Odpiramo vrata tujine: Gospodarstvo na Češkem (2/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine«, predstavljamo Češko.
Fotografija: Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Foto: Shutterstock

Češko gospodarstvo je razvito, izvozno usmerjeno, socialno tržno gospodarstvo, ki temelji na storitvah, predelovalnih dejavnostih in inovacijah, ki ohranja socialno državo, z visokimi dohodki in evropski socialni model. Ima najmanjši upad kmetijske in industrijske proizvodnje v Evropi. Zanj sta značilni privatizacija državnih podjetij in uspešna tranzicija, kar pa privablja mnogo tujih vlagateljev.

Je politično stabilna, ima ugodno lego v osrčju Evrope, razvito infrastrukturo, kvalificirano, poceni delovno silo in izjemno hitro prilagoditev zakonodaji.

Industrija je doživela revolucijo v 19. stoletju, natančneje v letu 1948 - razvoj težke industrije; črna metalurgija (S. Moravska, Srednja Češka - Kladno). Danes pretežno predelujejo uvoženo rudo, pa tudi svinec, baker.

Gospodarska reforma na Češkem se nadaljuje in država je članica OECD.

Leta 2019 je državni dolg Češke znašal približno 83,25 milijarde ameriških dolarjev.
image_alt
Odpiramo vrata tujine: Dobrodošli na Češkem (1/5)

Obravnavanje socialnih in ekonomskih posledic pandemije koronavirusa v državi je trenutno glavna prioriteta vlade v obdobju 2020–2021. V srednjeročnem obdobju je prednostna naloga vlade boj proti davčnim utajam – v državi so že uvedli sistem elektronskega poročanja o prodaji, da bi bili bolj učinkoviti pri pobiranju davka na dodano vrednost (DDV). Namen novih davčnih olajšav za vlagatelje in načrtovane reforme obeh zunanjetrgovinskih agencij sta podpora neposrednim tujim naložbam.

Za dolgoročno fiskalno vzdržnost in obvladovanje staranja prebivalstva, bo vlada morala sprejeti nujno potrebni zdravstveno in pokojninsko reformo.

Po močnem krčenju leta 2020 naj bi BDP v letih 2021 in 2022 okreval za 3,3% oziroma 4,9 %. Kmetijski sektor se je v 90-ih znašel v hudi krizi in je še danes močno subvencioniran. V letu 2020 je predstavljal 2 % BDP države in zaposloval 3 % delovne sile. Storitveni sektor prispeva 64 % BDP in zaposluje skoraj 60 % aktivnega prebivalstva. Industrijski sektor na Češkem predstavlja 34 % BDP in zaposluje 37 % delovne sile. 

Glavne panoge so visokotehnološki inženiring, elektronika in strojegradnja, proizvodnja jekla, transportna oprema (avtomobilska, železniška in vesoljska industrija), kemikalije, napredni materiali in farmacevtski izdelki.

Kmetijstvo: Glavni kmetijski proizvodi so sladkorna pesa, krompir, pšenica, ječmen in hmelj. Pomemben del češkega kmetijskega sektorja je tudi perutninarstvo. Med glavne pridelke spadajo pšenica, ječmen, krompir, ogrščica, sladkorna pesa, koruza, hmelj in sadje.

Industrija: Avtomobilska industrija je daleč največja v češkem industrijskem sektorju. V njej delujejo velika mednarodna podjetja, kot so Škoda (ki je v lasti družbe Volkswagen) in Toyota. Avtomobili so tudi hrbtenica češkega izvoza.

Druge pomembnejše industrijske panoge so še metalurgija, strojna, vojaška in steklarska industrija. V letu 2020 je Češka beležila -8 % padec industrijske proizvodnje. Za leto 2021 analitiki napovedujejo 6,6 % rast industrijske proizvodnje, v letih 2022 in 2023 pa rast v višini 3,4 % in 2,7 %.
 • Avtomobilizem: Največji sektor je avtomobilska industrija. Češka industrija v glavnem proizvaja električno, elektronsko in optično opremo, pa tudi avtomobile, transportna vozila in stroje. Večina proizvedenih komponent se izvozi v tujino - pomemben dejavnik prihodka za Češko. Češka proizvodnja avtomobilov je v zadnjih petih letih beležila zdravo rast, zahvaljujoč naraščajočemu domačemu povpraševanju, ki ga je spodbudilo izboljšanje makroekonomskih razmer v državi in močno povpraševanje v tujini. Vrednost češke avtomobilske proizvodnje je v obdobju 2015-2019 rasla po 5,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegla 16,8 mlrd EUR.  Med leti 2015 in 2019 je trg hibridnih in električnih avtomobilov na Češkem rasel po 67,3 % povprečni letni stopnji.  Kljub temu, da bo po napovedih češka avtomobilska proizvodnja v naslednjih petih letih dosegala zdravo rast, bo tudi nanjo vplivala svetovna pandemija covid-19. Glavni konkurenti na trgu so Hyundai Motor Company, PSA Peugeot Citroen SA, Toyota Motor Corporation in Volkswagen AG. Obseg češke proizvodnje avtomobilov se je v letu 2019 zmanjšal za -0,7 % in dosegel 1.335.800 enot. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2015–2019 znašala 0,7 %. Češka proizvodnja avtomobilov se je v letu 2019 vrednostno povečala za 6,2 % in dosegla 16,8 milijard evrov. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2015–2019 znašala 5,8 %.
Praga, Češka, Foto: Shutterstock
Praga, Češka, Foto: Shutterstock

Največji proizvajalci delov za avtomobile na Češkem (2019):
 
Podjetje Prihodki v mio EUR
Mobis Automotive Czech S.R.O. 1.292,55
Bosch Diesel S.R.O. 926,79
Robert Bosch Spol. S R.O. 837,38
Brose Cz Spol. S R.O. 716,84
Sungwoo Hitech S.R.O. 708,07
Adient Czech Republic S.R.O. 681,42
Eberspächer Spol. S R.O. 619,56

Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.
image_alt
Odpiramo vrata tujine: Dobrodošli na Islandiji (1/5)

Vir: Factiva, julij 2020.
 • Turizem: Turistični sektor je do leta 2020 ohranjal svoj trend trajnostne rasti, a je žal pandemija Covid-19 negativno vplivala na  sektor. Češka si prizadeva za širitev in diverzifikacijo turizma v državi, saj je zunaj Prage še veliko zanimivosti, ki bi jih lahko izkoristili. Evropski turisti še vedno predstavljajo veliko večino prihodov na Češko. Za ohranjanje rasti turizma bo zato zelo pomembno privabiti več obiskovalcev iz drugih regij, kot sta Azija in Bližnji vzhod. Pandemija covid-19 je močno prizadela turistično industrijo tudi na Češkem, zato analitiki napovedujejo, da se le ta v prihodnjih petih letih ne bo povsem opomogla. V letu 2019 je turizem na Češkem dosegel vrhunec, saj je bilo na Češkem v tem letu skoraj 22 mio turistov, število nočitev pa je doseglo 57 milijonov. Skupno število gostov v nastanitvenih zmogljivostih se je na Češkem v prvem četrtletju 2020 zmanjšalo za 22,2 % na medletni ravni, število prenočitev gostov pa se je v tem obdobju medletno zmanjšalo za 16,7 %, predvsem zaradi prepovedi mednarodnih potovanj. Še januarja in februarja 2020 se je število turistov na Češkem povečalo, marca pa so se razmere bistveno spremenile. Marca 2020 se je zaradi pandemije covid-19 število gostov medletno zmanjšalo za 67 %, število nočitev pa za 57 %.
Vir: EIU; Factiva, marec 2021.
 

Pregled gospodarskih gibanj na Češkem

 
Izvoz: Češka je v letu 2020 uvozila za 132,8 milijard evrov, izvozila pa za 145,1 milijarde evrov blaga. Presežek v blagovni menjavi je znašal 12,3 milijarde evrov. V letu 2020 je Češka največ izvažala strojno, električno in elektronsko opremo, vozila ter izdelke iz plastike, železa in jekla. Največ so izvozili v Nemčijo (32,7 % celotnega izvoza), na Slovaško, Poljsko, v Francijo in Avstrijo. Glavna izvozna surovina so avtomobili, stroji ter informacijska in komunikacijska tehnologija.

Uvoz: V letu 2020 je Češka največ uvažala električno in elektronsko opremo, strojno opremo, vozila, plastiko in plastične izdelke ter mineralna goriva. Največ so uvozili iz Nemčije (23,2 % od celotnega uvoza), Kitajske, Poljske, Italije in Slovaške.
Izvoz –uvoz blaga med leti 2017 – 2022
Izvoz –uvoz blaga med leti 2017 – 2022
Glavne uvozne blagovne skupine 2020 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2020 % od celote
Električna in elektronska oprema 21,9 Stroji, jedrski reaktorji 20,1
Stroji, jedrski reaktorji 18,7 Električna in elektronska oprema 19,4
Vozila 9,2 Vozila 19,0
Plastika in plastični izdelki 5,1 Plastika in plastični izdelki 3,4
Mineralna goriva, olja 3,5 Izdelki iz železa in jekla 3,3
 
Vodilni uvozni trgi 2020 % od celote Vodilni izvozni trgi 2020 % od celote
Nemčija 23,2 Nemčija 32,7
Kitajska 18,1 Slovaška 7,6
Poljska 7,9 Poljska 6,2
Italija 4,1 Francija 4,7
Slovaška 4,1 Avstrija 4,2
Slovenija (31. mesto) 0,4 Slovenija (24. mesto) 0,5

Vir: Factiva; ITC, junij 2021.
 
Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Češkem so v letu 2018 znašale 131,4 milijarde evrov. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 9,9 %. Celotne izhodne TNI Češke so v letu 2018 znašale 29,5 milijard evrov, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 23,2 %.

V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 58,1 milijarde evrov. Glavna država vlagateljica je Nemčija, sledita pa ji ZDA in Avstrija. Največ investicij je na področju nepremičnin in avtomobilskih delov.

Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020:
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
Skoda Auto 2.806,8
ProLogis 970,7
Foxconn 618,3
Ceska Sporitelna 447,7
UniCredit (UniCredito Italiano) 301,0
Siemens 249,4
Air Bank 237,0
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.

Poslovno sodelovanje med Češko in Slovenijo

Bilateralni sporazumi med Slovenijo in Češko:
 • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Češko republiko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki na dohodek in premoženje (BCZIDO)
 • Zakon o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Češko republiko o podpori in zaščiti investicij (BCZPZI)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke Republike o sodelovanju v mednarodnem kombiniranem prevozu (BCZMKP)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o mednarodnem cestnem prometu (BCZCP)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o rednem zračnem prometu (BCZRZP)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o sodelovanju v zdravstvu in medicini (BCZZM)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije in Ministrstvom za kmetijstvo Češke republike o sodelovanju na področju kmetijstva, živilske industrije in gozdarstva
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BCZPCZ)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Češko republiko (BCZPT)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike (BCZZTS)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti
 • Uredba o ratifikaciji Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za gospodarstvo Republike Slovenije in Ministrstvom za industrijo in trgovino Češke republike
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Češko republiko o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BCZVTP)
 • Zakon o ratifikaciji Dogovora med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Državnim uradom za jedrsko varnost Češke republike za izmenjavo informacij (BCZJVI)
Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2020.
 
Češka ima s Slovenijo sporazum o zdravstvenem varstvu - osnovna zdravstvena nega in nujni zdravniški posegi so zagotovljeni, seveda le v javnih ustanovah. S seboj je potrebno imeti evropsko zdravstveno kartico ter potni list. Bolnikom, ki imajo težave z dihalnimi organi, se obisk v zimskem času, v Prago ali določena industrijska območja, kjer je onesnaženost zraka na zelo visoki ali celo kritični ravni, odsvetuje.

Kulturno sodelovanje: Več o promociji slovenske kulture v državi izveste na portalu Culture.si. Na voljo vam je tudi koledar kulturnih dogodkov slovenskih umetnikov v državi.
 
Vir: gov.si
 
Sektorji, ki ponujajo priložnosti na češkem trgu so predvsem:

Avtomobilske komponente: Avtomobilska industrija predstavlja hrbtenico češkega gospodarstva. Več kot 90 % čeških avtomobilskih podjetij je v tuji lasti. Največ priložnosti je v segmentih vozil z alternativnim gorivom, avtomatizaciji za proizvajalce avtomobilskih delov, v segmentu električnih vozil in njihovih delov, ter v avtomobilski varnostni opremi.

Veterinarske storitve in izdelki za hišne ljubljenčke: V zadnjih petih letih se prodaja izdelkov za hišne živali na češkem trgu hitro povečuje. Po napovedih analitikov bo tak trend rasti na trgu vztrajal tudi v prihodnjih letih, širši izbor razpoložljivih izdelkov pa bo eden od glavnih gonilnih dejavnikov rasti trga. Število hišnih živali na prebivalca na Češkem je eno najvišjih v Evropi. Statistično gledano ima skoraj vsaka družina hišnega ljubljenčka. Humanizacija hišnih ljubljenčkov vodi do večjega povpraševanja po vrhunski hrani, zdravstvenih dodatkih, zabavi in dobremu počutju. Vodilni segmenti v tem sektorju so kakovostna hrana, zobna higiena, izdelki za potovanja, vitamini in dodatki, tehnične igrače, pa tudi napredne veterinarske storitve.
Grad, Češka
Grad, Češka

Kozmetični izdelki: Češki potrošniki so znani po tem, da so cenovno občutljivi, vendar to ne velja, kadar gre za nakup kozmetike in toaletnih potrebščin. Mlajša generacija je modno osveščena in spremlja globalne modne trende. Največje povpraševanje je po izdelkih za nego las, obraza, nohtov, zobne higiene, parfumov, pa tudi po storitvah estetske kirurgije.

Izobraževanje: Na tem področju se odpirajo priložnosti za partnerstva z lokalnimi univerzami. Češki visokokakovostni izobraževalni programi so ustvarili velik bazen kvalificiranih kandidatov za dodiplomske in podiplomske študije na tujih univerzah. Najpogostejši model partnerstva je prek izmenjav študentov. Program sodelovanja in mobilnosti financira EU Erasmus Mundus. To je kvaliteten akademski program, ki ga je zasnoval in ga izvaja konzorcij evropskih univerz. Štipendije iz programa so na voljo študentom in akademikom z vsega sveta.

Vir: izvoznookno.si

Slovenski izvoz na Češko v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1000 EUR):
 
Delež EUR Skupina proizvodov
16 % 105.043 Farmacevtski proizvodi
15 % 102.974 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
11 % 71.908 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
8 % 54.001 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
7 % 44.389 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
7 % 44.095 Aluminij in aluminijasti izdelki

 

Slovenski uvoz iz Češke v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1000 EUR):
 
Delež EUR Skupina proizvodov
22 % 172.896 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
13 % 107.254 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
7 % 54.287 Železo in jeklo
7 % 51.938 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
5 % 37.133 Les in lesni izdelki, lesno oglje
4 % 34.042 Izdelki iz železa in jekla
 

Vir: Statistični urad RS, marec 2021.
 
Izobraževanje na Češkem vključuje osnovno šolo, srednjo šolo in višjo šolo. Za učence, stare od dve do pet let obstajajo predšolske ustanove, ki se običajno ne financirajo iz države. Osnovna šola je obvezna za otroke od šestega do petnajstega leta. Otroci najpogosteje obiskujejo redno 9-letno osnovno šolo, ki je razdeljena na dve stopnji: osnovno in nižjo sekundarno stopnjo, kjer osnovna stopnja zajema razrede od 1 do 5, nižja stopnja pa od 6 do 9. Šolsko leto se prične 1. septembra in konča 30. junija. Koncept izobraževanja temelji na ključnih kompetencah, ki vključujejo kompetence na področju učenja, reševanja problemov in komunikacije ter socialne, medosebne in državljanske kompetence. Za višje in visoko izobraževanje je na voljo 24 državnih univerz in 12 zasebnih univerz. Najbolj znana in najstarejša je Karlova univerza v Pragi. V državi so posebne jezikovne šole namenjene učencem, ki želijo študirati tuje jezike.

Češka je članica EU, zato je drugim državljanom Evropske skupnosti dovoljeno in omogočeno iskati delo na Češkem.

Delovno dovoljenje pomeni posebno dovoljenje za tujce, ki želijo delati na Češkem. Brez tega dovoljenja in brez veljavnega vizuma za zaposlitev je delo na Češkem nezakonito. Državljani EU za zaposlitev v Pragi ne potrebujejo delovnega dovoljenja, medtem ko morajo državljani držav zunaj EU zaprositi za delovno dovoljenje, preden lahko pridobijo dolgoročni vizum za zaposlitev.
image_alt
Idilični italijanski vrtovi privabljajo turiste s celega sveta

Storitveni sektor je najpomembnejši v Pragi, saj zaposluje približno 80% delovno aktivnega prebivalstva v mestu.

Minimalna bruto mesečna plača na Češkem se je s 1.1.2021 povišala na 15.200 CZK (približno 583 EUR), povprečna bruto mesečna plača  pa je v začetku leta 2021 znašala 35.441 CZK (približno 1359 EUR).

Z rastočim gospodarstvom in najnižjo stopnjo brezposelnosti v EU (2,7 % aprila 2019) država ponuja zaposlitvene možnosti za ljudi z vsega sveta. Vsako leto število tujcev, ki prihajajo na Češko in zlasti v Prago, da bi iskali zaposlitev in možnosti za delo, eksponentno narašča.

Število brezposelnih je trenutno zelo nizko (2,2 %), vendar je vprašljivo, če lahko celo Čehi zlahka najdejo službo.

 

Več iz rubrike