Lastnosti čustveno izjemno inteligentnih ljudi

Vse več raziskav dokazuje, da igra čustvena inteligenca pomembno vlogo pri uspehu posameznika.
Fotografija: Foto: Getty Images
Odpri galerijo
Foto: Getty Images

V preteklosti se je posameznikovo inteligenco merilo predvsem z IQ testi, ki pa so namenjeni zgolj testiranju posameznikove zmožnosti logično-matematičnega razmišljanja. Ameriški psiholog Howard Gardner je leta 1983 v svoji knjigi Razsežnost uma: teorija o več inteligencah zavrnil predpostavko, da se posameznikovo inteligentnost lahko meri zgolj na podlagi njegove sposobnosti logičnega razmišljanja. Poleg tovrstne inteligence je namreč opisal še jezikovno, glasbeno, prostorsko, telesno-gibalno, znotrajosebno, prirodoslovno in medosebno (čustveno) inteligenco.

Prav slednja, čustvena inteligenca, vse bolj prihaja v ospredje, saj je bilo v številnih raziskavah ugotovljeno, da je ta tesno povezana z uspehom, ki ga bo posameznik dosegel v življenju. Ko so namreč preučevali najbolj uspešne posameznike, so ugotovili, da imajo ti večinoma povprečen IQ, medtem ko je imelo kar 90 odstotkov zelo uspešnih posameznikov visoko čustveno inteligenco, navaja Business Insider. Kateri so ključno znaki, po katerih lahko nekdo prepozna, da je njegova čustvena inteligenca na visoki ravni?

image_alt
Kot najstnik brezdomec, danes uspešen podjetnik in milijonar

Dobro prepoznavanje čustev

Čustva so del našega življenja in vsi jih doživljamo. Za ljudi z visoko čustveno inteligenco je značilno, da se jih tudi ves čas zavedajo, jih znajo takoj prepoznati in opisati. Medtem ko številni ljudje sicer lahko prepoznajo, da so slabe volje, lahko čustveno inteligentni ljudje bolj natančno opišejo, kaj čutijo; povedo, da se počutijo 'razdražene', 'zaskrbljene', 'frustrirane' itd. Ker se čustveno inteligentni ljudje dobro zavedajo svojih čustvenih stanj, znajo hitreje prepoznati vzroke zanje in imajo večjo zmožnost za upravljanje z njimi. Negativna čustvena stanja so zanje tako bolj kratkotrajne narave.

Zanimanje za druge ljudi

Za čustveno inteligentne ljudi je značilna velika mera empatije. Ker se lahko zlahka poistovetijo z drugimi in razumejo njihova čustvena stanja, se tudi bolj zanimajo za to, kako živijo drugi ljudje, kako razmišljajo in kako se počutijo. To jim omogoča, da brez težav navezujejo stike in gradijo kakovostne odnose.

Foto: Getty Images
Foto: Getty Images

Poznavanje svojih prednosti in slabosti

Čustveno inteligentni ljudje se v večji meri zavedajo svojih prednosti in slabosti. Svoje močne točke znajo s pridom uporabiti pri delu in vzpostavljanju odnosov z ljudi. Zavedajo pa se tudi svojih slabosti, ki jih, kot večina, ne želijo na vsak način prekriti, si pa prizadevajo za to, da bi jih čim bolj minimalizirali.

Sprejemanje kritike in odpuščanje

Večina ljudi se zelo slabo odzive na negativne kritike, ki so jih deležni s strani drugih. Na kritike se impulzivno odzovejo, te pa jim lahko v precejšnji meri zagrenijo dan. Čustveno inteligentni ljudje so po drugi strani zelo odporni na negativne povratne informacije. Do njih znajo objektivno pristopiti, oceniti njihovo vrednost ter neupravičene ignorirati, konstruktivne pa uporabiti v svoj prid. V takih situacijah znajo ohranjati čustveno stabilnost, zmožni pa so hitro oprostiti tudi tistim, ki jih namerno prizadenejo.

image_alt
Tekmujte raje sami s seboj

Zmožnost hitro in dobro oceniti ljudi

Čustveno inteligentni ljudje so zmožni hitro oceniti sogovornika. Na podlagi preteklih izkušenj in njihovih sposobnosti lahko hitro razberejo, s kom imajo opravka. Njihova empatija jim omogoča, da hitro prepoznajo njihove motive in razloge, zakaj delujejo, kot delujejo.

Čas zase

Čustveno inteligentni ljudje se zavedajo, da bodo lahko za svojo kariero in odnose dobro poskrbeli le, če bodo v prvi vrsti poskrbeli sami zase. Ne živijo za preteklost ali prihodnost, ampak znajo biti prisotni v trenutku. Imajo svoje tehnike za odklop in polnjenje baterij. Sebe dajejo na prvo mesto.

image_alt
Kako je Richard Branson rešil problem kraje v podjetju

Več iz rubrike