Tudi vrhunski menedžerji se kdaj zataknejo

V stresnih situacijah se odzivamo s štirimi osnovnimi fiziološko pogojenimi odzivi: boj, beg, zamrznitev in kreativni odziv. Za slednjega potrebujemo spodbudo ali veliko vlaganja v izobraževanje in samoizobraževanje. V kolikor izobraževanja ne aktivirajo tudi vseh petih čutov, se nove vsebine, znanja in veščine ne usidrajo dovolj.
Fotografija: Vsaka situacija šoka lahko pri posamezniku sproži pomanjkanje motivacije, zbranosti ali vodi v osebnostne motnje in stanje nihanja razpoloženj, stres in izgorelost. FOTO: Getty Images/iStockphoto
Odpri galerijo
Vsaka situacija šoka lahko pri posamezniku sproži pomanjkanje motivacije, zbranosti ali vodi v osebnostne motnje in stanje nihanja razpoloženj, stres in izgorelost. FOTO: Getty Images/iStockphoto

V situacijah kot je trenutna, ko se vsi pripravljamo kako huda bo recesija, ki bo sledila koronakrizi, se tako timi v podjetju po toliko časa odsotnosti, poslovnih in osebnih izzivih ne povežejo kar tako in usmerijo v proaktivno delovanje in iskanje rešitev. Lahko se zataknejo v obstoječe rešitve, v konflikte.
 
Za proaktivno delovanje je namreč potrebno nagovoriti in aktivirati tudi kinestetični zaznavni čut oziroma čutenje in delovanje. Tudi posameznike v timu, ki so v načinu delovanja izrazito kinestetični. Teh je približno 30 odstotkov. Tudi vsi ostali, tako imenovani »vizualci« in »avditivci« imajo ostale zaznavne čute, vendar manj izrazito aktivirane ali zapostavljane v delovanju, kar pride do izraza zlasti v stresnih okoliščinah. Za iskanje rešitev in proaktivno delovanje potrebujemo tako motivacijo, sprostitev, kot tudi zaupanje in sproščenost.


 
Glede na odzivanje, zaznavanje in doživljanje osnovna tipologija posameznike razvršča v tri osnovne tipe: vizualni, avditivni in kinestetični. Vizualni zaznavni čut predstavlja približno 40 odstotkov, avditivni 30 odstotkov, kinestetični pa 30 odstotkov populacije. Zaznavnih čutov je pet: vid, sluh, tip, okus in voh. V stanju šoka hitro otopimo v čutenju, kar vodi v stres in doživljanje posttravmatskih simptomov.

 
Za »kinestete« velja, da so bolj nagnjeni k iskanju rešitev, potrebujejo pa več časa. Upoštevati pa je potrebno dejstvo, da so v timih hitro preglašeni, ker svet zaznavajo preko subtilnejših čutov kot so okus, voh in zlasti dotik v primerjavi z »vizualci« in »avditivci«, ki svet dojemajo in delujejo zlasti preko vida ali sluha in v delovanju hitro preglasijo ostale člane tima. Zato se podrobnejša diagnostika vlog z diagnostičnimi orodji ali metodami kot je osnovna zgoraj omenjena poljubna tipologija treh zaznavnih čutov v timu vedno izplača, ker poveča razumevanje za potrebe drugih članov tima.

Zamrznitev je manj znani fiziološki odziv, večinoma zapostavljen tudi v izobraževalnih gradivih in programih za razvoj mehkih veščin, ker je sestavni del posttravmatskih stanj in fiziološka osnova ter odziv pri travmatiziranih osebah. Žal je večinoma najpogostejši odziv pri ljudeh zaradi načina življenja in/ali življenjskih okoliščin kar potrjujejo vse statistike o jemanju antidepresivov, naraščanju izgorelosti, raziskavah o stresu in podobno. Vpliva na delovanje posameznikov in kolektivov bistveno bolj kot bolj znana odziva boj / beg. Zanj je namreč značilno, da traja. Traja lahko tudi leta in desetletja, ker veže nesproščeno energijo odziva boj/beg v živčevje tako dolgo dokler se ne sprosti tako ali drugače.

 
Vsaka situacija šoka lahko pri posamezniku sproži pomanjkanje motivacije, zbranosti ali vodi v osebnostne motnje in stanje nihanja razpoloženj, stres in izgorelost v zahtevnejših pogojih zaradi vezane nesproščene energije v telesu in živčevju - značilne za fiziološki odziv zamrznitve. Psihofizično zdrav posameznik ima namreč aktivirane vse čute in »5čutno« zaznavo sveta kot tudi »5čutno« doživljanje ljudi, okolice in okoliščin.

V našem inkubatorju razvijamo »5čutno« doživljajske aktivacije in animacije za HR programe in aktivacije neodzivnih potrošnikov v marketinških kampanjah. Dobro zasnovane aktivacije in animacije za HR programe pomagajo uravnavati zaznavanje in pozitivno vplivajo na dvig motivacije in interne klime in vzdušja v kolektivu.
 

 

Več iz rubrike

Komentarji: