Vodje so uspešnejši, če jih zaposleni cenijo

Veliko se govori o tem, kakšni naj bi bili vodje do zaposlenih. Vendar gre proces v obe smeri; vodje, ki jih zaposleni cenijo, dosegajo boljše rezultate.
Fotografija: Pomembno je tudi, kakšen odnos imajo zaposleni do svojih vodij. FOTO: Shutterstock
Odpri galerijo
Pomembno je tudi, kakšen odnos imajo zaposleni do svojih vodij. FOTO: Shutterstock

Tematike, ki se navezujejo na zadovoljstvo na delovnem mestu, motiviranje zaposlenih in skrb za dobre medsebojne odnose so v zadnjih letih precej bolj zastopane, kot so bile včasih. Čedalje bolj se namreč zavedamo, da dobro počutje na delovnem mestu pomembno vpliva na produktivnost in končne rezultate, kar se odraža tudi v uspehu organizacije na splošno. Vedno več se govori o tem, kakšen odnos naj bi imeli vodje do zaposlenih, da bi se ti na delovnem mestu kar najbolje počutili. Vendar pa ne gre zanemariti dejstva, da proces poteka v obe smeri. Torej je treba delati tudi na izboljševanju odnosa, ki ga imajo zaposleni do vodij.

Svetovni gospodarski forum je objavil izsledke raziskave »My Cup Runneth Over«, ki so jo izvedli na Univerzi osrednje Floride. Ta se je osredotočala na to, v kolikšni meri se vodje čutijo cenjeni s strani zaposlenih in kako to vpliva na njihovo počutje in delovno učinkovitost.

V študijo je bilo zajetih 79 vodij, ki so v njej sodelovali 10 zaporednih dni, pri tem pa so morali dvakrat na dan odgovoriti na anketna vprašanja. Zapisali so, kako cenjene se počutijo znotraj svoje delovne ekipe, kakšna je njihova raven energije in v kolikšni meri to vpliva nanje tako z osebnega kot poslovnega vidika.

FOTO: AdobeStock
FOTO: AdobeStock
Ugotovljeno je bilo, da imajo vodje z občutkom, da jih zaposleni cenijo, več energije, so bolj optimistični, zadovoljni z življenjem in delom, poveča pa se tudi njihova pripravljenost pomagati drugim. Vidimo lahko, da imajo od takih vodij več koristi njihovi zaposleni, kot tudi podjetje kot celota.
 

Izčrpani vodje ustvarjajo slabše delovne razmere


»Vemo, da se lahko zgodijo slabe stvari, ko so vodje izčrpani in imajo nizko raven energije. Takrat imajo lahko žaljiv odnos do zaposlenih, s tem pa ustvarjajo slabše delovne razmere v podjetju,« je povedala Maureen Ambrose, profesorica poslovne etike na Univerzi osrednje Floride.

Po podatkih Ameriškega inštituta za stres je ameriška industrija zaradi stresa in z njim povezanimi posledicami letno ob 300 milijard ameriških dolarjev. Ta znesek predstavlja vsoto vseh stroškov odsotnosti z dela, zmanjšanja produktivnosti ter zdravstvenih, pravnih in zavarovalnih stroškov. Po poročilih podjetja Gallup, kar 76 odstotkov zaposlenih vsaj občasno občuti izgorelost na delovnem mestu, medtem ko je kar 28 odstotkov anketiranih dejalo, da so na delovnem mestu vedno ali zelo pogosto izgoreli.


Stres zaposleni velikokrat doživljajo prav zaradi odnosa, ki ga imajo vodje do njih. »Vodje so odgovorni za to, da zaposlene zavarujejo pred nepravično obravnavo na delovnem mestu, za jasno komunikacijo in nudenje podpore,« pravi Ben Wigert, direktor za raziskave in strategijo na področju upravljanja delovnih mest, Gallup.

Wigert še dodaja, da je za organizacijo zelo nevarno, če so vodje nenehno pod stresom in doživljajo občutke izgorelosti. Zaradi tega se namreč poslabša tudi njihov odnos do zaposlenih, s tem pa se slabo počutje prenese na celotno organizacijo, kar zelo negativno vpliva na delovno vzdušje. Prav zato je pomembno, da si vodje vzamejo oddih in poskrbijo zase. Tako bodo lahko veliko naredili za dobro delovanje podjetja.
 

Več iz rubrike