»Mi delamo in garamo, uprava se pa dolgočasi in uživa«

O najpogostejših izzivih s katerimi se soočajo vodje.
Fotografija: FOTO: REUTERS/Francois Lenoir 
Odpri galerijo
FOTO: REUTERS/Francois Lenoir 

Pri svojem delu imam velikokrat opravka z direktorji in lastniki podjetij. Prav tako se pa veliko ukvarjam tudi s stiskami in mislimi zaposlenih, ki so nekoliko drugačne od misli oseb na vodilnih položajih. Najpogostejši stavek, ki ga slišim, je: »mi delamo in garamo, uprava se pa dolgočasi in uživa«. V resnici to ni čisto res.

V tem članku si lahko preberete, katere težave in ovire upravi dnevno pridejo naproti in kaj v resnici stoji za tem »dolgočasjem in uživancijo«. Predstavila bom štiri najpogostejše izzive, s katerimi se soočajo in načine, kako jih lahko rešijo. Velikokrat vodje nimajo časa ali pravega znanja, da bi sami reševali težave, zato nas najamejo, da jim pomagamo te stvari urediti. Primeri, ki jih podajam so opisi resničnih primerov iz prakse, ki sem jim bila priča. 

Kljub temu, da se na videz zdi, kakor da vodje ne delajo prav veliko in samo posedajo v svoji pisarni, biti vodja tudi pomeni, da se morajo ukvarjati s stvarmi, s katerimi se navadnim delavcem ni potrebno. 
 

Soočenje zaposlenega z nedoseganjem pričakovanega cilja

 
FOTO: Eržen Jure
FOTO: Eržen Jure
Ena pogostejših težav vodij, ki jo zelo radi izpostavijo, je težava v izvedbi s strani zaposlenih. Velikokrat se te težave zdijo brezizhodne a temu ni čisto tako. Večino lahko preprečimo na ta način, da delavcu podamo točen opis delovnih nalog in pričakovanj. Če prepoznate težavo, je najbolje, da se takoj lotite pridobivanja konstruktivnih povratnih informacij, saj boste tako hitreje lahko uvedli spremembo vedenja. Če se vedenje in uspešnost opravljanja delovnih nalog zaposlenega ne izboljšata, bodite dosledni in sledite preglednemu, poštenemu in postopnemu disciplinskemu postopku, ki je časovno omejen. Včasih je lažje, če se o težavi ne pogovorimo in jo samo zanemarimo v upanju, da jo bo zaposlen sam izboljšal. Naj vam dam predlog: prelaganje pogovora ali izogibanje disciplinskemu postopku težavo zgolj podaljša, vi se boste pa počutili še bolj stresno. Težavo naglasite takoj, ko se pojavi!
 

Odpoved zaposlenemu

 
Ne glede na to, kako zelo dosledno ste upoštevali spoštljiv način izpostavitve problema, je dajanje odpovedi vedno neprijetna dolžnost. Nobenemu vodji nebi smelo to opravilo biti samoumevno in lahkotno. Bodite sigurni, da imate na podjetju jasno zapisana pravila in delovne strukture, katere morajo vsi zaposleni upoštevati. Ko dajemo ljudem odpoved moramo biti zelo previdni, na kak način to sporočimo in kako to izvedemo. 
 

Konflikti v kolektivu

 
Vsak dober vodja si želi, da njegovi zaposleni sodelujejo in skupaj ustvarjajo v dobrobit podjetja. A vsi vemo, da ni vedno vse tako sončno. V vsakem timu je nekdo, ki ga ostali člani izločijo, ker je bodisi drugačen, se ob njem ne počutijo sproščene ali je njegov odnos do njih in do dela zelo negativen. Ko pride do konflikta, je vodji zelo težko določiti ali gre za osebni spor ali gre za spor glede delovnih nalog in procesov.
 
V primeru, da pride do konflikta glede delovnega procesa je to v redu, saj vodi k razmisleku in razvoju alternativnih idej za podjetje. V primeru, da gre za osebni spor, je to veliko bolj toksično za delovno okolje in je zelo pomembno, da najdemo ustrezno rešitev nemudoma.
 

Ključno je, da vsak vodja že na začetku dela jasno predstavi vrednote kolektiva. Te naj opisujejo, kakšno je sprejemljivo, zgledno vedenje ter da je podpora sodelavca ključna. V primeru, da je konflikt oseben, je potrebno izvesti mediacijo, katere se udeležita obe strani in tretja oseba (najpogosteje svetovalec, ki je za to kvalificiran). Med mediacijo vsak dobi priložnost izpostaviti ključne uvide v težavo in brez obtoževanja podati svoje mnenje. Tretja oseba skuša najti skupno točko obeh strani in ju popeljati v spoštljiv dialog, ki vodi k skupnim rešitvam in medsebojnemu prilagajanju. V primeru, da se konflikt nadaljuje, je potrebno sprejeti nadaljnje ukrepe ali odstraniti osebo, ki ni pripravljena za spremembe, iz ekipe. 
 

Izgorelost

 
FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock
Zelo pomembno je, da v prvi vrsti poskrbimo za svoje zdravje. Težava večine vodij je, da imajo občutek, da morajo delati 20 ur na dan, saj bo v nasprotnem primeru propadlo podjetje ali naloge ne bodo opravljene. Če si človek ne vzame dovolj časa za počitek, lahko to v veliki meri vpliva na njegovo zdravje. Postane utrujen in nespočit in ko se to zgodi, naši možgani ne delujejo v popolnosti, kot bi delovali sicer.
 
Težava se pojavi, ko zaposleni vidijo, da si vodja ne vzame časa zase in to potem tudi sami prakticirajo. S tem, ko je zaposlen utrujen, sploh težava pri proizvodnih delavcih, v večji meri pride do poškodb pri delu, za katere spet odgovarja delodajalec.
 
V večini primerih, ki so nam prišli naproti smo videli, da je težava v tem, da si vodje ne znajo organizirati delovnega procesa in časa. Zato je bila naša naloga, da smo jih to naučili in jim pomagali doseči zastavljeni cilj.
 
Težav, s katerimi se soočajo vodje ali zaposleni je še veliko več. Izpostavila sem tiste, ki so najbolj pogoste. V primeru, da neke težave ne znate rešiti in vidite, da se ponavlja, predlagam, da poiščete zunanjo pomoč, zunanje svetovalce. Do sedaj se je vedno izkazalo, da smo večino težav rešili z lahkoto, s pomočjo vodje, ki je bil pripravljen sodelovati z nami. Ugotovili pa smo tudi, da so imeli  tisti, ki so mislili, da vse vedo in niso želeli nikakršne pomoči, največ fluktuacije, nezadovoljstva med delavci in negativnih poročanj s strani uprave.
 
Dober vodja je tisti, ki se razvija, sprejema znanje in se želi vedno znova naučiti kaj novega.
 
 

Več iz rubrike