Dejavnosti, v katerih najpogosteje vodijo ženske

Pixabay

Podjetja, ki jih vodijo ženske, so praviloma manjša kot tista, ki jih vodijo moški, in delujejo v drugih panogah.

Primerjava samozaposlenih po spolu in panogah nakazuje, da so samozaposlene ženske najaktivnejše v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih, v večji meri kot moški delujejo v trgovini na debelo in drobno, v dejavnostih nastanitev in gostinskih storitev, umetnosti, industriji zabave in rekreacije, v dejavnostih na področju zdravja in socialnega varstva ljudi, v upravnih in podpornih storitvenih dejavnostih ter izobraževanju.

image
Foto: Delova infografika

 
Več iz rubrike