ob Islandiji, seveda). Poleg tega imajo švicarski državljani enake pravice kot državljani držav EGP. Če prihajate iz države, ki ni članica EGP in nameravate na Islandiji ostati dlje kot tri mesece, boste morali imeti veljavno dovoljenje za prebivanje. Vaš delodajalec bo zaprosil za to dovoljenje, ko boste sprejeli ponudbo za zaposlitev, kar pomeni, da na Islandijo ne boste mogli priti kot iskalec zaposlitve.

Dovoljenja za prebivanje so razdeljena v tri kategorije. Namenjeni so: delavcem s strokovnim znanjem; športnikom; delavcem, ki zapolnjujejo začasno pomanjkanje delovne sile. Za več informacij obiščite islandski direktorat za priseljevanje.

Pri oddaji vloge boste plačali pristojbino, ki trenutno znaša 15.000 ISK (približno 100 EUR). Priporočljivo je, da se prijavite čim prej - postopek običajno traja do 90 dni. Za začetek se obrnite na veleposlaništvo v svoji državi. Če se selite iz države EGP, boste upravičeni do brezplačnega javnega zavarovanja, ko boste šest mesecev zakonito prebivali na Islandiji, za katero se lahko prijavite od dneva prijave zakonitega prebivališča. Več o tem na  Delo na Islandiji - zdravstveno zavarovanje.

Kako dobiti državljanstvo? Oseba je lahko naturalizirana kot islandski državljan po sedmih letih prebivanja v državi.
Islandija je znana po relativno visokih cenah. Da bi se lahko preživljali, bi morali imeti na voljo vsaj 125.000 ISK na mesec. Najem enoposteljne sobe vas bo stalo najmanj 50.000 ISK na mesec. Minimalna plača je 351.000 ISK na mesec. Razpon plač za ljudi, ki delajo na Islandiji, je običajno od 351.000 ISK (najnižja plača) do 1.087.349,00 ISK (najvišje povprečje, dejanska najvišja plača je še višja). To je skupna mesečna plača, vključno z bonusi. Plače se med različnimi kategorijami delovnih mest drastično razlikujejo. Najbolje plačani poklici: kirurgi / zdravniki, sodniki in odvetniki, ortodonti, izvršni direktorji, univerzitetni profesorji, itd.

Tujcev je tam okoli sedem odstotkov, največ med njimi je Poljakov, ki večinoma opravljajo dela v predelovalnicah rib. Redki Slovenci si kruh večinoma služijo v farmaciji in zdravstvu. Reykjavik je najsevernejša prestolnica Evrope. Mesto, veliko kot Maribor, ima eno državno bolnišnico, manjšo od ljubljanskega kliničnega centra. Število zdravnikov glede na populacijo je tukaj boljše kot v Sloveniji, nikogar ni, ki bi pregledal 50 ljudi na dan. A tudi Islandci imajo težave, na primer z otroško kardiokirurgijo, bolniki, ki morajo na transplantacijo, gredo v tujino, na operacijo kolka se čaka dve leti. Šepa tudi drugje. Na primer za kap, kjer Islandci skoraj nimajo na voljo interventne radiologije v akutni fazi - v Sloveniji jo imamo. Med zaposlenimi je sproščen odnos, bolniki so strpnejši, zdravniki pa manj vzvišeni. Nihče ne naziva nobenega z nazivi gospod, doktor, vsi se kličejo po imenih.
Vir: prospects.ac.uk
 

Več iz rubrike