Diplomanti teh študijskih smeri imajo najvišjo plačo

Diplomanti katerih študijskih smeri za svoje delo prejemajo najvišje in kateri najnižje plačilo?
Fotografija: Študenti. Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Študenti. Foto: Shutterstock

Višina plače, ki jo prejema posameznik, je odvisna od številnih dejavnikov. Eden izmed njih je dokončana stopnja formalne izobrazbe. Še bolj kot sama stopnja pa je pomembna študijska smer, če govorimo o diplomantih. Bolj kot je nek kader neprecenljiv v organizaciji in težje kot ga je najti, višjo plačo mi je delodajalec običajno pripravljen ponuditi v zameno za opravljeno delo.

V sklopu najnovejše študije, ki jo je izvedla Federal Reserve Bank of New York, so preučevali diplomante različnih študijskih smeri, ki so stari med 35 in 45 let ter so redni zaposleni. Raziskovalce je zanimalo, kolikšna je povprečna plača zaposlenih glede na študijsko smer, ki so jo zaključili. Podatki se nanašajo na državljane ZDA.

image_alt
Znanstveniki v bližini našega Osončja odkrili Zemlji podoben planet

Najbolje plačani inženirji, najslabše pedagogi

Najvišjo plačo naj bi prejemali kemijski inženirji (101.000 evrov na leto), tesno za petami pa so jim letalski in vesoljski inženirji ter računalniški inženirji (povprečna plača v obeh skupinah znaša 100.000 evrov). Kot zelo obetavne študijske smeri so bile prepoznane tudi tiste, ki so povezane z elektrotehniko, strojništvom, farmacijo, gradbeništvom in inženirstvom nasploh. Povprečna plača diplomantov 10 najvišje uvrščenih študijskih smeri znaša 93.000 evrov na leto.

Študijske smeri, ki diplomantom zagotavljajo najvišjo povprečno plačo:

Zaključen študijski program

Plača (preračunano v evre/leto)

Kemijska tehnologija

101.000

Letalsko in vesoljsko inženirstvo

100.000

Računalniški inženiring

100.000

Elektrotehnika

97.000

Strojništvo

94.000

Farmacija

91.000

Gradbeništvo

91.000

Druge inženirske vede

91.000

Računalništvo

91.000

Poslovna analitika

86.000

Vir: Federal Reserve Bank of New York

Med študijskimi programi, ki naj bi diplomantom prinesli najnižjo plačo kasneje v življenju, lahko zasledimo predvsem tiste, ki so vezani na izobraževanje in socialno delo. Na najnižje mesto se je uvrstilo predšolsko izobraževanje. Diplomanti, ki so zaključili to študijsko smer, naj bi v povprečju dobivali le 40.000 evrov letno. Nižje plače naj bi prejemali tudi tisti, ki so zaključili študij s področja teologije in religij ter zdravstvenih storitev.

Najbolje plačani so kemijski tehnologiji. Foto: Jure Eržen/Delo
Najbolje plačani so kemijski tehnologiji. Foto: Jure Eržen/Delo

Razlika med najvišje (kemijska tehnologija) in najnižje plačanim (predšolsko izobraževanje) študijskim programom znaša na letni ravni kar 61.000 evrov. V sklopu raziskave se je preučevalo tudi sveže diplomante, ki so stari med 22 in 27 let. Diplomanti, ki pripadajo tej starostni skupini, so sicer po pričakovanjih prejemali nižjo plačo od njihovih starejših kolegov, vendar pa je razmerje ostalo glede na omenjene študijske smeri ostalo podobno. Povprečna plača kemijskega inženirja je v tej starostni skupini znašala 63.000 evrov/leto.

Študijske smeri, katerih diplomanti prejemajo najnižjo povprečno plačo:

Zaključen študijski program

Plača (preračunano v evre/leto)

Predšolsko izobraževanje

40.000

Osnovnošolsko izobraževanje

41.000

Socialno delo

45.000

Splošno izobraževanje

45.000

Vede, vezane na družino in potrošnjo

46.000

Srednješolsko izobraževanje

47.000

Posebno izobraževanje

47.000

Izobraževanje (druga področja)

48.000

Teologija in religije

50.000

Zdravstvene storitve

53.000

Vir: Federal Reserve Bank of New York

image_alt
Kako je Richard Branson rešil problem kraje v podjetju

Več iz rubrike