V Veliki Britaniji prvič proizvedli več energije iz peletov kot iz premoga

A. S. H.
Drax proizvaja dovolj obnovljive električne energije za letno porabo kar štirih milijonov gospodinjstev. Njihov cilj pa je postati elektrarna z ničelnimi emisijami. Foto: Shutterstock

V Veliki Britaniji so prvič po industrijski revoluciji zabeležili več proizvedene električne energije iz okolju prijaznejših virov, kot iz fosilnih goriv. Država je tako prestopila pomemben mejnik na poti do »zelene« električne energije, pridobljene s pomočjo biomase, sonca, vetra in vode.

Elektrarna Drax v Yorkshiru na severu Velike Britanije je kar dve tretjini proizvodnje električne energije nadomestila z okolju prijaznejšo. Namesto premoga zdaj električno energijo pridobivajo s pomočjo nizkoogljične biomase oziroma lesnih peletov.

Včasih je bila to največja elektrarna na premog v zahodni Evropi, vendar je Drax po celoviti transformaciji zdaj največji generator obnovljivih virov energije v Združenem kraljestvu. Proizvaja dovolj obnovljive električne energije za letno porabo kar štirih milijonov gospodinjstev. Njihov cilj pa je postati elektrarna z ničelnimi emisijami.

Andy Koss, izvršni direktor Drax Group, je povedal, da so spremembe nujne in da se morajo kot podjetje preoblikovati, da bi preživeli. »Če pogledate britanske premogovnike, lahko opazite, da se zapirajo. Mi smo stopili korak dlje, pred nami vidimo svetlo prihodnost. Povezana je z razvojem tehnologije in novih načinov pridobivanja električne energije. Če bi bili še vedno odvisni zgolj od premoga, bi bili v zelo težkem položaju,« je povedal za spletni Sky News.

»Kar smo naredili, je zahtevalo veliko poguma, energije, bilo pa je tudi nujno in inovativno. Pozitivne posledice so začutili tudi ljudje - zaposleni, pa tudi končni uporabniki, ki so vpeti v pot sprememb,« je še dodal.
 

Velika Britanija na »zeleni« poti skupaj s sosedami


V zadnjih desetih letih se je britanska letna proizvodnja električne energije iz premoga zmanjšala s 30 odstotkov na 3 odstotke, energija, ki jo proizvaja veter, pa se je povečala z 1 odstotka na 19 odstotkov. Zanemarljiv ni niti podatek, da se je količina solarne energije iz nič odstotkov povečala na štiri.  

image
Nacionalni program predvideva tudi močno povezovanje s sosednjimi državami. Foto: Shutterstock
Nacionalni program predvideva tudi tesno povezovanje s sosednjimi državami. Povezovanje bi dostop do obnovljivih virov energije za prebivalce z Otoka le še poenostavilo. Primer so recimo močni podvodni kabli, ki bi povezovali Otok z norveškim vodnim omrežjem. Do leta 2030 pa bo imela Velika Britanija še vsaj šest tako imenovanih povezovalnih daljnovodov, ki bodo zagotavljali do 90 odstotkov uvožene električne energije iz virov brez nastalega ogljika.

Podvodne avtoceste z nizkoogljično energijo
Do leta 2025 bodo podvodne avtoceste zagotovile dovolj energije za napajanje osem milijonov domov, do leta 2030 pa bodo v državo pripeljale toliko zelene elektrike, da se bo količina britanskih emisij zmanjšala za približno 17 odstotkov, kar pomeni šest milijonov ton.

 

Uporaba biomase je zgolj začasna rešitev


Mnoge okoljevarstvene organizacije vseeno opozarjajo, da niso vsi obnovljivi viri tudi ekološko sprejemljivi. S prstom kažejo na uporabo biomase. Gareth Redmond-King, vodja britanskega oddelka za podnebje v WWF, je dejal: »Moramo biti jasni, da je biomasa sprejemljiva le ob zavedanju, da pri njeni uporabi sprostimo manj emisij, kot pri uporabi premoga. In da bi se ogljik sproščal tudi, če bi drevesa pustili na tleh, da strohnijo. A še vedno je energija, pridobljena iz sonca, vode in vetra veliko boljša.«

Zanimivost

Najdaljši povezovalni vod na svetu na 720 km je skrbno položen med Blythom v Northumberlandu in Blasjo v Kvilldalu, kjer je največja hidroelektrarna v severni Evropi, Norveška pa ima tudi ene večjih vetrnih elektrarn na svetu.
Več iz rubrike