co2

Članki

200 let od odkritja superkritične tekočine

Danes skoraj ne najdemo proizvodnega procesa v prehrambni, kozmetični ali farmacevtski industriji, v katerega ne bi bili vključeni procesi ekstrakcije.

Avstrija: CO2 leti u nebo

Na prvi pogled se zdi Avstrija čista država. Številni ekološki kazalniki so razmeroma dobri, vendar ne vsi.

Dober zrak za večjo produktivnost in zdravje

Preredko pomislimo na to, da dihamo zdravju škodljiv zrak. Kako doseči večjo agilnost, produktivnost in zdravje? Odgovarja Neža Močnik iz VELUX Slovenija.

Martin Rojnik: Renesansa prehranske kulture

Prva kolumna je prav prijeten nedeljski izziv. Mnogo lažji od tistega, ki je pred človeško civilizacijo, če resnično želi "zeleno prihodnost".

Pozneje ko se bo izvajanje CCS začelo, dražje bo

Bomo s skladiščenjem CO2 rešili podnebne spremembe? Geofizičarka Marjeta Car (Geoinženiring) in geolog Miloš Markič (Geološki zavod Slovenije) odgovarajta na vprašanja o tej razvijajoči se tehnologij…

Čarobna paličica za rešitev podnebnih sprememb?

Poplave svetopisemskih razsežnosti na enem koncu sveta, večletne suše na drugem. Nestanovitno vreme, potop obalnih mest, ogrožene rastlinske in živalske vrste, pomanjkanje pitne vode in hrane ter ogr…

Avtomobilskemu sektorju ni všeč dogovor o omejitvi izpustov

Evropski avtomobilski proizvajalci dogovor na ravni EU o omejitvi izpustov ogljikovega dioksida iz novih avtomobilov do leta 2030 ocenjujejo za nerealnega.

Manjša dobava CO2 v paniko spravila pivovarje in klavnice

Pred kratkim je britansko industrijo šokirala novica o pomanjkanju ogljikovega dioksida (CO2). Med pivovarji, prašičerejci in prehrambno industrijo je zavela panika.

Pomanjkanje CO2 ogroža proizvodnjo piva in mesa

V britanskih supermarketih tako nekaterih proizvodov že ni mogoče več dobiti. S pomanjkanjem ogljikovega dioksida pa se soočajo tudi v skandinavskih državah in Nemčiji.