Komu pripada odpravnina ob upokojitvi?

Načeloma se odpravnina izplača ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi, oziroma pri zadnji plači, razen če kolektivna pogodba veleva drugače.
Fotografija: Vam ob upokojitvi pripada odpravnina? Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Vam ob upokojitvi pripada odpravnina? Foto: Shutterstock

Delodajalec je ob prekinitvi pogodbe dolžan izplačati odpravnino delavcu ki je bil zaposlen najmanj pet let in se upokoji, razen v primeru ko je s kolektivno pogodbo določeno drugače. Delavcu po Zakonu o delovnih razmerjih (vir) ob upokojitvi pripada odpravnina v višini dve povprečni mesečni plači v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece, oziroma dve povprečni mesečni plači delavca v zadnjih treh mesecih.

image_alt
Lažni upokojenci – Kdo so in kaj nas lahko naučijo?

Vendar pozor, odpravnina ob upokojitvi in odpravnina, ki jo delavec prejme ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti, se izključujeta. 

»Zadnji odstavek 132. člena ZDR-1 namreč določa, da če ima delavec pravico do odpravnine po 108. členu tega zakona in če je delodajalec zanj financiral dokup pokojninske dobe, ni upravičen do odpravnine ob upokojitvi. Izračun se v takem primeru izvede po 108. členu ZDR-1.

Delavec pa je upravičen do izplačila razlike, če je znesek odpravnine po 108. členu tega zakona oziroma znesek za dokup pokojninske dobe nižji od zneska odpravnine, ki bi ga prejel po 132. členu ZDR-1,« navajajo na spletni strani odvetniške pisarne Mele. Načeloma se odpravnina izplača ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi, oziroma pri zadnji plači, razen če kolektivna pogodba veleva drugače.

image_alt
Upokojenci in delavci zaradi inflacije zaskrbljeni

Koliko je opdravnina ob upokojitvi obdavčena?

Obdavčitev za odpravnino ureja Zakon o dohodnini. Ta določa, da se odpravnina ob upokojitvi ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Pri tem pa je treba upoštevati, da to velja do višine odpravnine, kot je določena v Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Pri tem pa tudi velja, da se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki je določena kot pravica iz delovnega razmerja, hkrati pa je izplačana v zakonsko določeni višini, največ do deset povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji. Drugače povedano, v takem primeru se odpravnina obdavči le, če je ta izplačana v višjem znesku od višine desetih povprečnih mesečnih plač, pa še to se obdavči le presežek.

Odpravnina ob upokojitvi se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Foto: Ground Picture/Shutterstock
Odpravnina ob upokojitvi se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Foto: Ground Picture/Shutterstock

Komu odpravnina ob upokojitv ne pripada?

Delavcu pripada odpravnina če se v celoti ali delno upokoji, vendar le pod pogojem, da je bil delavec zaposlen najmanj pet let. V primeru delne upokojitve delavec prejme sorazmerni delež, enako pa velja tudi v primeru ko je delavec zaposlen za krajši delovni čas.

Izjema so delavci, ki v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu delajo krajši delovni čas, saj so upravičeni do odpravnine ob upokojitvi, kot če bi delali polni delovni čas.

image_alt
Koliko je treba privarčevati za dostojno pokojnino?

Več iz rubrike