8 vprašanj, s katerimi lahko preverite, ali ste že izgoreli

Svetovno znana Mayo klinika je ponudila 8 vprašanj, ki nakazujejo izgorelost.
Fotografija: Izgorelost je leta 2019 s strani Svetovne zdravstvene organizacije končno postala prepoznana bolezen. Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Izgorelost je leta 2019 s strani Svetovne zdravstvene organizacije končno postala prepoznana bolezen. Foto: Shutterstock

..in da je čas za to, da poiščete pomoč.
Izgorelost je v lani postala tudi uradno priznana bolezen. Gallup raziskava 1 pokaže, da se 23% zaposlenih vseskozi počuti izgorele, medtem ko se jih 44% počuti izgorele pogosto.Sodobni način življenja, ki podaja vse večji poudarek učinkovitosti in materialnim dobrinam, spodbuja nenehno delovanje človeka na maksimum bodisi v zasebnem bodisi v poslovnem življenju. COVID-19, ki je zameglil mejo med zasebnim in poslovnim, je to še poslabšal, kjer pretežno žensko doživljajo obremenitve, ki v velikih primerih niso več humane.  

Notranji revizorji nismo nič drugačni. Čeprav naj bi bila sprememba del poslovanja, naj bi najboljši notranji revizorji spremembo živeli in jo spodbujali. Ta nenehni tok sprememb naj bi naredil naš poklic fascinanten, na drugi strani pa nenehni pritiski kot tudi učenje, prepričevanje, spodbujanje, pregovarjanje, lahko povzroči pritiske in stiske, ki jim podležejo tudi najmočnejši.

Lovljenje rokov, nenehno pridobivanje novega znanja, iskanje novih priložnosti, pri čemer se ne ustavimo ter ne pomislimo na nas same, vodi v izgorelost. Tako hitro občutimo pomanjkanje energije in utrujenosti, ki se vleče in vleče, in ne glede na to, kaj vse spremenimo v našem življenju, smo vedno na začetku.Postanemo hrček na vrtiljaku oziroma v sodobnem svetu hrček na steroidih, kjer samo ena zamujena priložnost lahko pomeni odboj iz kolesa oziroma kroga dogajanja.
 

Prvi koraki k izgorelosti  

Vsaka pot se začne s prvim korakom. In tako je tudi pri izgorelosti. Svetovno znana Mayo klinika ponudi vprašanja, ki nakazujejo na izgorelost:
 • Ali ste postali cinični ali preveč kritični pri delu?
 • Ali se »zvlečete« na delo in imate težave začeti z delom, ko pridete v pisarno?
 • Ste postali neznosni ali nepotrpežljivi s sodelavci ali strankami?
 • Vam zmanjkuje energije, da bi bili nenehno produktivni?
 • Nimate zadovoljstva ob dosežkih oziroma uspehih?
 • Se počutite brez vizija glede vašega dela?
 • Ali konzumirate hrano, droge ali alkohol, da se počutite boljše oz. da vsaj občutite nekaj?
 • Ali imate težave s spanjem in ali se vam je spremenil apetit?
Če ste odgovorili pozitivno samo na eno izmed zgoraj naštetih vprašanj, potem je verjetno, da ste izgoreli in je čas, da poiščite pomoč. V tem članku vam ne bomo ponudili 10 korakov, kako premagati izgorelost, saj je izgorelost kot vsaka bolezen izredno zapletena in ne obstaja en pristop k ozdravitvi.

V tem članku vam bomo prikazali, kaj raziskave kažejo, katere spremenljivke vplivajo na izgorelost pri notranji revizorjih.

 

Nizko zaupanje v organizacijo bi lahko pomenilo večjo možnost izgorelosti notranjega revizorja. Foto: REUTERS
Nizko zaupanje v organizacijo bi lahko pomenilo večjo možnost izgorelosti notranjega revizorja. Foto: REUTERS


Dejavniki, ki pripomorejo k izgorelosti notranjih revizorjev

Izgorelost med notranjimi revizorji je visoka in med višjimi med vsemi profesionalnimi poklici. Raziskave 2 kljub  vsemu konsistentno nakazujejo na tri dejavnike, ki pomembno vplivajo na izgorelost notranjih revizorjev. 

Prvi dejavnik je osebnosti in sicer veščine. Tako naj bi notranji revizorji, ki imajo večji nabor veščin oz. so bolj interdisciplinarno usmerjeni, doživljali ob vseh drugih enakih pogojih  manj stresa in posledično manj primerov izgorelost od svojih bolj ozko usmerjenih kolegov.

Drugi dejavnik je tudi osebnosti in se nanaša na nadzor nad svojim delom. Tukaj ne mislimo na hierarhični nadzor, ampak notranji občutek nadzora nad delom. Tako naj bi notranji revizorji, ki imajo notranji občutek  nadzora nad svojim delom, doživljali manj izgorelosti od svojih kolegov.

Tretji dejavnik je organizacijski, in sicer zaupanje v organizacijo. Tako naj bi nizko zaupanje v organizacijo pomenilo večjo možnost izgorelosti notranjega revizorja. Na drugi strani pa naj osebnostni tip ne bi igral statistične vloge pri napovedovanju izgorelosti notranjih revizorjev.Študije nadaljujejo, da vpliv na delo zaradi izgorelosti ni viden takoj, ampak šele po daljšem časovnem obdobju. Tako je lahko notranji revizor že v stopnji kronične izgorelosti, vendar pa njegovo delo še ne trpi. To je izrednega pomena, saj študije pokažejo:
 • da, so stroški izgorelosti v ZDA med 125 in 190 milijardami dolarjev oz. kar 8% vseh stroškov zdravljenja 3;
 • vpliv na produktivnost dela, kjer naj bi bili zaposleni zaradi izgorelosti v povprečju 34% manj produktivni 4;
 • vpliv na fluktuacijo, saj je izgorelost med 20% in 50% primerih glavni razlog prostovoljnega odhoda zaposlenega iz organizacije 5.

Zaključek

Izgorelost je leta 2019 s strani Svetovne zdravstvene organizacije končno postala prepoznana bolezen. Bolje pozno kot nikoli. Tudi v Sloveniji čedalje več ljudi občuti izgorelost, ki pa jo zaradi pregovorno delavnih Slovencev, velikokrat prepisujemo samo delovni utrujenosti. Čeprav je res, da moramo včasih zdržati in mogoče malo stisniti zobe, pa nenehno tekanje na vrtiljaku slej ali prej povzroči, da omagamo. Na koncu omaga tudi hrček in zakaj ne bi tudi mi.
 
 
Viri:
1Ben Wigert and Sangeeta Agrawal. Employee Burnout, Part 1: The 5 Main Causes. https://www.gallup.com/workplace/237059/employee-burnout-part-main-causes.aspx
2 Kalbers, L., & Fogarty, T. (2005). Antecedents to Internal Auditor Burnout. Journal of Managerial Issues, 17(1), 101-118.
3 Eric Garton. Employee Burnout Is a Problem with the Company, Not the Person. https://hbr.org/2017/04/employee-burnout-is-a-problem-with-the-company-not-the-person
4 Karlyn Borysenko. How Much Are Your Disengaged Employees Costing You?. https://www.forbes.com/sites/karlynborysenko/2019/05/02/how-much-are-your-disengaged-employees-costing-you/?sh=12131f873437#154179683437
5 Karlyn Borysenko. Burnout Is Now An Officially Diagnosable Condition: Here's What You Need To Know About It. https://www.forbes.com/sites/karlynborysenko/2019/05/29/burnout-is-now-an-officially-diagnosable-condition-heres-what-you-need-to-know-about-it/?sh=cc127862b99b
 
 

Več iz rubrike