Terme Dobrna: Prihodek upadel, dobiček narasel

Terme Dobrna so lani ustvarile 16 odstotkov manj čistih prihodkov od prodaje kot leto prej. Čisti lanski dobiček je narasel za 19 odstotkov.
Fotografija: Direktor Term Leon Tomašić. Foto: Javornik Dejan / Delo
Odpri galerijo
Direktor Term Leon Tomašić. Foto: Javornik Dejan / Delo

Poslovanje Term Dobrna je v letu 2020 odražalo visoko raven sodelovanja, sprejemanja kompromisov in optimizacije ter novih izzivov, ki so poslovanju dali nove razsežnosti, je direktor Term Leon Tomašić zapisal v lanskem poslovnem poročilu, objavljenemu na spletnih straneh Ajpesa.

V strukturi nočitev so imele Terme Dobrna lani le 11 odstotkov tujih nočitev. Nočitve domačih gostov pa so presegle načrtovane.
Ob nastopu epidemije so v Termah Dobrna pravočasno sprejeli številne ukrepe za preprečevanje možnosti širjenja koronavirusa. V tem času podjetje kljub omejitvam ni v celoti prekinilo tekočega poslovanja, saj je moralo zagotavljati nemoteno izvajaje nujnih medicinskih storitev.

image_alt
Novi lastniki Marine Portorož želijo vrniti Internautico

Upočasnitev poslovne aktivnosti so začeli beležiti v drugem četrtletju, ko so bili deležni najbolj restriktivnih ukrepov, izboljšanje je bilo vezano na možnost ponujanja storitev v začetku druge polovice leta, s tem pa se je delež nočitev pričakovano povečal. To je vplivalo na visoko zasedenost zmogljivosti, ki je bila v drugem polletju nad načrtovano.

Zastavljene cilje je družba kljub omejitvam v poslovanju po oceni Tomašića dosegla v zadovoljivem obsegu na vseh ravneh. Poslovno leto 2020 je zaključila z rastjo poslovanja v okviru restrikcij, nadpovprečno visoko ravnjo kakovosti storitev, številnimi kadrovskimi prilagoditvami, stalnostjo poslovanja in uspešno izvedenimi zastavljenimi investicijskimi projekti. Zastavljene količinske in prihodkovne cilje v rebalansu poslovnega načrta 2020 so tako presegli, je dejal Tomašić.
Terme Dobrna. Foto: Javornik Dejan / Delo
Terme Dobrna. Foto: Javornik Dejan / Delo


Ključno za doseganje prodajnih rezultatov delovanja družbe je bilo oblikovanje prodajne strategije, ki temelji na krepitvi prepoznavnosti družbe, pametni specializaciji, predvsem na področju medicinske rehabilitacij ter profesionalizacijo storitev in inovativnih prodajnih programih. Na področju zdravstva so tudi lani nadaljevali s posodobitvijo in implementacijo rehabilitacijskih protokolov in specializiranih programov po posameznih indikacijah, kar je in bo tudi v prihodnje utrjevalo položaj družbe kot najkakovostnejšega zdraviliškega ponudnika rehabilitacijskih terapij.

Prihodki iz naslova medicine so tako lani presegli realizirane iz leta 2019. Glede na omejitev ponujanja namestitev v letu 2020 Tomašić ocenjuje, da je realizacija števila nočitev sorazmerna in sledi dolgoletnemu trendu rasti števila nočitev. Prav tako so beležili rast tržnega delež zdraviliškega zdravljenja.

image_alt
Hrvaška novost: Turistični vodič v obliki električnega skuterja

V strukturi gostov so lani prevladovali domači gostje, kar odraža realno stanje omejitev na globalni ravni turistične dejavnosti in migracij. V letu 2020 so Terme Dobrna, ki zaposluje okrog 170 delavcev, uspešno zaključili vse načrtovane investicijske projekte. Usmerjeni so bili predvsem v pridobitev dodatnih namestitvenih kapacitet, posodobitev hotelske in medicinske opreme ter nadgradnjo tehnološke opreme.


Negotovost, povezano s posledicami, ki so prizadele gospodarstvo na globalni ravni, bodo tudi letos minimizirali z aktivno in prilagodljivo politiko poslovanja, v katero inovativno vključujejo znanje zaposlenih in dodano vrednost ponudbe. Vlaganje v razvoj ostaja poglavitnega pomena za ustvarjanje dolgoročnega konkurenčnega položaja družbe, je še dejal Tomašić.

Več iz rubrike