Kako postati etično podjetje in za 14 % bolj uspešen

Etisphere inštitut v letošnji raziskavi, ki vključuje 128 podjetij iz 21 držav, ugotavlja, da so etična podjetja za 14 odstotkov bolj uspešna. Za lažje udejanjanje principov skladnosti in etike v podjetjih tudi v Sloveniji razvijamo prvo praktično orodje za vpeljavo poslovne integritete, sporočajo iz Združenja Manager.
Fotografija: Pixabay
Odpri galerijo
Pixabay

Model nastaja v okviru projekta Integriteta voditeljstva 5 zvezdic – 5STIL v partnerstvu Evropskega inštituta za skladnost in etiko poslovanja (EISEP) in Združenja Manager ob podpori Ameriške ambasade v Sloveniji.

Pet principov, na katerih temelji model, predstavlja konkreten smerokaz in orodje, kako lahko podjetje s pomočjo dobrega voditeljstva v svoje delovanje vpelje principe z oprijemljivimi pokazatelji, ki po mednarodnih standardih ter dobrih praksah odlikujejo etična podjetja.
  1. strategija: ali vodstvo pri strateškem načrtovanju in aktivnostih prepoznava in s konkretnimi postopki obvladuje tveganja za skladnost in integriteto;
  2. kodeks ravnanja: ali ima podjetje implementiran kodeks ravnanja, ali ga vodstvo živi in med zaposlenimi tudi promovira tako, da zaposleni vidijo možnost praktične uporabe;
  3. nagrajevanje in disciplina: ali je vodstvo poskrbelo, da se uresničevanje ciljev skladnosti in integritete dosega tudi s pomočjo sistema nagrajevanja in uveljavljanja discipline v podjetju;
  4. zaposlovanje in odnosi s partnerji: ali vodstvo uresničuje načela integritete v praksah zaposlovanja, pri razvoju zaposlenih ter upravljanju odnosov z izvajalci, dobavitelji, partnerji;
  5. spremljanje in odzivanje na kršitve: ali vodstvo spodbuja odprto komunikacijo tudi glede kršitev, ali stopa v bran tistim, ki spregovorijo; ali ima podjetje aktivno etično linijo za svetovanje in prijavo kršitev, vodstvo pa zagotavlja učinkovito in pošteno odzivanje.
Po zapisanih principih bo integriteta voditeljstva postala bolje prepoznana tudi kot dejavnik izboljševanja kakovosti korporativnega upravljanja, dviga produktivnosti ter dolgoročne uspešnosti poslovanja.

»Ker slovensko gospodarstvo, ki temelji na izvozu, postaja vedno bolj vključeno in odprto za globalne trge in investitorje, je za slovenska podjetja in podjetnike nujno, da prevzamejo in ponotranjijo mednarodne standarde transparentnosti, profesionalnosti, integritete, poslovne etike, upoštevanja regulativ in vladavine prava,« je izpostavil dr. William Don Baker, diplomat ambasade ZDA v Ljubljani.

Pixabay
Pixabay


V zadnjih desetih letih je veliko slovenskih podjetij sprejelo interne akte, vrsta družb pa gre še korak dlje proti doseganju mednarodnih standardov in dobrih praks. V Združenju Manager so izpostavili dva podjetja kot primera dobre prakse:
  • Dobro prakso integritete voditeljstva in korporativno integriteto v luči spodbujanja čim bolj odprtega sporočanja morebitnih kršitev ali nepravilnosti so zaznali v družbi Pivovarna Laško Union. Z uporabo linije za sporočanje kršitev 'Speak Up' zaposlenim omogočajo odkrito, pozitivno in spodbudno komuniciranje o prijavah kršitev in poudarjanje koristi prijav.
  • NLB ima sprejet in objavljen Kodeks ravnanja v NLB Skupini v obliki sodobne, aktivne e-knjige. Za interno rabo imajo razdelana podrobnejša vodila etičnega ravnanja kot tudi politike in postopke za zagotavljanje skladnosti in integritete. Uporabo kodeksa redno spremljajo skozi klike na spletni strani in čas, preživet na tej strani. Ugotavljajo, da ga zaposleni dejansko listajo in uporabljajo. 

Več iz rubrike

Komentarji: