Osebnost zaposlenega tesno povezana z višino njegove plače

V nedavni raziskavi je bilo ugotovljeno, da osebnostne lastnosti pomembno vplivajo na višino plače, ki jo posameznik prejema.
Fotografija: Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Foto: Shutterstock

 Višina plačila, ki ga posameznik prejema za opravljanje svojega dela, je odvisna od številnih dejavnikov. Višjo stopnjo izobrazbe kot nekdo ima, bolj kot deluje na področju, na katerem je povpraševanje po kadru veliko, več kot ima izkušenj in drugih znanj, višje plačilo naj bi mu pripadalo. Vemo, da to ni pravilo in da obstajajo številne izjeme ter da so pogosto v igri še drugi dejavniki. Kot kaže nedavna raziskava, naj bi ključno vlogo pri višini plače igrala tudi osebnost posameznika.

V raziskavi, ki jo je izvedel Visual Capitalist, je sodelovalo 72.000 udeležencev, pri katerih se je zbiralo podatke o osebnostnih lastnostih, njihovi karieri in višini dohodka. Anketiranci so morali izpolniti Myers-Briggs osebnostni test, ki daje podatke o tem, na kakšen način posameznik dojema svet in sprejema odločitve.

image_alt
Hočete prodati milenijcem? Kupijo vse, kar lajša življenje

Myers-Briggs osebnostni test temelji na dvojicah nasprotujočih si lastnosti

Pri tem se ugotavlja, če je posameznik ekstravertiran ali introvertiran. Medtem ko ekstravertirani (E - extrovert) črpajo energijo iz druženja z drugimi, si introvertirani (I - introvert) napolnijo baterije, ko so sami. Senzorji (S - sensor) se bolj zanašajo na konkretne informacije in dejstva, medtem ko so intuitivni (N - intuitive) tipi v večji meri uporabljajo svojo domišljijo.

Misleci (T - thinker) sprejemajo racionalne odločitve, ki temeljijo na logiki, medtem ko drugi (F - feeler) sprejemajo odločitve na podlagi sočutja do soljudi in zaznavanja njihovih potreb. Medtem ko so nekateri ljudje (J - judger) bolj nagnjeni k organizaciji svojega življenja na strukturiran način, so drugi (P - perceiver) bolj prilagodljivi in spontani.

image_alt
Nasveti, kako se lotiti varčevanja

Na podlagi parov nasprotujočih si lastnosti lahko vsak sam preveri, pod kateri tip osebnosti spada. Nekdo, ki je bolj ekstravertiran, intuitiven, ki sprejema odločitve na podlagi sočutja in je pri organizaciji svojega življenja spontan, je tako ENFP.

Ekstravertirani imajo višje dohodke

Pri vsakem paru osebnostnih dimenzij naj bi bila ena bolj v prid višjemu dohodku. Pri ekstravertiranih naj bi bila verjetnost za višji dohodek večja. Do višje plače se namreč lažje prebijejo družabni posamezniki, ki hitro vzpostavljajo odnose z drugimi in delijo svoje misli. Senzorji, ki se zanašajo na dejstva in konkretne informacije, imajo skladno z ugotovitvami višje dohodke.

Vir: Visual Capitalist
Vir: Visual Capitalist

Misleci imajo višje dohodke od ljudi, ki sprejemajo svoje odločitve na podlagi empatije, posamezniki, ki so bolj naklonjeni strukturirani organizaciji časa pa so iz vidika boljšega plačila v prednosti pred tistimi, ki raje plavajo s tokom.

Kar se tiče osebnostne slike po Myers-Briggs testu imajo skladno z raziskavo najvišje prihodke tisti tipi ENTJ, ESTJ, ESTP in ENTP. Najslabše rezultate so dosegli INFP, ISFP in INTP, INFJ in ISTP.

Vir: Visual Capitalist
Vir: Visual Capitalist

Dodatne osebnostne lastnosti, ki naj bi glede na raziskavo pripomogle k višjemu plačilu posameznika, so še ambicioznost, zahtevnost, ekspresivnost in objektivnost.

Izsledki analize so pokazali, da so bili dohodki moških znotraj vseh osebnostnih tipov višji kot pri ženskah.

Več iz rubrike