Odpiramo vrata tujine: Ustanovitev podjetja v Kolumbiji (3/5)

V seriji prispevkov rubrike »Odpiramo vrata tujine« predstavljamo Kolumbijo.
Fotografija: Kolumbija, Foto: Shutterstock
Odpri galerijo
Kolumbija, Foto: Shutterstock

Koliko časa traja postopek ustanovitve družbe in stroški:


Vključitev in registracija podjetij v Kolumbiji je proces, ki zahteva vso pozornost in ureditev, saj bo opredelil odobritev vaše gospodarske dejavnosti pred različnimi nacionalnimi subjekti, zato je pomembno, da postopek prepustite strokovnjakom.

Če ste podjetnik in želite začeti postopek vključitve svojega podjetja v Kolumbiji, je pomembno, da upoštevate tako zakonske obveznosti, ki jih morate upoštevati, kot tudi protokole, ki jih morate izpolnjevati pri različnih javnih subjektih.
 
1. Izberite ime svojega podjetja

Ime vašega podjetja je začeten korak, ki predstavlja uvedbo vaše aktivnosti v javnosti. Če ga želite priglasiti, ga morate vnesti na stran “RUES” ali Registro Único Empresarial in preveriti, ali je ime, ki ste ga načrtovali, na voljo v bazi podatkov. V primeru, da je ime že registrirano pri Gospodarski zbornici, morate izbrati novega, ki je podoben tistemu, kar potrebujete.

2. Registrirajte se kot posameznik ali podjetje

Vse davčne posledice in različne pravne odgovornosti, določene z zakonom, so 100 % odvisne od narave vašega podjetja:
 • Posamezniki: so del poenostavljenega režima in računovodstvo je mogoče voditi v davčni knjigi. Če ste zavezanec za DDV, mora vaše računovodstvo voditi CPA.
 • Podjetje: Vsa so razvrščena v korporacije ali javne dobrodelne ustanove.
3. Določite svojo gospodarsko dejavnost

Pomembno je, da v zbirki podatkov določite vrsto dejavnosti, na katero se nanaša vaše podjetje , zato lahko svojo klasifikacijo gospodarskih dejavnosti CIIU preverite na spletnem mestu Gospodarske zbornice.
image_alt
Analiza potrdila: Hrvaška se sooča s krizo stoletja
 
4. Priprava podzakonskih aktov
 
Ko je ime podjetja priglašeno, morate napisati podzakonske akte, ki bodo urejali odnose med različnimi predstavniki podjetja. Ta dokument bo postal hrbtenica poslovanja in vlog, zato mora njegovo vsebino pregledati odvetnik, da bi se izognili prihodnjim nesoglasjem.

5. Izpolnite Pred-RUT

Pre-RUT je potrdilo, ki vam omogoča, da se prijavite za prejem NIT ali davčne identifikacijske številke , ki se uporablja za registracijo podatkov o davkoplačevalcih v Kolumbiji.
Cartagena, Kolumbija, Foto: Shutterstock
Cartagena, Kolumbija, Foto: Shutterstock
 
Za pridobitev tega potrdila morate gospodarski zbornici predložiti statut podjetja in identifikacijske dokumente zakonitih zastopnikov.
 • Registracija
Ko je Pred-RUT opravljen, se morate registrirati. Višina davka na registracijo ustreza 0,7 % skupnega zneska. Ne pozabite, da bo Gospodarska zbornica zadolžena za analizo podzakonskih aktov podjetja, preden odobri postopek registracije.
 • Bančni račun
Če želite registrirati končni “RUT”, morate odpreti bančni račun na ime podjetja. Upoštevajte, da banke dovoljujejo novim podjetjem in podjetjem, da odprejo bančni račun, le če imajo registrirano ime in je pred-RUT postopek zaključen.
 • Predložite končni RUT gospodarski zbornici
Ta točka je ena najpomembnejših v procesu ustanovitve podjetij v Kolumbiji, saj se s predstavitvijo RUT - a pred Gospodarsko zbornico preverja in potrjuje obstoj in pravno zastopstvo vašega podjetja ali podjetja, kar vam bo omogočilo pridobiti uradni status.
 • Pridobite pooblastilo za obračun
Pooblastilo za obračun je dokument, ki vam omogoča zaračunavanje opravljenih storitev -  pogodbenih dejavnosti in predstavitve izdelkov ali storitev.
 • Registrirajte knjige pri Gospodarski zbornici
Z dokončanjem registracije, boste lahko prejeli vse davčne ugodnosti. Ne pozabite, da morajo biti knjige delničarjev in zapisniki knjige, registrirane pri Gospodarski zbornici. Za zagotovitev pravilnega upravljanja teh dokumentov, priporočamo nasvet poklicnega računovodje.
 • Vpišite se v sistem socialne varnosti
Nazadnje je ena od nepogrešljivih zahtev za registracijo podjetij v Kolumbiji in predvsem za začetek zaposlovanja zaposlenih, registracija v sistemu socialne varnosti, kar vašemu podjetju omogoča, da osebju zagotovi pokritost pred nesrečami, invalidnostjo ali zdravstvenimi težavami.

Vir: jlcauditors.com
 

Katere vrste oziroma organizacijske oblike podjetij/družb poznamo:


Po kolumbijski zakonodaji obstaja 5 vrst gospodarskih subjektov:
 • Skupno partnerstvo ( Sociedad Colectiva )
 • Komanditna družba ( Sociedad en Comandita Simple y por Acciones )
 • Corporation ( Sociedad Anónima )
 • Družba z omejeno odgovornostjo ( Sociedad de Responsabilidad Limitada )
Družba z omejeno odgovornostjo je hibridno podjetje, pri katerem lahko partnerji na splošno omejijo svojo odgovornost na višino svojih prispevkov, vendar obstajajo nekatere izjeme, na primer odgovornost glede obdavčitve, ureditev dela ali če je ta razširjena odgovornost vključena v podzakonski akti podjetja. Družbe z omejeno odgovornostjo morajo imeti najmanj 2 partnerja in največ 25.
 • Najmanj 2 partnerja, največ 25
 • Prispevki partnerjev se v celoti plačajo ob ustanovitvi družbe.
 • Običajno mora biti vključen z javnim aktom. Dokument pa lahko ostane zaseben, če:
  • Podjetje ima manj kot (10) zaposlenih ALI
  • Družba ima premoženje pod 500 -kratno minimalno mesečno plačo v Kolumbiji (približno 140.000 USD).
 • Določiti je treba družbeni namen, ki omejuje poslovne dejavnosti podjetja.
 • Ni potrebe po upravnem odboru.
 • Poenostavljena delniška družba ( Sociedad por Acciones Simplificada )
Najnovejša in prilagodljiva vrsta poslovnega subjekta, ustanovljenega po kolumbijski zakonodaji. Delničarji nimajo osebne odgovornosti. Poenostavljena delniška družba mora imeti skupščino delničarjev kot najvišji organ in zakonitega zastopnika. Lahko ima upravni odbor, če to zahtevajo delničarji. Potreben je najmanj en delničar, omejitev navzgor ni. Kolumbijska zakonodaja je odprla možnost, da lahko od 4. junija 2020 do 3. junija 2022 poenostavljene delniške družbe, ki izdajajo dolžniške vrednostne papirje, ponujene akreditiranim vlagateljem ( segundo mercado ), vpišejo v nacionalni register vrednostnih papirjev in Izdajateljev ( Registro Nacional de Valores y Emisores) in se z njimi trguje na kolumbijski borzi.
 • Potreben je le 1 delničar (fizična ali pravna oseba), brez omejitev.
 • Omejena odgovornost, ki je enaka znesku kapitala družbe.
 • Družbeni namen lahko ostane nedefiniran, kar podjetju omogoča sodelovanje v skoraj vseh poslovnih dejavnostih.
 • Ni potrebe po upravnem odboru.
Vir: dlapiperintelligence.com
Kolumbija, Foto: Shutterstock
Kolumbija, Foto: Shutterstock

Davčno okolje

 
Stopnja DDV (Davek na dodano vrednost - Value Added Tax- VAT):
19 %

Kolumbijski DDV, ki je znan kot davek IVA, je glavni posredni davek v državi, ki ga pobere kolumbijska davčna uprava (DIAN). 19  % se zaračuna za večino blaga in storitev, prodanih v Kolumbiji. Nekatere dejavnosti pa so oproščene davka IVA oziroma so obdavčene s 5 % in 0 % stopnjo. Znižana stopnja velja za osnovna živila, zdravstvene storitve in zavarovanje, pri določenem blagu je uveljavljena ničelna stopnja DDV.

Stopnja davka na distribuirani dobiček (Corporate tax):
31 %

Stopnja davka od dohodkov pravnih oseb (CIT) znaša 31 % za kolumbijska podjetja in tuje subjekte do konca letošnjega leta 2021, 30 % pa do leta 2022 in naprej.

Večina plačil, opravljenih v tujini, je obdavčena z davkom po odbitku 20 %.

Dohodnina (Income tax) – fizične osebe:
39 %

Dolgoročno se bo kolumbijska stopnja dohodnine po ekonometričnih modelih letošnjega leta 2021 gibala okoli 39 %.
Fiskalni rezidenti (državljani ali tujci) so obdavčeni z dohodki po vsem svetu in morajo poročati o lastniškem kapitalu v Kolumbiji in v tujini. Nerezidenti (državljani ali tujci) so obdavčeni samo z dohodkom iz Kolumbije in morajo poročati le o lastniškem kapitalu v Kolumbiji.
image_alt
30 najbolj inovativnih podjetij na svetu

Nerezidenti so zavezanci za dohodnino po pavšalni stopnji 35 %. To je trenutno najvišja davčna stopnja za rezidente in se uporablja za dohodek, ki je bil za davčno leto 2019 ustvarjen nad 1,062,370,000 COP.

Dohodek od najema nepremičnine se šteje za navaden dohodek in je obdavčen s 35 %. Prihodki od najemnin so obdavčeni z 3,5 % davčnim odtegljajem, ki se šteje za akontacijo davka. Ta davek se lahko pripiše davčnemu zavezancu pri dohodninski napovedi.
 

 

Več iz rubrike