»Pisarna ne more biti brezoseben urad!«

Alenka Kragelj Eržen, direktorica in vodilna arhitektka pri Kragelj arhitektih, o sodobnih poslovnih prostorih v Sloveniji in v tujini.
Fotografija: Arhiv podjetja
Odpri galerijo
Arhiv podjetja

Kakšne izbirajo slovenski poslovneži?

Vsak element prostora – razporeditev, materiali, pohištvo, barve, luči, zvok, oprema, tehnični sistemi – je skrbno izbran z namenom, da pomaga izboljšati uspešnost podjetja na ravni posameznika, delovnih skupin in cele organizacije. Kar zadeva izbiro materialov, je predvsem pomembno, da je v prostorih čim več naravnih materialov, ker je dokazano, da ti pozitivno vplivajo na počutje, razpoloženje in zdravje zaposlenih. Na podlagi naših izkušenj s projektov lahko rečem, da dajejo slovenski poslovneži prednost kakovostnim naravnim materialom, čeprav so ti običajno dražji. Odločitev o materialih v poslovnih prostorih je zelo pomembna, ne samo iz estetskih razlogov, saj se moda spreminja, ampak predvsem z vidika zdravja in skrbi za okolje. Bistvenega pomena je, da ima naročnik ob sebi usposobljenega strokovnjaka, ki pozna tovrstna tveganja in zna svetovati.

Kakšen je pomen novodobnih kotičkov za šport, sprostitev ali kulinariko v poslovnih stavbah?

Delovna pisarna ne more biti brezoseben urad, kjer bi zaposleni mehanično opravljali svoje naloge. V prostorih, ki ne podpirajo delovnih procesov ter potreb in pričakovanj zaposlenih, med katere spadajo tudi občasna sprostitev, druženje in spontani pogovori, se težko rojevajo nove zamisli in inovativne rešitve. Načrtovanje novih delovnih prostorov je tesno povezano s kulturo podjetja – pomembno je, da v projekt vključimo zaposlene in ugotovimo, kaj potrebujejo in kaj si želijo, da bi lažje in bolje opravljali svoje delo. Pri oblikovanju prostora v podjetju Impakta smo tretjino celotne površine namenili neformalnim prostorom, namenjenim premoru, sproščajoči kavici, dobremu obedu, miru in iskanju navdiha.

Arhiv podjetja
Arhiv podjetja

Kako ste se lotili večkrat nagrajenih projektov notranjega oblikovanja poslovnih prostorov podjetij Grey, Impakta, Kmag, Si.mobil?

V družbi Kragelj arhitekti začenjamo vse svoje projekte z analizo Workplace Potential (WPP). V analitični fazi projekta želimo razumeti strateške načrte in operativne procese naročnika ter zbrati informacije, ki nam bodo pomagale izdelati optimalne rešitve. Glavna cilja naših prizadevanj sta vedno ista: izboljšati kakovost prostorov za povečanje storilnosti zaposlenih in s tem uspešnosti podjetja ter izboljšati ekonomiko prostorov ali objekta, torej bolje izkoristiti prostor ter znižati obratovalne stroške na eno delovno mesto. Za Si.mobil (zdaj A1) smo v obstoječi poslovni stavbi ustvarili 70 novih delovnih mest, povečali število sejnih sob in pridobili dodaten prostor za kreativne kotičke, ki jih prej ni bilo. V prostorih podjetja KMAG smo uspešno rešili težave, ki so jih imeli s hrupom v pisarnah in pomanjkanjem akustične zasebnosti. Vsa slovenska podjetja, s katerimi sodelujemo, si želijo sodobnih pisarn, ki spodbujajo produktivnost, lajšajo komunikacijo med zaposlenimi ter ponujajo prijetno in stimulativno delovno okolje, na katero so zaposleni ponosni in se v njem dobro počutijo.

Se bomo s katerokoli slovensko pisarno približali velikim podjetjem v tujini, ki postavljajo prave zabaviščne parke kot poslovne prostore?

Vprašanje je, ali takšni delovni prostori zares koristijo podjetju ali gre bolj za piar in marketing, cilji pa so povsem drugačni. Posnemanje drugih podjetij ni priporočljivo, saj morajo poslovni prostori odražati DNK posamezne organizacije, da zares podpirajo strategijo podjetja in specifično poslovno kulturo. Estetika prostorov, ki so videti kot zabaviščni parki ali razkošne hotelske avle, je lahko na prvi pogled privlačna, vendar moramo ostati realni in postaviti funkcionalnost pred obliko. Naša naloga in odgovornost, ki jo imamo do naročnika, je, da mu pojasnimo in utemeljimo, da obstaja neposreden odnos med fizičnim prostorom, delovnimi procesi in uspešnostjo podjetja. Če ignoriramo te relacije, tvegamo, da prostori ne bodo prilagojeni specifičnim potrebam podjetja in zaposlenih in da bodo lahko prej ovirali poslovanje podjetja kot ga podpirali.

Arhiv podjetja
Arhiv podjetja

Katero podjetje ima v svetovnem merilu po vašem okusu najboljše poslovne prostore?

Ob takem vprašanju verjetno vsi najprej pomislimo na Google. Googlovi prostori so zagotovo odlično delovno okolje, vendar ne zaradi videza. Tako uspešni so zato, ker so bili skrbno načrtovani, da podpirajo potrebe, želje in delovni slog ljudi, ki jih želi Google privabiti in zadržati. Google gotovo ni eno tistih podjetij, ki imajo svojevrstne pisarne samo zato, da bi z njimi pritegnila pozornost. Gre za odločitve, ki so jih sprejeli na podlagi svoje vizije, delovnih procesov in jasno določenih ciljev. Tak pristop je preverjeno uspešen in ga poleg drugih metodologij uporabljamo tudi sami. Tu so še druga vodilna podjetja, ki so na čelu sodobnih trendov, kot na primer Cisco Systems s studiem za fitnes, Twitter z igralnico, Adobe s plezalno steno in podobno. Od vseh teh projektov se lahko veliko naučimo, a jih ne smemo nekritično posnemati. Estetika je pomembna, vendar igra sekundarno vlogo. Da bi ustvarili odlične delovne prostore, so potrebni znanje, izkušnje in skrbno načrtovanje.

Več iz rubrike